Ajankohtaista

RSS

Olen valmis puolustamaan sananvapautta myös korkeimmassa oikeudessa

TIEDOTE

12.1.2024

Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen:

Olen valmis puolustamaan sananvapautta myös korkeimmassa oikeudessa

Valtakunnansyyttäjä on tänään ilmoittanut hakevansa korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Helsingin hovioikeuden 14.11.2023 antamaan vapauttavaan tuomioon. Päätös yllätti minut täysin. Olen kuitenkin luottavaisella ja rauhallisella mielellä valmis jatkamaan taistelua sanan- ja uskonnonvapauden puolesta, niin korkeimman oikeuden edessä kuin tarvittaessa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen asti.

Helsingin hovioikeus hylkäsi yksimielisessä ratkaisussaan 14.11.2023 kaikki minuun kohdistuneet syytteet todeten, että tekstieni sisältö ei ole ollut lainvastainen ja että kirjoitusteni tarkoitus ei ole ollut homoseksuaalien solvaaminen tai loukkaaminen. Myös Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.3.2022 kaikki lausuntoihini kohdistuneet syytteet todeten samalla, että syyttäjän suuhuni laittamia vääristelyjä lausuntoja ei kirjoituksistani edes löytynyt.

Kahden oikeusistuimen kuusi tuomaria eivät siis ole löytäneet mitään lainvastaista kirjoituksistani, mutta nyt syyttäjä haluaa niitä tutkittavan vielä korkeimmassa oikeudessa. Voin ymmärtää tätä vain tapauksen ennakkopäätösluonteen vuoksi. Tämä oikeusprosessi on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen. Oikeus on ensimmäisen kerran rikosasiana punninnut, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa.

Mahdollinen vapauttava päätös korkeimmasta oikeudesta toimisi alempien oikeusasteiden päätöksiin verrattuna vahvempana ennakkolinjauksena myöhempiä vastaavia syytöksiä ajatellen. Se turvaisi entistä selkeämmin ja vahvemmin kristittyjen vapauden pitää Raamatun opetuksia esillä. Sillä olisi vaikutuksensa myös muiden Euroopan maiden oikeuslaitosten ratkaisuihin.

Kohdallani jo yli neljä vuotta kestänyt tutkinta on sisältänyt totuuden vastaisia syytöksiä, useita pitkiä poliisikuulusteluja yli 13 tunnin ajan, oikeuden istuntoihin valmistautumista, käräjäoikeuden istuntoja ja hovioikeuskäsittelyn. Tässä ei ollut kyse vain minun mielipiteistäni, vaan kenen tahansa sananvapaudesta. Toivon, että tämän päätöksen myötä muiden ei tarvitse käydä läpi samanlaista koettelemusta. Olen pitänyt etuoikeutena ja kunniatehtävänä puolustaa sananvapautta, joka on aivan keskeinen oikeus demokraattisessa valtiossa.

Prosessi sai alkunsa kesäkuussa 2019 julkaisemastani twiitistä, jossa esitin kysymyksen Pride- tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneelle ev. lut. kirkolle. Julkaisuni pääsisältö oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27. Kritiikkini kohteena ei ollut mikään vähemmistö, vaan oman kirkkokuntani johto. Valtakunnansyyttäjä nosti 22.4.2021 syytteet kolmesta eri teosta. Esiin nostettiin myös v. 2004 julkaistu kirjoittamani pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” ja Ruben Stillerin v. 2019 julkaistu radiokeskustelu. Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.

IKÄIHMISTEN KOTIPALVELUIHIN JA OMAISHOITOON TARVITAAN PIKAISIA PARANNUKSIA

TIEDOTE

18.11.2023

Kansanedustaja, aluevaltuutettu, lääkäri Päivi Räsänen poliittisessa katsauksessa Hämeen kd-piirin syyskokouksessa Janakkalassa:

IKÄIHMISTEN KOTIPALVELUIHIN JA OMAISHOITOON TARVITAAN PIKAISIA PARANNUKSIA

Marinin hallituksen viimeisen työvuoden aikana vanhusten kotihoidon asiakaskäyntien määrä kääntyi laskuun, sillä niitä tehtiin lähes kaksi miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna. Myös vanhusten kotihoidossa sote-koulutettujen työntekijöiden rekrytoinnit vähenivät 18 prosenttia.

Moni ikäihminen joutuu tällä hetkellä asumaan kotona liian huonokuntoisena. Jotkut kokevat jääneensä kotiinsa vangiksi. Tarvitaan ympärivuorokautisia hoivapaikkoja, mutta myös kevyempää yhteisöllistä asumismuotoa, josta on saatu hyviä kokemuksia. Monet ikäihmiset kärsivät yksinäisyydestä, ja yhteisöllisessä asumisessa olisi mahdollista saada ikätovereiden seuraa sekä tukiverkostoja.

Hyvinvointialueiden tulee kartoittaa kotihoidon tilanne alueellaan mahdollisimman nopeasti. Tuotetun kotihoidon määrän pitäisi päinvastoin kasvaa vanhusväestön määrän noustessa. Kotipalveluihinkin tarvitaan lisäksi kevyempiä ratkaisuja. Järjestöt, seurakunnat ja myös uusia, innovatiivisia ratkaisuja kehittävät yritykset on otettava vanhusten turvallisen kotona asumisen huolehtimiseksi mukaan. Nuoria ihmisiä on rekrytoitu lyhytkoulutuksilla senioriavustajiksi auttamaan arkisissa askareissa, tuomaan seuraa ja kaveriksi ulkoiluun.

Yhtenä ratkaisuna on ikäihmisten neuvolapalveluiden kehittämien ja vakiinnuttaminen koko Suomeen. Saamalla varhaisessa vaiheessa käsitys hyvinvointialueen iäkkään väestön hyvinvoinnista ja heidän tuen tarpeestaan voidaan tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia. Uupuville omaishoitajille tarvitaan kiireellisesti tukea. He tarvitsevat kotipalveluja tuekseen, koska monet omaishoitajat ovat itsekin iäkkäitä.

Hallitus on sitoutunut tekemään puoliväliriiheen mennessä omaishoitolain kokonaisuudistuksen, jossa huomioidaan työ- ja eläkeikäisten omaishoitajien erityistarpeet, omaishoidon vapaiden käytön esteet sekä muu tuen tarve.

Myös kansalaisyhteiskunnassa tarvitaan heräämistä vanhusten avun tarpeeseen. Jokainen meistä on lähimmäinen ympärillämme eläville vanhuksille.

 

 

 

Ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa: Nuorilla on oltava mahdollisuus elää ilman raskasta velkakuormaa

Välikysymys nuorten tulevaisuudesta 21.11.2023

KD:n ryhmäpuheenvuoro, kansanedustaja Päivi Räsänen

”Nuorilla on oltava mahdollisuus elää ilman raskasta velkakuormaa”

– Tämä hallitus haluaa vahvistaa nuorten uskoa omaan tulevaisuuteen ja saada tämän maan parempaan kuntoon tuleville sukupolville, totesi välikysymyskeskustelussa KD:n ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Päivi Räsänen.

– Jos vihervasemmiston talouslinjalla jatkettaisiin, nykyiset nuoret näkisivät tulevaisuudessa hyvinvointiyhteiskunnan romahtamisen.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä olisi vastuutonta edellisen hallituksen tapaan pidättäytyä tekemästä uudistuksia työelämän lainsäädäntöön ja työttömyysturvaan.

Räsänen muistutti, että nuorten ikäluokat ovat pienentyneet jatkuvasti, syntyvyys romahtanut ja samalla työkyvyttömien nuorten määrä kasvaa.
– Luvut ovat hälyttäviä, ja juuri siksi hallitus on ottanut vakavasti nuorten mielenterveyden hoidon. Toteutamme lasten ja nuorten terapiatakuun, ja ohjaamme lasten ja nuorten neuropsykiatriseen kuntoutukseen 25 miljoonan euron lisärahoitus. Neljän vuoden aikana hallitus lisää pysyvästi perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonalla eurolla.

Pikkulapsiperheiden, monilapsisten perheiden ja yksinhuoltajien lapsilisiä korotetaan, opintotuen huoltajakorotusta vahvistetaan. Perheitä tuetaan lisäksi keventämällä verotusta lapsivähennyksellä sekä laajentamalla kotitalousvähennystä.

– Mitkään resurssit eivät kuitenkaan riitä takaamaan nuorten hyvinvointia, jos nuorilla ei ole riittävän vahvaa eettistä perustaa, jonka pohjalta hahmottaa oikean ja väärän rajoja. Maailmankatsomuksellinen murros on tuottanut hedelmänään nuorten identiteettikriisin ja perusarvojen, kuten ihmisarvon hämärtymisen, jonka seurauksena lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy.
– Suomen nuorilla on oltava mahdollisuus elää ilman raskasta velkakuormaa, tavoitella unelmia, opiskella, perheellistyä ja työllistyä. He ovat maamme tärkeintä pääomaa, eikä meillä ole varaa menettää heistä yhtäkään, Räsänen korosti.

 

***Koko puheenvuoro ohessa:***

 

Arvoisa puhemies,

Toisin kuin oppositio väittää, nuorilla on tässä maassa toivoa. Tämä hallitus haluaa vahvistaa nuorten uskoa omaan tulevaisuuteen ja saada tämän maan parempaan kuntoon tuleville sukupolville.

Opposition välikysymyksen fokus on tässä hetkessä, ei tulevaisuudessa. Etenkin nuoret voivat olla kiitollisia siitä, että vasemmisto-oppositio ei voittanut vaaleja. Jos vihervasemmiston talouslinjalla jatkettaisiin, nykyiset nuoret näkisivät tulevaisuudessa hyvinvointiyhteiskunnan romahtamisen.

 

Jokainen velkaeuro on leikkaus tulevilta sukupolvilta ja heidän tulevaisuudestaan. Emme voi elää tulevien sukupolvien piikkiin ajatellen, että hoitakoot he velkakuorman. Tämä on 15. vuosi peräkkäin, kun Suomen julkinen talous on alijäämäinen. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvion mukaan 2028 Suomi on jo EU:n 7. velkaantunein maa.

 

Viime hallituskaudella lainamäärät räjähtivät. Tehtyjen kipeiden säästöjenkin jälkeen tulevan vuoden alijäämäksi on arvioitu yli 11,5 miljardia euroa.

 

Velkaantumisen päätyvät lopulta rahoittamaan nykyiset lapset ja nuoret sekä tulevat sukupolvet. Olisi vastuutonta – edellisen hallituksen tapaan – pidättäytyä tekemästä uudistuksia työelämän lainsäädäntöön ja työttömyysturvaan. Juuri nuorten ja Suomen tulevaisuuden vuoksi julkisen talouden velkaantuminen on pysäytettävä ja myös työelämän rakenteita on uskallettava kehittää.

 

Suomessa on lähes miljoona nuorta. Nuorten ikäluokat ovat pienentynyt jatkuvasti, syntyvyys romahtanut ja samalla työkyvyttömien nuorten määrä kasvaa. Arvioiden mukaan noin 60 000 nuorta on syrjäytynyt, ja jopa joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden häiriöistä. Luvut ovat hälyttäviä, ja juuri siksi hallitus on ottanut vakavasti nuorten mielenterveyden hoidon. Toteutamme lasten ja nuorten terapiatakuun, joka mahdollistaa yhdenvertaisen ja joustavan pääsyn tarpeen mukaiseen hoitoon perusterveydenhuollossa. Meillä olisi jo voimassa terapiatakuu, ellei vihervasemmisto olisi äänestänyt esitystä vastaan viime kaudella. Lisäksi lasten ja nuorten neuropsykiatriseen kuntoutukseen ohjataan 25 miljoonan euron lisärahoitus jo tästä vuodesta alkaen.

 

Pojilla on tyttöjä suurempi riski syrjäytyä. Tämä näkyy poikien heikommassa koulumenestyksessä, väkivaltarikostilastoissa, päihteidenkäytössä ja lopuksi vankiloissa. Pisa-tutkimukset olivat vielä 2000- luvun alussa kansallinen ylpeydenaiheemme, mutta tuloksemme ovat heikentyneet voimakkaasti. On tehtävä päättäväisesti toimia, että emme menetä nuoria koulutien varrelle. Neljän vuoden aikana hallitus lisää pysyvästi perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonalla eurolla. Pikkulapsiperheiden, monilapsisten perheiden ja yksinhuoltajien lapsilisiä korotetaan, opintotuen huoltajakorotusta vahvistetaan, ja perheitä tuetaan lisäksi keventämällä verotusta lapsivähennyksellä sekä laajentamalla kotitalousvähennystä.

 

Nuorten pahoinvoinnista kertoo karusti se, että alaikäisten väkivaltarikosten määrä on yli kaksinkertaistunut viiden vuoden sisällä. Voimakkain kasvu on tapahtunut alle 15-vuotiaiden kohdalla, joista tehdään lastensuojeluilmoitus, mutta lastensuojelussa ei ole riittävästi toimivaltuuksia puuttua rikolliseen ja väkivaltaiseen käytökseen. Itsemääräämisoikeuksien vahvistaminen on kääntynyt nuorten turvattomuudeksi. Lastensuojelun keinovalikoimaa tulee pikaisesti kehittää. Alle 15-vuotiaankin tulee ymmärtää, että väärillä teoilla on seuraamuksia. Alaikäisten värväämiseen syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan.

 

Mitkään resurssit eivät kuitenkaan riitä takaamaan nuorten hyvinvointia, jos nuorilla ei ole riittävän vahvaa eettistä perustaa, jonka pohjalta hahmottaa oikean ja väärän rajoja. Maailmankatsomuksellinen murros on tuottanut hedelmänään nuorten identiteettikriisin ja perusarvojen, kuten ihmisarvon hämärtymisen. Pahimmillaan keskenään ristiriitaiset arvot johtavat lapsen kasvatukselliseen arvotyhjiöön tai arvosekaannukseen, jonka seurauksena lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy.

 

Valitettavasti oppositio välikysymyksessään sivuuttaa kaikki hallituksen työmarkkinauudistukset, joiden tavoitteena on helpottaa nuorten mahdollisuus työllistyä ensimmäiseen työpaikkaansa, sekä yritysten mahdollisuutta työllistää nuoria. Kaikki työkokemus on nuorille arvokasta. Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään, jotta yhä useampi nuori pääsee opintopolkunsa alkuun toisen asteen jälkeen.

 

Suomen nuorilla on oltava mahdollisuus elää ilman raskasta velkakuormaa, tavoitella unelmia, opiskella, perheellistyä ja työllistyä. He ovat maamme tärkeintä pääomaa, eikä meillä ole varaa menettää heistä yhtäkään. Nyt on tehtävä tulevaisuustekoja.

 

 

 

Tiedote: Helsingin hovioikeus on juuri antamassaan ratkaisussaan hylännyt kaikki minuun kohdistuneet syytteet

TIEDOTE

14.11.2023

Päivi Räsänen

 

Helsingin hovioikeus on juuri antamassaan ratkaisussaan hylännyt kaikki minuun kohdistuneet syytteet. Olen helpottunut, iloinen ja kiitollinen Jumalalle sekä kaikille tässä elämänvaiheessa minua tukeneille. Päätös oli odotusteni mukainen – en ole hetkeäkään itse epäillyt, että olisin näissä kirjoituksissani ja lausunnoissani syyllistynyt mihinkään lainvastaiseen.

Oikeuden ratkaisu on tärkeä linjaus Raamattuun uskovien kristittyjen uskonnonvapaudelle, mutta myös laajemmin ja yleisesti sananvapaudelle. Olen pitänyt etuoikeutena ja kunniatehtävänä puolustaa sananvapautta, joka on aivan keskeinen oikeus demokraattisessa valtiossa.

Kohdallani jo yli neljä vuotta kestänyt tutkinta on sisältänyt totuuden vastaisia syytöksiä, useita pitkiä poliisikuulusteluja yli 13 tunnin edestä, oikeuden istuntoihin valmistautumista, käräjäoikeuden istuntoja ja hovioikeuskäsittelyn, vaikka käräjäoikeus antoi yksimielisen vapauttavan ratkaisun. Tässä ei ollut kyse vain minun mielipiteistäni, vaan kenen tahansa sananvapaudesta. Toivon, että tämän päätöksen myötä muiden ei tarvitse käydä läpi samanlaista koettelemusta.

Prosessi sai alkunsa kesäkuussa 2019 julkaisemastani twiitistä, jossa esitin kysymyksen Pride- tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneelle ev. lut. kirkolle. Julkaisuni pääsisältö oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27. Kritiikkini kohteena ei ollut mikään vähemmistö, vaan oman kirkkokuntani johto. Valtakunnansyyttäjä nosti 22.4.2021 syytteet kolmesta eri teosta. Esiin nostettiin myös v. 2004 julkaistu kirjoittamani pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” ja Ruben Stillerin v. 2019 julkaistu radiokeskustelu. Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.3.2022 kaikki lausuntoihini kohdistuneet. Syyttäjä päätti kuitenkin valittaa hovioikeuteen käräjäoikeuden yksimielisestä ratkaisusta hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus käsitteli Raamattuun kytkettyjä lausuntojani 31.8-1.9.2023. Oikeudessa vetosin perustuslakiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin kirjattuun sanan- ja uskonnonvapauteen.

Tämä oikeusprosessi ja päätös on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen. Oikeus on ensimmäisen kerran rikosasiana punninnut, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa. Olin iloinen siitä, että minulla oli hovioikeudessa mahdollisuus korjata syyttäjän esittämiä virheellisiä väittämiä näkemyksistäni.

Olen korostanut sitä, että kanssani ei tarvitse olla samaa mieltä voidakseen puolustaa oikeuttani ilmaista näkemykseni. Sananvapautta tarvitaan juuri silloin, kun ollaan eri mieltä asioista.

Lähes viisi vuotta kestänyt prosessi tutkintoineen ja oikeudenkäynteineen ilman tuomiotakin on ollut omiaan kaventamaan sanan- ja uskonnonvapautta aiheuttamalla itsesensuuria. Mutta vakavammaksi ongelmaksi olisi noussut vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle. Tuomio olisi avannut oven vastaavien julkaisujen kiellolle ja uhkan modernista kirjaroviosta.

Toivon, että syyttäjä tyytyy päätökseen, mutta jos niin ei käy, olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta myös Korkeimmassa oikeudessa, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Samalla rohkaisen muitakin edelleen käyttämään näitä perusoikeuksia.

 

Sananvapauden vahvistamista ja syrjinnän torjuntaa ei pidä asettaa vastakkain

Hallituksen tiedonanto 6.9.2023
Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Ryhmän 1. vpj., kansanedustaja Päivi Räsänen

JULKAISUVAPAA PUHUTTUNA noin klo 15.10

 

Räsänen KD:n ryhmäpuheessa:
”Sananvapauden vahvistamista ja syrjinnän torjuntaa ei pidä asettaa vastakkain”

 

– Käsitys kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta ei ole syntynyt aatteellisessa tyhjiössä. Ihmisoikeusjulistuksien ja -sopimusten juuret ovat vahvasti kristillisessä ihmiskuvassa, totesi KD:n ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Päivi Räsänen.

Hän muistutti, että myös sananvapaus on ihmisten samanarvoisuuden seuraus ja todellisen demokratian edellytys.
– Sananvapauden vahvistamista ja syrjinnän torjuntaa ei pidä asettaa vastakkain. Ilman sananvapautta ei ihmisoikeuksia pystytä edistämään. Kansanryhmään kohdistuvat vainot alkavat usein juuri sananvapauden rajoituksin. Ensin palavat kirjat, sitten ihmiset.
– Rasismin ytimessä on ihmisryhmän tai yksilön arvottaminen alempiarvoiseksi kuin muut. Tässä on jokaisen syytä tutkia itseään ja omaa historiaamme, esimerkiksi romanien, saamelaisten, maahanmuuttajien ja vammaisten ihmisten kohtelemisessa.

Räsänen totesi, että maahanmuuttajien keskuudesta erityisen haavoittuvassa asemassa ovat islamin uskosta joko lähtömaassa tai Suomessa kristityiksi kääntyneet.
– He joutuvat kohtaamaan painostusta ja jopa väkivaltaa omien maanmiestensä taholta. Maahanmuuttovirasto tai hallintotuomioistuimet ovat tehneet kielteisiä päätöksiä kyseenalaistamalla henkilöiden uskonnollisen vakaumuksen aitouden tavalla, jolla moni luterilaisen kirkon jäsenkään ei ylittäisi rimaa.

Hallitus pyrkii ehkäisemään vihatekoja uskontoryhmiä kohtaan.
– Uskonnollista lukutaitoa tulee vahvistaa uskonnollisten konfliktien torjumiseksi aivan koulujen perusopetuksesta lähtien. Suomessa uskonnonvastaisilta provokaatioilta suojaa laki uskonrauhan rikkomisesta, jota on vuosikymmenien ajan yritetty kumota. Uskonnoista on voitava keskustella kriittisesti ja vapaasti.

 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen tiedonantoa.
– Iloitsemme siitä, että ryhmämme pitkäaikainen tavoite torjua antisemitismiä nyt toteutuu. Vainojen uhrien muistopäivää ryhdytään jatkossa viettämään kansainvälisen käytännön mukaisesti holokaustin muistopäivänä, Räsänen kertoi.

 

Alla puheenvuoro kokonaisuudessaan

 

***

 

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro

Hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa 6.9.2023

Kansanedustaja Päivi Räsänen

 

Arvoisa puhemies,

 

Tapasin kerran Puolassa juutalaismuseossa 92-vuotiaan miehen, joka oli selviytynyt nuorukaisena kahdelta keskitysleiriltä. Hän kertoi minulle, mikä oli pahinta Holokaustin kokemuksessa. Se ei lopulta ollut nälkä, kylmyys tai kuolemanpelko vaan ihmisarvon menetys. Juutalaisena häntä kohdeltiin kuin tuhoeläintä tai saastaa. Hän menetti vangitsijoidensa silmissä ihmisyytensä. Tätä on rajuimmillaan antisemitismi ja rasismi, ihmisarvon polkeminen, jopa ihmisyyden kiistäminen.

Käsitys kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta ei ole syntynyt aatteellisessa tyhjiössä. Ihmisoikeusjulistuksien ja -sopimusten juuret ovat vahvasti kristillisessä ihmiskuvassa, jonka mukaan jokainen ihminen kokoon, väriin, ikään tai tuottavuuteen tai mihinkään ominaisuuteen katsomatta, on luotu Jumalan kuvaksi. Sen vuoksi ihmisarvo ei ole suhteellinen käsite, vaan aina ehdoton ja täysi, elämän alusta, sen loppuun asti.

 

Kristillisdemokraattiselle eduskuntaryhmälle poliittisen toiminnan lähtökohta on, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja yhdenvertaisia.

Myös sananvapaus on ihmisten samanarvoisuuden seuraus ja todellisen demokratian edellytys. Sananvapauden vahvistamista ja syrjinnän torjuntaa ei pidä asettaa vastakkain. Ilman sananvapautta ei ihmisoikeuksia pystytä edistämään. Kansanryhmään kohdistuvat vainot alkavat usein juuri sananvapauden rajoituksin. Ensin palavat kirjat, sitten ihmiset.

 

Rasismin ytimessä on ihmisryhmän tai yksilön arvottaminen esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut. Tässä on jokaisen syytä tutkia itseään ja omaa historiaamme.

Romanit ovat suomalainen etninen, kulttuurinen ja kielellinen yli 10 000 hengen vähemmistö, joka on asunut keskuudessamme yli viisisataa vuotta. On häpeä, että yhä edelleen monet heistä kokevat arkipäivän syrjintää palveluissa tai työhönottotilanteissa pelkästään nimensä tai pukeutumisensa vuoksi. Euroopan romanivihalla on pitkät perinteet ulottuen aina viime vuosituhannen alkupuolelta omaan aikaamme. Harvoin tulee mainituksi, että holokaustissa tuhottiin myös arviolta puoli miljoonaa romania.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa, mikä on meille ylpeyden aihe. Saamelaiset ovat joutuneet historiassamme alempiarvoistavan sulauttamispolitiikan kohteeksi, jonka viimeisistäkin rippeistä on selkeästi sanouduttava irti.

 

”Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä. Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niin kuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niin kuin itseäsi”.  Näin neuvotaan Raamatussa suhtautumaan maahanmuuttajiin ja tässä meillä on yhteiskuntana parannettavaa. Rasismin vastainen viesti on erityisen tärkeää meille myös siksi, että me heikon syntyvyyden ja kasvavan työvoimapulan vuoksi väistämättä tarvitsemme monille aloille tekijöitä ja osaajia myös ulkomailta.

Nostan esiin maahanmuuttajien keskuudesta erityisen haavoittuvassa asemassa olevan ryhmän, islamin uskosta joko lähtömaassa tai Suomessa kristityiksi kääntyneet. He joutuvat kohtaamaan painostusta ja jopa väkivaltaa omien maanmiestensä taholta. Maahanmuuttovirasto tai hallintotuomioistuimet ovat tehneet kielteisiä päätöksiä kyseenalaistamalla henkilöiden uskonnollisen vakaumuksen aitouden tavalla, jolla moni luterilaisen kirkon jäsenkään ei ylittäisi rimaa.

Islamilaisissa maissa oma perhe saattaa olla suurin uhka eivätkä viranomaiset pysty tai halua suojella avoimesti islamin hylännyttä ja kristityksi kääntynyttä. Siellä henkeä uhkaaville tahoille oleellista ei ole se, onko kääntynyt nimikristitty vai sydämen kristitty. Oleellista on aiemman uskonnon hylkääminen, jonka merkkinä on kristillinen kaste.

 

Arvoisa puhemies

Hallitus pyrkii ehkäisemään vihatekoja uskontoryhmiä kohtaan. Uskonnollista lukutaitoa tulee vahvistaa uskonnollisten konfliktien torjumiseksi aivan koulujen perusopetuksesta lähtien.

Tanska on säätämässä lakia, jolla Koraanien polttaminen voitaisiin kieltää, perusteena kansallinen turvallisuus. Ruotsissa terrorismin uhka-arviota jouduttiin nostamaan. Koraanin julkiset polttamiset ovat aiheuttaneet suhteettomia väkivaltaan yllyttäviä vastareaktioita islamilaisesta maailmasta.

Suomessa uskonnonvastaisilta provokaatioilta suojaa laki uskonrauhan rikkomisesta, jota on vuosikymmenien ajan yritetty kumota. Pykälässä kielletään sekä Jumalan pilkkaaminen että sen herjaaminen tai häpäisy, mitä kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä. Lakia on hyvin perustein myös arvosteltu. Uskonnoista on voitava keskustella kriittisesti ja vapaasti. Jumala ei tarvitse lain suojaa pilkkaamiseltaan. Kristityt eivät ole juuri lakiin turvautuneet. Tässä tilanteessa olemme kuitenkin onnekkaita, että meillä on keinot puuttua tahalliseen uskonnollisen konfliktin aiheuttamiseen.

 

Hallitus on tiedostanut eriarvoistavien rakenteiden purkamisen merkityksen työmarkkinoilla. Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikäsyrjinnän, mikä on silti valitettavan yleistä työelämässä. Aiemmin halutut ja osaavat työntekijät muuttuvat ikääntyessään hyljeksityiksi, vaikka heillä on vankka ammattitaito ja motivaatiota työn tekoon. Kestävyysvaje syvenee entisestään, jos menetämme osaavaa työvoimaa työmarkkinoiden ulkopuolelle jo viisikymppisenä.

On huomattava, että maamme suurimman vähemmistön ja samalla syrjityimmän ryhmän muodostavat vammaiset. Vammaiset ihmiset ovat Suomessa harvemmin töissä kuin muualla Euroopassa ja heidän tulotasonsa on matalampi kuin väestöllä keskimäärin. Vammaisten ja vajaakuntoisten oikeuksia täysipainoiseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa on kehitettävä.

 

Arvoisa puhemies

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen tiedonantoa ja pitää sitä tasapainoisena kannanottona kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Iloitsemme siitä, että ryhmämme pitkäaikainen tavoite torjua antisemitismiä nyt toteutuu. Vainojen uhrien muistopäivää ryhdytään jatkossa viettämään kansainvälisen käytännön mukaisesti holokaustin muistopäivänä.

Yhteiskunnallista luottamusta ja keskinäisen kunnioituksen kulttuuria on vahvistettava. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden suurimmat haasteet eivät ole lainsäädännössä tai budjetissa, vaan sydämissämme, asenteissamme, siinä, miten arjessa kohtelemme lähimmäisiämme.

Tiedote: Valmistaudun hovioikeuteen luottavaisin mielin ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin

TIEDOTE

29.8.2023

Kansanedustaja Päivi Räsänen:

Valmistaudun hovioikeuteen luottavaisin mielin ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin

 

Helsingin hovioikeudessa käsitellään Raamattuun kytkettyjä lausuntojani 31.8-1.9.2023.  Pääkäsittely aloitetaan torstaina klo 9.00 Helsingin hovioikeuden salissa 1 osoitteessa Salmisaarenranta 7 I, Helsinki.

Tietooni on tullut, että Sanan- ja uskonnonvapaus ry järjestää Oikeustalon edessä tukimielenosoituksen molempina päivinä klo 7.30–9.00. Tarkoitukseni on tulla paikalle klo 8 aikaan ja olen myös Oikeustalon sisällä sen jälkeen median edustajien tavattavissa.

Vuonna 2019 julkaisemani Raamatun sitaatin sisältävän twiitin, v. 2004 julkaistun hengellisen pamflettini ja v. 2019 Ylen lähettämän Jeesus-aiheisen radiokeskustelun sisältöjen käsittely on jatkunut jo yli neljän vuoden ajan. Minua syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Olen ollut useita kertoja, yhteensä 13 tuntia poliisikuulusteluissa ja kaksi päivää käräjäoikeuden istunnossa puolustamassa sananvapautta. Istunnosta käytettiin nimeä ”Raamattukäräjät”, sillä syyttäjä keskittyi arvioimaan Raamatusta nousevien opetusten hyväksyttävyyttä.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.3.2022 kaikki lausuntoihini kohdistuneet syytteet. Samalla Käräjäoikeus totesi useista syyttäjän suuhuni laittamista väitteistä, että sellaisia ei teksteistäni eikä puheistani löydy. Syyttäjät päättivät kuitenkin valittaa hovioikeuteen. Mielestäni tässä on kysymys teologisesta keskustelusta, joka ei kuuluisi oikeussaliin. Syyttäjien 26-sivuisessa valituksessa arvioidaan kristillisen uskon ydinopetuksia pitäen niitä itsessään solvaavina.

Kirjoitusteni ja puheitteni sisältö edustaa klassisen kristinuskon näkemystä avioliitosta ja seksuaalisuudesta, samaa mitä kirkot ovat yleisesti kahden vuosituhannen ajan opettaneet. Nämä opetukset eivät nouse vihasta vaan lähimmäisen rakkaudesta. En hyväksy kenenkään solvaamista, uhkaamista enkä panettelua, eikä tällaista ole lausuntoihini sisältynyt. Luotan siihen, että hovioikeus vahvistaa käräjäoikeuden päätöksen ja vapauttaa minut kaikista syytteistä.

Olen osaltani tarvittaessa valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa, tarvittaessa myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Lisätieto: Perjantaina 1.9.2023 pääkäsittely pidetään hovioikeuden salissa 3. Hovioikeus on varannut median edustajia ja muuta yleisöä varten varsinaisen pääkäsittelysalin lisäksi molemmille istuntopäiville toisen istuntosalin (31.8. sali 2 ja 1.9. sali 5), jossa pääkäsittelyä on mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä.

Vaalikeskusteluissa on unohdettu kestävyysvajeen juurisyy, alhainen syntyvyys!

 

Suomessa on satoja tuhansia työttömiä ja samaan aikaan kasvava työvoimapula. Puute osaavasta työvoimasta jarruttaa yritysten kasvumahdollisuuksia ja siten talouden kasvun edellytyksiä. Ylivoimaisesti vaikein tilanne on hoitoalalla. Hoitoalan rekrytointien parissa työskentelevistä vastaajista jopa 75 prosenttia uskoo rekrytointien vaikeutuvan tulevan vuoden aikana. Hoiva-alalla palvelutarve kasvaa väestön ikääntyessä. Tätä epäsuhtaa ei ratkaista pelkillä toiveilla ulkomaisesta työvoimasta.

Hämmästelen, että vaalikeskusteluissa ei ole juurikaan puututtu kestävyysvajeen juurisyyhyn, alhaiseen syntyvyyteen. Viime vuonna syntyi 5000 lasta vähemmän kuin vuonna 2021. Syntyneiden määrä oli pienin 150 vuoteen. Poliittinen päätöksenteko on valitettavasti usein liian lyhytjänteistä. Myönteisen väestö- ja perhepolitiikan hedelmiä ei saavuteta neljän vuoden sykleissä. Tulevana vuonna syntyvät vauvat saavuttavat tuottavan työiän vasta aikaisintaan 20 vuoden kuluttua.

Perheen merkityksestä tarvittaisiin laajaa kansalaiskeskustelua, joka voisi muuttaa myös arvoympäristöämme perhe- ja lapsimyönteisemmäksi. Viimeaikaiset väitteet perheiden arvostaman kotihoidontuen haitallisista vaikutuksista lapsiin ja äiteihin ovat vahingollisia. Kotihoidontuen lyhentäminen lisäisi välittömiä kustannuksia kunnallisen päivähoidon järjestämiseksi. Kunnallinen päivähoitopaikka maksaa yhteiskunnalle varovaisestikin arvioiden yli kaksi kertaa enemmän kuin kotihoidontuki.

Syntyvyyden lisääminen edellyttää perhetukien korotuksia sekä perheen ja opiskelun tai työn parempaa yhteensovittamista ja rajojen madaltamista. Lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin ja niiden reaaliarvo on laskenut 34,2—42,4 prosenttia vuodesta 1994 vuoteen 2022. KD on esittänyt lapsilisään korotuksia sekä 1000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea. Tarvitsemme myös laadukkaampaa varhaiskasvatusta ja enemmän tukea perheille kasvatuksen haasteisiin.

 

Päivi Räsänen

lääkäri, kansanedustaja (kd)

Järjen ääntä EU-vaikuttamiseen!

 

Euroopan parlamentin tuoreen asuinrakennusten energiatehokkuutta koskevan päätöksen myötä noin 1,5 miljoona asuntoa Suomessa uhkaa joutua pakkoremonttiin. Tämä koskisi myös asuntoja, joita ei edes käytetä. Ihmettelen, että suomalaiset mepit niin laajasti äänestivät järjettömän esityksen puolesta. Energiatehokkuusdirektiivistä on tulossa jättilasku kotitalouksille. Seuraavan hallituksen täytyy pystyä torjumaan ja korjaamaan tämä päätös!

Suomen EU-vaikuttaminen on ollut tämän vaalikauden aikana onnetonta. Hallituksella ei ole ollut tärkeissä asioissa yhtenäistä kantaa ja kanta on lopulta annettu auttamattoman myöhässä. Elpymisvälineen hyväksyminen oli sarjassa Marinin hallituksen vahingollisia talouspäätöksiä. Siitä koitui Suomelle vähintään 4,6 miljardin euron nettotappio. Lisäksi se avasi EU-oikeudellista tietä uusille tulonsiirtomekanismeille.

Suomalaiset mepit äänestivät laajasti myös ennallistamisasetuksen puolesta. Sen myötä pohjoismaiden metsät käytännössä sosialisoitaisiin eurooppalaisiksi hiilinieluiksi. Suomessa talouden pohja on biotaloudessa ja metsätaloudessa. Metsien hiilinieluja on meillä jo kasvatettu. Hallitus on ollut valmis myymään päätösvallan metsistämme EU:lle, kunhan hinnasta sovitaan. Veronmaksajien rahoja on valunut eteläeurooppalaisten energiaremontteihin ja ilmastotoimien sosiaalirahaston kautta suorana sosiaaliturvana sähkö- ja energialaskuihin.

Ideologisia hankkeita ajetaan nyt perusasioiden kustannuksella. Utopioiden tavoittelun sijaan tänä aikana tulisi keskittyä kriisissä olevien perusasioiden korjaamiseen. Resursseja on ohjattava akuutissa kriisissä olevaan vanhustenhoitoon, terveyspalveluihin, korkealaatuisen lasten ja nuorten koulutukseen sekä ruuan tuotantoon. Hoitoon on päästävä, kun siihen on tarve, ja Suomi on pidettävä omissa käsissä. Esitykset yhteisvelasta ja toimivallan laajentamisesta on torjuttava. Maalaisjärjestä irti olevan EU-sääntelyn ei pidä antaa rapauttaa Suomen tulevaisuutta.

Päivi Räsänen

kansanedustaja, lääkäri

Ajautuminen koulunpenkiltä suoraan kansaneläkkeelle on estettävä!

 

Yhteiskuntamme arvojen murroksen seurauksena yhä useampi nuori kärsii mielenterveyden häiriöstä. Alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä ne ovat merkittävin työkyvyttömyyseläkkeiden peruste. Masennus on ylivoimaisesti suurin yksittäinen syy. Mielenterveyssyiden vuoksi eläköityneiden paluu työelämään on muihin sairausryhmiin verrattuna haasteellisempaa. Joka päivä noin 17 ihmistä tippuu mielenterveysongelmien takia työelämästä. Mitä pidempään nuori on pois työelämästä, sitä vaikeampaa sinne on jatkossa päästä.

On vakava ongelma, jos työvoimapulassa kamppailevassa, voimakkaasti ikääntyvässä, heikon syntyvyysasteen Suomessa nuoria siirtyy koulunpenkiltä suoraan kansaneläkkeelle. Olisi huomattavasti kustannustehokkaampaa varjella nykyistä työikäistä väestöä joutumasta työvoiman ulkopuolelle, kuin yrittää rekrytoida ulkomaista työvoimaa. Lapsen ja nuoret ovat arvokkain pääomamme!  Ajoissa saatu apu säästää niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin kustannuksia. Jos meillä on riittävästi perustason mielenterveyspalveluja, joihin pääsee jonottamatta, ei raskaiden erikoistason palvelujen tarve välttämättä kasva yhtä suureksi.

Perheet tarvitsevat ennaltaehkäisevää tukea, myös vanhempien omiin päihde- ja mielenterveysongelmiin. Oppilashuoltoon ja ryhmäkokojen pienentämiseen on osoitettava riittävät resurssit. Lasten- ja nuorisopsykiatrian resurssit tulee myös turvata.

Tarvitsemme kestävien arvojen kunnianpalautuksen! Suvivirsi kouluissa ei vaaranna kenenkään mielenterveyttä, sen sijaan nuorten identiteettikehitystä hämmentävät biologian vastaiset opetukset syntymisestä väärään sukupuoleen. Syrjäytymisen juuret ovat varhaisessa lapsuudessa, siksi perheiden kasvatusvastuuta on tuettavat! Syntyvyyttä voidaan lisätä paremmalla perhepolitiikalla.

Työkyvyttömyydestä aiheutuu kansantaloudelle jo 8 miljardin menetykset vuodessa. Sijoitus perheisiin, kouluun ja mielenterveyteen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Päivi Räsänen

Lääkäri, kansanedustaja (kd)

 

Hyvä ystävä!

 

Jo 28 vuoden ajan olen saanut tehdä työtä kansanedustajana Suomen kansan eteen. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta.

Turvallisuus on yhteiskunnan ydintehtävä. Siitä on kaikissa oloissa huolehdittava. Suomi on selviytynyt vaikeista ajoista ahkeruudella, rehellisyydellä, perheistä huolehtimalla ja yhteisvastuun periaatteella. Yhteisön tulevaisuus perustuu huolenpitoon lapsista ja nuorista mutta myös kiitollisuudelle sitä sukupolvea kohtaan, joka on hyvinvointimme rakentanut. Nämä kristillisestä maailmankuvasta perityt arvot luovat kestävän pohjan päätöksenteolle tänään ja huomenna. On aika palata näiden perusasioiden äärelle.

Ajassamme tarvitaan järjen ja sydämen ääntä! Tarvitaan niitä, jotka rakastavat isänmaamme puhdasta luontoa, vesistöjä, metsiä sekä niiden tuotteita – ruokaa, lämpöä ja valoa. Tarvitaan niitä, jotka puolustavat suomalaista työtä, yrittäjyyttä ja omavaraisuutta ideologisten haihatteluhankkeiden sijaan. Tarvitaan myös niitä, jotka rakentavat kestävien, kristillisten arvojen varaan. Tarvitaan niitä, jota edistävät sanan- ja uskonnonvapautta, ja myös itse sitä rohkeasti käyttävät.

Tarvitaan sydäntä, jotta lähimmäisenrakkaus ja ihmisarvon kunnioitus ulottuisi kaikkein pienimmistä vanhimpiin asti. Tarvitaan omantunnon ääntä, jotta heikoista, sairaista ja syrjäytetyistä huolehdittaisiin – heistäkin, jotka eivät itse kykene pitämään puoliaan.

Opiskellessani lääkäriksi kohtasin iäkkään halvaantuneen rouvan. Kuuntelin hänen elämänsä tarinan. Sairastuttuaan hän oli masentunut ja valittanut lääkärilleen: ”Mitä hyötyä meistä kuolevista vanhuksista kenellekään on?”

Rouva kertoi saamastaan vastauksesta, joka oli kantanut häntä sairausvuoteella: ”Te suoritatte yhteiskunnan tärkeintä tehtävää. Sillä te opetatte meille, mitä on lähimmäisenrakkaus.”

Lähimmäisenrakkaus ja ihmisarvon kunnioitus on yhteiskunnan menestyksen perusta. Me tarvitsemme toisiamme –  tarvitsemme sydämen ja järjen ääntä.

Jos ajattelet samoin, pyydän tukeasi, että työni isänmaan ja lähimmäisten parhaaksi saisi jatkua.

Sinun äänesi ratkaisee!