Uutiset

RSS

Ihmisoikeussopimus ja avioliitto

Toivon, että media lopettaisi laittamasta suuhuni sellaista, mitä en ole sanonut. En ole Radio Helsingin haastattelussa enkä missään muuallakaan sanonut, että ”Tasa-arvoinen avioliittolaki olisi YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen”. Sen sijaan olen osoittanut, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten YK:n ihmisoikeusjulistus, eivät edellytä avioliiton muuttamista sukupuolineutraaliksi, kuten usein väitetään.

Päivi Räsänen

 

Tiedote: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vanhentumisajoista on luovuttava kokonaan

20.11.2014

Lapsen hyväksikäyttö on aina vakava rikos. Suomen tulee seurata Norjan esimerkkiä ja poistaa lapseen kohdistuvista törkeistä hyväksikäytöistä vanhentumisaika kokonaan. Norjassa tuli heinäkuun alussa voimaan laki, jolla vanhentumisaika poistuu koskien niitä tapauksia, jotka eivät olleet lain voimaan tullessa jo vanhentuneita. Ruotsissa valmistellaan myös vanhentumisajan poistoa. Vanhentumisajan poistolla yhteiskunta myöntää lapsen joutuneen vakavan rikoksen uhriksi ja olevan syytön kokemaansa väkivaltaan.

Vanhentumisaikaa koskevia aloitteitani on vastustettu sillä perusteella, että vanhoissa tapauksissa on vaikea saada näyttöä. Useita vuosikymmeniä sitten tapahtuneiden rikosten selvittäminen on toki vaikeaa ja vaatii vahvaa näyttöä. On kuitenkin tilanteita, joissa henkilö saattaa jopa tunnustaa useita rikoksia, mutta rikosten vanhentumisen johdosta häntä ei voida tuomita. Sekä mahdollisen uhrin että epäillyn oikeusturvan kannalta on tärkeää, että epäilyt voidaan oikeudessa selvittää. Oikeudenmukainen tuomio edistää myös uhrin toipumista kokemastaan. Vanhentumisajan poistamisella olisi lisäksi ennalta ehkäisevä vaikutus.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kuuluu rikoksiin, joissa asianomistajan on vaikea ilmoittaa rikoksesta viranomaisille vanhentumisajan kuluessa. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat pysyä aikuisuuteen asti salassa, koska tekijä on usein lapselle tuttu ja läheinen aikuinen, jonka on helppo ristiriitaisessa tilanteessa manipuloida uhri vaikenemaan. Lapsi ei yleensä ymmärrä kokemansa teon merkitystä ja saattaa torjua kokemansa vuosien ajan niin, ettei yksinkertaisesti muista asiaa vaan oireilee selittämättömästi.  Hyväksikäytön uhri tuntee syyllisyyttä tapahtuneesta, ja myös tämä vaikeuttaa asiasta kertomista.

Vaikka hyväksikäytöstä ei aiheutuisi fyysisiä vammoja, lapsen minuus, erityisesti seksuaalinen identiteetti, saa pysyviä vaurioita. Kokemus leimaa koko loppuelämää. Hyväksikäytön vaikutukset eivät vanhene

TIEDOTE: Sisäministeri Päivi Räsänen: Poliisi saa lisärahoituksen terrorismin torjuntaan

 

Hallitus päätti tänään (17.11.2014) neuvottelussaan vuoden 2015 täydentävästä talousarviosta lisätä kolme miljoonaa euroa määrärahoja terrorismin torjuntaan. Päätös osoittaa, että hallitus suhtautuu vakavasti ajankohtaisiin sisäisen turvallisuuden haasteisiin. Suojelupoliisille ehdotetaan 350 000 euron määrärahaa, jonka avulla pystytään sijoittamaan yhdyshenkilö Turkkiin tiedonhankintaa ja kansainvälistä yhteistyötä tehostamaan. Suomesta Syyrian konfliktiin on hakeutunut vähintään 40 tunnistettua henkilöä, joista osa taistelee radikaali-islamistien terroristiryhmien riveissä. Valtaosa Suomesta Syyriaan matkustaneista on matkustanut Turkin kautta konfliktialueille.

 

Poliisin operatiivisen suorituskyvyn nostamiseksi lisättiin ensi vuoden budjettiin 2,7 miljoonan euron määräraha. Tällä on tarkoitus tehdä tarvittavia kalusto- ja varustehankintoja terrorismin torjuntaan sekä vaativiin ja erityistilanteisiin. Näissä tilanteissa varuste- tai kalustopuutteet saattaisivat aiheuttaa lisäuhrien syntymisen. Tarve hankinnoille nousi esiin jo kansallisessa selvityksessä, joka tehtiin Norjan Utöyan tapahtumien johdosta. Lisäksi tarve on todettu kansallisen terrorismin torjuntastrategian ja sen täytäntöönpanosuunnitelman yhteydessä. 

 

Lisätietoja:

 

Erityisavustaja Sonja Falk

0505304137

 

Ministeri Räsänen: Rajavalvonnan tasoa ei tule heikentää

Mediatiedote 9.11.2014

Rajavalvonnan tasoa ei tule heikentää. Riittävästä rajavalvonnasta tulee huolehtia, vaikka valtionhallinnon tämänhetkisissä kehyspäätöksissä tuottavuusvaatimukset kohdistetaan pitkällä aikavälillä myös Rajavartiolaitokseen.

Henkilötyövuosien vähentäminen ei merkitse suoraan rajavalvonnan heikentymistä. Rajavalvonnassa käytettävissä menetelmissä näkyy sama muutos kuin kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa. Tekniikkaa voidaan hyödyntää tehtävissä, jotka aiemmin vaativat henkilöstöä. Painopiste siirtyy yhä enemmän tekniseen valvontaan kameroiden, helikoptereiden ynnä muun kaluston avulla.

Ensi vuoden budjetissa rajavalvonnan resurssit on jo turvattu niin, että valvonta voidaan säilyttää nykyisellä tasolla. Tämä hallitus ei siis tule heikentämään rajavalvonnan tasoa. Riippuu täysin seuraavan hallitusohjelman linjauksista, kuinka kehyspäätöksiä toteutetaan seuraavalla hallituskaudella. Oma tahtoni on se, että riittävä rajavalvonta tulee turvata taloustilanteesta riippumatta myös tulevaisuudessa.

Turvallisuustilanteen kiristyminen Euroopassa osoittaa, että rajavalvonnan turvaaminen on edelleen välttämätöntä. Aloitteestani on juuri asetettu sisäisen turvallisuuden parlamentaarinen ryhmä, jotta kaikki eduskuntapuolueet saadaan sitoutettua yhteiseen näkemykseen sisäisen turvallisuuden voimavaroista pitkälle tulevaisuuteen. Taloustilanteemme edellyttää kaikkien eduskuntapuolueiden sitoutumista turvallisuuden takaajiksi. Rajaturvallisuuden riittävä ja vakaa resurssointi on työryhmän keskeisiä tavoitteita.

Lisätietoja: Ministerin erityisavustaja Soili Haverinen p. 050 456 0982, soili.haverinen(at)intermin.fi

Tiedote: Räsänen: Sari Essayahin ehdokkuus mahdollistaa kaksi paikkaa KD:lle Savo-Karjalassa

Tiedote 10.10.2014

 Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen: Sari Essayahin ehdokkuus mahdollistaa kaksi paikkaa KD:lle Savo-Karjalassa

 

– Olen erittäin iloinen kansanedustajana, europarlamentaarikkona, puoluesihteerinä ja presidentinvaaliehdokkaana pätevöityneen Sari Essayahin ratkaisusta lähteä ehdolle kevään 2014 eduskuntavaaleissa.

Asetelma Savo-Karjalassa on Räsäsen mukaan Essayahin päätöksen jälkeen sellainen, että Kristillisdemokraateilla on mahdollisuus saada alueelta onnistuneella kampanjalla kaksi edustajaa.

– Sari Essayahin päätös lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi tuo lisäintoa koko kristillisdemokraattisen puolueen hyvin käynnistyneeseen vaalityöhön, toteaa puheenjohtaja, ministeri Räsänen.

 

Lisätietoa:

 Puoluesihteeri Asmo Maanselkä

044 511  2236

 

 

TIEDOTE: Palestiinan valtion tunnustaminen ei edistä rauhan saavuttamista

 Tiedote

julkaisuvapaa
Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.)
7.10.2014

Räsänen: Palestiinan valtion tunnustaminen ei edistä rauhan saavuttamista

KD:n puheenjohtaja Päivi Räsänen pitää Ruotsin uuden hallituksen tuoretta linjausta Palestiinan valtion tunnustamisesta harkitsemattomana. Palestiinan yksipuolinen tunnustaminen ei auta ratkaisemaan Lähi-idän kriisiä, vaan voi jopa pahentaa sitä.

– Rauha voidaan saavuttaa vain ja ainoastaan neuvotteluteitse, toteaa Räsänen.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja antoi maanantaina lausunnon tiedotusvälineille, jonka mukaan pohjoismaat linjaisivat yhteisen kannan Palestiinan tunnustamisen suhteen. Räsäsen mukaan on hyvä käydä keskusteluja Lähi-idän tilanteesta muiden pohjoismaiden ja myös muiden EU-maiden kanssa, mutta Suomen tulisi näissä neuvotteluissa pyrkiä nimenomaan edistämään neuvotteluratkaisua.

– Suomen tulee pidättäytyä tukemasta palestiinalaisten yksipuolista itsenäisyysjulistusta. Sen sijaan meidän tulee kannustaa osapuolia neuvottelupöytään ja pidättäytymään väkivallasta.

Kansainvälisen yhteisön pitää Räsäsen mukaan ottaa tosissaan Israelin oikeutetut turvallisuusvaatimukset. Hamasin kesällä aloittama rakettisota ja hyökkäykset Israeliin todistavat, että alueluovutukset ilman rauhansopimusta eivät toimi.

– EU:n ja Yhdysvaltojen terroristijärjestöksi luokittelema Hamas kuuluu tälläkin hetkellä palestiinalaisten yhtenäishallitukseen. Hamas ei ole luopunut väkivallasta tai tavoitteestaan tuhota Israelin valtio, muistuttaa Räsänen.

Lisätietoja: Erityisavustaja Markus Kalmi, puh. 050 456 2760

 

 

Ministeri Räsänen: ”Vanhuspalveluiden laatu on kipukohta”

Tiedote 1.10.2014

Julkaisuvapaa klo 14.00

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) Nurmossa:

Vanhuspalveluiden laatu on kipukohta

 

Vanhuspalveluiden laatu on yksi nyky-Suomen kipukohtia. Vaikka edelleen on parantamisen varaa, iloitsen siitä, että saimme aikaan viime vuonna voimaan tulleen vanhuspalvelulain, sanoo sisäministeri Räsänen Nurmossa.

– Tein jo seitsemän vuotta sitten kansanedustajana ikääntyneiden palveluista lakialoitteen, jossa esitin tällaista lakia. Hoidon tarpeessa olevilla vanhuksilla tulee olla varmuus siitä, että hoidon tai palvelun tarpeen toteamisen jälkeen myös saavat tarvitsemaansa apua esimerkiksi kotipalveluina, kotisairaanhoitona, palvelutalossa, dementia- tai muussa ryhmäkodissa tai pitkäaikaislaitoksessa.

Ministeri Räsänen muistuttaa myös, että tänään vietetään YK:n kansainvälistä vanhusten päivä. Suomi on pysynyt vanhusten hyvinvoinnissa HelpAge Internationalin globaalissa vertailussa viime vuoden tapaan sijalla 15. Muut Pohjoismaat ovat kuitenkin selvästi ohittaneet sen.

– Tämän hallituksen esityksestä uudessa laissa turvataan ikäihmisten oikeus tarpeen mukaisiin palveluihin, ei ainoastaan oikeutta palvelutarpeen arviointiin kuten tähän asti. Ensimmäistä kertaa myös kotiin annettaviin palveluihin päätettiin laatia suositukset. Kristillisdemokraattien aloitteesta ja vaatimuksesta laissa on nyt toteutumassa ikääntyneiden avioparien oikeus asua yhdessä riippumatta eroista heidän hoivan tarpeessaan.

Ministeri Räsänen kommentoi myös hallituksen rakennepäätökseen sisältyvää ikäihmisten laitospaikkojen määrän vähentämistä:

– Kun laitospaikkoja vähennetään, tulee huolehtia, että ketään ei jätetä heitteille. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan laitoshoitona edelleen, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Päätöksen valmistelussa pidin keskeisenä sitä, että laitoshoitoa voidaan vähentää vain lisäämällä samanaikaisesti hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja, kotipalvelua ja omaishoidon tukea ja perhehoitoa.

Ministeri Räsänen korosti, että viime kädessä arvot ratkaisevat, kuinka tärkeinä pidämme ikäihmisten hyvää hoivaa:

– Ne ihmiset, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia muiden huolenpidosta, voivat pelkällä avuttomuudellaan nostaa yhteisöstämme esiin sellaiset arvot, jotka lopulta ovat menestyksemme kannalta avaintekijöitä. Yhteiskunta, joka rakentuu lähimmäisen rakkauden, ihmisarvon kunnioituksen ja keskinäisen huolenpidon varaan, kestää vaikeinakin aikoina, Räsänen toteaa.

Ministeri Räsänen puhui tänään Kristillisen eläkeliiton Pohjanmaan piirin syyskokouksessa klo 14.00.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Sonja Falk p. 050 530 4137, [email protected]

Erityisavustaja Soili Haverinen p. 050 456 0982, [email protected]

TIEDOTE:Räsänen budjettisovusta:Poliisirahoihin 6,5 miljoonaa lisää ensi vuonna

TIEDOTE 28.8.2014

KD:n puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen budjettisovusta:

”Poliisirahoihin 6,5 miljoonaa lisää ensi vuonna”

– Olen erityisen tyytyväinen siihen, että hallituskumppanimme ymmärsivät poliisitoimen vaikean tilanteen. Vältyimme poliisissa uusilta toimintamenosäästöiltä ja saimme sen sijaan ensi vuodelle kehyspäätökseen nähden 6,5 miljoonan euron lisäyksen, eli poliisin määrärahoihin ei tule mitään leikkauksia ensi vuodelle, toteaa Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen saavutetusta budjettisovusta.

– Turvallisuuden takaaminen on valtion ydintehtävä. Myös taloudellisesti vaikeina aikoina valtiovallan on pidettävä huolta kansalaisten turvallisuudesta, Räsänen muistuttaa.

Ministeri Räsäsen mukaan budjetissa päästiin erittäin hyvään lopputulokseen Kristillisdemokraateille tärkeissä asioissa. Taloutta tasapainottavat toimet ovat ensi vuoden budjettia vahvasti leimaava piirre.

– On tärkeää, että olemme haastavista ajoista huolimatta kääntämässä valtion velkaantumiskehitystä laskuun. Uutta velkaa joudumme edelleen ottamaan, mutta kolme miljardia vähemmän kuin tänä vuonna.

Budjettiratkaisussa panostetaan osaamiseen, innovaatioihin sekä elinkeinoelämää elvyttäviin liikenne- ja rakennushankkeisiin.

– Sopeutustoimien ohella on tärkeä huolehtia siitä, ettemme vie tulevaisuuden kasvulta eväitä.  Yrittäjien ja myös monien kotitalouksien kannalta myönteinen uutinen on se, että uusista kiristyksistä polttoaineverotukseen luovuttiin, Räsänen kertoo.

Lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan

Ensi vuonna perheitä tuetaan verotuksellisin keinoin parinkymmenen vuoden tauon jälkeen, kun käyttöön otetaan verotuksen lapsivähennyksen. Vähennykseen tulee KD:n esittämä lapsikohtaisuus sekä itse vähennykseen että tulorajoihin aina neljänteen lapseen saakka helpotuksena monilapsisille perheille.

– Maassamme syntyy edelleen liian vähän lapsia, nuoret ikäluokat ovat hyvin pieniä suhteessa eläköityviin ja siksi perheiden tukeminen on äärimmäisen tärkeää yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta. Yhteiskunnan todellinen kasvu tapahtuu perheissä, ministeri Räsänen sanoo.

Lasten syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetaan yhteensä 37 miljoonaa euroa lisää, muun muassa erityisopetukseen, perusopetukseen ja etsivään nuorisotyöhön. Summasta 15 miljoonaa ohjataan nuorisotakuun vahvistamiseen niin, että jokainen peruskoulunsa päättävä nuori velvoitetaan jatkamaan joko toiselle asteelle tai muuhun jatkokoulutukseen tai vastaavaan.

– On tärkeää on, että estämme nuoria ajautumasta koulupudokkaiksi. Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen on juuri sitä tulevaisuuspolitiikkaa, jonka puolesta olemme tässäkin budjettiriihessä taistelleet.

Eläkeläisten verotus kevenee ja sosiaalihuoltolaki etenee

Eläkeläisten taloudellinen tilanne helpottuu eläketulovähennyksen kasvattamisen kautta. Toimenpiteen myötä verotus kevenee pienemmissä eläkkeissä. Tämä lisää osaltaan ostovoimaa kotimarkkinoilla.  Yhteiskuntamme heikompiosaisten asemaa parantaa myös se, että hallitus on tässä riihessä sitoutunut sosiaalihuoltolain toteuttamiseen.

– Lain keskeinen tavoite on lisätä ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja. Odotan, että nämä panostukset ovat paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti kannattavia, kun palvelujen painopiste siirtyy raskaammista, kalliimmista erikoispalveluista kevyempiin, oikea-aikaisiin palveluihin, Räsänen toteaa.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Niklas Andersson, p. 050 559 7156

Erityisavustaja Sonja Falk, p. 050 5304137

 

Poliittinen katsaus eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

Poliittinen katsaus eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 20.08.2014

Sisäministeri, puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd)

KD eduskuntaryhmän kesäkokous Lahti 20.8.2014

Hyvät kesäkokouksen osallistujat, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat,

Helteinen kesä on kääntymässä loppuun. Lomakuukausien aikana useat suomalaiset ovat saaneet nauttia lämpimistä keleistä ja tarpeellisesta lomasta. Aurinkoisia kesäpäiviä on kuitenkin varjostanut tummat pilvet. Ukrainan, Syyrian, Irakin, Gazan ja monen muun maailman kriisipesäkkeen tilanteet ovat kehittyneet huonoon suuntaan ja luovat varjonsa myös Suomeen. Kotimaassa huolta herättävät talouden heikot näkymät ja erityisesti uutiset yhä uusista irtisanomisista. Sisäministerinä kannan huolta sisäisestä turvallisuudesta. Poliisitoimi, rajavartiolaitos ja hätäkeskuslaitos ovat käyneet läpi suuria rakenteellisia uudistuksia, joiden tarkoituksena on ollut säilyttää turvallisuuden taso.

Vuoden 2015 talousarvio

Ensin kuitenkin maamme taloudellisiin näkymiin, jotka ovat nyt vahvasti esillä budjettiriihen myötä. Valtio on joutunut ja joutuu sopeuttamaan menojaan velkaantumisen vähentämiseksi. Valtionvarainministeriön arvion mukaan valtionvelka tulee ensi vuonna ohittamaan 100 miljardin euron rajan. Tämä huolimatta mittavista taloutta tasapainottavista toimista ja päätöksistä, joita tämä hallitus on tehnyt. Tulevan budjettiriihen päälinjana onkin tehtyjen ratkaisujen toimeenpaneminen. Rakennepoliittisen ohjelman, kehysriihen ja kevään hallitusneuvotteluiden päätökset pannaan täytäntöön. Tämä merkitsee mittavia sopeutustoimia ja valtion velkaantuminen väheneekin valtionvarainministeriön pohjaesityksen mukaan vuoden 2014 noin 7 miljardista eurosta noin 4 miljardiin euroon, kokonaismenojen ollessa noin 53 miljardia euroa. Tiukoista säästötavoitteista huolimatta on tärkeää, että hallitus panostaa kasvuun ja työllisyyteen. Pidän myös erittäin tärkeänä, että kaavailtu lapsivähennys toteutetaan oikeudenmukaisen mallin mukaisesti. Suomen tulevaisuus on vahvasti riippuvainen ulkopuolisen maailman tapahtumista. Ukrainan tilanne saattaa vaikuttaa talouteemme huomattavasti enemmän kuin nyt arvelemme. Tästä syystä on tärkeää seurata tilanteiden kehittymistä ja jatkuvasti arvioida niiden vaikutuksia Suomelle.

Kansainvälisestä tilanteesta

Ukrainan kriisi, Venäjän kansainvälistä oikeutta rikkovat toimet Krimillä ja siitä seuranneet pakotteet ja vastapakotteet sekä samalla jopa sotaa lietsova retoriikka Lännen ja Venäjän välillä, aiheuttaa ilman muuta huolta tulevaisuudesta. On kuitenkin todettava painokkaasti, että olemme pakotteiden takana, olemme mukana siinä rintamassa joka kertoo, että emme hyväksy sellaista voimapolitiikkaa, jolla loukataan suvereenin valtion rajoja. Venäjän asettamien vastapakotteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin välittömästi meillä Suomessa. Valion ja muiden merkittävien vientiyritysten tilanne on otettava huomioon ja hallituksen tulee löytää keinoja, jolla iskua lievennetään. Nyt tarvitaan todellista halua ratkaista kriisi ennen kuin se etenee liian pitkälle. Ensi viikolle sovittuun Venäjän, Ukrainan ja EU:n tapaamiseen kohdistuukin suuria odotuksia. Syyrian sisällissota jatkuu yhä vaikka se on jäänyt kansainvälisessä huomioissa taka-alalle. Siviiliväestön tilanne on suurissa osissa maata kestämätön ja yhä uusia ihmisiä joutuu jättämään kotinsa lisäten pakolaisten määrää entisestään. Pelkästään Syyrian naapurimaissa on jo noin 3 miljoonaa syyrialaispakolaista, maan sisällä vieläkin enemmän. Sisällissodan yksi keskeisimmästä osapuolista, ääri-islamilainen Isis-järjestö on levittänyt sodan Syyriasta naapurimaa Irakiin. Irakin kristittyjä ja muita vähemmistöjen edustajia on surmattu ja heitä on pakotettu jättämään kotinsa. Tilanne on muuttunut viime viikkoina Yhdysvaltojen puututtua tilanteeseen, mutta vielä on aikaista sanoa mihin tilanne lopulta johtaa. Selvää on kuitenkin se, että Syyrian pakolaisvirtojen lisäksi joudumme jälleen todistamaan pakolaisaallon syntymistä myös Irakissa. Yli 1,2 miljoonaa irakilaista on joutunut jättämään kotinsa tänä vuonna. YK aloittaa tänään lähihistoriansa suurimpiin kuuluvan operaation Pohjois-Irakissa. Tarkoitus on toimittaa apua liki puolelle miljoonalle ihmiselle, jotka Isis-taistelijat ovat ajaneet kodeistaan. Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti kärjistyi heinäkuussa vakavaksi aseelliseksi yhteenotoksi. Niin Gazan kuin Israelin siviiliväestön turvallisuuden puolesta toivon, että osapuolet pystyvät sopimaan kestävästä tulitauosta. Samalla tarvittaisiin todellisia edistysaskelia Lähi-idän rauhanneuvotteluissa, jotta molempien kansojen oikeus rauhaan ja turvallisuuteen voitaisiin turvata. Mielenosoitukset Gazan tilanteen johdosta ovat useissa maissa muuttuneet väkivaltaisiksi ja jopa suoranaisesti juutalaisvastaisiksi. Vahingonteot synagogia ja juutalaisten omistamia liikkeitä kohtaan ovat lisääntyneet hälyttävästi. Juutalaisia on uhkailtu ja he ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Euroopassa ja Suomessa asuvat juutalaiset eivät ole millään tavoin syyllisiä Gazan tilanteeseen ja heidän, kuten kaikkien kansalaisten, suojeleminen on jokaisen sivistysvaltion velvollisuus. Jokaisen valtion kohdalla maan ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat kaiken muun kehityksen perusta ja valtion keskeisin tehtävä. Tulevina vuosina on huolehdittava, että oma kansallinen puolustuskykymme on riittävällä ja uskottavalla tasolla. Kd on valmis sitoutumaan puolustusvoimien toimintakyvyn turvaaviin määrärahakehyksiin. Mutta yhtä tärkeää on huolehtia maan sisäisestä turvallisuudesta.

Sisäinen turvallisuus

Sisäministeriö on omalta osaltaan pyrkinyt tällä hallituskaudella toteuttamaan sellaisia toimia, joilla voidaan säilyttää sisäisen turvallisuuden taso riittävän rahoituksen puutteesta huolimatta. Olemme vieneet läpi merkittäviä rakenteellisia uudistuksia niin poliisin, rajavartiolaitoksen kuin hätäkeskuslaitoksenkin osalta. Ilman näitä uudistuksia olisimme tilanteessa, jossa emme pystyisi hoitamaan niitä tehtäviä mitä näille sisäisestä turvallisuudesta vastaaville tahoille on annettu. Poliisin hallintorakenteen uudistus on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakenneuudistuksen tavoitteena on pitää poliisin toiminnalliset tulokset nykyisellä hyvällä tasolla. Uudistuksella tavoitellaan merkittäviä yli 28 miljoonan euron uudelleenkohdennuksia vuoden 2016 loppuun mennessä. Leikkaukset kohdistuvat etenkin johtorakenteisiin, hallinto- ja tukitoimintoihin sekä toimitiloihin. Toteutetut säästöt on tarkoitettu käytettäväksi operatiivisen toiminnan varmistamiseksi. Vuoden 2012 kehyspäätöksen mukaan poliisitoimen rahoitusta lisättiin lisäksi noin 30 miljoonalla eurolla vuoden 2015 tasolla. Poliisin rajallisia resursseja ei ole syytä vähätellä. Vaikeita tilanteita kentällä varmasti tulee vastaan. Kuitenkin monella mittarilla mitattuna meillä poliisin toimintakyky on hyvä, jopa viime vuosina joiltakin osin parantunut. Kun hallitus aloitti työskentelynsä, saimme perinnöksi edelliseltä hallitukselta alhaisen rahoitustason ja kasvavat kustannukset. Poliisin puskurirahat oli syöty. Teetin heti alkuun selvityksen, jossa kävi ilmi että ilman uusia toimenpiteitä olisi vaalikauden aikana kehittynyt 70 miljoonan euron alijäämä, joka olisi tarkoittanut n 1000 htv vähenemää vaalikauden aikana ja varmaa romahdusta poliisin toiminnallisessa tasossa. Keväällä 2012 tehtiin kehyspäätös, jolla tilanne ratkaistiin niin, että 70 milj. vaje paikattiin: 30 milj. tasokorotusta valtion budjetista poliisirahoihin, 30 milj. sisäistä siirtoa poliisihallinnosta ja tilakustannuksista poliisipalkkaukseen ja 10 milj. toiminnan tehostamista Lisäksi tänä vuonna saimme lisätalousarvioon 2,5 miljoonan euron määrärahan, jolla pystyttiin palkkaamaan loppuvuodeksi 100 poliisia kenttätyöhön. Tämän ansiosta työttömien poliisien määrä on pudonnut n. 80 tasolle kun se on liikkunut parin sadan paikkeilla aiemmin. Poliisin määrärahoja ei siis ole leikattu vaan lisätty ja porauudistus ei ole leikkausohjelma vaan hallinnonkarsintaa. Pora on onnistunut erittäin hyvin tämän hetken tietojen mukaan, ennakkolaskelmamme ovat osoittautuneet realistisiksi. On selvää, että ilman näitä toimenpiteitä meillä olisi jo nyt satoja poliiseja vähemmän kenttätyössä. Budjettiriihessä tavoitteenani on turvata poliisitoiminnan rahoitus. Kaavaillut uudet leikkaukset sisäministeriön hallinnonalalla vaarantaisivat nämä tavoitteet.

Oikeuslaitos

Sisäiseen turvallisuuteen ja kansalaisten oikeusturvaan kuuluu myös vahvasti toimiva oikeuslaitos. Tuomioistuimet ja syyttäjälaitos ovat tällä hetkellä tilanteessa, jossa ne pystyvät juuri ja juuri käsittelemään niille tulevat asiat. Kaavaillut säästöt tulevat johtamaan henkilöstövähennyksiin mikä tulee näkymään käsittelyaikojen pidentymisenä. Tämä ei ole kestävää oikeusturvan kannalta. Riittävän rahoituksen lisäksi tulisi rangaistusmääräyskäytäntöjä keventää ja laajennetaan. Olen esittänyt, että poliisille voitaisiin myöntää suora sakotusoikeus esimerkiksi rattijuopumustapauksissa. Tällä tavoin voitaisiin keventää syyttäjälaitoksen työtaakkaa.

Lapsivähennys

Budjettiriihessä kristillisdemokraatit puolustavat ennen kaikkea lapsiperheiden etuja. Kesäkuun hallitusneuvotteluissa sovimme perheiden verotukseen tulevasta lapsivähennyksestä, jonka vaikutus valtion ensi vuoden budjettiin on 70 miljoonaa euroa. Toteutusmallissa on tärkeää huomioida monilapsiset ja yksinhuoltajaperheet. Nämä perhetyypit ovat lapsiköyhyystilastoissa vahvimmin edustettuina. Verotuksen lapsivähennyksen merkittävin hyöty on siinä, että se voi toimia askeleena, jonka myötä perheverotus tuodaan suomalaiseen verotusjärjestelmään. Seuraavalla vaalikaudella voidaan ottaa uusia askelia perheverotuksen suuntaan.

Kotihoidon tuki

Pidän edelleen epäonnistuneena päätöstä jakaa kotihoidon tuki isän ja äidin kesken. Valtiovallan ei tule tällä tavoin puuttua perheen sisäisiin asioihin. Asiasta ei ole vielä hallituksen esitystä, ja tavoitteenamme on, ettei sellaista tulekaan. Kotihoidon tuen heikennys tulisi hyvin kalliiksi. Se tuottaisi arviolta 80–150 miljoonan euron lisäkustannukset kunnalliseen päivähoitoon ja työttömyysturvamenoihin. Kuntien investointipaineet kasvaisivat, kun uusia päiväkoteja pitäisi rakentaa hyvin nopeaan tahtiin.

Rahankeräyslaki

Keväällä eduskunta käsitteli sisäministeriön valmisteleman osauudistuksen, jonka mukaisesti rahankeräyslupa voidaan myöntää vaikka lupaa hakevan koko toiminta ei olisikaan yleishyödyllistä. Lainmuutoksen myötä myös evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä yliopistot voivat toimeenpanna rahankeräyksiä. Uudistus astuu voimaan syyskuun alusta. Rahankeräysuudistuksen eduskuntakäsittelyssä ja jo ennen sitä, nousi esiin tarve laajemmalle uudistukselle. Kevään minihallitusneuvotteluissa tehtiin päätös, jonka mukaan ”käynnistetään lainsäädäntöhanke, jonka myötä rahankeräykset vapautetaan nykyisenkaltaisesta lupamenettelystä vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä.” Sisäministeriö on kesän aikana kartoittanut eri malleja lupamenettelyn uudistamiseksi. Selvitystyön perusteella jatkamme valmistelua ilmoitusmenettelyyn perustuvan mallin mukaisesti. Esittämässäni mallissa siirtyisimme ilmoituksenvaraiseen menettelyyn nykyisestä ennakollisesta lupamenettelystä. Rahankeräysten luotettavuus turvattaisiin rahankeräyksiä varten perustettavalla uudella julkisella rekisterillä. Ilmoitusmenettely keventää sääntelyä ja turhaa byrokratiaa. Rekisteröitymisvelvollisuudella voidaan kuitenkin samalla turvata yleinen luottamus rahankeräyksiin.

Sote ja vanhuspalvelut

Hallituksen rakennepaketin mukaan ikäihmisten laitospaikkojen määrän kasvua vähennetään 300 miljoonan euron edestä. Tavoite voidaan saavuttaa vain, mikäli avohuollon palveluja, kuten kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea, kehitetään ja niiden saatavuutta lisätään. Tämä tarkoittaa, että on panostettava vanhusten hyvinvointiin ja kotona pärjäämiseen. Ketään ei saa jättää heitteille tai puutteellisen hoidon varaan. Vanhuksille suunnatuissa palveluissa pihistely ei ole tuonut mukanaan säästöjä. Pikemminkin kulut ovat kasvaneet yhä suuremman joukon turvautuessa laitoshoitoon. Yhteiskunnallisissa palveluissa on kahdessakymmenessä vuodessa tapahtunut kautta linjan voimakas siirtymä kevyemmistä, ennaltaehkäisevistä palveluista laitoshoitoon ja raskaampiin, kalliimpiin palveluihin. Nyt on korjausliikkeen aika. Heinolassa on kuntouttavaan hoitotyöhön siirtymisen myötä voitu vähentää terveyskeskuksen vuodepaikkoja 138:sta 47:ään. Hoito edistää potilaiden kuntoutumista takaisin omaan kotiin sen sijaan, että se tuottaisi uusia vuodepotilaita. Potilaiden omia voimavaroja tuetaan eikä heidän puolestaan tehdä asioita, joista he voivat hyvin suoriutua itse. Esimerkiksi sängyssä ruokailu tapahtuu vain poikkeustilanteissa, sillä liikuntakyvyn ylläpitämiseksi potilaat aterioivat päiväsalissa. Kuntouttava työote ja ennaltaehkäisevät palvelut alkavat tuoda kustannussäästöä kunnalle hyvin pian, lähes välittömästi. Samalla ikääntyvä voi kokea palveluidensa parantuneen ja elämänlaatunsa kohentuneen. Viiteen sote-alueeseen perustuva ratkaisu antaa uusia mahdollisuuksia laitoshoitoon painottuneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järkeistämiseen, mikä tulee näkymään uutena ajatteluna myös vanhuspalveluissa. Valitun sote-mallin merkittävin hyöty on, että se kannustaa panostamaan kevyempiin, ennaltaehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin, kun päätöksenteko sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, perus- ja erikoispalveluista siirtyy samaan pöytään. Ratkaisu mahdollistaa myös toimivat hoitoketjut, eli integraation perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä Kristillisdemokraattien vaatimuksesta lakiin kirjataan lähipalveluiden saatavuus. Lähipalveluina tuotettavat laadukkaat perustason sosiaali- ja terveyspalvelut vähentävät painetta kalliimmista erikoispalveluista. Hallituksen riveistä on hiljattain kuulunut myös sote-ratkaisua kritisoinut soraääni. Olen toistuvasti puhunut tämän mallin puolesta ja olen edelleen vakuuttunut, että tältä pohjalta pystymme turvaamaan kansalaisille laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut aina perustason palveluista vaativimpaan erikoissairaanhoitoon saakka. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on kaikista rakenneuudistuksista keskeisin ja vaikuttavin. Pidän merkittävänä sitä, että pohja uudistukselle on pystytty luomaan kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisellä päätöksellä. Sen onnistumisella on suuri vaikutus paitsi kansalaisten kokemaan hyvinvointiin myös valtion talouden tasapainoon.