Poliittinen katsaus eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

Poliittinen katsaus eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 20.08.2014

Sisäministeri, puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd)

KD eduskuntaryhmän kesäkokous Lahti 20.8.2014

Hyvät kesäkokouksen osallistujat, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat,

Helteinen kesä on kääntymässä loppuun. Lomakuukausien aikana useat suomalaiset ovat saaneet nauttia lämpimistä keleistä ja tarpeellisesta lomasta. Aurinkoisia kesäpäiviä on kuitenkin varjostanut tummat pilvet. Ukrainan, Syyrian, Irakin, Gazan ja monen muun maailman kriisipesäkkeen tilanteet ovat kehittyneet huonoon suuntaan ja luovat varjonsa myös Suomeen. Kotimaassa huolta herättävät talouden heikot näkymät ja erityisesti uutiset yhä uusista irtisanomisista. Sisäministerinä kannan huolta sisäisestä turvallisuudesta. Poliisitoimi, rajavartiolaitos ja hätäkeskuslaitos ovat käyneet läpi suuria rakenteellisia uudistuksia, joiden tarkoituksena on ollut säilyttää turvallisuuden taso.

Vuoden 2015 talousarvio

Ensin kuitenkin maamme taloudellisiin näkymiin, jotka ovat nyt vahvasti esillä budjettiriihen myötä. Valtio on joutunut ja joutuu sopeuttamaan menojaan velkaantumisen vähentämiseksi. Valtionvarainministeriön arvion mukaan valtionvelka tulee ensi vuonna ohittamaan 100 miljardin euron rajan. Tämä huolimatta mittavista taloutta tasapainottavista toimista ja päätöksistä, joita tämä hallitus on tehnyt. Tulevan budjettiriihen päälinjana onkin tehtyjen ratkaisujen toimeenpaneminen. Rakennepoliittisen ohjelman, kehysriihen ja kevään hallitusneuvotteluiden päätökset pannaan täytäntöön. Tämä merkitsee mittavia sopeutustoimia ja valtion velkaantuminen väheneekin valtionvarainministeriön pohjaesityksen mukaan vuoden 2014 noin 7 miljardista eurosta noin 4 miljardiin euroon, kokonaismenojen ollessa noin 53 miljardia euroa. Tiukoista säästötavoitteista huolimatta on tärkeää, että hallitus panostaa kasvuun ja työllisyyteen. Pidän myös erittäin tärkeänä, että kaavailtu lapsivähennys toteutetaan oikeudenmukaisen mallin mukaisesti. Suomen tulevaisuus on vahvasti riippuvainen ulkopuolisen maailman tapahtumista. Ukrainan tilanne saattaa vaikuttaa talouteemme huomattavasti enemmän kuin nyt arvelemme. Tästä syystä on tärkeää seurata tilanteiden kehittymistä ja jatkuvasti arvioida niiden vaikutuksia Suomelle.

Kansainvälisestä tilanteesta

Ukrainan kriisi, Venäjän kansainvälistä oikeutta rikkovat toimet Krimillä ja siitä seuranneet pakotteet ja vastapakotteet sekä samalla jopa sotaa lietsova retoriikka Lännen ja Venäjän välillä, aiheuttaa ilman muuta huolta tulevaisuudesta. On kuitenkin todettava painokkaasti, että olemme pakotteiden takana, olemme mukana siinä rintamassa joka kertoo, että emme hyväksy sellaista voimapolitiikkaa, jolla loukataan suvereenin valtion rajoja. Venäjän asettamien vastapakotteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin välittömästi meillä Suomessa. Valion ja muiden merkittävien vientiyritysten tilanne on otettava huomioon ja hallituksen tulee löytää keinoja, jolla iskua lievennetään. Nyt tarvitaan todellista halua ratkaista kriisi ennen kuin se etenee liian pitkälle. Ensi viikolle sovittuun Venäjän, Ukrainan ja EU:n tapaamiseen kohdistuukin suuria odotuksia. Syyrian sisällissota jatkuu yhä vaikka se on jäänyt kansainvälisessä huomioissa taka-alalle. Siviiliväestön tilanne on suurissa osissa maata kestämätön ja yhä uusia ihmisiä joutuu jättämään kotinsa lisäten pakolaisten määrää entisestään. Pelkästään Syyrian naapurimaissa on jo noin 3 miljoonaa syyrialaispakolaista, maan sisällä vieläkin enemmän. Sisällissodan yksi keskeisimmästä osapuolista, ääri-islamilainen Isis-järjestö on levittänyt sodan Syyriasta naapurimaa Irakiin. Irakin kristittyjä ja muita vähemmistöjen edustajia on surmattu ja heitä on pakotettu jättämään kotinsa. Tilanne on muuttunut viime viikkoina Yhdysvaltojen puututtua tilanteeseen, mutta vielä on aikaista sanoa mihin tilanne lopulta johtaa. Selvää on kuitenkin se, että Syyrian pakolaisvirtojen lisäksi joudumme jälleen todistamaan pakolaisaallon syntymistä myös Irakissa. Yli 1,2 miljoonaa irakilaista on joutunut jättämään kotinsa tänä vuonna. YK aloittaa tänään lähihistoriansa suurimpiin kuuluvan operaation Pohjois-Irakissa. Tarkoitus on toimittaa apua liki puolelle miljoonalle ihmiselle, jotka Isis-taistelijat ovat ajaneet kodeistaan. Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti kärjistyi heinäkuussa vakavaksi aseelliseksi yhteenotoksi. Niin Gazan kuin Israelin siviiliväestön turvallisuuden puolesta toivon, että osapuolet pystyvät sopimaan kestävästä tulitauosta. Samalla tarvittaisiin todellisia edistysaskelia Lähi-idän rauhanneuvotteluissa, jotta molempien kansojen oikeus rauhaan ja turvallisuuteen voitaisiin turvata. Mielenosoitukset Gazan tilanteen johdosta ovat useissa maissa muuttuneet väkivaltaisiksi ja jopa suoranaisesti juutalaisvastaisiksi. Vahingonteot synagogia ja juutalaisten omistamia liikkeitä kohtaan ovat lisääntyneet hälyttävästi. Juutalaisia on uhkailtu ja he ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Euroopassa ja Suomessa asuvat juutalaiset eivät ole millään tavoin syyllisiä Gazan tilanteeseen ja heidän, kuten kaikkien kansalaisten, suojeleminen on jokaisen sivistysvaltion velvollisuus. Jokaisen valtion kohdalla maan ulkoinen ja sisäinen turvallisuus ovat kaiken muun kehityksen perusta ja valtion keskeisin tehtävä. Tulevina vuosina on huolehdittava, että oma kansallinen puolustuskykymme on riittävällä ja uskottavalla tasolla. Kd on valmis sitoutumaan puolustusvoimien toimintakyvyn turvaaviin määrärahakehyksiin. Mutta yhtä tärkeää on huolehtia maan sisäisestä turvallisuudesta.

Sisäinen turvallisuus

Sisäministeriö on omalta osaltaan pyrkinyt tällä hallituskaudella toteuttamaan sellaisia toimia, joilla voidaan säilyttää sisäisen turvallisuuden taso riittävän rahoituksen puutteesta huolimatta. Olemme vieneet läpi merkittäviä rakenteellisia uudistuksia niin poliisin, rajavartiolaitoksen kuin hätäkeskuslaitoksenkin osalta. Ilman näitä uudistuksia olisimme tilanteessa, jossa emme pystyisi hoitamaan niitä tehtäviä mitä näille sisäisestä turvallisuudesta vastaaville tahoille on annettu. Poliisin hallintorakenteen uudistus on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakenneuudistuksen tavoitteena on pitää poliisin toiminnalliset tulokset nykyisellä hyvällä tasolla. Uudistuksella tavoitellaan merkittäviä yli 28 miljoonan euron uudelleenkohdennuksia vuoden 2016 loppuun mennessä. Leikkaukset kohdistuvat etenkin johtorakenteisiin, hallinto- ja tukitoimintoihin sekä toimitiloihin. Toteutetut säästöt on tarkoitettu käytettäväksi operatiivisen toiminnan varmistamiseksi. Vuoden 2012 kehyspäätöksen mukaan poliisitoimen rahoitusta lisättiin lisäksi noin 30 miljoonalla eurolla vuoden 2015 tasolla. Poliisin rajallisia resursseja ei ole syytä vähätellä. Vaikeita tilanteita kentällä varmasti tulee vastaan. Kuitenkin monella mittarilla mitattuna meillä poliisin toimintakyky on hyvä, jopa viime vuosina joiltakin osin parantunut. Kun hallitus aloitti työskentelynsä, saimme perinnöksi edelliseltä hallitukselta alhaisen rahoitustason ja kasvavat kustannukset. Poliisin puskurirahat oli syöty. Teetin heti alkuun selvityksen, jossa kävi ilmi että ilman uusia toimenpiteitä olisi vaalikauden aikana kehittynyt 70 miljoonan euron alijäämä, joka olisi tarkoittanut n 1000 htv vähenemää vaalikauden aikana ja varmaa romahdusta poliisin toiminnallisessa tasossa. Keväällä 2012 tehtiin kehyspäätös, jolla tilanne ratkaistiin niin, että 70 milj. vaje paikattiin: 30 milj. tasokorotusta valtion budjetista poliisirahoihin, 30 milj. sisäistä siirtoa poliisihallinnosta ja tilakustannuksista poliisipalkkaukseen ja 10 milj. toiminnan tehostamista Lisäksi tänä vuonna saimme lisätalousarvioon 2,5 miljoonan euron määrärahan, jolla pystyttiin palkkaamaan loppuvuodeksi 100 poliisia kenttätyöhön. Tämän ansiosta työttömien poliisien määrä on pudonnut n. 80 tasolle kun se on liikkunut parin sadan paikkeilla aiemmin. Poliisin määrärahoja ei siis ole leikattu vaan lisätty ja porauudistus ei ole leikkausohjelma vaan hallinnonkarsintaa. Pora on onnistunut erittäin hyvin tämän hetken tietojen mukaan, ennakkolaskelmamme ovat osoittautuneet realistisiksi. On selvää, että ilman näitä toimenpiteitä meillä olisi jo nyt satoja poliiseja vähemmän kenttätyössä. Budjettiriihessä tavoitteenani on turvata poliisitoiminnan rahoitus. Kaavaillut uudet leikkaukset sisäministeriön hallinnonalalla vaarantaisivat nämä tavoitteet.

Oikeuslaitos

Sisäiseen turvallisuuteen ja kansalaisten oikeusturvaan kuuluu myös vahvasti toimiva oikeuslaitos. Tuomioistuimet ja syyttäjälaitos ovat tällä hetkellä tilanteessa, jossa ne pystyvät juuri ja juuri käsittelemään niille tulevat asiat. Kaavaillut säästöt tulevat johtamaan henkilöstövähennyksiin mikä tulee näkymään käsittelyaikojen pidentymisenä. Tämä ei ole kestävää oikeusturvan kannalta. Riittävän rahoituksen lisäksi tulisi rangaistusmääräyskäytäntöjä keventää ja laajennetaan. Olen esittänyt, että poliisille voitaisiin myöntää suora sakotusoikeus esimerkiksi rattijuopumustapauksissa. Tällä tavoin voitaisiin keventää syyttäjälaitoksen työtaakkaa.

Lapsivähennys

Budjettiriihessä kristillisdemokraatit puolustavat ennen kaikkea lapsiperheiden etuja. Kesäkuun hallitusneuvotteluissa sovimme perheiden verotukseen tulevasta lapsivähennyksestä, jonka vaikutus valtion ensi vuoden budjettiin on 70 miljoonaa euroa. Toteutusmallissa on tärkeää huomioida monilapsiset ja yksinhuoltajaperheet. Nämä perhetyypit ovat lapsiköyhyystilastoissa vahvimmin edustettuina. Verotuksen lapsivähennyksen merkittävin hyöty on siinä, että se voi toimia askeleena, jonka myötä perheverotus tuodaan suomalaiseen verotusjärjestelmään. Seuraavalla vaalikaudella voidaan ottaa uusia askelia perheverotuksen suuntaan.

Kotihoidon tuki

Pidän edelleen epäonnistuneena päätöstä jakaa kotihoidon tuki isän ja äidin kesken. Valtiovallan ei tule tällä tavoin puuttua perheen sisäisiin asioihin. Asiasta ei ole vielä hallituksen esitystä, ja tavoitteenamme on, ettei sellaista tulekaan. Kotihoidon tuen heikennys tulisi hyvin kalliiksi. Se tuottaisi arviolta 80–150 miljoonan euron lisäkustannukset kunnalliseen päivähoitoon ja työttömyysturvamenoihin. Kuntien investointipaineet kasvaisivat, kun uusia päiväkoteja pitäisi rakentaa hyvin nopeaan tahtiin.

Rahankeräyslaki

Keväällä eduskunta käsitteli sisäministeriön valmisteleman osauudistuksen, jonka mukaisesti rahankeräyslupa voidaan myöntää vaikka lupaa hakevan koko toiminta ei olisikaan yleishyödyllistä. Lainmuutoksen myötä myös evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä yliopistot voivat toimeenpanna rahankeräyksiä. Uudistus astuu voimaan syyskuun alusta. Rahankeräysuudistuksen eduskuntakäsittelyssä ja jo ennen sitä, nousi esiin tarve laajemmalle uudistukselle. Kevään minihallitusneuvotteluissa tehtiin päätös, jonka mukaan ”käynnistetään lainsäädäntöhanke, jonka myötä rahankeräykset vapautetaan nykyisenkaltaisesta lupamenettelystä vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä.” Sisäministeriö on kesän aikana kartoittanut eri malleja lupamenettelyn uudistamiseksi. Selvitystyön perusteella jatkamme valmistelua ilmoitusmenettelyyn perustuvan mallin mukaisesti. Esittämässäni mallissa siirtyisimme ilmoituksenvaraiseen menettelyyn nykyisestä ennakollisesta lupamenettelystä. Rahankeräysten luotettavuus turvattaisiin rahankeräyksiä varten perustettavalla uudella julkisella rekisterillä. Ilmoitusmenettely keventää sääntelyä ja turhaa byrokratiaa. Rekisteröitymisvelvollisuudella voidaan kuitenkin samalla turvata yleinen luottamus rahankeräyksiin.

Sote ja vanhuspalvelut

Hallituksen rakennepaketin mukaan ikäihmisten laitospaikkojen määrän kasvua vähennetään 300 miljoonan euron edestä. Tavoite voidaan saavuttaa vain, mikäli avohuollon palveluja, kuten kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea, kehitetään ja niiden saatavuutta lisätään. Tämä tarkoittaa, että on panostettava vanhusten hyvinvointiin ja kotona pärjäämiseen. Ketään ei saa jättää heitteille tai puutteellisen hoidon varaan. Vanhuksille suunnatuissa palveluissa pihistely ei ole tuonut mukanaan säästöjä. Pikemminkin kulut ovat kasvaneet yhä suuremman joukon turvautuessa laitoshoitoon. Yhteiskunnallisissa palveluissa on kahdessakymmenessä vuodessa tapahtunut kautta linjan voimakas siirtymä kevyemmistä, ennaltaehkäisevistä palveluista laitoshoitoon ja raskaampiin, kalliimpiin palveluihin. Nyt on korjausliikkeen aika. Heinolassa on kuntouttavaan hoitotyöhön siirtymisen myötä voitu vähentää terveyskeskuksen vuodepaikkoja 138:sta 47:ään. Hoito edistää potilaiden kuntoutumista takaisin omaan kotiin sen sijaan, että se tuottaisi uusia vuodepotilaita. Potilaiden omia voimavaroja tuetaan eikä heidän puolestaan tehdä asioita, joista he voivat hyvin suoriutua itse. Esimerkiksi sängyssä ruokailu tapahtuu vain poikkeustilanteissa, sillä liikuntakyvyn ylläpitämiseksi potilaat aterioivat päiväsalissa. Kuntouttava työote ja ennaltaehkäisevät palvelut alkavat tuoda kustannussäästöä kunnalle hyvin pian, lähes välittömästi. Samalla ikääntyvä voi kokea palveluidensa parantuneen ja elämänlaatunsa kohentuneen. Viiteen sote-alueeseen perustuva ratkaisu antaa uusia mahdollisuuksia laitoshoitoon painottuneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järkeistämiseen, mikä tulee näkymään uutena ajatteluna myös vanhuspalveluissa. Valitun sote-mallin merkittävin hyöty on, että se kannustaa panostamaan kevyempiin, ennaltaehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin, kun päätöksenteko sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, perus- ja erikoispalveluista siirtyy samaan pöytään. Ratkaisu mahdollistaa myös toimivat hoitoketjut, eli integraation perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä Kristillisdemokraattien vaatimuksesta lakiin kirjataan lähipalveluiden saatavuus. Lähipalveluina tuotettavat laadukkaat perustason sosiaali- ja terveyspalvelut vähentävät painetta kalliimmista erikoispalveluista. Hallituksen riveistä on hiljattain kuulunut myös sote-ratkaisua kritisoinut soraääni. Olen toistuvasti puhunut tämän mallin puolesta ja olen edelleen vakuuttunut, että tältä pohjalta pystymme turvaamaan kansalaisille laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut aina perustason palveluista vaativimpaan erikoissairaanhoitoon saakka. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on kaikista rakenneuudistuksista keskeisin ja vaikuttavin. Pidän merkittävänä sitä, että pohja uudistukselle on pystytty luomaan kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisellä päätöksellä. Sen onnistumisella on suuri vaikutus paitsi kansalaisten kokemaan hyvinvointiin myös valtion talouden tasapainoon.