Uutiset

RSS

KD:n vastuullinen työ näkyy gallupissa

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen iloitsee tuoreesta YLE:n gallupista, jonka mukaan puolueen kannatus on selkeässä kasvussa. Kahdessa kuukaudessa nousua on peräti 44% ja puolue on ohittanut RKP:n 3,9% kannatuksella.

– Olemme koko puolue todella iloisia, että vastuullinen työmme eduskunnassa ja maan hallituksessa alkaa nyt näkyä myös kannatusmittauksissa. Olemme tiukoissakin tilanteissa jatkuvasti puolustaneet kestäviä ja kristillisiä arvoja kansalaistemme parhaaksi. Myös taistelumme lapsiperheiden etuuksien puolesta on selvästi huomattu, Räsänen toteaa.

Räsänen uskoo, että Kristillisdemokraattien johdonmukainen ja yksimielinen kanta avioliittoon miehen ja naisen välisenä on suomalaisten enemmistön kanta. KD oli ainoa puolue, jonka kaikki edustajat äänestivät viime kuussa nykyisen avioliittolain puolesta.

– Hyvin edennyt eduskuntavaalien ehdokasasettelumme ja käynnistynyt vaalityö eri vaalipiireissä alkaa myös näkyä kannatusmittauksissa. Kannatuksen nousun taustalla on suuri määrä eduskuntavaaliehdokkaittemme sekä puolueaktiiviemme innokasta työtä. Tästä on hyvä jatkaa kohti kevään vaaleja! Räsänen rohkaisee.

Ihmisoikeussopimus ja avioliitto

Toivon, että media lopettaisi laittamasta suuhuni sellaista, mitä en ole sanonut. En ole Radio Helsingin haastattelussa enkä missään muuallakaan sanonut, että ”Tasa-arvoinen avioliittolaki olisi YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen”. Sen sijaan olen osoittanut, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten YK:n ihmisoikeusjulistus, eivät edellytä avioliiton muuttamista sukupuolineutraaliksi, kuten usein väitetään.

Päivi Räsänen

 

Tiedote: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vanhentumisajoista on luovuttava kokonaan

20.11.2014

Lapsen hyväksikäyttö on aina vakava rikos. Suomen tulee seurata Norjan esimerkkiä ja poistaa lapseen kohdistuvista törkeistä hyväksikäytöistä vanhentumisaika kokonaan. Norjassa tuli heinäkuun alussa voimaan laki, jolla vanhentumisaika poistuu koskien niitä tapauksia, jotka eivät olleet lain voimaan tullessa jo vanhentuneita. Ruotsissa valmistellaan myös vanhentumisajan poistoa. Vanhentumisajan poistolla yhteiskunta myöntää lapsen joutuneen vakavan rikoksen uhriksi ja olevan syytön kokemaansa väkivaltaan.

Vanhentumisaikaa koskevia aloitteitani on vastustettu sillä perusteella, että vanhoissa tapauksissa on vaikea saada näyttöä. Useita vuosikymmeniä sitten tapahtuneiden rikosten selvittäminen on toki vaikeaa ja vaatii vahvaa näyttöä. On kuitenkin tilanteita, joissa henkilö saattaa jopa tunnustaa useita rikoksia, mutta rikosten vanhentumisen johdosta häntä ei voida tuomita. Sekä mahdollisen uhrin että epäillyn oikeusturvan kannalta on tärkeää, että epäilyt voidaan oikeudessa selvittää. Oikeudenmukainen tuomio edistää myös uhrin toipumista kokemastaan. Vanhentumisajan poistamisella olisi lisäksi ennalta ehkäisevä vaikutus.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kuuluu rikoksiin, joissa asianomistajan on vaikea ilmoittaa rikoksesta viranomaisille vanhentumisajan kuluessa. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat pysyä aikuisuuteen asti salassa, koska tekijä on usein lapselle tuttu ja läheinen aikuinen, jonka on helppo ristiriitaisessa tilanteessa manipuloida uhri vaikenemaan. Lapsi ei yleensä ymmärrä kokemansa teon merkitystä ja saattaa torjua kokemansa vuosien ajan niin, ettei yksinkertaisesti muista asiaa vaan oireilee selittämättömästi.  Hyväksikäytön uhri tuntee syyllisyyttä tapahtuneesta, ja myös tämä vaikeuttaa asiasta kertomista.

Vaikka hyväksikäytöstä ei aiheutuisi fyysisiä vammoja, lapsen minuus, erityisesti seksuaalinen identiteetti, saa pysyviä vaurioita. Kokemus leimaa koko loppuelämää. Hyväksikäytön vaikutukset eivät vanhene

TIEDOTE: Sisäministeri Päivi Räsänen: Poliisi saa lisärahoituksen terrorismin torjuntaan

 

Hallitus päätti tänään (17.11.2014) neuvottelussaan vuoden 2015 täydentävästä talousarviosta lisätä kolme miljoonaa euroa määrärahoja terrorismin torjuntaan. Päätös osoittaa, että hallitus suhtautuu vakavasti ajankohtaisiin sisäisen turvallisuuden haasteisiin. Suojelupoliisille ehdotetaan 350 000 euron määrärahaa, jonka avulla pystytään sijoittamaan yhdyshenkilö Turkkiin tiedonhankintaa ja kansainvälistä yhteistyötä tehostamaan. Suomesta Syyrian konfliktiin on hakeutunut vähintään 40 tunnistettua henkilöä, joista osa taistelee radikaali-islamistien terroristiryhmien riveissä. Valtaosa Suomesta Syyriaan matkustaneista on matkustanut Turkin kautta konfliktialueille.

 

Poliisin operatiivisen suorituskyvyn nostamiseksi lisättiin ensi vuoden budjettiin 2,7 miljoonan euron määräraha. Tällä on tarkoitus tehdä tarvittavia kalusto- ja varustehankintoja terrorismin torjuntaan sekä vaativiin ja erityistilanteisiin. Näissä tilanteissa varuste- tai kalustopuutteet saattaisivat aiheuttaa lisäuhrien syntymisen. Tarve hankinnoille nousi esiin jo kansallisessa selvityksessä, joka tehtiin Norjan Utöyan tapahtumien johdosta. Lisäksi tarve on todettu kansallisen terrorismin torjuntastrategian ja sen täytäntöönpanosuunnitelman yhteydessä. 

 

Lisätietoja:

 

Erityisavustaja Sonja Falk

0505304137

 

Ministeri Räsänen: Rajavalvonnan tasoa ei tule heikentää

Mediatiedote 9.11.2014

Rajavalvonnan tasoa ei tule heikentää. Riittävästä rajavalvonnasta tulee huolehtia, vaikka valtionhallinnon tämänhetkisissä kehyspäätöksissä tuottavuusvaatimukset kohdistetaan pitkällä aikavälillä myös Rajavartiolaitokseen.

Henkilötyövuosien vähentäminen ei merkitse suoraan rajavalvonnan heikentymistä. Rajavalvonnassa käytettävissä menetelmissä näkyy sama muutos kuin kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa. Tekniikkaa voidaan hyödyntää tehtävissä, jotka aiemmin vaativat henkilöstöä. Painopiste siirtyy yhä enemmän tekniseen valvontaan kameroiden, helikoptereiden ynnä muun kaluston avulla.

Ensi vuoden budjetissa rajavalvonnan resurssit on jo turvattu niin, että valvonta voidaan säilyttää nykyisellä tasolla. Tämä hallitus ei siis tule heikentämään rajavalvonnan tasoa. Riippuu täysin seuraavan hallitusohjelman linjauksista, kuinka kehyspäätöksiä toteutetaan seuraavalla hallituskaudella. Oma tahtoni on se, että riittävä rajavalvonta tulee turvata taloustilanteesta riippumatta myös tulevaisuudessa.

Turvallisuustilanteen kiristyminen Euroopassa osoittaa, että rajavalvonnan turvaaminen on edelleen välttämätöntä. Aloitteestani on juuri asetettu sisäisen turvallisuuden parlamentaarinen ryhmä, jotta kaikki eduskuntapuolueet saadaan sitoutettua yhteiseen näkemykseen sisäisen turvallisuuden voimavaroista pitkälle tulevaisuuteen. Taloustilanteemme edellyttää kaikkien eduskuntapuolueiden sitoutumista turvallisuuden takaajiksi. Rajaturvallisuuden riittävä ja vakaa resurssointi on työryhmän keskeisiä tavoitteita.

Lisätietoja: Ministerin erityisavustaja Soili Haverinen p. 050 456 0982, soili.haverinen(at)intermin.fi

Tiedote: Räsänen: Sari Essayahin ehdokkuus mahdollistaa kaksi paikkaa KD:lle Savo-Karjalassa

Tiedote 10.10.2014

 Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen: Sari Essayahin ehdokkuus mahdollistaa kaksi paikkaa KD:lle Savo-Karjalassa

 

– Olen erittäin iloinen kansanedustajana, europarlamentaarikkona, puoluesihteerinä ja presidentinvaaliehdokkaana pätevöityneen Sari Essayahin ratkaisusta lähteä ehdolle kevään 2014 eduskuntavaaleissa.

Asetelma Savo-Karjalassa on Räsäsen mukaan Essayahin päätöksen jälkeen sellainen, että Kristillisdemokraateilla on mahdollisuus saada alueelta onnistuneella kampanjalla kaksi edustajaa.

– Sari Essayahin päätös lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi tuo lisäintoa koko kristillisdemokraattisen puolueen hyvin käynnistyneeseen vaalityöhön, toteaa puheenjohtaja, ministeri Räsänen.

 

Lisätietoa:

 Puoluesihteeri Asmo Maanselkä

044 511  2236

 

 

TIEDOTE: Palestiinan valtion tunnustaminen ei edistä rauhan saavuttamista

 Tiedote

julkaisuvapaa
Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.)
7.10.2014

Räsänen: Palestiinan valtion tunnustaminen ei edistä rauhan saavuttamista

KD:n puheenjohtaja Päivi Räsänen pitää Ruotsin uuden hallituksen tuoretta linjausta Palestiinan valtion tunnustamisesta harkitsemattomana. Palestiinan yksipuolinen tunnustaminen ei auta ratkaisemaan Lähi-idän kriisiä, vaan voi jopa pahentaa sitä.

– Rauha voidaan saavuttaa vain ja ainoastaan neuvotteluteitse, toteaa Räsänen.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja antoi maanantaina lausunnon tiedotusvälineille, jonka mukaan pohjoismaat linjaisivat yhteisen kannan Palestiinan tunnustamisen suhteen. Räsäsen mukaan on hyvä käydä keskusteluja Lähi-idän tilanteesta muiden pohjoismaiden ja myös muiden EU-maiden kanssa, mutta Suomen tulisi näissä neuvotteluissa pyrkiä nimenomaan edistämään neuvotteluratkaisua.

– Suomen tulee pidättäytyä tukemasta palestiinalaisten yksipuolista itsenäisyysjulistusta. Sen sijaan meidän tulee kannustaa osapuolia neuvottelupöytään ja pidättäytymään väkivallasta.

Kansainvälisen yhteisön pitää Räsäsen mukaan ottaa tosissaan Israelin oikeutetut turvallisuusvaatimukset. Hamasin kesällä aloittama rakettisota ja hyökkäykset Israeliin todistavat, että alueluovutukset ilman rauhansopimusta eivät toimi.

– EU:n ja Yhdysvaltojen terroristijärjestöksi luokittelema Hamas kuuluu tälläkin hetkellä palestiinalaisten yhtenäishallitukseen. Hamas ei ole luopunut väkivallasta tai tavoitteestaan tuhota Israelin valtio, muistuttaa Räsänen.

Lisätietoja: Erityisavustaja Markus Kalmi, puh. 050 456 2760

 

 

Ministeri Räsänen: ”Vanhuspalveluiden laatu on kipukohta”

Tiedote 1.10.2014

Julkaisuvapaa klo 14.00

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) Nurmossa:

Vanhuspalveluiden laatu on kipukohta

 

Vanhuspalveluiden laatu on yksi nyky-Suomen kipukohtia. Vaikka edelleen on parantamisen varaa, iloitsen siitä, että saimme aikaan viime vuonna voimaan tulleen vanhuspalvelulain, sanoo sisäministeri Räsänen Nurmossa.

– Tein jo seitsemän vuotta sitten kansanedustajana ikääntyneiden palveluista lakialoitteen, jossa esitin tällaista lakia. Hoidon tarpeessa olevilla vanhuksilla tulee olla varmuus siitä, että hoidon tai palvelun tarpeen toteamisen jälkeen myös saavat tarvitsemaansa apua esimerkiksi kotipalveluina, kotisairaanhoitona, palvelutalossa, dementia- tai muussa ryhmäkodissa tai pitkäaikaislaitoksessa.

Ministeri Räsänen muistuttaa myös, että tänään vietetään YK:n kansainvälistä vanhusten päivä. Suomi on pysynyt vanhusten hyvinvoinnissa HelpAge Internationalin globaalissa vertailussa viime vuoden tapaan sijalla 15. Muut Pohjoismaat ovat kuitenkin selvästi ohittaneet sen.

– Tämän hallituksen esityksestä uudessa laissa turvataan ikäihmisten oikeus tarpeen mukaisiin palveluihin, ei ainoastaan oikeutta palvelutarpeen arviointiin kuten tähän asti. Ensimmäistä kertaa myös kotiin annettaviin palveluihin päätettiin laatia suositukset. Kristillisdemokraattien aloitteesta ja vaatimuksesta laissa on nyt toteutumassa ikääntyneiden avioparien oikeus asua yhdessä riippumatta eroista heidän hoivan tarpeessaan.

Ministeri Räsänen kommentoi myös hallituksen rakennepäätökseen sisältyvää ikäihmisten laitospaikkojen määrän vähentämistä:

– Kun laitospaikkoja vähennetään, tulee huolehtia, että ketään ei jätetä heitteille. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan laitoshoitona edelleen, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Päätöksen valmistelussa pidin keskeisenä sitä, että laitoshoitoa voidaan vähentää vain lisäämällä samanaikaisesti hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja, kotipalvelua ja omaishoidon tukea ja perhehoitoa.

Ministeri Räsänen korosti, että viime kädessä arvot ratkaisevat, kuinka tärkeinä pidämme ikäihmisten hyvää hoivaa:

– Ne ihmiset, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia muiden huolenpidosta, voivat pelkällä avuttomuudellaan nostaa yhteisöstämme esiin sellaiset arvot, jotka lopulta ovat menestyksemme kannalta avaintekijöitä. Yhteiskunta, joka rakentuu lähimmäisen rakkauden, ihmisarvon kunnioituksen ja keskinäisen huolenpidon varaan, kestää vaikeinakin aikoina, Räsänen toteaa.

Ministeri Räsänen puhui tänään Kristillisen eläkeliiton Pohjanmaan piirin syyskokouksessa klo 14.00.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Sonja Falk p. 050 530 4137, [email protected]

Erityisavustaja Soili Haverinen p. 050 456 0982, [email protected]

TIEDOTE:Räsänen budjettisovusta:Poliisirahoihin 6,5 miljoonaa lisää ensi vuonna

TIEDOTE 28.8.2014

KD:n puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen budjettisovusta:

”Poliisirahoihin 6,5 miljoonaa lisää ensi vuonna”

– Olen erityisen tyytyväinen siihen, että hallituskumppanimme ymmärsivät poliisitoimen vaikean tilanteen. Vältyimme poliisissa uusilta toimintamenosäästöiltä ja saimme sen sijaan ensi vuodelle kehyspäätökseen nähden 6,5 miljoonan euron lisäyksen, eli poliisin määrärahoihin ei tule mitään leikkauksia ensi vuodelle, toteaa Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen saavutetusta budjettisovusta.

– Turvallisuuden takaaminen on valtion ydintehtävä. Myös taloudellisesti vaikeina aikoina valtiovallan on pidettävä huolta kansalaisten turvallisuudesta, Räsänen muistuttaa.

Ministeri Räsäsen mukaan budjetissa päästiin erittäin hyvään lopputulokseen Kristillisdemokraateille tärkeissä asioissa. Taloutta tasapainottavat toimet ovat ensi vuoden budjettia vahvasti leimaava piirre.

– On tärkeää, että olemme haastavista ajoista huolimatta kääntämässä valtion velkaantumiskehitystä laskuun. Uutta velkaa joudumme edelleen ottamaan, mutta kolme miljardia vähemmän kuin tänä vuonna.

Budjettiratkaisussa panostetaan osaamiseen, innovaatioihin sekä elinkeinoelämää elvyttäviin liikenne- ja rakennushankkeisiin.

– Sopeutustoimien ohella on tärkeä huolehtia siitä, ettemme vie tulevaisuuden kasvulta eväitä.  Yrittäjien ja myös monien kotitalouksien kannalta myönteinen uutinen on se, että uusista kiristyksistä polttoaineverotukseen luovuttiin, Räsänen kertoo.

Lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan

Ensi vuonna perheitä tuetaan verotuksellisin keinoin parinkymmenen vuoden tauon jälkeen, kun käyttöön otetaan verotuksen lapsivähennyksen. Vähennykseen tulee KD:n esittämä lapsikohtaisuus sekä itse vähennykseen että tulorajoihin aina neljänteen lapseen saakka helpotuksena monilapsisille perheille.

– Maassamme syntyy edelleen liian vähän lapsia, nuoret ikäluokat ovat hyvin pieniä suhteessa eläköityviin ja siksi perheiden tukeminen on äärimmäisen tärkeää yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta. Yhteiskunnan todellinen kasvu tapahtuu perheissä, ministeri Räsänen sanoo.

Lasten syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetaan yhteensä 37 miljoonaa euroa lisää, muun muassa erityisopetukseen, perusopetukseen ja etsivään nuorisotyöhön. Summasta 15 miljoonaa ohjataan nuorisotakuun vahvistamiseen niin, että jokainen peruskoulunsa päättävä nuori velvoitetaan jatkamaan joko toiselle asteelle tai muuhun jatkokoulutukseen tai vastaavaan.

– On tärkeää on, että estämme nuoria ajautumasta koulupudokkaiksi. Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen on juuri sitä tulevaisuuspolitiikkaa, jonka puolesta olemme tässäkin budjettiriihessä taistelleet.

Eläkeläisten verotus kevenee ja sosiaalihuoltolaki etenee

Eläkeläisten taloudellinen tilanne helpottuu eläketulovähennyksen kasvattamisen kautta. Toimenpiteen myötä verotus kevenee pienemmissä eläkkeissä. Tämä lisää osaltaan ostovoimaa kotimarkkinoilla.  Yhteiskuntamme heikompiosaisten asemaa parantaa myös se, että hallitus on tässä riihessä sitoutunut sosiaalihuoltolain toteuttamiseen.

– Lain keskeinen tavoite on lisätä ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja. Odotan, että nämä panostukset ovat paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti kannattavia, kun palvelujen painopiste siirtyy raskaammista, kalliimmista erikoispalveluista kevyempiin, oikea-aikaisiin palveluihin, Räsänen toteaa.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Niklas Andersson, p. 050 559 7156

Erityisavustaja Sonja Falk, p. 050 5304137