Uutiset

RSS

TIEDOTE: Räsänen: Historiallinen uudistus!

TIEDOTE 19.6.2014

 

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen iloitsee lapsivähennyksen saamisesta verotukseen Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa:

”Historiallinen uudistus!”

– Olen tyytyväinen siihen, että Alexander Stubbin hallitus toteuttaa historiallisena uudistuksena lapsiperheiden taloudellista tilannetta korjaavan verovähennyksen, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen iloitsee torstai-iltana saavutetusta hallitusneuvotteluratkaisusta.

– Kristillisdemokraattien kärkitavoite näille neuvotteluille oli lapsiperheiden aseman vahvistaminen. Lapsiperheille kohdistuva ansiotulovähennys on erittäin tärkeä toimenpide lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi, hän sanoo.

Puheenjohtaja Räsänen toteaa, että Suomi kuuluu niihin harvoihin Euroopan maihin, joissa ei ole käytössä mitään puoliso- tai lapsikohtaista verovähennystä. Muutos lisää lapsiperheiden käytettävissä olevaa rahaa.

– Kyse on myös taloutta elvyttävästä toimesta, sillä tänäänkin perheissä on tarve ostaa ruokaa, vaatteita ja kenkiä kasvaville lapsille.

Räsänen uskoo, että lapsiperheiden kannalta myönteisten päätösten tekeminen on jatkossa helpompaa ohjelmatekstiin saadun kirjauksen vuoksi. Sen mukaan ”Hallitus kiinnittää huomiota ja arvioi lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa perheiden, erityisesti lapsiperheiden, asemaa.”

– Panostukset lapsiperheiden hyväksi ovat Kristillisdemokraattien mielestä sitä kaikkein tehokkainta kasvupolitiikkaa, hän korostaa.

Yrittäjyydestä kasvua ja rahankeräyslakiuudistus käyntiin

Päivi Räsäsen mukaan KD:n toinen kärkitavoite neuvotteluissa oli yrittäjyyteen kannustaminen.

– Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainroolissa luomassa talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Nyt linjasimme, että niiden rahoitus turvataan ja että perheyritysten sukupolvenvaihdoksia helpotetaan. Lisäksi eri yritysmuotojen tasavertaista kohtelua kartoitetaan. Tavoitteena on, että eri yritysmuodot olisivat samalla viivalla ja että kaikilla olisi samat mahdollisuudet menestyä.

Räsäsen on tyytyväinen myös siihen, että hänen ehdotuksensa rahankeräyslain uudistuksesta sai neuvotteluissa kannatusta.

– Tarkoitus on käynnistää valmistelu, jossa luovutaan nykyisen kaltaisesta raskaasta lupamenettelystä. Näin voidaan vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen ja mahdollistaa uudet rahakeräysmuodot kuten joukkorahoitukseen perustuvat hankkeet, Räsänen toteaa.

”Sopimisen kulttuuri” näyttää jatkuvan

Päivi Räsänen kiittää uusia kollegoitaan Alexander Stubbia ja Antti Rinnettä ja kuvaa käytyjä neuvotteluja tiiviiksi, mutta hyvähenkisiksi. Räsäsen lisäksi varsinaisiin hallitusneuvotteluihin osallistui KD:n neuvottelijana eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Taustalla työskenteli puoluejohdosta, eduskuntaryhmästä ja ministerin esikunnasta muodostettu työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Jouko Jääskeläinen.

– On ilo huomata, että edellisen pääministerin vahvasti korostama ”sopimisen kulttuuri” jatkuu. Neuvottelut on käyty toinen toistaan arvostavassa hengessä, hän toteaa.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Niklas Andersson, p. 050 559 7156

Erityisavustaja Sonja Falk, p. 050 530 4137

 

Puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd) asettuu ehdolle eduskuntavaaleihin

 

TIEDOTE

12.6.2014

Puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd) asettuu ehdolle eduskuntavaaleihin

Minulta on tiedusteltu, olenko käytettävissä ehdokkaaksi seuraavissa eduskuntavaaleissa Kristillisdemokraattien Hämeen piirissä. Vastaan tähän myönteisesti. Olen käytettävissä ensi vuoden eduskuntavaalien ehdokkaaksi. Pidän välttämättömänä, että vaalikampanjaa vetävä puoluejohtaja on myös itse ehdolla vaaleissa. Samalla kannustan kristillisdemokraatteja aktiiviseen ehdokasrekrytointiin ja vaalityön käynnistämiseen hyvissä ajoin.

Kristillisdemokraattinen puolue nosti kannatustaan EU-vaaleissa. Tämä antaa hyvän pohjan eduskuntavaaleihin valmistautumiseen. Asetan tavoitteeksi eduskuntavaaleissa selkeän kannatuksen nousun sekä riittävän kansanedustajien paikkamäärän, jotta vaikuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan voisi jatkua hallitusvastuusta käsin.

Päivi Räsänen

0505113065

Menetystä ja menestystä

 

Vaalipäivän jälkeisenä päivänä tunnelmat ovat kahtalaiset. Pettymys on suuri, sillä menetimme paikkamme europarlamentissa, ja äänikuningattareksi noussut Sari Essayah putosi huikeasta äänimäärästään huolimatta. Median kahden viimeisen viikon toistuva rummutus paikkamme mahdottomuudesta osoittautui sekä vääräksi että vei luottamuksen vaalipäivän äänestäjiltä. Ennakkoäänten perusteella olimme hyvin lähellä onnistua, mutta vaalipäivänä menestykseemme ei enää luotettu riittävästi.

Vaalipäivän ilonaiheeksi muodostui kova kannatuksemme, joka nousi 5,2 prosenttiin. Tämä lukema on paras aikoihin, nousua edellisistä eurovaaleista on 1,1 prosenttia. Viime eduskuntavaaleihin verrattuna kannatuksemme nousi 1,2 prosenttia, ja kuntavaaleista nousua on 1,5 prosenttia. Kenttäväen kasvava tuki  on erityisen rohkaisevaa aikana, jolloin puolueemme on kantanut raskasta vastuuta niin kotimaan politiikassa kuin EU-politiikassa. Tämä vaalivoitto antaa lujaa luottamusta tuleviin eduskuntavaaleihin. Kannatusprosenttimme olisi riittänyt eduskuntavaaleissa paikkaan kuudessa eri vaalipiirissä. Lisäksi kahdessa vaalipiirissä päästiin noin prosentin päähän. Tästä vaalivoitosta on hyvä aloittaa kampanjatyö vuoden päästä siintäviin eduskuntavaaleihin!

Kiitos teille kaikille, jotka annoitte panoksenne vaalityöhömme. Erityinen kiitos kuuluu mahtaville ja osaaville ehdokkaillemme, joista voimme syystä olla ylpeitä. Lämmin kiitos myös kaikille vaalityössä ahertaneille innostavasta ja tuloksellisesta vaalityöstä. On hienoa saada tehdä työtä kanssanne! Lopuksi kiitos äänestäjillemme, jotka annoitte tärkeimmän panoksenne. Tästä on hyvä jatkaa!

Päivi Räsänen

Sisäministeri

Kiitos!

Lämmin kiitos kaikille puolueemme tukijoille, mahtaville, osaaville ehdokkaille ja ahkeralle kampanjaväelle sekä äänestäjille! Toki äänikuningattaremme Sarin  paikan menetys harmittaa, mutta samalla iloitsen puolueemme kannatuksen noususta. 5,2 % on paras kannatuslukema vaaleissa aikoihin! Edellisissä vaaleissa kannatus oli 4,2%. Tästä vaalivoitosta on hyvä aloittaa kampanjatyö vuoden päästä siintäviin eduskuntavaaleihin!

Tiedote: Päivi Räsänen kampanjoi Tampereella, Lahdessa, Espoossa ja Helsingissä

TIEDOTE

VAPAA JULKAISTAVAKSI

 

Kampanjoin Tampereella, Lahdessa, Espoossa ja Helsingissä

Olen median ja kansalaisten tavattavissa EU-vaalitapahtumissa 23.5.-24.5. seuraavasti:

 

pe 23.5.

klo 17.45 -18.15 Tampere, Keskustorin vaalimökki

la 24.5.

klo 11.30 -12.00 Lahti, Pääkirjaston aukio

klo 14.30-15.00 Espoo, Tapiola, Kulttuurikeskuksen edustalla, Kaupunkikalliontie 10

klo 15.30-16.00 Helsinki, Kamppi, Eurooppalaisen Suomen vaalirekka

klo 16.15-16.45 Helsinki, Rautatientori, Maailma kylässä – festivaali

 

Lisätietoja:

Asmo Maanselkä 0445112236

Mikko Rekimies   0445525030

Tiedote: Räsänen:Puoluejohtajana ja ministerinä näen EU-politiikan merkityksen maamme hyvinvoinnille

Tiedote 11.4.2014

Sisäministeri, puoluejohtaja Päivi Räsänen (kd):

”Puoluejohtajana ja ministerinä näen EU-politiikan merkityksen maamme hyvinvoinnille”

 Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen asettuu ehdolle Europarlamenttiin. Puolue on jo nimennyt 18 ehdokasta ja täyttää nyt kaksi viimeistä paikkaa. Toinen ehdolle asettuja on Räsäsen valtiosihteeri Andrei Nahkala. Ministeri kertoo päätyneensä ratkaisuun perusteellisen pohdinnan jälkeen.

– Päätös ei ollut helppo. Olen erittäin motivoitunut hoitamaan ministeritehtäviäni, mutta samaan aikaan puoluejohtajana näen, miten tärkeää on vaikuttaa suomalaisena kristillisdemokraattina Euroopassa.

Haluan ehdokkuudellani viestittää, että kristillisdemokraattisia arvoja kannattavan suomalaisen kannattaa äänestää myös näissä vaaleissa kristillisdemokraattista puoluetta.

Räsänen korostaa, että KD lähtee näihin vaaleihin täydellä rintamalla:

– Meillä on puolueemme historian vahvin ehdokaslista: istuva, laajaa arvostusta nauttiva meppi, ministeri, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kolme kansanedustajaa, kaksi puolueen varapuheenjohtajaa ja muita erinomaisia nimiä, hän sanoo.

– Tavoitteenamme on kannatuksella mitattuna selkeä vaalivoitto edellisiin EU-vaaleihin nähden ja paikka parlamentissa.

Ministeri Räsänen osallistuu työssään säännöllisesti Suomen edustajana EU:n oikeus- sisäasiainneuvoston kokouksiin. Lisäksi hän on jäsen hallituksen viikoittain kokoontuvassa EU-ministerivaliokunnassa, joka luotsaa maamme EU-politiikkaa.

– EU:n on säilyttävä itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyöelimenä, liittovaltiokehitystä vastustamme. En kannata EU:n budjetin kasvattamista enkä EU:n omaa verotusoikeutta. Samoin jäsenmaiden budjettien tasapainottaminen pitää olla kansallisvaltioiden omissa käsissä, hän linjaa.

– On turha työntää Brysseliin asioita, jotka voidaan aivan hyvin päättää Suomessa. Jäsenvaltioiden vaikutusvalta on turvattava EU:ssa.

EU:n keskeisimmiksi tehtäviksi Räsänen mainitsee turvallisuuden, vapauden ja vakauden luominen sekä Euroopan markkina-aseman vahvistaminen Euroopan maiden yhteistyön kautta.

Räsänen muistuttaa, että kristillisdemokraatit muodostavat suuren puolueen EU:ssa ja että maassamme juuri KD edustaa aatteellisesti tätä poliittista liikettä.

– Ihmisarvon, perheen, elämän kunnioituksen, lähimmäisen rakkauden, työn ja yrittämisen arvot ovat niitä kristillisdemokraattisia arvoja, joiden puolesta puolueemme tahtoo ja minä tahdon olla tekemässä työtä niin EU:ssa kuin Suomessa, hän toteaa.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Andrei Nahkala p. 040 593 2127

 

KANNANOTTO: Räsänen: Taistelu perheiden puolesta jatkuu – lapsilisäleikkaukselle on vaihtoehto

 

KANNANOTTO

julkaisuvapaa 28.3.2014

Puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd):

Taistelu perheiden puolesta jatkuu – lapsilisäleikkaukselle on vaihtoehto

Perhepuolue kristillisdemokraattien hallitustaipaleen vaikeimmat päätökset ovat olleet lapsilisiin kohdistuva leikkaus sekä linjaus perheiden päätösvallan kaventamisesta kotihoidon tuen jakamisessa isän ja äidin kesken. Jälkimmäistä emme ole puolueena ideologisesti hyväksyneet ja edellisen hyväksyimme pitkän taistelun jälkeen juuri ja juuri siedettävänä kompromissina osana valtavaa talouden sopeutuspakettia.  Ilman kristillisdemokraattien panosta lopputulos olisi ollut perheiden kannalta huomattavasti huonompi.

Kaikki neuvotteluissa mukana olleet tietävät sen, että KD on taistellut kärjessä lapsiperheiden asialla niin kotihoidon tuen kuin lapsilisien puolesta. Olen iloinen, että nyt kehyspäätöksen jälkeen useampikin nykyinen ja entinen hallituspuolue on herännyt siihen, että leikkausten kohdistuminen lapsiperheisiin ei ollutkaan viisasta. Lapsilisäleikkausta ei pidä kuitenkaan ryhtyä korjaamaan väärään suuntaan.

Vasemmalta laidalta on esitetty vaatimuksia lapsilisien verottamisesta ja monilapsisten perheiden tukien heikentämisestä. Nämä muutokset kohdistuisivat kaikkein kipeimmin monilapsisiin perheisiin sekä yksihuoltajatalouksiin. Molemmat perhetyypit ovat vahvasti edustettuina lapsiköyhyyttä mittaavissa tilastoissa jo nykyisen tukijärjestelmän aikana.

Viime kädessä suomalaisen yhteiskunnan kasvu on ennen kaikkea sen kasvun varassa, joka tapahtuu suomalaisissa kodeissa. Maahamme syntynyt kestävyysvaje johtuu siitä, että syntyneet ikäluokat ovat olleet liian pieniä. Hyvä perhepolitiikka on myös hyvää talouspolitiikkaa.

Kotihoidon tuen jakaminen isän ja äidin kesken lisää julkisen talouden kustannuksia arviolta 80 miljoonaa euroa muun muassa kasvaneina päivähoito-, investointi- ja työttömyysturvakuluina. Jos hallitus avaa tältä osin kehysratkaisun, esitän harkittavaksi, että sekä lapsilisiin kohdistuva leikkaus että kotihoidon tuen heikennys peruttaisiin. Jäljelle jää noin 30 miljoonan euron säästötarve. Jos edelleen koettaisiin, että lapsilisiä pitää leikata, niin tämä olisi oikeudenmukaisempi summa, sillä silloin lapsilisiin kohdistuisi suunnilleen vastaavantasoinen leikkaus kuin muihinkin etuuksiin.

 

KD lähellä keskivertoäänestäjää

”Ne ovat konservatiivisempia kuin SDP:n kannattajien painotukset ja vihertävämpiä kuin keskustan äänestäjien kannat. Niissä on enemmän suvaitsevaisuutta kuin perussuomalaisten kannoissa. Näin ollen puolueella näyttäisi olevan oma profiilinsa ja paikkansa…” Näin todetaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) julkaisemassa laajassa eduskuntapuolueiden asemoitumista suhteessa suomalaisiin äänestäjiin selvittäneessä tutkimuksessa kristillisdemokraatteja äänestävien arvoista. Tutkimuksessa todettiin, että kahdeksan eduskuntapuolueen joukossa oli meidän puolueemme niiden kolmen puolueen joukossa, jotka olivat selvästi lähimpänä tilastollista keskivertoäänestäjää.

Sijoittuminen poliittiseen keskustaan laajan kyselytutkimukseen perustuen ei ole yllätys. Kristillisdemokraattisen politiikkaan kuuluu parhaiden ratkaisujen hakeminen ideologisista raja-aidoista välittämättä. Kuvaavaa asemoitumisestamme on se, että kannattajiemme etäisyys arvoilla mitattuna on lähes yhtä suuri sekä Kokoomuksen kannattajiin, että Vasemmistoliiton kannattajiin. Meitä eivät sido intressiryhmien vaatimukset eivätkä vuosikymmeniä sitten lukkoon lyödyt mielipiteet. Poliittinen keskusta on erinomainen paikka lähteä tavoittelemaan puolueen kasvua ja menestystä tulevissa vaaleissa, ensin eurovaaleissa ja sitten eduskuntavaaleissa.

Ilman taistelua ja uskoa omaan tekemiseen ei menestystä seuraavissa vaaleissa kuitenkaan tule. Emme voi sulkea silmiä edelliseltä kannatusmittaukselta, mutta emme voi myöskään jäädä kannatusmittauksen verukkeella paikalleen makaamaan. Yhteinen tehtävämme on kääntää kannatus jälleen uuteen nousuun. Yhteen hiileen puhaltamalla, yhteinen tavoite kirkkaana mielessä on aikaisemminkin saatu hyviä tuloksia aikaan. Kahdeksan kuukauden päästä lähetämme oman meppimme jatkokaudelle Brysseliin.

Päivi Räsänen

 

julkaistu kolumnina Kd-lehdessä 3.10.2013.

Suomi on hyvä maa

Alkuviikon huono uutinen tuli konepajayhtiö Metsolta. Kaivosalan laskusuhdanne ja paperin kysynnän vähentyminen ovat ajaneet tarpeeseen 750 työpaikan vähentämisestä ja kertovat myös siitä rakennemuutoksesta, jossa Suomi joutuu uutta suuntaa elinkeinoelämälle etsimään.
Suomen osuus maailman vientimarkkinoista on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rakennemuutos, Euroopan heikko talouskehitys ja oman väestömme ikääntyminen aiheuttavat yhdessä paineet julkisen velkataakkamme kasvulle. Taloutta on yhä vaikeampi saada tasapainoon.
Hallitus on tähän asti saanut aikaan yli viiden miljardin euron sopeutuspäätökset. Tämä ei valitettavasti riitä. Leikkaukset ja veronkorotukset uhkaavat jarruttaa yksityistä kulutusta.
Budjettiriihessä tarvitaankin nyt toimia, joilla elvytetään taloutta pitäen samalla talouden tasapainosta huolta. Kilpailukykyämme on parannettava ja vientimahdollisuuksia edistettävä. Tärkeintä on saada vauhtia rakenteellisiin uudistuksiin, joilla pystytään pitkällä tähtäimellä lisäämään suomalaisen työn määrää. Keskustelua eläkeiästä ei voi vältellä.
Suomen talouden rakenteissa on kuitenkin paljon vahvuuksia, joista tulee pitää kiinni ja saada niistä vielä enemmän hyötyä irti. Suomessa viranomaisiin ja oikeuslaitokseen luotetaan eikä kansanryhmien välillä ei ole repiviä jännitteitä. Poliittisesti Suomi on vakaa ja ennustettava. Korruptiota on vähän ja verot maksetaan melko tunnollisesti.
Koulutus Suomessa on maailman kärkiluokkaa, joten osaavaa työvoimaa on yrityksille tarjolla. Suomen talouteen luotetaan maailmalla, maallamme on edelleen korkein AAA-luottoluokitus, millä on edullinen vaikutus valtion lainan korkokuluihin. Suomi on hyvä maa. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa ja vahvuutta uudistaa talouttamme tälle perustalle.
Päivi Räsänen

 

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 8.8.2013

Kiitän tukijoita!

En muista, että koskaan olisin saanut näin paljon kannatusta ja tukea kuin näinä heinäkuun päivinä. Puoluepoliittisesti sitoutumattoman ryhmän perustamalla facebook-sivulla ”Tukipostia Päivi Räsäselle” on jo yli 9200 jäsentä. Olen saanut tuhansia ihania kannustusviestejä, kirjeitä ja kortteja. Puolueeseemme on myös ilmoittautunut uusia jäseniä tuen vuoksi. Halutessasi pääset tästä linkistä liittymään jäseneksihttps://www.kd.fi/KD/www/fi/osallistu/jaseneksi/index.php. Kotiini on tullut kananmunaiskun vastineeksi kauniita kukkia. Olen kaikesta tästä tuesta kiitollinen ja syvästi ilahtunut. Erityisesti minua rohkaisevat tuhansien ihmisten viestit rukoustuesta. Kriittistä palautetta on tullut minulle suoraan vähän, mutta olen lukenut sitä mediasta. Kiitos siitäkin. On hyvä, että tärkeistä asioista keskustellaan.