Uutiset

RSS

Puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd) asettuu ehdolle eduskuntavaaleihin

 

TIEDOTE

12.6.2014

Puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd) asettuu ehdolle eduskuntavaaleihin

Minulta on tiedusteltu, olenko käytettävissä ehdokkaaksi seuraavissa eduskuntavaaleissa Kristillisdemokraattien Hämeen piirissä. Vastaan tähän myönteisesti. Olen käytettävissä ensi vuoden eduskuntavaalien ehdokkaaksi. Pidän välttämättömänä, että vaalikampanjaa vetävä puoluejohtaja on myös itse ehdolla vaaleissa. Samalla kannustan kristillisdemokraatteja aktiiviseen ehdokasrekrytointiin ja vaalityön käynnistämiseen hyvissä ajoin.

Kristillisdemokraattinen puolue nosti kannatustaan EU-vaaleissa. Tämä antaa hyvän pohjan eduskuntavaaleihin valmistautumiseen. Asetan tavoitteeksi eduskuntavaaleissa selkeän kannatuksen nousun sekä riittävän kansanedustajien paikkamäärän, jotta vaikuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan voisi jatkua hallitusvastuusta käsin.

Päivi Räsänen

0505113065

Menetystä ja menestystä

 

Vaalipäivän jälkeisenä päivänä tunnelmat ovat kahtalaiset. Pettymys on suuri, sillä menetimme paikkamme europarlamentissa, ja äänikuningattareksi noussut Sari Essayah putosi huikeasta äänimäärästään huolimatta. Median kahden viimeisen viikon toistuva rummutus paikkamme mahdottomuudesta osoittautui sekä vääräksi että vei luottamuksen vaalipäivän äänestäjiltä. Ennakkoäänten perusteella olimme hyvin lähellä onnistua, mutta vaalipäivänä menestykseemme ei enää luotettu riittävästi.

Vaalipäivän ilonaiheeksi muodostui kova kannatuksemme, joka nousi 5,2 prosenttiin. Tämä lukema on paras aikoihin, nousua edellisistä eurovaaleista on 1,1 prosenttia. Viime eduskuntavaaleihin verrattuna kannatuksemme nousi 1,2 prosenttia, ja kuntavaaleista nousua on 1,5 prosenttia. Kenttäväen kasvava tuki  on erityisen rohkaisevaa aikana, jolloin puolueemme on kantanut raskasta vastuuta niin kotimaan politiikassa kuin EU-politiikassa. Tämä vaalivoitto antaa lujaa luottamusta tuleviin eduskuntavaaleihin. Kannatusprosenttimme olisi riittänyt eduskuntavaaleissa paikkaan kuudessa eri vaalipiirissä. Lisäksi kahdessa vaalipiirissä päästiin noin prosentin päähän. Tästä vaalivoitosta on hyvä aloittaa kampanjatyö vuoden päästä siintäviin eduskuntavaaleihin!

Kiitos teille kaikille, jotka annoitte panoksenne vaalityöhömme. Erityinen kiitos kuuluu mahtaville ja osaaville ehdokkaillemme, joista voimme syystä olla ylpeitä. Lämmin kiitos myös kaikille vaalityössä ahertaneille innostavasta ja tuloksellisesta vaalityöstä. On hienoa saada tehdä työtä kanssanne! Lopuksi kiitos äänestäjillemme, jotka annoitte tärkeimmän panoksenne. Tästä on hyvä jatkaa!

Päivi Räsänen

Sisäministeri

Kiitos!

Lämmin kiitos kaikille puolueemme tukijoille, mahtaville, osaaville ehdokkaille ja ahkeralle kampanjaväelle sekä äänestäjille! Toki äänikuningattaremme Sarin  paikan menetys harmittaa, mutta samalla iloitsen puolueemme kannatuksen noususta. 5,2 % on paras kannatuslukema vaaleissa aikoihin! Edellisissä vaaleissa kannatus oli 4,2%. Tästä vaalivoitosta on hyvä aloittaa kampanjatyö vuoden päästä siintäviin eduskuntavaaleihin!

Tiedote: Päivi Räsänen kampanjoi Tampereella, Lahdessa, Espoossa ja Helsingissä

TIEDOTE

VAPAA JULKAISTAVAKSI

 

Kampanjoin Tampereella, Lahdessa, Espoossa ja Helsingissä

Olen median ja kansalaisten tavattavissa EU-vaalitapahtumissa 23.5.-24.5. seuraavasti:

 

pe 23.5.

klo 17.45 -18.15 Tampere, Keskustorin vaalimökki

la 24.5.

klo 11.30 -12.00 Lahti, Pääkirjaston aukio

klo 14.30-15.00 Espoo, Tapiola, Kulttuurikeskuksen edustalla, Kaupunkikalliontie 10

klo 15.30-16.00 Helsinki, Kamppi, Eurooppalaisen Suomen vaalirekka

klo 16.15-16.45 Helsinki, Rautatientori, Maailma kylässä – festivaali

 

Lisätietoja:

Asmo Maanselkä 0445112236

Mikko Rekimies   0445525030

Tiedote: Räsänen:Puoluejohtajana ja ministerinä näen EU-politiikan merkityksen maamme hyvinvoinnille

Tiedote 11.4.2014

Sisäministeri, puoluejohtaja Päivi Räsänen (kd):

”Puoluejohtajana ja ministerinä näen EU-politiikan merkityksen maamme hyvinvoinnille”

 Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen asettuu ehdolle Europarlamenttiin. Puolue on jo nimennyt 18 ehdokasta ja täyttää nyt kaksi viimeistä paikkaa. Toinen ehdolle asettuja on Räsäsen valtiosihteeri Andrei Nahkala. Ministeri kertoo päätyneensä ratkaisuun perusteellisen pohdinnan jälkeen.

– Päätös ei ollut helppo. Olen erittäin motivoitunut hoitamaan ministeritehtäviäni, mutta samaan aikaan puoluejohtajana näen, miten tärkeää on vaikuttaa suomalaisena kristillisdemokraattina Euroopassa.

Haluan ehdokkuudellani viestittää, että kristillisdemokraattisia arvoja kannattavan suomalaisen kannattaa äänestää myös näissä vaaleissa kristillisdemokraattista puoluetta.

Räsänen korostaa, että KD lähtee näihin vaaleihin täydellä rintamalla:

– Meillä on puolueemme historian vahvin ehdokaslista: istuva, laajaa arvostusta nauttiva meppi, ministeri, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kolme kansanedustajaa, kaksi puolueen varapuheenjohtajaa ja muita erinomaisia nimiä, hän sanoo.

– Tavoitteenamme on kannatuksella mitattuna selkeä vaalivoitto edellisiin EU-vaaleihin nähden ja paikka parlamentissa.

Ministeri Räsänen osallistuu työssään säännöllisesti Suomen edustajana EU:n oikeus- sisäasiainneuvoston kokouksiin. Lisäksi hän on jäsen hallituksen viikoittain kokoontuvassa EU-ministerivaliokunnassa, joka luotsaa maamme EU-politiikkaa.

– EU:n on säilyttävä itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyöelimenä, liittovaltiokehitystä vastustamme. En kannata EU:n budjetin kasvattamista enkä EU:n omaa verotusoikeutta. Samoin jäsenmaiden budjettien tasapainottaminen pitää olla kansallisvaltioiden omissa käsissä, hän linjaa.

– On turha työntää Brysseliin asioita, jotka voidaan aivan hyvin päättää Suomessa. Jäsenvaltioiden vaikutusvalta on turvattava EU:ssa.

EU:n keskeisimmiksi tehtäviksi Räsänen mainitsee turvallisuuden, vapauden ja vakauden luominen sekä Euroopan markkina-aseman vahvistaminen Euroopan maiden yhteistyön kautta.

Räsänen muistuttaa, että kristillisdemokraatit muodostavat suuren puolueen EU:ssa ja että maassamme juuri KD edustaa aatteellisesti tätä poliittista liikettä.

– Ihmisarvon, perheen, elämän kunnioituksen, lähimmäisen rakkauden, työn ja yrittämisen arvot ovat niitä kristillisdemokraattisia arvoja, joiden puolesta puolueemme tahtoo ja minä tahdon olla tekemässä työtä niin EU:ssa kuin Suomessa, hän toteaa.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Andrei Nahkala p. 040 593 2127

 

KANNANOTTO: Räsänen: Taistelu perheiden puolesta jatkuu – lapsilisäleikkaukselle on vaihtoehto

 

KANNANOTTO

julkaisuvapaa 28.3.2014

Puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd):

Taistelu perheiden puolesta jatkuu – lapsilisäleikkaukselle on vaihtoehto

Perhepuolue kristillisdemokraattien hallitustaipaleen vaikeimmat päätökset ovat olleet lapsilisiin kohdistuva leikkaus sekä linjaus perheiden päätösvallan kaventamisesta kotihoidon tuen jakamisessa isän ja äidin kesken. Jälkimmäistä emme ole puolueena ideologisesti hyväksyneet ja edellisen hyväksyimme pitkän taistelun jälkeen juuri ja juuri siedettävänä kompromissina osana valtavaa talouden sopeutuspakettia.  Ilman kristillisdemokraattien panosta lopputulos olisi ollut perheiden kannalta huomattavasti huonompi.

Kaikki neuvotteluissa mukana olleet tietävät sen, että KD on taistellut kärjessä lapsiperheiden asialla niin kotihoidon tuen kuin lapsilisien puolesta. Olen iloinen, että nyt kehyspäätöksen jälkeen useampikin nykyinen ja entinen hallituspuolue on herännyt siihen, että leikkausten kohdistuminen lapsiperheisiin ei ollutkaan viisasta. Lapsilisäleikkausta ei pidä kuitenkaan ryhtyä korjaamaan väärään suuntaan.

Vasemmalta laidalta on esitetty vaatimuksia lapsilisien verottamisesta ja monilapsisten perheiden tukien heikentämisestä. Nämä muutokset kohdistuisivat kaikkein kipeimmin monilapsisiin perheisiin sekä yksihuoltajatalouksiin. Molemmat perhetyypit ovat vahvasti edustettuina lapsiköyhyyttä mittaavissa tilastoissa jo nykyisen tukijärjestelmän aikana.

Viime kädessä suomalaisen yhteiskunnan kasvu on ennen kaikkea sen kasvun varassa, joka tapahtuu suomalaisissa kodeissa. Maahamme syntynyt kestävyysvaje johtuu siitä, että syntyneet ikäluokat ovat olleet liian pieniä. Hyvä perhepolitiikka on myös hyvää talouspolitiikkaa.

Kotihoidon tuen jakaminen isän ja äidin kesken lisää julkisen talouden kustannuksia arviolta 80 miljoonaa euroa muun muassa kasvaneina päivähoito-, investointi- ja työttömyysturvakuluina. Jos hallitus avaa tältä osin kehysratkaisun, esitän harkittavaksi, että sekä lapsilisiin kohdistuva leikkaus että kotihoidon tuen heikennys peruttaisiin. Jäljelle jää noin 30 miljoonan euron säästötarve. Jos edelleen koettaisiin, että lapsilisiä pitää leikata, niin tämä olisi oikeudenmukaisempi summa, sillä silloin lapsilisiin kohdistuisi suunnilleen vastaavantasoinen leikkaus kuin muihinkin etuuksiin.

 

KD lähellä keskivertoäänestäjää

”Ne ovat konservatiivisempia kuin SDP:n kannattajien painotukset ja vihertävämpiä kuin keskustan äänestäjien kannat. Niissä on enemmän suvaitsevaisuutta kuin perussuomalaisten kannoissa. Näin ollen puolueella näyttäisi olevan oma profiilinsa ja paikkansa…” Näin todetaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) julkaisemassa laajassa eduskuntapuolueiden asemoitumista suhteessa suomalaisiin äänestäjiin selvittäneessä tutkimuksessa kristillisdemokraatteja äänestävien arvoista. Tutkimuksessa todettiin, että kahdeksan eduskuntapuolueen joukossa oli meidän puolueemme niiden kolmen puolueen joukossa, jotka olivat selvästi lähimpänä tilastollista keskivertoäänestäjää.

Sijoittuminen poliittiseen keskustaan laajan kyselytutkimukseen perustuen ei ole yllätys. Kristillisdemokraattisen politiikkaan kuuluu parhaiden ratkaisujen hakeminen ideologisista raja-aidoista välittämättä. Kuvaavaa asemoitumisestamme on se, että kannattajiemme etäisyys arvoilla mitattuna on lähes yhtä suuri sekä Kokoomuksen kannattajiin, että Vasemmistoliiton kannattajiin. Meitä eivät sido intressiryhmien vaatimukset eivätkä vuosikymmeniä sitten lukkoon lyödyt mielipiteet. Poliittinen keskusta on erinomainen paikka lähteä tavoittelemaan puolueen kasvua ja menestystä tulevissa vaaleissa, ensin eurovaaleissa ja sitten eduskuntavaaleissa.

Ilman taistelua ja uskoa omaan tekemiseen ei menestystä seuraavissa vaaleissa kuitenkaan tule. Emme voi sulkea silmiä edelliseltä kannatusmittaukselta, mutta emme voi myöskään jäädä kannatusmittauksen verukkeella paikalleen makaamaan. Yhteinen tehtävämme on kääntää kannatus jälleen uuteen nousuun. Yhteen hiileen puhaltamalla, yhteinen tavoite kirkkaana mielessä on aikaisemminkin saatu hyviä tuloksia aikaan. Kahdeksan kuukauden päästä lähetämme oman meppimme jatkokaudelle Brysseliin.

Päivi Räsänen

 

julkaistu kolumnina Kd-lehdessä 3.10.2013.

Suomi on hyvä maa

Alkuviikon huono uutinen tuli konepajayhtiö Metsolta. Kaivosalan laskusuhdanne ja paperin kysynnän vähentyminen ovat ajaneet tarpeeseen 750 työpaikan vähentämisestä ja kertovat myös siitä rakennemuutoksesta, jossa Suomi joutuu uutta suuntaa elinkeinoelämälle etsimään.
Suomen osuus maailman vientimarkkinoista on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rakennemuutos, Euroopan heikko talouskehitys ja oman väestömme ikääntyminen aiheuttavat yhdessä paineet julkisen velkataakkamme kasvulle. Taloutta on yhä vaikeampi saada tasapainoon.
Hallitus on tähän asti saanut aikaan yli viiden miljardin euron sopeutuspäätökset. Tämä ei valitettavasti riitä. Leikkaukset ja veronkorotukset uhkaavat jarruttaa yksityistä kulutusta.
Budjettiriihessä tarvitaankin nyt toimia, joilla elvytetään taloutta pitäen samalla talouden tasapainosta huolta. Kilpailukykyämme on parannettava ja vientimahdollisuuksia edistettävä. Tärkeintä on saada vauhtia rakenteellisiin uudistuksiin, joilla pystytään pitkällä tähtäimellä lisäämään suomalaisen työn määrää. Keskustelua eläkeiästä ei voi vältellä.
Suomen talouden rakenteissa on kuitenkin paljon vahvuuksia, joista tulee pitää kiinni ja saada niistä vielä enemmän hyötyä irti. Suomessa viranomaisiin ja oikeuslaitokseen luotetaan eikä kansanryhmien välillä ei ole repiviä jännitteitä. Poliittisesti Suomi on vakaa ja ennustettava. Korruptiota on vähän ja verot maksetaan melko tunnollisesti.
Koulutus Suomessa on maailman kärkiluokkaa, joten osaavaa työvoimaa on yrityksille tarjolla. Suomen talouteen luotetaan maailmalla, maallamme on edelleen korkein AAA-luottoluokitus, millä on edullinen vaikutus valtion lainan korkokuluihin. Suomi on hyvä maa. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa ja vahvuutta uudistaa talouttamme tälle perustalle.
Päivi Räsänen

 

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 8.8.2013

Kiitän tukijoita!

En muista, että koskaan olisin saanut näin paljon kannatusta ja tukea kuin näinä heinäkuun päivinä. Puoluepoliittisesti sitoutumattoman ryhmän perustamalla facebook-sivulla ”Tukipostia Päivi Räsäselle” on jo yli 9200 jäsentä. Olen saanut tuhansia ihania kannustusviestejä, kirjeitä ja kortteja. Puolueeseemme on myös ilmoittautunut uusia jäseniä tuen vuoksi. Halutessasi pääset tästä linkistä liittymään jäseneksihttps://www.kd.fi/KD/www/fi/osallistu/jaseneksi/index.php. Kotiini on tullut kananmunaiskun vastineeksi kauniita kukkia. Olen kaikesta tästä tuesta kiitollinen ja syvästi ilahtunut. Erityisesti minua rohkaisevat tuhansien ihmisten viestit rukoustuesta. Kriittistä palautetta on tullut minulle suoraan vähän, mutta olen lukenut sitä mediasta. Kiitos siitäkin. On hyvä, että tärkeistä asioista keskustellaan.

Kirkolliskokouspuhe

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen
Kirkolliskokous 14.05.2013
Turun kristillinen opisto

 

Herra arkkipiispa, arvoisat kirkolliskokousedustajat, bästa publik!
”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.” Eduskunnan hyväksymän kirkkolain 1 luvun 2. pykälässä tiivistetään ytimekkäästi se, mitä valtiovalta kirkolta odottaa. Kirkolla on ajaton, ainutlaatuinen tehtävä yhteiskunnassamme; huolehtia isänmaamme hengellisestä hyvinvoinnista. Vaikka kirkon sanoman tähtäin ulottuu iankaikkisuuteen, evankeliumi tuottaa yhteiskunnassa ajallista hyvää ja turvallisuutta.

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 16.12.2010 hyväksytyssä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kirkolle annettiin erityinen tehtävä huolehtia suomalaisten henkisestä kriisinkestävyydestä. Henkisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan kykyä kestää henkiset paineet, selviytyä niiden vaikutuksilta ja nopeuttaa kriiseistä toipumista. Strategian mukaan kriisinkestävyyttä ylläpidetään kasvatuksen, opetuksen ja hengellisen toiminnan avulla.

Kansankirkkojen ja muiden uskontokuntien edellytykset väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajina sekä henkisen huollon ylläpitäjinä nähdään niin tärkeinä, että ne edellytetään turvattavaksi kaikissa turvallisuustilanteissa. On hyvä muistaa, että turvallisuus kriisitilanteissa perustuu aina normaaliajan toimintaan.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi eduskunnan juuri hyväksymässä selonteossa on Suomen itsenäisyyden turvaamisen lisäksi päätetty myös perusarvojen turvaaminen.

Lauantaina osallistuin tilaisuuteen jossa morsiuspari oli valinnut solmitun avioliittonsa matkalauluksi virren 397:
Kun on turva Jumalassa,
turvassa on paremmassa
kuin on tähti taivahalla,
lintu emon siiven alla.

Kirkon nelivuotiskertomus (Haastettu kirkko 2008-2011, julkaistu 2012) kuitenkin kertoo, että entistä harvempi suomalainen määrittelee samalla tavalla oman turvallisuutensa perustan. Niiden osuus, jotka eivät usko lainkaan Jumalaan, on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 1999 Jeesuksen ylösnousemukseen uskoi 69 prosenttia suomalaisista, vuonna 2011 enää 36 prosenttia. Vuonna 1999 77 % suomalaisista uskoi, että Jeesus on Jumalan poika, 2011 41 %. Väitteen ”Jeesus palaa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita allekirjoitti vuonna 1999 60 % suomalaisista, kaksi vuotta sitten 28 %. Romahdus kansakunnan uskon näkemyksistä ei ole liioiteltu ilmaisu. Vaikka kirkkomme on jäsenmäärällä mitattuna yhä enemmistökirkko, kristillisen uskon perusopetukset eivät enää ole enemmistönäkemyksiä.
Hyvät kirkolliskokousedustajat, teillä on edessänne lähetyskenttä. Teillä on samalla pohdittavananne, miten kirkko pystyy omalta osaltaan vastaamaan kahteen edellä mainittuun yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeiseen tehtävään: kansakunnan henkisen kriisinkestävyyden ja perusarvojen turvaamiseen.

Sisäministerille kuuluvalla hallinnonalalla on viime vuosina tapahtunut onnettomuuksia, ampumisvälikohtauksia ja perhesurmia, jotka ovat koskettaneet suurta joukkoa suomalaisia. Usein juuri kirkko on tarjonnut turvan ja lohdun tilanteissa, joissa joudutaan suurten menetysten äärellä pohtimaan perimmäisiä elämänarvoja. Kolme viidestä (63 %) suomalaisesta toivoisi, että kirkko osallistuisi nykyistä ponnekkaammin elämänarvoista käytävään keskusteluun.

Bästa kyrkomötesdelegater
Idag finns det ännu mörka moln över ekonomin i Europa och i världen, men trots de ekonomiska hotbilderna, ska vi komma ihåg den väg vi har gått som lett också till den välfärd vi har idag i vårt land. Vi har all anledning att vara tacksamma för det arbete som man gjort i vårt land som baserat sig på kristen värdegrund. Det här är viktigt att minnas när man planerar för framtiden.

Henkinen turvallisuus ja laajalti hyväksytty yhteinen arvopohja ovat vaikeasti mitattavia mutta tärkeitä hyvinvoinnin tekijöitä. Yhteinen arvopohja on luonut edellytyksiä yhteiskuntamme kehitykselle jo satoja vuosia. Sen varassa kansakuntamme on selvinnyt vaikeistakin ajoista.

Kirkko on kiteyttänyt strategisen tavoitteensa (Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö, kirkon strategia vuoteen 2015, julkaistu v. 2007) seuraavasti: ”Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.” Mitä ovat elämän suuret kysymykset? Entä vastaukset? Katekismus opettaa: ”Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.”

Hyvät kuulijat,
Moni koululainen ja vanhempi odottaa hetkeä, jolloin saisi taas kerran yhtyä tuttuun lauluun: ”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen”.
Suvivirsi kytkeytyy keskusteluun uskonnonvapauslaista, jota on usein tulkittu kapeasti painottaen negatiivista uskonnonvapautta, oikeutta kieltäytyä uskonnonharjoittamisesta. Vuonna 2003 voimaan tulleen uskonnonvapauslain perusteluissa todettiin, että uudistuksen tarkoituksena ei ollut muuttaa koulujen käytäntöjä uskonnollisten päivänavauksien, jumalanpalvelusten ja kristilliseen perinteeseen kuuluvien juhlien osalta.

Oppilaalla on kyllä oikeus omantunnon syistä kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta, esimerkiksi koulujumalanpalveluksesta. Sen sijaan eduskunta tähdensi mietinnössään, että kristilliset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, ei uskonnon harjoittamista. Suvivirsi tai jouluevankeliumi katsotaan osaksi suomalaista kulttuuriperinnettä, eikä niiden sisällyttäminen koulun juhlaan edellytä lupien kyselemistä huoltajilta. Kaikilla lapsilla, niin kristityillä, muslimeilla kuin uskonnottomilla on oikeus tutustua kulttuurisiin juuriimme. Maahanmuuttajalasten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ei edistä heidän eristämisensä yhteiskuntaamme muovanneesta arvotraditiosta. Jos emme itse arvosta ja tunne omaa uskonperinnettämme, kuinka voimme olettaa tänne tulijoiden sitä kunnioittavan?

Moniarvoistuvassa yhteiskunnassa uskonnollinen lukutaito tulee yhä tärkeämmäksi. Oikeudesta oman uskonnon opetukseen tulee pitää kiinni.
Perusopetusasetukseen kirjattiin hiljattain tavoite kristillisten perinteiden tuntemisen ja ymmärtämisen edistämisestä opetuksessa. Tällä vahvistetaan arvokasvatuksen asemaa perusopetuksessa hallitusohjelman edellyttämällä tavalla.

Perusopetuslain mukaan koulukasvatuksen tavoitteena on ”tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.” Arvot jäävät kuitenkin tyhjiksi sanoiksi, jos niitä ei kyetä määrittelemään. ”Jos Jumala on kuollut, silloin kaikki on sallittua.” Tällä lauseella kirjailija Dostojevski ilmaisi näkemyksensä siitä, miten oikean ja väärän erottaminen nousee ihmisen vastuuasemasta Luojansa edessä. Jos Jumalaa ei tunnusteta, ihminen itse jää oman moraalinsa mitaksi ja määrittäjäksi. Etiikasta tulee suhteellista ja tilannesidonnaista. Maailmankatsomuksellisesti määritellyt arvot antavat ajassamme kipeästi tarvittavia välineitä hahmottaa oikean ja väärän rajoja. Kristillinen usko ja siitä nouseva kulttuuriperintö on suomalaisen yhteiskunnan aarre, jota on tarpeetonta piilotella.
On tärkeää, että lyhytnäköisesti ei romuteta niitä kirkollisia työmuotoja, jotka toimivat hyvin. Yksi tällainen on vankiloissa tehtävä sielunhoitotyö.
Viime syksynä Rikosseuraamuslaitos jätti osana valtion tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmaa oikeusministeriölle ehdotuksen, että sen ylläpitämistä vankilapapeista luovuttaisiin ja vankilasielunhoito siirrettäisiin seurakuntien vastuulle. Ehdotus ei onneksi ole edennyt, mutta tulevaisuutta ajatellen keskusteluun on varauduttava.
Jokaisella on Suomessa perustuslaillinen oikeus uskonnon harjoittamiseen. Koska vanki ei voi osallistua vapaan yhteiskunnan seurakuntaelämään, valtionhallinto huolehtii oikeuden toteutumisesta järjestämällä vankilasielunhoitoa. Moni vanki on sielunhoidon kautta löytänyt elämälleen uuden suunnan ja päässyt eroon yhteiskunnalle kustannuksia tuottavasta rikoskierteestä.
Säästöpaineiden ohella ehdotusta perusteltiin sillä, että monikulttuurisessa yhteiskunnassa ei ole tasapuolista kaikkia kirkkoja ja uskontoja kohtaan, että sen palkkalistoilla on luterilaisia pappeja. Kuitenkin evankelisluterilaisen kirkon ohella myös vapaat kristilliset seurakunnat ja jopa islamilaisen yhteisön edustajat ovat ilmaisseet vankan tukensa nykyiselle järjestelmälle. Eri seurakuntien vankilalähetys ja -ystävätoiminta on usein aktiivisten vapaaehtoisten varassa ja yhteistyö vankilapappien kanssa on ollut ratkaisevaa työn onnistumisen kannalta.
Kirkko on myös uusien haasteiden edessä. Sisäasiainministeriön asettama työryhmä viimeistelee maallemme maahanmuuttoa koskevaa strategiaa, joka ulottuu vuoteen 2020. Strategialuonnoksessa uskonnolliset yhteisöt mainitaan tärkeinä maahanmuuttajien osallisuutta lisäävinä yhteisöinä. Erityisesti tämä kirjaus koskee kristillisiä kirkkoja, sillä maahanmuuttajista valtaosa on kristittyjä. Tänään juuri tähän aikaan on eduskunnan istunnossa lähetekeskustelussa kirkkolain muutos, joka mahdollistaa Suomessa asuvan kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen liittymisen kirkkoon. Tämä on hieno askel eteenpäin.

Uskonnonvapaus on maassamme turvattu. Kirkon suhteet valtiovaltaan ovat toimivat ja kirkon toimintaa arvostetaan laajalti. Enemmistökirkon kovimmat haasteet nousevat kirkon itsensä sisältä. Kirkkolaissa määritelty Raamattuun, uskontunnustukseen ja tunnustuskirjoihin perustuva kristillinen usko kyseenalaistetaan yhä vahvemmin, myös kirkon sisältä. Kristinuskon ydinopetukset laista ja evankeliumista, synnistä ja sovituksesta leimaantuvat kirkkopoliittisesti epäkorrektiksi varsinkin kohdistuessaan aiheisiin, joissa on valtapoliittisia paineita. Siksi kannustan kirkkoamme pysymään lujasti omalla perustallaan, vaikka siihen kohdistuisi paineita sisältä ja ulkoa esimerkiksi avioliittokäsityksen muuttamiseksi. Sananlaskujen kirjassa rohkaistaan: ”Osta totuutta, älä myy!”. Totuudella on hintansa. Totuuden puhumisesta joutuu usein maksamaan. Sen sijaan ihmisellä on kiusaus myydä totuutta, hankkia jotakin etua itselle sillä, että taipuu suosittuun harhaan. Martti Lutherin sanat ovat edelleen ajankohtaiset hänen tiivistäessään aiheen ”Seuraus uskosta” sanoihin: ”Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin sinun täytyy kärsiä. Sillä usko, tunnustus ja risti kuuluvat yhteen ja ovat oikean kristityn osa.”

Kirkon työntekijöistä yli puolet on sitä mieltä, että kirkon tulisi puhua rohkeammin Jumalasta (HK s 352). On paikallaan rohkaista kirkon työntekijöitä pitämään esillä kristillistä sanomaa silloin, kun siihen mahdollisuus tarjoutuu. Jos kirkon työntekijät eivät sitä tee, niin kuka sitten?

Seurakuntien rahoitustilanne on tiukentumisesta huolimatta vielä sellainen, että työntekijöitä on voitu palkata ja toimintaa on pystytty ylläpitämään. Taloudellinen niukkuus tarjoaa aina myös momentumin uudistukseen, jossa karsitaan vähemmän tärkeää tai jopa strategisen tavoitteen kannalta vahingollista ja keskitytään oleelliseen. Onnistuessaan uudistukset merkitsevät sekä hallintomenojen vähenemistä että henkilöstön voimavarojen kohdentamista entistä tehostetummin kirkon ydintehtävään: Jumalan sanan ja sakramenttien jakamiseen, kristillisen sanoman levittämiseen ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen.

Ärade kyrkomötesdelegater!

I det här rummet sitter den grupp som bär ansvar för att vår kyrka förverkligar den uppgift som har anförtrotts den. Vår utmaning är att förnya kyrkans förvaltning så, att resurser kan riktas allt effektivare till kyrkans kärnuppgift: att sprida Guds ord och att förverkliga kärleken till nästan. Jag önskar er Guds välsignelse och vishet i de viktiga besluten under den här mötesveckan!

Herra Arkkipiispa, hyvät piispat ja kirkolliskokousedustajat!

Tässä huoneessa istuu se joukko, joka kantaa vastuun siitä, että kirkkomme toteuttaa sitä tehtävää, joka on sille uskottu. Vaikka olen tässä viitannut Suomen eduskuntaan ja kirkkolakiin, tiedämme kaikki, että kirkon varsinainen toimeksianto on tullut eduskuntaa korkeammalta taholta. Tässä syvemmässä ja vakavammassa mielessä kirkolla on tehtävä, jota mikään muu taho ei voi yhteiskunnassa täyttää: pitää esillä lain ja evankeliumin sanomaa, kertoa Jumalan tahdosta mutta ennen kaikkea syntien sovituksesta.
Presidentti Kyösti Kallio kehotti raskaalla hetkellä jouluna 1939 suomalaisia: ”Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä ammentaneet Raamatusta elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan Sanan uudestiluovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. “Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä”. Tuolloin valtion päämies katsoi tarpeelliseksi kantaa julkisesti huolta kansakunnan hengellisestä tilasta, kriisinkestävyydestä ja perusarvoista. Nyt tuo haaste on teillä herra arkkipiispa, hyvät piispat ja arvoisat kirkolliskokousedustajat, joiden joukkoon itsekin valtioneuvoston määräämänä lukeudun.

 

Hyvät kuulijat

Näillä ajatuksilla tuon valtioneuvoston tervehdyksen kirkolliskokoukselle ja toivotan
kaikille teille rohkeutta, viisautta ja Jumalan siunausta vaativassa tehtävässänne.