Artikkelit

RSS

Työryhmän sairaalaverkkovisiointi ei ole hallituksen esitys eikä hallitusneuvotteluissa sovitun mukainen

KANNANOTTO

11.1.2023

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, lääkäri Päivi Räsänen:

Työryhmän sairaalaverkkovisiointi ei ole hallituksen esitys eikä hallitusneuvotteluissa sovitun mukainen

Sairaalaverkkoa tulee uudistaa, jotta osaavia ammattilaisia riittää vaativien leikkausten ja synnytysten hoitoon. Nyt julkaistu esitys on kuitenkin vain virkamiestyöryhmän ehdotelma, jota voidaan pitää lähinnä visiointina. Siitä puuttuvat taloudelliset vaikutusarviot, puhumattakaan tosiasiallisista henkilöstövaikutuksista.

Työryhmän esitys menee ns. kakkosvaiheen visioinnin pohjalta paljon pidemmälle kuin mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin. Ongelmana nyt julkistetussa visioinnissa on se, että se vaikuttaa jo nyt hyvinvointialueiden työrauhaan. Pelkät uhkakuvat hyvinvointialueen ainoan keskussairaalan synnytysten tai leikkaustoiminnan lopettamisesta voivat vaikeuttaa henkilöstörekrytointia.

Tämä esitys ei siis ole hallituksen esitys eikä sille ole haettu poliittista hyväksyntää. Toivon, että työryhmä keskittyisi jatkossa hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti sairaalaverkkouudistuksen ns. ykkösvaiheen eteenpäin viemiseen.

Kokoomukselta tuki liukuhihna-abortille?

Tänään kansallisena vauvanpäivänä puheenjohtaja Orpo ilmaisi Kokoomuksen tuen jo entuudestaan liberaalin aborttilain väljentämiselle.  OmaTahto2020-kansalaisaloitteessa abortille ei enää vaadittaisi mitään perustetta. Käytännössä abortin saa tälläkin hetkellä helposti. Lähes kaikki abortit tehdään sosiaalisin perustein. Lakimuutos veisi kuitenkin pohjan pois naisen elämäntilanteen ja sosiaalisten ongelmien selvittelyltä ja mahdollisten muiden vaihtoehtojen harkinnalta. Lääkäristä tulisi kumileimasin, nainen jäisi vaille apua elämäntilanteessaan ja lapsi menettäisi oikeuden elämään ilman harkintaa.

Aloitteen tavoitteena on vahvistaa naisten itsemääräämisoikeutta. Naisten oikeudet ovat tärkeitä, mutta niiden varjolla ei tule sulkea silmiä kaikkein puolustuskyvyttömimpien oikeudelta elämään. Abortissa ei ole kyse vain naisen oikeudesta omaan kehoonsa vaan myös oikeudesta kajota kuolettavasti lapsen kehoon.

Biologisesti ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöittymisestä. Hedelmöityksen jälkeen yksilön kehityksessä ei ole mitään ratkaisevaa käännekohtaa, jossa alkion tai sikiön voitaisiin katsoa saavuttaneen ihmisyyden. Jokainen hedelmöittynyt munasolu, tsygootti, on geneettisesti ainutkertainen ihmisyksilö. Siitä kehitys tapahtuu jatkuvana prosessina syntymään ja aina aikuisuuteen asti. On epä-älyllistä väittää, että ihmisyys alkaisi siinä vaiheessa, kun vauva työntyy synnytyskanavasta ulos.

Liukuhihna-aborttien sijaan tulisi kehittää tukitoimia naisille, jotka ovat tulleet raskaaksi vaikeassa elämäntilanteessa. Tehokkaimpia keinoja vähentää raskaudenkeskeytysten tarvetta ovat myönteinen perhepolitiikka, yksinhuoltajien aseman parantaminen ja terveydenhoidon kehittäminen niin, että abortille olisi myös vaihtoehtoja. Abortista on tullut näennäisen helppo ratkaisu sosiaalisiin ongelmiin. Naisen ilmoittamiin todellisiin syihin, asunto-ongelmiin, taloudellisiin vaikeuksiin ja perheiden kriisitilanteisiin ei ole paneuduttu. On kestämätöntä, että hyvinvointiyhteiskunnassa vuosittain tehdään yli 9000 raskaudenkeskeytystä sosiaalisin perustein. Sosiaalisia ongelmia tulee ratkoa sosiaalipoliittisin keinoin, ei elämään kajoamalla.

Hedelmättömyyden lisääntyessä Suomessa on yhä enemmän lapsettomia pareja, jotka toivovat adoptiolasta. Aborttia perustellaan usein kauniilla ajatuksella, että jokaisella lapsella on oikeus syntyä toivottuna. Jos omilla vanhemmilla ei ole voimavaroja ottaa lasta vastaan, avoimia sylejä ja sydämiä löytyy jokaiselle syntyvälle lapselle. Jokainen vauva on arvokas ja toivottu.