Uutiset

RSS

Tiedote: Väestönsuojia tarvitaan niin kauan kuin puolustusvoimiakin

TIEDOTE

Ministeri, puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen:

Väestönsuojia tarvitaan niin kauan kuin puolustusvoimiakin

Ihmettelen kokoomuksen intoa rapauttaa suomalainen väestönsuojajärjestelmä. Mielestäni niin kauan kuin tarvitsemme puolustusvoimia suojaksemme, tarvitsemme myös väestönsuojia asukkaidemme suojaamiseksi sodan vaaroilta.

Myös nykyaikaisessa sodankäynnissä asevaikutuksia voidaan kohdistaa nimenomaan siviiliväestöön. Eurooppa ei tässä suhteessa ole mitenkään poikkeus.  Meillä on puolustus- ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta erilaisia uhkakuvia, joihin varautumiseen tarvitsemme suojia. Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa vuodelta 2012 pidetään edelleen aseellista hyökkäystä Suomeen mahdollisena. Turvallisuuskomitean kanta 2013 oli, että nykyiseen uhkakäsitykseen kuuluu sotilaalliseen hyökkäykseen liittyvä tarve väestön suojaamiseen.

Asuntojen hintataso on tärkeä asia, mutta väestönsuojien rakentamisesta päätettäessä tilannetta tulee tarkastella uhkakuvien perusteella. Väestönsuojavelvoitteen poistamisella ei näytä olevan odotettua suoraa vaikutusta asunnon myyntihintaan, sillä asunnon hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan sekä asunnon sijaintipaikan yleisen asuntohintatason perusteella.

Väestönsuojaa voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Kehitystyötä tuleekin jatkaa siten, että tilat ovat mahdollisimman laajasti käytettävissä myös normaalioloissa. Lisäksi on pyrittävä alentamaan niistä aiheutuvia rakentamisen lisäkustannuksia. Pelastuslain 2011 uudistuksella toteutettiin jo osin näitä tavoitteita.

On syytä huomata myös, että väestönsuojarakentamisen vienti tuo Suomelle vuosittaisia vientituloja 15 – 20 miljoonaa euroa.  Parhaana suosituksenamme toimii oma väestönsuojarakentamisemme. Rakentaminen merkitsee 750 henkilötyövuotta.

valtiosihteeri Marjo Anttoora, p. 029 541 8802

Tiedote: Räsänen: Lisätalousarviossa panostetaan yrittäjyyteen ja turvallisuuteen

TIEDOTE
9.2.2015

Sisäministeri Päivi Räsänen: Lisätalousarviossa panostetaan yrittäjyyteen ja turvallisuuteen

Hallituksen lisätalousarvio panostaa yrittäjiin ja turvallisuuteen. Kristillisdemokraatit ovat vaatineet maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamista. Lisätalousarviossa otetaan tässä tärkeä askel, kun perintö- ja lahjaveron maksuaikaa pidennetään viidestä seitsemään vuoteen. Pidennys helpottaa yritystoiminnan jatkumista sukupolvenvaihdoksen yli. Myös kynnystä yrityksen perustamiseen alennetaan ja harmaan talouden houkuttelevuutta vähennetään nostamalla arvonlisävelvollisuuden alarajaa vuoden 2016 alusta lukien 8 500 eurosta 10 000 euroon sekä siihen liittyvän verohuojennuksen ylärajaa 22 500 eurosta 30 000 euroon. Mielestäni huojennusten kohdentaminen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on oikea valinta, ja olemme tätä ajaneet.

Tärkeänä pidän myös lisäpanostusta rajaturvallisuuteen Rajavartiolaitokselle osoitetaan 1,9 miljoonaa euroa lisäresursseja itärajan teknisen valvonnan tehostamiseen. Päätös parantaa merkittävästi Suomen ja Venäjän välisen maarajan valvonnan tasoa. Lisäksi hallitus päätti myöntää 0,4 miljoonaa euroa poliisille todistajansuojeluohjelman kehittämiseksi. Todistajansuojeluohjelma lisää viranomaisen mahdollisuuksia suojella henkensä puolesta pelkääviä todistajia ja muita henkilöitä. Se siis lisää mahdollisuuksia vakavan rikollisuuden tutkimiseen. Euroopassa tapahtuneet viimeaikaiset terrori-iskut ovat antaneet syyn parantaa juutalaisen seurakunnan turvallisuutta. Tähän tarkoitukseen hallitus myönsi 100 000 euron avustuksen.

Pidän hyvänä, että hallitus varmistaa turvakotitoiminnan jatkumisen nykyisenlaajuisena 3,3 miljoonan euron määrärahan turvin. Myös kristillisdemokraattien jo aiemmin esittämä pakolaiskiintiön nosto 750 henkilöstä 1050 henkilöön toteutuu. Nyt päätetyt lisäpanostukset perusväylänpitoon ovat samoin erittäin tervetulleita.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Sonja Falk, puh. 050 530 4137

Tiedote: Ministeri Räsänen sairauslomalla 2.-8.2.

Sisäministeriö tiedottaa

3.2.2015

Ministeri Räsänen sairauslomalla 2.-8.2.

Sisäministeri Päivi Räsänen pääsee tänään kotiin Töölön sairaalasta, jossa hän on ollut tarkkailtavana ja tutkittavana eilisen liikenneonnettomuuden seurauksena. Räsäsellä ei ole vakavia tai pysyviä vammoja. Voimakas törmäys aiheutti ruhjeita rintakehään ja vatsan alueelle. Tutkimuksissa varmistettiin, ettei sisäelimissä ole vaurioita. Tarkkailua ja tutkimuksia tehtiin myös päänsäryn, huimauksen ja niskakipujen vuoksi.

Edelleen jatkuvien työkykyä rajoittavien lievien oireiden vuoksi ministeri Räsäselle on määrätty sairauslomaa sunnuntaihin 8.2. saakka. Hänellä on kuitenkin lupa työskennellä kevennetysti voimien mukaan sairausloman aikana. Erityisiä sijaisjärjestelyjä ei tarvita.

– Teen alkuun kotona töitä sen mukaan kuin jaksan ja toivon, että jossakin vaiheessa viikkoa voisin jo palata työpaikalle, toteaa Räsänen.

– Olen kiitollinen siitä, että tästä liikenneonnettomuudesta ei seurannut kuolonuhreja eikä vakavia vammoja kenellekään. Kiitän kuljettajaani taitavasta toiminnasta yllättävässä tilanteessa. Kiitän myös lämpimästi osaavaa pelastus- ja ensihoitohenkilöstöä sekä saamaani hyvää hoitoa Kotkan keskussairaalassa ja Töölön sairaalassa.

– Kiitän myös suuresta määrästä kannustavia viestejä. Olen varma, että monissa niissä kerrotut esirukoukset on kuultu, ministeri Räsänen kiittää.

 

KD:n vastuullinen työ näkyy gallupissa

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen iloitsee tuoreesta YLE:n gallupista, jonka mukaan puolueen kannatus on selkeässä kasvussa. Kahdessa kuukaudessa nousua on peräti 44% ja puolue on ohittanut RKP:n 3,9% kannatuksella.

– Olemme koko puolue todella iloisia, että vastuullinen työmme eduskunnassa ja maan hallituksessa alkaa nyt näkyä myös kannatusmittauksissa. Olemme tiukoissakin tilanteissa jatkuvasti puolustaneet kestäviä ja kristillisiä arvoja kansalaistemme parhaaksi. Myös taistelumme lapsiperheiden etuuksien puolesta on selvästi huomattu, Räsänen toteaa.

Räsänen uskoo, että Kristillisdemokraattien johdonmukainen ja yksimielinen kanta avioliittoon miehen ja naisen välisenä on suomalaisten enemmistön kanta. KD oli ainoa puolue, jonka kaikki edustajat äänestivät viime kuussa nykyisen avioliittolain puolesta.

– Hyvin edennyt eduskuntavaalien ehdokasasettelumme ja käynnistynyt vaalityö eri vaalipiireissä alkaa myös näkyä kannatusmittauksissa. Kannatuksen nousun taustalla on suuri määrä eduskuntavaaliehdokkaittemme sekä puolueaktiiviemme innokasta työtä. Tästä on hyvä jatkaa kohti kevään vaaleja! Räsänen rohkaisee.

Ihmisoikeussopimus ja avioliitto

Toivon, että media lopettaisi laittamasta suuhuni sellaista, mitä en ole sanonut. En ole Radio Helsingin haastattelussa enkä missään muuallakaan sanonut, että ”Tasa-arvoinen avioliittolaki olisi YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen”. Sen sijaan olen osoittanut, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten YK:n ihmisoikeusjulistus, eivät edellytä avioliiton muuttamista sukupuolineutraaliksi, kuten usein väitetään.

Päivi Räsänen

 

Tiedote: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vanhentumisajoista on luovuttava kokonaan

20.11.2014

Lapsen hyväksikäyttö on aina vakava rikos. Suomen tulee seurata Norjan esimerkkiä ja poistaa lapseen kohdistuvista törkeistä hyväksikäytöistä vanhentumisaika kokonaan. Norjassa tuli heinäkuun alussa voimaan laki, jolla vanhentumisaika poistuu koskien niitä tapauksia, jotka eivät olleet lain voimaan tullessa jo vanhentuneita. Ruotsissa valmistellaan myös vanhentumisajan poistoa. Vanhentumisajan poistolla yhteiskunta myöntää lapsen joutuneen vakavan rikoksen uhriksi ja olevan syytön kokemaansa väkivaltaan.

Vanhentumisaikaa koskevia aloitteitani on vastustettu sillä perusteella, että vanhoissa tapauksissa on vaikea saada näyttöä. Useita vuosikymmeniä sitten tapahtuneiden rikosten selvittäminen on toki vaikeaa ja vaatii vahvaa näyttöä. On kuitenkin tilanteita, joissa henkilö saattaa jopa tunnustaa useita rikoksia, mutta rikosten vanhentumisen johdosta häntä ei voida tuomita. Sekä mahdollisen uhrin että epäillyn oikeusturvan kannalta on tärkeää, että epäilyt voidaan oikeudessa selvittää. Oikeudenmukainen tuomio edistää myös uhrin toipumista kokemastaan. Vanhentumisajan poistamisella olisi lisäksi ennalta ehkäisevä vaikutus.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kuuluu rikoksiin, joissa asianomistajan on vaikea ilmoittaa rikoksesta viranomaisille vanhentumisajan kuluessa. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat pysyä aikuisuuteen asti salassa, koska tekijä on usein lapselle tuttu ja läheinen aikuinen, jonka on helppo ristiriitaisessa tilanteessa manipuloida uhri vaikenemaan. Lapsi ei yleensä ymmärrä kokemansa teon merkitystä ja saattaa torjua kokemansa vuosien ajan niin, ettei yksinkertaisesti muista asiaa vaan oireilee selittämättömästi.  Hyväksikäytön uhri tuntee syyllisyyttä tapahtuneesta, ja myös tämä vaikeuttaa asiasta kertomista.

Vaikka hyväksikäytöstä ei aiheutuisi fyysisiä vammoja, lapsen minuus, erityisesti seksuaalinen identiteetti, saa pysyviä vaurioita. Kokemus leimaa koko loppuelämää. Hyväksikäytön vaikutukset eivät vanhene

TIEDOTE: Sisäministeri Päivi Räsänen: Poliisi saa lisärahoituksen terrorismin torjuntaan

 

Hallitus päätti tänään (17.11.2014) neuvottelussaan vuoden 2015 täydentävästä talousarviosta lisätä kolme miljoonaa euroa määrärahoja terrorismin torjuntaan. Päätös osoittaa, että hallitus suhtautuu vakavasti ajankohtaisiin sisäisen turvallisuuden haasteisiin. Suojelupoliisille ehdotetaan 350 000 euron määrärahaa, jonka avulla pystytään sijoittamaan yhdyshenkilö Turkkiin tiedonhankintaa ja kansainvälistä yhteistyötä tehostamaan. Suomesta Syyrian konfliktiin on hakeutunut vähintään 40 tunnistettua henkilöä, joista osa taistelee radikaali-islamistien terroristiryhmien riveissä. Valtaosa Suomesta Syyriaan matkustaneista on matkustanut Turkin kautta konfliktialueille.

 

Poliisin operatiivisen suorituskyvyn nostamiseksi lisättiin ensi vuoden budjettiin 2,7 miljoonan euron määräraha. Tällä on tarkoitus tehdä tarvittavia kalusto- ja varustehankintoja terrorismin torjuntaan sekä vaativiin ja erityistilanteisiin. Näissä tilanteissa varuste- tai kalustopuutteet saattaisivat aiheuttaa lisäuhrien syntymisen. Tarve hankinnoille nousi esiin jo kansallisessa selvityksessä, joka tehtiin Norjan Utöyan tapahtumien johdosta. Lisäksi tarve on todettu kansallisen terrorismin torjuntastrategian ja sen täytäntöönpanosuunnitelman yhteydessä. 

 

Lisätietoja:

 

Erityisavustaja Sonja Falk

0505304137

 

Ministeri Räsänen: Rajavalvonnan tasoa ei tule heikentää

Mediatiedote 9.11.2014

Rajavalvonnan tasoa ei tule heikentää. Riittävästä rajavalvonnasta tulee huolehtia, vaikka valtionhallinnon tämänhetkisissä kehyspäätöksissä tuottavuusvaatimukset kohdistetaan pitkällä aikavälillä myös Rajavartiolaitokseen.

Henkilötyövuosien vähentäminen ei merkitse suoraan rajavalvonnan heikentymistä. Rajavalvonnassa käytettävissä menetelmissä näkyy sama muutos kuin kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa. Tekniikkaa voidaan hyödyntää tehtävissä, jotka aiemmin vaativat henkilöstöä. Painopiste siirtyy yhä enemmän tekniseen valvontaan kameroiden, helikoptereiden ynnä muun kaluston avulla.

Ensi vuoden budjetissa rajavalvonnan resurssit on jo turvattu niin, että valvonta voidaan säilyttää nykyisellä tasolla. Tämä hallitus ei siis tule heikentämään rajavalvonnan tasoa. Riippuu täysin seuraavan hallitusohjelman linjauksista, kuinka kehyspäätöksiä toteutetaan seuraavalla hallituskaudella. Oma tahtoni on se, että riittävä rajavalvonta tulee turvata taloustilanteesta riippumatta myös tulevaisuudessa.

Turvallisuustilanteen kiristyminen Euroopassa osoittaa, että rajavalvonnan turvaaminen on edelleen välttämätöntä. Aloitteestani on juuri asetettu sisäisen turvallisuuden parlamentaarinen ryhmä, jotta kaikki eduskuntapuolueet saadaan sitoutettua yhteiseen näkemykseen sisäisen turvallisuuden voimavaroista pitkälle tulevaisuuteen. Taloustilanteemme edellyttää kaikkien eduskuntapuolueiden sitoutumista turvallisuuden takaajiksi. Rajaturvallisuuden riittävä ja vakaa resurssointi on työryhmän keskeisiä tavoitteita.

Lisätietoja: Ministerin erityisavustaja Soili Haverinen p. 050 456 0982, soili.haverinen(at)intermin.fi

Tiedote: Räsänen: Sari Essayahin ehdokkuus mahdollistaa kaksi paikkaa KD:lle Savo-Karjalassa

Tiedote 10.10.2014

 Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen: Sari Essayahin ehdokkuus mahdollistaa kaksi paikkaa KD:lle Savo-Karjalassa

 

– Olen erittäin iloinen kansanedustajana, europarlamentaarikkona, puoluesihteerinä ja presidentinvaaliehdokkaana pätevöityneen Sari Essayahin ratkaisusta lähteä ehdolle kevään 2014 eduskuntavaaleissa.

Asetelma Savo-Karjalassa on Räsäsen mukaan Essayahin päätöksen jälkeen sellainen, että Kristillisdemokraateilla on mahdollisuus saada alueelta onnistuneella kampanjalla kaksi edustajaa.

– Sari Essayahin päätös lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi tuo lisäintoa koko kristillisdemokraattisen puolueen hyvin käynnistyneeseen vaalityöhön, toteaa puheenjohtaja, ministeri Räsänen.

 

Lisätietoa:

 Puoluesihteeri Asmo Maanselkä

044 511  2236