Ministeri Räsänen: ”Vanhuspalveluiden laatu on kipukohta”

Tiedote 1.10.2014

Julkaisuvapaa klo 14.00

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) Nurmossa:

Vanhuspalveluiden laatu on kipukohta

 

Vanhuspalveluiden laatu on yksi nyky-Suomen kipukohtia. Vaikka edelleen on parantamisen varaa, iloitsen siitä, että saimme aikaan viime vuonna voimaan tulleen vanhuspalvelulain, sanoo sisäministeri Räsänen Nurmossa.

– Tein jo seitsemän vuotta sitten kansanedustajana ikääntyneiden palveluista lakialoitteen, jossa esitin tällaista lakia. Hoidon tarpeessa olevilla vanhuksilla tulee olla varmuus siitä, että hoidon tai palvelun tarpeen toteamisen jälkeen myös saavat tarvitsemaansa apua esimerkiksi kotipalveluina, kotisairaanhoitona, palvelutalossa, dementia- tai muussa ryhmäkodissa tai pitkäaikaislaitoksessa.

Ministeri Räsänen muistuttaa myös, että tänään vietetään YK:n kansainvälistä vanhusten päivä. Suomi on pysynyt vanhusten hyvinvoinnissa HelpAge Internationalin globaalissa vertailussa viime vuoden tapaan sijalla 15. Muut Pohjoismaat ovat kuitenkin selvästi ohittaneet sen.

– Tämän hallituksen esityksestä uudessa laissa turvataan ikäihmisten oikeus tarpeen mukaisiin palveluihin, ei ainoastaan oikeutta palvelutarpeen arviointiin kuten tähän asti. Ensimmäistä kertaa myös kotiin annettaviin palveluihin päätettiin laatia suositukset. Kristillisdemokraattien aloitteesta ja vaatimuksesta laissa on nyt toteutumassa ikääntyneiden avioparien oikeus asua yhdessä riippumatta eroista heidän hoivan tarpeessaan.

Ministeri Räsänen kommentoi myös hallituksen rakennepäätökseen sisältyvää ikäihmisten laitospaikkojen määrän vähentämistä:

– Kun laitospaikkoja vähennetään, tulee huolehtia, että ketään ei jätetä heitteille. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan laitoshoitona edelleen, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Päätöksen valmistelussa pidin keskeisenä sitä, että laitoshoitoa voidaan vähentää vain lisäämällä samanaikaisesti hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja, kotipalvelua ja omaishoidon tukea ja perhehoitoa.

Ministeri Räsänen korosti, että viime kädessä arvot ratkaisevat, kuinka tärkeinä pidämme ikäihmisten hyvää hoivaa:

– Ne ihmiset, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia muiden huolenpidosta, voivat pelkällä avuttomuudellaan nostaa yhteisöstämme esiin sellaiset arvot, jotka lopulta ovat menestyksemme kannalta avaintekijöitä. Yhteiskunta, joka rakentuu lähimmäisen rakkauden, ihmisarvon kunnioituksen ja keskinäisen huolenpidon varaan, kestää vaikeinakin aikoina, Räsänen toteaa.

Ministeri Räsänen puhui tänään Kristillisen eläkeliiton Pohjanmaan piirin syyskokouksessa klo 14.00.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Sonja Falk p. 050 530 4137, [email protected]

Erityisavustaja Soili Haverinen p. 050 456 0982, [email protected]