Tiedote: Väestönsuojia tarvitaan niin kauan kuin puolustusvoimiakin

TIEDOTE

Ministeri, puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen:

Väestönsuojia tarvitaan niin kauan kuin puolustusvoimiakin

Ihmettelen kokoomuksen intoa rapauttaa suomalainen väestönsuojajärjestelmä. Mielestäni niin kauan kuin tarvitsemme puolustusvoimia suojaksemme, tarvitsemme myös väestönsuojia asukkaidemme suojaamiseksi sodan vaaroilta.

Myös nykyaikaisessa sodankäynnissä asevaikutuksia voidaan kohdistaa nimenomaan siviiliväestöön. Eurooppa ei tässä suhteessa ole mitenkään poikkeus.  Meillä on puolustus- ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta erilaisia uhkakuvia, joihin varautumiseen tarvitsemme suojia. Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa vuodelta 2012 pidetään edelleen aseellista hyökkäystä Suomeen mahdollisena. Turvallisuuskomitean kanta 2013 oli, että nykyiseen uhkakäsitykseen kuuluu sotilaalliseen hyökkäykseen liittyvä tarve väestön suojaamiseen.

Asuntojen hintataso on tärkeä asia, mutta väestönsuojien rakentamisesta päätettäessä tilannetta tulee tarkastella uhkakuvien perusteella. Väestönsuojavelvoitteen poistamisella ei näytä olevan odotettua suoraa vaikutusta asunnon myyntihintaan, sillä asunnon hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan sekä asunnon sijaintipaikan yleisen asuntohintatason perusteella.

Väestönsuojaa voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Kehitystyötä tuleekin jatkaa siten, että tilat ovat mahdollisimman laajasti käytettävissä myös normaalioloissa. Lisäksi on pyrittävä alentamaan niistä aiheutuvia rakentamisen lisäkustannuksia. Pelastuslain 2011 uudistuksella toteutettiin jo osin näitä tavoitteita.

On syytä huomata myös, että väestönsuojarakentamisen vienti tuo Suomelle vuosittaisia vientituloja 15 – 20 miljoonaa euroa.  Parhaana suosituksenamme toimii oma väestönsuojarakentamisemme. Rakentaminen merkitsee 750 henkilötyövuotta.

valtiosihteeri Marjo Anttoora, p. 029 541 8802