TIEDOTE:Räsänen budjettisovusta:Poliisirahoihin 6,5 miljoonaa lisää ensi vuonna

TIEDOTE 28.8.2014

KD:n puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen budjettisovusta:

”Poliisirahoihin 6,5 miljoonaa lisää ensi vuonna”

– Olen erityisen tyytyväinen siihen, että hallituskumppanimme ymmärsivät poliisitoimen vaikean tilanteen. Vältyimme poliisissa uusilta toimintamenosäästöiltä ja saimme sen sijaan ensi vuodelle kehyspäätökseen nähden 6,5 miljoonan euron lisäyksen, eli poliisin määrärahoihin ei tule mitään leikkauksia ensi vuodelle, toteaa Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen saavutetusta budjettisovusta.

– Turvallisuuden takaaminen on valtion ydintehtävä. Myös taloudellisesti vaikeina aikoina valtiovallan on pidettävä huolta kansalaisten turvallisuudesta, Räsänen muistuttaa.

Ministeri Räsäsen mukaan budjetissa päästiin erittäin hyvään lopputulokseen Kristillisdemokraateille tärkeissä asioissa. Taloutta tasapainottavat toimet ovat ensi vuoden budjettia vahvasti leimaava piirre.

– On tärkeää, että olemme haastavista ajoista huolimatta kääntämässä valtion velkaantumiskehitystä laskuun. Uutta velkaa joudumme edelleen ottamaan, mutta kolme miljardia vähemmän kuin tänä vuonna.

Budjettiratkaisussa panostetaan osaamiseen, innovaatioihin sekä elinkeinoelämää elvyttäviin liikenne- ja rakennushankkeisiin.

– Sopeutustoimien ohella on tärkeä huolehtia siitä, ettemme vie tulevaisuuden kasvulta eväitä.  Yrittäjien ja myös monien kotitalouksien kannalta myönteinen uutinen on se, että uusista kiristyksistä polttoaineverotukseen luovuttiin, Räsänen kertoo.

Lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan

Ensi vuonna perheitä tuetaan verotuksellisin keinoin parinkymmenen vuoden tauon jälkeen, kun käyttöön otetaan verotuksen lapsivähennyksen. Vähennykseen tulee KD:n esittämä lapsikohtaisuus sekä itse vähennykseen että tulorajoihin aina neljänteen lapseen saakka helpotuksena monilapsisille perheille.

– Maassamme syntyy edelleen liian vähän lapsia, nuoret ikäluokat ovat hyvin pieniä suhteessa eläköityviin ja siksi perheiden tukeminen on äärimmäisen tärkeää yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta. Yhteiskunnan todellinen kasvu tapahtuu perheissä, ministeri Räsänen sanoo.

Lasten syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetaan yhteensä 37 miljoonaa euroa lisää, muun muassa erityisopetukseen, perusopetukseen ja etsivään nuorisotyöhön. Summasta 15 miljoonaa ohjataan nuorisotakuun vahvistamiseen niin, että jokainen peruskoulunsa päättävä nuori velvoitetaan jatkamaan joko toiselle asteelle tai muuhun jatkokoulutukseen tai vastaavaan.

– On tärkeää on, että estämme nuoria ajautumasta koulupudokkaiksi. Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen on juuri sitä tulevaisuuspolitiikkaa, jonka puolesta olemme tässäkin budjettiriihessä taistelleet.

Eläkeläisten verotus kevenee ja sosiaalihuoltolaki etenee

Eläkeläisten taloudellinen tilanne helpottuu eläketulovähennyksen kasvattamisen kautta. Toimenpiteen myötä verotus kevenee pienemmissä eläkkeissä. Tämä lisää osaltaan ostovoimaa kotimarkkinoilla.  Yhteiskuntamme heikompiosaisten asemaa parantaa myös se, että hallitus on tässä riihessä sitoutunut sosiaalihuoltolain toteuttamiseen.

– Lain keskeinen tavoite on lisätä ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja. Odotan, että nämä panostukset ovat paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti kannattavia, kun palvelujen painopiste siirtyy raskaammista, kalliimmista erikoispalveluista kevyempiin, oikea-aikaisiin palveluihin, Räsänen toteaa.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Niklas Andersson, p. 050 559 7156

Erityisavustaja Sonja Falk, p. 050 5304137