Ajankohtaista

RSS

Maskisuositus nopeuttaisi yhteiskunnan avautumista ja ikäihmisten pääsyä osallistumaan

TIEDOTE

5.5.2020

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, lääkäri Päivi Räsänen:

Maskisuositus nopeuttaisi yhteiskunnan avautumista ja ikäihmisten pääsyä osallistumaan

 

Marinin hallitus kertoi tekevänsä selvityksen suojamaskien käytöstä. Toivottavasti selvitys ja sen pohjalta annettava suositus annetaan nopeasti, sillä asiasta löytyy helposti ja nopeasti kansainvälisiä tutkimuksia sekä kokemuksia useista maista.

Suojamaskien käytön vaikeutta on liioiteltu. Kangasmaskien tai suojaavien huivien valmistuksesta ja niiden käytöstä löytyy jo nyt paljon ohjeistusta. Maskit eivät ole rakettitiedettä.

Maskien laaja käyttö vähentää virustartuntoja suojaamalla lähellä liikkuvia oireettomilta kantajilta.  Puhuessa, yskiessä tai aivastaessa suusta lentää yli suositeltujen turvavälienkin pieniä pisaroita, joista tartunnan voi saada.

Suojamaskien käyttö julkisissa liikennevälineissä, kaupoissa ja yleisötilaisuuksissa nopeuttaisi yhteiskunnan avautumista ja mahdollistaisi paremmin myös ikäihmisten sekä riskiryhmiin kuuluvien sosiaalisen osallistumisen.

Yli 70-vuotiailta on tullut runsaasti surullisia viestejä synkistä näköaloista, kun eristyssuosituksille ei ole näköpiirissä loppua. Yksinäisyys oli jo ennen korona-aikaa merkittävä ikäihmisten ongelma, mutta sen kielteiset vaikutukset uhkaavat entisestään syventyä. Puhelin- ja nettiyhteydet toki mahdollistavat yhteydenpitoa, mutta eivät kuitenkaan täysin korvaa kasvokkaista läheisyyttä. Riittävä suojavarustus toisi läheisillekin mahdollisuuden vierailla ikääntyneiden luona. Myös kaupoissa, liikennevälineissä ja tilaisuuksissa käyminen tulisi mahdolliseksi, jos kaikki käyttäisivät maskeja.

Jos kotihoitajien kankaiset kasvomaskit tai huivit riittävät vanhusten suojaksi, miksi ne eivät suojaisi myös muissa sosiaalisissa tilanteissa?

Isyyden kumoamista koskevia määräaikoja kohtuullistettava

Tiedote 6.5.2020

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen:

Isyyden kumoamista koskevia määräaikoja kohtuullistettava

 

Isyyslain 39 §:ssä säädetään isyyden kumoamisperusteista. Sen mukaan miehen isyys on kumottava, jos oikeusgeneettisen isyystutkimuksen avulla tai muutoin on selvitetty, ettei miehen ja lapsen välillä ole isyyslain 3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettua suhdetta. Muiden asianosaisten kuin lapsen on nostettava isyyden kumoamiskanne kahden vuoden kuluessa lapsen syntymästä.

 

Kansanedustaja Päivi Räsänen on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen siitä, että aikooko hallitus muuttaa isyyden kumoamista koskevia määräaikoja, joilla voitaisiin korjata myös takautuvasti virheellisiä isyyksiä.

 

 • Käytännön elämässä kahden vuoden jäykkä määräaika aiheuttaa ongelmia. Kanne saatetaan jättää vain joitakin viikkoja myöhässä isyystutkimuksen tulosten jälkeen. On kohtuutonta edellyttää, että traumaattisessa tilanteessa asianosainen olisi välittömästi kykenevä aloittamaan oikeusprosessia ja irrottautumaan oletetusta lapsestaan, johon hänellä on jo ehtinyt muodostua tunneside, Päivi Räsänen huomauttaa.

 

 • Tein jo v. 2017 kirjallisen kysymyksen isyyden kumoamista koskevien määräaikojen aiheuttamista ongelmista. Asia ei ole edennyt. Laki kaipaa edelleen päivittämistä ja kohtuullistamista, Räsänen vaatii.

 

Kahden vuoden määräaika ei nykyisessäkään laissa ole täysin ehdoton, sillä kanne voidaan tutkia isyyslain nojalla, vaikka se olisi pantu vireille määräajan päättymisen jälkeen, jos kantajalla on ollut laillinen este tai hän näyttää muun erittäin painavan syyn, jonka vuoksi kannetta ei ole aiemmin nostettu. Kanne on kuitenkin jätettävä tutkimatta, jos sitä ei ole nostettu viipymättä sen jälkeen, kun syy kanteen nostamatta jättämiselle on poistunut.

 

 • V. 2017 silloinen oikeus- ja työministeri Jari Lindström vastasi esittämääni kirjalliseen kysymykseen, että koska isyyslaki oli tuolloin ollut voimassa vasta vähän yli vuoden, ei hallitus pitänyt tarpeellisena isyyslain arvioimista. Nyt kun lain voimaanastumisesta on kulunut jo useampi vuosi, olisi lakia syytä tarkastella kriittisesti, Päivi Räsänen toteaa.

 

Korkein oikeus on antanut merkittävän ennakkopäätöksen isyyslain tulkintaa koskevassa asiassa. Korkein oikeus katsoi, että kanneaikasäännöksen soveltaminen oli isyyden vahvistamista koskevassa tapauksessa (KKO:2012:11) ristiriidassa perustuslain 10 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Kanneaikaa koskeva säännös jätettiin perustuslain 106 §:n nojalla soveltamatta ja isyys vahvistettiin.

 

 • Ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattu yksityiselämän suojaan kuuluva oikeus saada tietää biologiset vanhempansa ja saada oikeudellinen suhde heihin vahvistetuksi kuuluu henkilön identiteetin tärkeisiin ja pysyviin perusteisiin. Myös lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa. Tarve saada vanhemmuus todennettua ja vahvistettua ei lakkaa ajan kulumisen myötä, Räsänen sanoo

 

Sekä isyyden vahvistamiseen että elatusapujen määräämiseen liittyvään kiistaan on olemassa julkisuudessa käsitelty tapaus, jossa oikeuden ratkaisuissa isyyden kumoamista koskevasta määräajasta ei poikettu.

 

 • Isyyden kumoamista koskeva kahden vuoden määräaika aiheuttaa käytännön elämässä kohtuuttomia tilanteita ja laki vaatii joustavoittamista, pidempää harkinta-aikaa oikeusprosessiin ryhtymiselle. Lainsäädännöllinen este ajaa isyyskannetta kanneajan umpeen kulumisen vuoksi voi merkitä jatkuvaa perus- ja ihmisoikeuksien loukkausta, Räsänen huomauttaa.

 

Koronatestiin tulee päästä ilman lääkärin lähetettä

TIEDOTE

27.4.2020

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen (kd):

 

Koronatestiin tulee päästä ilman lääkärin lähetettä

Koronatestaukseen pääsyn kynnys on käytännössä yhä korkealla. Tällä hetkellä testikapasiteettia on jopa enemmän kuin testeihin hakeutujia. Informaatio testimahdollisuuksista on ollut ristiriitaista ja paikoin vaikeasti tavoitettavaa. Edellytys lääkärin lähetteestä nostaa kynnystä koronatestiin hakeutumisessa. Koska virallisena ohjeena testeihin pääsemiseksi ovat lievätkin hengitystieoireet, lääkärin lähetettä ei pitäisi mielestäni vaatia. Sairaanhoitajan tai vastaanottoavustajan lupa tulisi riittää. Samalla testikapasiteettia tulee edelleen voimakkaasti kasvattaa.

Myös ikäihmisten oireettomille omaisille tulee järjestää mahdollisuus koronatestauksiin. Seniorien ja muiden riskiryhmiin kuuluvien koronarajoitukset pitkittyessään vievät mahdollisuuden viettää aikaa läheisten kanssa. Yksinäisyys oli jo ennen korona-aikaa merkittävä vanhusten ongelma, mutta sen kielteiset vaikutukset uhkaavat entisestään syventyä. Puhelin- ja nettiyhteydet toki mahdollistavat yhteydenpitoa, mutta eivät kuitenkaan täysin korvaa kasvokkaista läheisyyttä. Jotta kohtaamiset ovat turvallisia, omaisille tulee järjestää mahdollisuus koronatestauksiin, erityisesti vasta-ainetesteihin siinä vaiheessa, kun ne ovat luotettavia. Ikäihmiset voisivat myös turvallisemmin tavata toisiaan, jos heitäkin testattaisiin. Riittävään suojavarustus myös toisi mahdollisuuden vierailla ikääntyneiden luona.

Ainakin 500 kuollut kausi-influenssaan – Silti roskiin heitetään joka kevätkausi 200 000 rokoteannosta

Tiedote 24.4.2020

Ainakin 500 kuollut kausi-influenssaan – Silti roskiin heitetään joka kevätkausi 200 000 rokoteannosta

 

Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen (kd) on tänään jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen siitä, miten influenssarokotteen kattavuutta väestön keskuudessa nostetaan. Paras suoja influenssaa vastaan on rokote, mutta moni riskiryhmään kuuluva jättää sen ottamatta. Vajaa puolet yli 65-vuotiaista on ottanut influenssarokotteen.

 

 • Suomessa ainakin jo 500 henkilöä on tänä keväänä menehtynyt influenssaan. Arvio influenssakuolleisuudesta koko kevätkauden osalta on 500–2000 henkilöä. On ristiriitaista, että niin monet ihmiset jättävät kausi-influenssarokotuksen ottamatta, vaikka ovat samalla perustellusti huolissaan koronaviruksen vaarasta. Molemmat taudit saattavat johtaa vakavaan tautiin ja molemmista pahimmillaan seuraamuksena on kuolema, Päivi Räsänen sanoo.

 

Suomeen tilattiin viime vuoden loppupuolella 1,7 miljoonaa pistettävää rokotetta ja 116 000 hengitettävää rokotetta 2–6-vuotiaille. Käyttämättömät rokotteet synnyttävät merkittävästi lääkejätettä.

 

 • Rokotteita menee keväisin roskiin lähes miljoonan euron arvosta. On kestämätöntä, että roskiin heitetään joka kevätkausi 200 000 annosta. Influenssa on vaarallisimmillaan tappava tauti, joten väestötasolla sillä on suuri merkitys, että saamme estettyä ainakin osan vakavista taudeista, Räsänen toteaa.

 

Maailman terveysjärjestön tavoite on, että 75 prosenttia väestöstä olisi saanut rokotteen, mutta tähän tavoitteeseen ei Suomi ole koskaan päässyt.

 

 • Influenssarokotteen kattavuutta on saatava lisättyä riskiryhmien keskuudessa. Rokotteen voisi antaa maksutta kaikille halukkaille, sillä siten voitaisiin parantaa laumasuojaa myös niiden osalta, jotka eivät rokotetta ota, Päivi Räsänen ehdottaa.

Lähetekeskustelu Julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024

Kansanedustaja, ryhmäpj Päivi Räsänen

KD ryhmäpuheenvuoro

Lähetekeskustelu Julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024

21.4.2020

Julkaisuvapaa puhuttuna

Arvoisa puhemies,

Valtioneuvoston selonteko ei tällä kertaa edes sisällä varsinaista suunnitelmaa tuleville vuosille. Kehysriihen merkittävin päätös oli, ettei päätöksiä nyt tehdä. Tämä on ymmärrettävää, sillä talouden näkymät ovat poikkeuksellisen sumeat. Hallitus joutuu kuitenkin tekemään syksyllä kovia päätöksiä, jos taloutta aiotaan hoitaa kestävällä ja tulevien sukupolvienkin kannalta oikeudenmukaisella tavalla.

 

Koronakriisin hoidossa on tärkeää asettaa toimet niin, että yhteiskunta saadaan avattua niin pian kuin mahdollista, vaarantamatta ihmisten terveyttä ja henkeä. Mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen, sitä pienemmiksi vauriot jäävät. Akuutin tilanteen hoitaminen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarkasteltavien suunnitelmavuosien talouteen.

 

Pitkittyvät sulkutoimet lisäävät mielenterveysongelmia, vanhusten yksinäisyyttä ja lastensuojeluongelmia sekä muiden terveysongelmien kasaantumista.

 

Jotta koronaepidemiasta ei tule pitkäaikainen avoin piikki toistuville miljardiluokan lisävelanotoille, tarvitaan voimakkaita toimia sen nujertamiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tulee yhdistää testaamiskapasiteetin lisäämiseen ja altistuneiden jäljittämiseen. Testaamismahdollisuuksista on myös tiedotettava paremmin ja kynnystä testaamiseen edelleen madallettava.

 

Suojavarusteiden hankintaan pitää saada vauhtia ja varusteita jakaa kaikille tarvitseville. Ministeriöiden ja virastojen väliset arvovaltakysymykset eivät saa rajoittaa järjen käyttöä suojavarusteisiin liittyvissä ohjeistuksissa.

 

Vaikka virheitä on tehty, hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että alkuhitauden jälkeen vaikuttavilla toimilla tartunnat on saatu pysymään hallittavalla tasolla. Sairaala- ja tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt.

 

Arvoisa puhemies,

Julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat, ennen muuta väestön ikääntyminen ja työvoiman väheneminen, eivät kuitenkaan häviä epidemian aikana. Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle.  Selonteossa todetaan, että ”julkista taloutta on supistettava pysyvästi, julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin”. Mitään tällaisia toimia hallitus ei kuitenkaan esitä.

 

Ihmettelen, että selonteossa lukitaan vuosi sitten, täysin erilaisissa oloissa, laaditun hallitusohjelman kirjauksia. Nyt olisi tarpeen ennakkoluulottomasti ja ilman arvovaltalatausta uudista hallitusohjelma.

 

Koulujen ja oppilaitosten etäopetus ja varhaiskasvatuksen keskeytymiset tuottavat ennennäkemättömän tarpeen koulupudokkaiden ja syrjäytyvien lasten ja nuorten tukemiseen. Käytettävissä olevat resurssit tarvitaan erityisopetukseen ja opetuksen tukitoimiin, minkä vuoksi on luovuttava ideologisesta ja kalliista esityksestä oppivelvollisuusiän korottamiseksi.

 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että vanhustenhoidon tason parantamisesta pidetään kiinni. Kustannuksia ei saa jättää kuntien harteille. JTS:n mukaan rahoitus hoidetaan lääkekorvauksien ja lääkärikäyntien KELA-korvauksien leikkauksella, digitalisaatiolla ja hankintojen tehostamisella. Näillä toimilla ei kateta kustannuksia, sen sijaan vaikeutetaan lääkäripalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta.

 

Hallituksen tulevaisuusinvestointien rahoittamiseksi tarkoitettua omaisuuden myyntiä siirretään eteenpäin mutta hankkeita edistetään. Kaikki julkisen hallinnon ja yritysten kuluja kasvattavat hankkeet tulee harkita uudelleen. Esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu sukupuolineutraali sosiaalitunnushanke, joka tuo yrityksille ja julkiseen talouteen miljardien kustannukset, tulee perua. Sen sijaan huoltovarmuuden parantamiseen pitää panostaa. Kriittisten tuotteiden kotimainen valmistus pitää varmistaa tulevaisuudessa. Maatalouden akuutin työvoimaongelman ja kroonisen kannattavuusongelman ratkaiseminen on entistäkin tärkeämpää.

 

Arvoisa puhemies,

Erityisen tärkeää on nyt panostaa perheiden ja lasten hyvinvointiin, sillä ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa lasten laajamittaiseen syrjäytymiseen. Lapset joutuvat aikanaan koronavelankin maksamaan väestön ikääntymisen tuoman laskun lisäksi. Ideologisten hankkeiden rahoituksen sijaan resurssit pitää kohdentaa sinne, mistä niissä on kaikkein eniten hyötyä!

Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle 

Tiedote 21.4.2020

Räsänen: ”Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle” 

 

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen muistuttaa, että julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat, ennen muuta väestön ikääntyminen ja työvoiman väheneminen, eivät kuitenkaan häviä epidemian aikana.

 • Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle.  Selonteossa todetaan, että ”julkista taloutta on supistettava pysyvästi, julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin”. Mitään tällaisia toimia hallitus ei kuitenkaan esitä.

 

Räsänen totesi pitämässään ryhmäpuheessa, ettei Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024 tällä kertaa sisällä varsinaista suunnitelmaa tuleville vuosille.

 • Kehysriihen merkittävin päätös oli, ettei päätöksiä nyt tehdä. Tämä on ymmärrettävää, sillä talouden näkymät ovat poikkeuksellisen sumeat. Hallitus joutuu kuitenkin tekemään syksyllä kovia päätöksiä, jos taloutta aiotaan hoitaa kestävällä ja tulevien sukupolvienkin kannalta oikeudenmukaisella tavalla, Räsänen muistuttaa.

 

Hänen mukaansa koronakriisin hoidossa on tärkeää asettaa toimet niin, että yhteiskunta saadaan avattua niin pian kuin mahdollista, vaarantamatta ihmisten terveyttä ja henkeä. Mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen, sitä pienemmiksi vauriot jäävät. Akuutin tilanteen hoitaminen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarkasteltavien suunnitelmavuosien talouteen.

 

 • Pitkittyvät sulkutoimet lisäävät mielenterveysongelmia, vanhusten yksinäisyyttä ja lastensuojeluongelmia sekä muiden terveysongelmien kasaantumista, Räsänen varoittaa.

 

Lue koko puheenvuoro:

 

Kansanedustaja, ryhmäpj Päivi Räsänen

KD ryhmäpuheenvuoro

Lähetekeskustelu Julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024

21.4.2020

Julkaisuvapaa puhuttuna

Arvoisa puhemies,

Valtioneuvoston selonteko ei tällä kertaa edes sisällä varsinaista suunnitelmaa tuleville vuosille. Kehysriihen merkittävin päätös oli, ettei päätöksiä nyt tehdä. Tämä on ymmärrettävää, sillä talouden näkymät ovat poikkeuksellisen sumeat. Hallitus joutuu kuitenkin tekemään syksyllä kovia päätöksiä, jos taloutta aiotaan hoitaa kestävällä ja tulevien sukupolvienkin kannalta oikeudenmukaisella tavalla.

 

Koronakriisin hoidossa on tärkeää asettaa toimet niin, että yhteiskunta saadaan avattua niin pian kuin mahdollista, vaarantamatta ihmisten terveyttä ja henkeä. Mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen, sitä pienemmiksi vauriot jäävät. Akuutin tilanteen hoitaminen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarkasteltavien suunnitelmavuosien talouteen.

 

Pitkittyvät sulkutoimet lisäävät mielenterveysongelmia, vanhusten yksinäisyyttä ja lastensuojeluongelmia sekä muiden terveysongelmien kasaantumista.

 

Jotta koronaepidemiasta ei tule pitkäaikainen avoin piikki toistuville miljardiluokan lisävelanotoille, tarvitaan voimakkaita toimia sen nujertamiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tulee yhdistää testaamiskapasiteetin lisäämiseen ja altistuneiden jäljittämiseen. Testaamismahdollisuuksista on myös tiedotettava paremmin ja kynnystä testaamiseen edelleen madallettava.

 

Suojavarusteiden hankintaan pitää saada vauhtia ja varusteita jakaa kaikille tarvitseville. Ministeriöiden ja virastojen väliset arvovaltakysymykset eivät saa rajoittaa järjen käyttöä suojavarusteisiin liittyvissä ohjeistuksissa.

 

Vaikka virheitä on tehty, hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että alkuhitauden jälkeen vaikuttavilla toimilla tartunnat on saatu pysymään hallittavalla tasolla. Sairaala- ja tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt.

 

Arvoisa puhemies,

Julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat, ennen muuta väestön ikääntyminen ja työvoiman väheneminen, eivät kuitenkaan häviä epidemian aikana. Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle.  Selonteossa todetaan, että ”julkista taloutta on supistettava pysyvästi, julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin”. Mitään tällaisia toimia hallitus ei kuitenkaan esitä.

 

Ihmettelen, että selonteossa lukitaan vuosi sitten, täysin erilaisissa oloissa, laaditun hallitusohjelman kirjauksia. Nyt olisi tarpeen ennakkoluulottomasti ja ilman arvovaltalatausta uudista hallitusohjelma.

 

Koulujen ja oppilaitosten etäopetus ja varhaiskasvatuksen keskeytymiset tuottavat ennennäkemättömän tarpeen koulupudokkaiden ja syrjäytyvien lasten ja nuorten tukemiseen. Käytettävissä olevat resurssit tarvitaan erityisopetukseen ja opetuksen tukitoimiin, minkä vuoksi on luovuttava ideologisesta ja kalliista esityksestä oppivelvollisuusiän korottamiseksi.

 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että vanhustenhoidon tason parantamisesta pidetään kiinni. Kustannuksia ei saa jättää kuntien harteille. JTS:n mukaan rahoitus hoidetaan lääkekorvauksien ja lääkärikäyntien KELA-korvauksien leikkauksella, digitalisaatiolla ja hankintojen tehostamisella. Näillä toimilla ei kateta kustannuksia, sen sijaan vaikeutetaan lääkäripalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta.

 

Hallituksen tulevaisuusinvestointien rahoittamiseksi tarkoitettua omaisuuden myyntiä siirretään eteenpäin mutta hankkeita edistetään. Kaikki julkisen hallinnon ja yritysten kuluja kasvattavat hankkeet tulee harkita uudelleen. Esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu sukupuolineutraali sosiaalitunnushanke, joka tuo yrityksille ja julkiseen talouteen miljardien kustannukset, tulee perua. Sen sijaan huoltovarmuuden parantamiseen pitää panostaa. Kriittisten tuotteiden kotimainen valmistus pitää varmistaa tulevaisuudessa. Maatalouden akuutin työvoimaongelman ja kroonisen kannattavuusongelman ratkaiseminen on entistäkin tärkeämpää.

 

Arvoisa puhemies,

Erityisen tärkeää on nyt panostaa perheiden ja lasten hyvinvointiin, sillä ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa lasten laajamittaiseen syrjäytymiseen. Lapset joutuvat aikanaan koronavelankin maksamaan väestön ikääntymisen tuoman laskun lisäksi. Ideologisten hankkeiden rahoituksen sijaan resurssit pitää kohdentaa sinne, mistä niissä on kaikkein eniten hyötyä!

Hallituksen tulee kuopata sukupuolineutraaliin ideologiaan perustuva kallis henkilötunnushanke 

Tiedote 17.4.

Hallituksen tulee kuopata sukupuolineutraaliin ideologiaan perustuva kallis henkilötunnushanke 

 

Marinin hallituksen sukupuolineutraali henkilötunnushanke on puhtaasti ideologinen ja aiheuttaisi mildardiluokan kustannukset. Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi nykyisin käytössä olevat henkilötunnukset vuosien 2023–2027 siirtymäajan jälkeen. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) on jättänyt kirjallisen kysymyksen asiasta.

 

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on esittänyt, että Suomessa otettaisiin käyttöön henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.

 

 • Uudistamishanketta on perusteltu sillä, että nykyisestä henkilötunnuksesta ilmenevät tarpeettomasti syntymäaika ja sukupuoli. On erikoinen väite, että syntymäaika ja sukupuoli olisivat tarpeettomia, kun tarkoituksena on ihmisen tunnistaminen ja yksilöiminen. Suomen lainsäädäntö ei tunne muita sukupuolia kuin kaksi, naisen ja miehen. Lääketieteen ja biologian kannalta katsottuna henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus on keskeinen tekijä ihmisen tunnistamisessa, Päivi Räsänen sanoo.

 

Henkilötunnus on merkitty moniin kansalaisten asiakirjoihin kuten passeihin ja ajokortteihin, jotka menisivät uusiksi. Tietojärjestelmät pitäisi muokata vastaamaan uudistusta.

 

 • Uudistuksen ajoitus on huonoin mahdollinen. Miksi hallitus ajaa koronakriisin keskellä henkilötunnuksen uudistusta, joka aiheuttaisi miljardiluokan kustannukset sekä julkiselle että yksityiselle sektorille? On väärin luoda uusia menoeriä yrityksille, jotka käyvät henkiinjäämiskamppailua nykyisessä talousahdingossa, Räsänen sanoo.

 

 • Valtion taholta on ristiriitaista toimintaa pyrkiä pelastamaan yrityksiä korona-viruksen talousvaikutuksilta ja samanaikaisesti luoda uusia valtavan kokoisia menoeriä. Jättimäinen hanke johtaisi varmasti myös vaikeuksiin tietojenkäsittelyssä ja niissä rekistereissä, joissa nykyisiä henkilötunnuksia on käytetty. Todennäköisesti edessä olisi myös tietoturvaongelmia, Päivi Räsänen huomauttaa.

Maskien tai itsetehtyjen kasvosuojien laaja käyttö vähentäisi tartuntoja

Kannanotto 13.4.2020

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja (kd), lääkäri Päivi Räsänen:

Maskien tai itsetehtyjen kasvosuojien laaja käyttö vähentäisi tartuntoja

Toivon, että hallitus antaisi vahvan suosituksen kasvomaskien käytöstä julkisilla paikoilla, esimerkiksi edellytyksenä kauppaan pääsylle. Erityisen tärkeää tämä olisi, mikäli Uudenmaan eristyksestä luovutaan. On toivottavaa, että kansalaisvapauksia rajoittavia ja yhteiskuntaa lamauttavia kieltoja voidaan lieventää niin nopeasti eroon kuin mahdollista. Samalla tulee kuitenkin tehostaa suojausta ja taudin nopeaa testaamista ja jäljittämistä. Monet maat ovat säätäneet joko maskipakkoja tai antaneet niistä vahvoja suosituksia, Aasian maiden lisäksi esimerkiksi Itävalta, Tsekki ja nyt myös Yhdysvallat.

Kasvomaskien käyttöä on vastustettu sillä perusteella, että niistä on puutetta. Onkin totta, että ensisijaisesti tulee huolehtia siitä, että kirurgiset kasvomaskit ja hengityssuojaimet riittävät terveydenhuollon ammattilaisille ja muille työnsä puolesta niistä tarvitseville. Kasvomaskeja voi kuitenkin kankaasta valmistaa helposti itsekin tai tarvittaessa käyttää niiden tilalla taiteltua huivia suun ja nenän edessä. Pelkoon kasvomaskien riittävyydestä terveydenhuollossa perustui myös Maailman terveysjärjestö WHO:n aiempi epäilevä kanta kasvomaskisuosituksiin. WHO on kuitenkin muuttanut hiljattain kantaansa nostaen esiin kotitekoisten maskien suojaavan vaikutuksen, sillä tartunnan voi saada oireettoman koronaviruksen kantajan hengitysilmasta. Kankainen kasvomaski ei tietenkään anna täyttä suojaa tartuttamiselta, mutta osittainenkin suoja laajasti käytettynä voi vähentää merkittävästi tartuntojen määrää.

Kasvomaski ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta vaan tartuttamiselta, periaatteella: sinä suojaat minua ja minä suojaan sinua. Jos maskit suojaavat kotihoidettavaa vanhusta tai sairaalapotilasta, miksi ne eivät suojaisi myös julkisilla paikoilla liikkuvia? Kasvomaskien käytöstä tulee antaa kuitenkin vahva suositus, sillä niistä ei ole hyötyä, ellei käyttö ole systemaattista ja laajaa.

Kasvomaskien käyttöön tulee totuttautua, jotta voidaan varautua yhteiskuntaa lamauttavien rajoitteiden purkamiseen ja todennäköiseen toiseen korona-aaltoon. Suojavälineet, laajat testaukset sekä jäljitysmekanismi ovat tässä avainasemassa. Vaikka Suomesta totaalisella lockdownilla saataisiin kitkettyä koronavirus kokonaan, niin rajojen auettua milloin vain voisi rantautua uusia tartuntapesäkkeitä, esimerkiksi Ruotsista tai mistä muusta maasta tahansa. Siksi tulee olla jatkuva valmius suojaukseen, testaukseen, jäljitykseen ja karanteenikäytäntöihin.

Taksinkuljettajat ja taksiasiakkaat suojattava koronatartunnalta

Tiedote 9.4.2020

Taksinkuljettajat ja taksiasiakkaat suojattava koronatartunnalta

 

Taksia käytetään tällä hetkellä sekä koronaepäiltyjen että koronatartunnan saaneiden kuljettamiseen ilman, että tartuntataudista kerrotaan kuljettajalle etukäteen.  Kyse on tapauksista, joissa terveydenhuolto lähettää taksilla kotiin koronatestattuja tai koronan aiheuttamaa Covid-19 -tautia jo varmennetusti sairastavia henkilöitä. Kansanedustaja (kd), lääkäri Päivi Räsänen on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen nykytilanteen korjaamiseksi.

 

 • Sairaaloiden koronapotilaita suojaamattomina kyyditsevät taksit saattavat kuljettaa muita asiakkaita esimerkiksi dialyysi- ja syöpähoitoihin. Kuljettajien ja heidän riskiryhmiin kuuluvien läheistensä lisäksi myös muut asiakkaat ovat vaarassa altistua tartunnalle. Asiakkaat ovat tällä hetkellä pääasiassa sairaita ja vanhuksia, joiden on välttämätöntä käyttää taksia. Tilanne on kestämätön, Päivi Räsänen kritisoi.

 

On erikoista, että viranomaisten arviot ovat niin ristiriitaisia. STM:n johtaja Liisa Siika-aho on todennut, että hänen käsityksensä mukaan korona ei leviä taksin takapenkiltä kuskiin tai asiakkaisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane puolestaan on arvioinut, että tartunnat ovat mahdollisia.

 

 • Viranomaisten on kyettävä antamaan selkeä ohjeistus koronaepäiltyjen ja koronatartunnan saaneiden kuljettamiseen. HUS käyttää infektioambulanssia, mutta taksille ei edes kerrota tarttuvasta taudista. Useat kuljettajat ovat ilmoittaneet saaneensa kuljetettavalta tiedon matkan aikana koronaepäilystä ja asiakkaat ovat jopa ihmetelleet, miksi kuljettaja ei ole suojautunut tartunnalta.

 

 • Jos dialyysiin menevä munuaispotilas tai sädehoitoon matkaava syöpäsairas kulkee koronaa sairastavan jälkeen samassa taksissa ilman, että kuljettaja on osannut puhdistaa ajoneuvoa riittävästi, voivat seuraukset olla henkeä uhkaavat, Räsänen muistuttaa.

 

Taksiliitto on perustellusti ehdottanut koronataksin perustamista tilanteen korjaamiseksi.

 

 • Koronaepäiltyjen ja koronatartunnan saaneiden osalta kuljetukset tulisi hoitaa keskitetysti sairaanhoitopiireittäin hankituilla koronatakseilla. Koronapotilaiden kuljettaminen vain suojatuissa takseissa on välttämätöntä, jotta taudin leviäminen taksikuljetusten aikana pystytään estämään. Nykytilanne vaarantaa taksinkuljettajien, heidän läheistensä sekä asiakkaiden terveyden. Hallituksen on viipymättä tehtävä toimenpiteet koronataksien käyttöönottamiseksi, Päivi Räsänen vaatii.
 • Kysymys on liitteenä.

 

Lisätiedot:

Päivi Räsänen

0505113065

Koronavirustestaukset on laajennettava asteittain koko väestöön

Tiedote

8.4.2020

– Testaukset tulee laajentaa asteittain koko väestöön, jotta tartuntaketjuja voidaan tehokkaasti jäljittää. Jäljittämiseen tarvittava mobiilisovellus tulee saada nopeasti käyttöön, Päivi Räsänen vaatii.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen vaatii, että hallituksen tulisi nyt selkeästi ilmaista koronaepidemian strategian muutos, jolla aiemman jarruttamispolitiikan sijaan siirrytään tukahduttamaan epidemiaa aktiivisella testaamisella ja tartuntaketjujen jäljittämisellä sekä karanteeneilla.

– Testaukset tulee laajentaa asteittain koko väestöön, jotta tartuntaketjuja voidaan tehokkaasti jäljittää. Jäljittämiseen tarvittava mobiilisovellus tulee saada nopeasti käyttöön. Sairastuneet tulee hoitaa ja altistuneet määrätä karanteeniin, hän sanoo.

Suojatarvikkeita pitäisi hänen mukaansa saada niin paljon, että terveydenhuollon ja muiden ammattilaisten lisäksi myös kaupoissa, liikennevälineissä ja muilla julkisilla paikoilla liikkuvat kansalaiset voidaan suojata kasvomaskeilla.

– Kirurgisten maskien käyttö ei ehkäise tartunnan saamista, mutta suojaa muita oireettoman maskin käyttäjän tartuttavuudelta. Näin luodaan edellytykset mahdollisimman nopealle, koko yhteiskuntaa lamauttavien ja kansalaisvapauksia kaventavien rajoitteiden purulle.

Pääministeri Marinin hallituksen esittämät mittavat taloudelliset panostukset koronakriisin aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi ovat Räsäsen mukaan tarpeellisia.

Koronakriisin hoitamiseksi otettava massiivinen velkataakka jää kuitenkin niin tämän kuin tulevien hallitusten vastuulle.

– Nyt tarvitaan laajaa kansallista yhteisymmärrystä. Eduskunta on yksimielisesti antanut Marinin hallitukselle laajat poikkeusvaltuudet ja senkin vuoksi historiallisen suuresta lisätalousarviosta sekä tulevista korjaustoimista tulee neuvotella yhdessä puolueiden kesken yli hallitus-oppositiorajan, Räsänen sanoo.

Hän pitää hyvänä, että koronatartuntojen edellyttämien testien ja suojatarvikkeiden hankintaan lisätään resursseja.

– Ihmettelen kuitenkin, että hallitus halusi jo tässä vaiheessa vahvistaa sen, että vuosi sitten, täysin erilaisissa oloissa, laaditun hallitusohjelman vanhentuneista periaatteista pidetään edelleen kiinni. Nyt olisi tarpeen ennakkoluulottomasti ja ilman arvovaltalatausta uudistaa hallitusohjelmaa vastaamaan uutta tilannetta.

– Koulujen ja oppilaitosten etäopetus ja varhaiskasvatuksen keskeytymiset tuottavat ennennäkemättömän tarpeen koulupudokkaiden ja syrjäytyvien lasten ja nuorten tukemiseen. Käytettävissä olevat resurssit tarvitaan erityisopetukseen ja opetuksen tukitoimiin, minkä vuoksi on syytä luopua ideologisesta ja kalliista esityksestä oppivelvollisuusiän korottamiseksi, hän. lisää.