KD lähellä keskivertoäänestäjää

”Ne ovat konservatiivisempia kuin SDP:n kannattajien painotukset ja vihertävämpiä kuin keskustan äänestäjien kannat. Niissä on enemmän suvaitsevaisuutta kuin perussuomalaisten kannoissa. Näin ollen puolueella näyttäisi olevan oma profiilinsa ja paikkansa…” Näin todetaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) julkaisemassa laajassa eduskuntapuolueiden asemoitumista suhteessa suomalaisiin äänestäjiin selvittäneessä tutkimuksessa kristillisdemokraatteja äänestävien arvoista. Tutkimuksessa todettiin, että kahdeksan eduskuntapuolueen joukossa oli meidän puolueemme niiden kolmen puolueen joukossa, jotka olivat selvästi lähimpänä tilastollista keskivertoäänestäjää.

Sijoittuminen poliittiseen keskustaan laajan kyselytutkimukseen perustuen ei ole yllätys. Kristillisdemokraattisen politiikkaan kuuluu parhaiden ratkaisujen hakeminen ideologisista raja-aidoista välittämättä. Kuvaavaa asemoitumisestamme on se, että kannattajiemme etäisyys arvoilla mitattuna on lähes yhtä suuri sekä Kokoomuksen kannattajiin, että Vasemmistoliiton kannattajiin. Meitä eivät sido intressiryhmien vaatimukset eivätkä vuosikymmeniä sitten lukkoon lyödyt mielipiteet. Poliittinen keskusta on erinomainen paikka lähteä tavoittelemaan puolueen kasvua ja menestystä tulevissa vaaleissa, ensin eurovaaleissa ja sitten eduskuntavaaleissa.

Ilman taistelua ja uskoa omaan tekemiseen ei menestystä seuraavissa vaaleissa kuitenkaan tule. Emme voi sulkea silmiä edelliseltä kannatusmittaukselta, mutta emme voi myöskään jäädä kannatusmittauksen verukkeella paikalleen makaamaan. Yhteinen tehtävämme on kääntää kannatus jälleen uuteen nousuun. Yhteen hiileen puhaltamalla, yhteinen tavoite kirkkaana mielessä on aikaisemminkin saatu hyviä tuloksia aikaan. Kahdeksan kuukauden päästä lähetämme oman meppimme jatkokaudelle Brysseliin.

Päivi Räsänen

 

julkaistu kolumnina Kd-lehdessä 3.10.2013.