Ajankohtaista

RSS

Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle 

Tiedote 21.4.2020

Räsänen: ”Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle” 

 

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen muistuttaa, että julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat, ennen muuta väestön ikääntyminen ja työvoiman väheneminen, eivät kuitenkaan häviä epidemian aikana.

 • Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle.  Selonteossa todetaan, että ”julkista taloutta on supistettava pysyvästi, julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin”. Mitään tällaisia toimia hallitus ei kuitenkaan esitä.

 

Räsänen totesi pitämässään ryhmäpuheessa, ettei Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024 tällä kertaa sisällä varsinaista suunnitelmaa tuleville vuosille.

 • Kehysriihen merkittävin päätös oli, ettei päätöksiä nyt tehdä. Tämä on ymmärrettävää, sillä talouden näkymät ovat poikkeuksellisen sumeat. Hallitus joutuu kuitenkin tekemään syksyllä kovia päätöksiä, jos taloutta aiotaan hoitaa kestävällä ja tulevien sukupolvienkin kannalta oikeudenmukaisella tavalla, Räsänen muistuttaa.

 

Hänen mukaansa koronakriisin hoidossa on tärkeää asettaa toimet niin, että yhteiskunta saadaan avattua niin pian kuin mahdollista, vaarantamatta ihmisten terveyttä ja henkeä. Mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen, sitä pienemmiksi vauriot jäävät. Akuutin tilanteen hoitaminen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarkasteltavien suunnitelmavuosien talouteen.

 

 • Pitkittyvät sulkutoimet lisäävät mielenterveysongelmia, vanhusten yksinäisyyttä ja lastensuojeluongelmia sekä muiden terveysongelmien kasaantumista, Räsänen varoittaa.

 

Lue koko puheenvuoro:

 

Kansanedustaja, ryhmäpj Päivi Räsänen

KD ryhmäpuheenvuoro

Lähetekeskustelu Julkisen talouden suunnitelmasta 2021-2024

21.4.2020

Julkaisuvapaa puhuttuna

Arvoisa puhemies,

Valtioneuvoston selonteko ei tällä kertaa edes sisällä varsinaista suunnitelmaa tuleville vuosille. Kehysriihen merkittävin päätös oli, ettei päätöksiä nyt tehdä. Tämä on ymmärrettävää, sillä talouden näkymät ovat poikkeuksellisen sumeat. Hallitus joutuu kuitenkin tekemään syksyllä kovia päätöksiä, jos taloutta aiotaan hoitaa kestävällä ja tulevien sukupolvienkin kannalta oikeudenmukaisella tavalla.

 

Koronakriisin hoidossa on tärkeää asettaa toimet niin, että yhteiskunta saadaan avattua niin pian kuin mahdollista, vaarantamatta ihmisten terveyttä ja henkeä. Mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen, sitä pienemmiksi vauriot jäävät. Akuutin tilanteen hoitaminen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarkasteltavien suunnitelmavuosien talouteen.

 

Pitkittyvät sulkutoimet lisäävät mielenterveysongelmia, vanhusten yksinäisyyttä ja lastensuojeluongelmia sekä muiden terveysongelmien kasaantumista.

 

Jotta koronaepidemiasta ei tule pitkäaikainen avoin piikki toistuville miljardiluokan lisävelanotoille, tarvitaan voimakkaita toimia sen nujertamiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tulee yhdistää testaamiskapasiteetin lisäämiseen ja altistuneiden jäljittämiseen. Testaamismahdollisuuksista on myös tiedotettava paremmin ja kynnystä testaamiseen edelleen madallettava.

 

Suojavarusteiden hankintaan pitää saada vauhtia ja varusteita jakaa kaikille tarvitseville. Ministeriöiden ja virastojen väliset arvovaltakysymykset eivät saa rajoittaa järjen käyttöä suojavarusteisiin liittyvissä ohjeistuksissa.

 

Vaikka virheitä on tehty, hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että alkuhitauden jälkeen vaikuttavilla toimilla tartunnat on saatu pysymään hallittavalla tasolla. Sairaala- ja tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt.

 

Arvoisa puhemies,

Julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat, ennen muuta väestön ikääntyminen ja työvoiman väheneminen, eivät kuitenkaan häviä epidemian aikana. Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle.  Selonteossa todetaan, että ”julkista taloutta on supistettava pysyvästi, julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin”. Mitään tällaisia toimia hallitus ei kuitenkaan esitä.

 

Ihmettelen, että selonteossa lukitaan vuosi sitten, täysin erilaisissa oloissa, laaditun hallitusohjelman kirjauksia. Nyt olisi tarpeen ennakkoluulottomasti ja ilman arvovaltalatausta uudista hallitusohjelma.

 

Koulujen ja oppilaitosten etäopetus ja varhaiskasvatuksen keskeytymiset tuottavat ennennäkemättömän tarpeen koulupudokkaiden ja syrjäytyvien lasten ja nuorten tukemiseen. Käytettävissä olevat resurssit tarvitaan erityisopetukseen ja opetuksen tukitoimiin, minkä vuoksi on luovuttava ideologisesta ja kalliista esityksestä oppivelvollisuusiän korottamiseksi.

 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että vanhustenhoidon tason parantamisesta pidetään kiinni. Kustannuksia ei saa jättää kuntien harteille. JTS:n mukaan rahoitus hoidetaan lääkekorvauksien ja lääkärikäyntien KELA-korvauksien leikkauksella, digitalisaatiolla ja hankintojen tehostamisella. Näillä toimilla ei kateta kustannuksia, sen sijaan vaikeutetaan lääkäripalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta.

 

Hallituksen tulevaisuusinvestointien rahoittamiseksi tarkoitettua omaisuuden myyntiä siirretään eteenpäin mutta hankkeita edistetään. Kaikki julkisen hallinnon ja yritysten kuluja kasvattavat hankkeet tulee harkita uudelleen. Esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu sukupuolineutraali sosiaalitunnushanke, joka tuo yrityksille ja julkiseen talouteen miljardien kustannukset, tulee perua. Sen sijaan huoltovarmuuden parantamiseen pitää panostaa. Kriittisten tuotteiden kotimainen valmistus pitää varmistaa tulevaisuudessa. Maatalouden akuutin työvoimaongelman ja kroonisen kannattavuusongelman ratkaiseminen on entistäkin tärkeämpää.

 

Arvoisa puhemies,

Erityisen tärkeää on nyt panostaa perheiden ja lasten hyvinvointiin, sillä ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa lasten laajamittaiseen syrjäytymiseen. Lapset joutuvat aikanaan koronavelankin maksamaan väestön ikääntymisen tuoman laskun lisäksi. Ideologisten hankkeiden rahoituksen sijaan resurssit pitää kohdentaa sinne, mistä niissä on kaikkein eniten hyötyä!

Hallituksen tulee kuopata sukupuolineutraaliin ideologiaan perustuva kallis henkilötunnushanke 

Tiedote 17.4.

Hallituksen tulee kuopata sukupuolineutraaliin ideologiaan perustuva kallis henkilötunnushanke 

 

Marinin hallituksen sukupuolineutraali henkilötunnushanke on puhtaasti ideologinen ja aiheuttaisi mildardiluokan kustannukset. Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi nykyisin käytössä olevat henkilötunnukset vuosien 2023–2027 siirtymäajan jälkeen. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) on jättänyt kirjallisen kysymyksen asiasta.

 

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on esittänyt, että Suomessa otettaisiin käyttöön henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.

 

 • Uudistamishanketta on perusteltu sillä, että nykyisestä henkilötunnuksesta ilmenevät tarpeettomasti syntymäaika ja sukupuoli. On erikoinen väite, että syntymäaika ja sukupuoli olisivat tarpeettomia, kun tarkoituksena on ihmisen tunnistaminen ja yksilöiminen. Suomen lainsäädäntö ei tunne muita sukupuolia kuin kaksi, naisen ja miehen. Lääketieteen ja biologian kannalta katsottuna henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus on keskeinen tekijä ihmisen tunnistamisessa, Päivi Räsänen sanoo.

 

Henkilötunnus on merkitty moniin kansalaisten asiakirjoihin kuten passeihin ja ajokortteihin, jotka menisivät uusiksi. Tietojärjestelmät pitäisi muokata vastaamaan uudistusta.

 

 • Uudistuksen ajoitus on huonoin mahdollinen. Miksi hallitus ajaa koronakriisin keskellä henkilötunnuksen uudistusta, joka aiheuttaisi miljardiluokan kustannukset sekä julkiselle että yksityiselle sektorille? On väärin luoda uusia menoeriä yrityksille, jotka käyvät henkiinjäämiskamppailua nykyisessä talousahdingossa, Räsänen sanoo.

 

 • Valtion taholta on ristiriitaista toimintaa pyrkiä pelastamaan yrityksiä korona-viruksen talousvaikutuksilta ja samanaikaisesti luoda uusia valtavan kokoisia menoeriä. Jättimäinen hanke johtaisi varmasti myös vaikeuksiin tietojenkäsittelyssä ja niissä rekistereissä, joissa nykyisiä henkilötunnuksia on käytetty. Todennäköisesti edessä olisi myös tietoturvaongelmia, Päivi Räsänen huomauttaa.

Maskien tai itsetehtyjen kasvosuojien laaja käyttö vähentäisi tartuntoja

Kannanotto 13.4.2020

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja (kd), lääkäri Päivi Räsänen:

Maskien tai itsetehtyjen kasvosuojien laaja käyttö vähentäisi tartuntoja

Toivon, että hallitus antaisi vahvan suosituksen kasvomaskien käytöstä julkisilla paikoilla, esimerkiksi edellytyksenä kauppaan pääsylle. Erityisen tärkeää tämä olisi, mikäli Uudenmaan eristyksestä luovutaan. On toivottavaa, että kansalaisvapauksia rajoittavia ja yhteiskuntaa lamauttavia kieltoja voidaan lieventää niin nopeasti eroon kuin mahdollista. Samalla tulee kuitenkin tehostaa suojausta ja taudin nopeaa testaamista ja jäljittämistä. Monet maat ovat säätäneet joko maskipakkoja tai antaneet niistä vahvoja suosituksia, Aasian maiden lisäksi esimerkiksi Itävalta, Tsekki ja nyt myös Yhdysvallat.

Kasvomaskien käyttöä on vastustettu sillä perusteella, että niistä on puutetta. Onkin totta, että ensisijaisesti tulee huolehtia siitä, että kirurgiset kasvomaskit ja hengityssuojaimet riittävät terveydenhuollon ammattilaisille ja muille työnsä puolesta niistä tarvitseville. Kasvomaskeja voi kuitenkin kankaasta valmistaa helposti itsekin tai tarvittaessa käyttää niiden tilalla taiteltua huivia suun ja nenän edessä. Pelkoon kasvomaskien riittävyydestä terveydenhuollossa perustui myös Maailman terveysjärjestö WHO:n aiempi epäilevä kanta kasvomaskisuosituksiin. WHO on kuitenkin muuttanut hiljattain kantaansa nostaen esiin kotitekoisten maskien suojaavan vaikutuksen, sillä tartunnan voi saada oireettoman koronaviruksen kantajan hengitysilmasta. Kankainen kasvomaski ei tietenkään anna täyttä suojaa tartuttamiselta, mutta osittainenkin suoja laajasti käytettynä voi vähentää merkittävästi tartuntojen määrää.

Kasvomaski ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta vaan tartuttamiselta, periaatteella: sinä suojaat minua ja minä suojaan sinua. Jos maskit suojaavat kotihoidettavaa vanhusta tai sairaalapotilasta, miksi ne eivät suojaisi myös julkisilla paikoilla liikkuvia? Kasvomaskien käytöstä tulee antaa kuitenkin vahva suositus, sillä niistä ei ole hyötyä, ellei käyttö ole systemaattista ja laajaa.

Kasvomaskien käyttöön tulee totuttautua, jotta voidaan varautua yhteiskuntaa lamauttavien rajoitteiden purkamiseen ja todennäköiseen toiseen korona-aaltoon. Suojavälineet, laajat testaukset sekä jäljitysmekanismi ovat tässä avainasemassa. Vaikka Suomesta totaalisella lockdownilla saataisiin kitkettyä koronavirus kokonaan, niin rajojen auettua milloin vain voisi rantautua uusia tartuntapesäkkeitä, esimerkiksi Ruotsista tai mistä muusta maasta tahansa. Siksi tulee olla jatkuva valmius suojaukseen, testaukseen, jäljitykseen ja karanteenikäytäntöihin.

Taksinkuljettajat ja taksiasiakkaat suojattava koronatartunnalta

Tiedote 9.4.2020

Taksinkuljettajat ja taksiasiakkaat suojattava koronatartunnalta

 

Taksia käytetään tällä hetkellä sekä koronaepäiltyjen että koronatartunnan saaneiden kuljettamiseen ilman, että tartuntataudista kerrotaan kuljettajalle etukäteen.  Kyse on tapauksista, joissa terveydenhuolto lähettää taksilla kotiin koronatestattuja tai koronan aiheuttamaa Covid-19 -tautia jo varmennetusti sairastavia henkilöitä. Kansanedustaja (kd), lääkäri Päivi Räsänen on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen nykytilanteen korjaamiseksi.

 

 • Sairaaloiden koronapotilaita suojaamattomina kyyditsevät taksit saattavat kuljettaa muita asiakkaita esimerkiksi dialyysi- ja syöpähoitoihin. Kuljettajien ja heidän riskiryhmiin kuuluvien läheistensä lisäksi myös muut asiakkaat ovat vaarassa altistua tartunnalle. Asiakkaat ovat tällä hetkellä pääasiassa sairaita ja vanhuksia, joiden on välttämätöntä käyttää taksia. Tilanne on kestämätön, Päivi Räsänen kritisoi.

 

On erikoista, että viranomaisten arviot ovat niin ristiriitaisia. STM:n johtaja Liisa Siika-aho on todennut, että hänen käsityksensä mukaan korona ei leviä taksin takapenkiltä kuskiin tai asiakkaisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane puolestaan on arvioinut, että tartunnat ovat mahdollisia.

 

 • Viranomaisten on kyettävä antamaan selkeä ohjeistus koronaepäiltyjen ja koronatartunnan saaneiden kuljettamiseen. HUS käyttää infektioambulanssia, mutta taksille ei edes kerrota tarttuvasta taudista. Useat kuljettajat ovat ilmoittaneet saaneensa kuljetettavalta tiedon matkan aikana koronaepäilystä ja asiakkaat ovat jopa ihmetelleet, miksi kuljettaja ei ole suojautunut tartunnalta.

 

 • Jos dialyysiin menevä munuaispotilas tai sädehoitoon matkaava syöpäsairas kulkee koronaa sairastavan jälkeen samassa taksissa ilman, että kuljettaja on osannut puhdistaa ajoneuvoa riittävästi, voivat seuraukset olla henkeä uhkaavat, Räsänen muistuttaa.

 

Taksiliitto on perustellusti ehdottanut koronataksin perustamista tilanteen korjaamiseksi.

 

 • Koronaepäiltyjen ja koronatartunnan saaneiden osalta kuljetukset tulisi hoitaa keskitetysti sairaanhoitopiireittäin hankituilla koronatakseilla. Koronapotilaiden kuljettaminen vain suojatuissa takseissa on välttämätöntä, jotta taudin leviäminen taksikuljetusten aikana pystytään estämään. Nykytilanne vaarantaa taksinkuljettajien, heidän läheistensä sekä asiakkaiden terveyden. Hallituksen on viipymättä tehtävä toimenpiteet koronataksien käyttöönottamiseksi, Päivi Räsänen vaatii.
 • Kysymys on liitteenä.

 

Lisätiedot:

Päivi Räsänen

0505113065

Koronavirustestaukset on laajennettava asteittain koko väestöön

Tiedote

8.4.2020

– Testaukset tulee laajentaa asteittain koko väestöön, jotta tartuntaketjuja voidaan tehokkaasti jäljittää. Jäljittämiseen tarvittava mobiilisovellus tulee saada nopeasti käyttöön, Päivi Räsänen vaatii.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen vaatii, että hallituksen tulisi nyt selkeästi ilmaista koronaepidemian strategian muutos, jolla aiemman jarruttamispolitiikan sijaan siirrytään tukahduttamaan epidemiaa aktiivisella testaamisella ja tartuntaketjujen jäljittämisellä sekä karanteeneilla.

– Testaukset tulee laajentaa asteittain koko väestöön, jotta tartuntaketjuja voidaan tehokkaasti jäljittää. Jäljittämiseen tarvittava mobiilisovellus tulee saada nopeasti käyttöön. Sairastuneet tulee hoitaa ja altistuneet määrätä karanteeniin, hän sanoo.

Suojatarvikkeita pitäisi hänen mukaansa saada niin paljon, että terveydenhuollon ja muiden ammattilaisten lisäksi myös kaupoissa, liikennevälineissä ja muilla julkisilla paikoilla liikkuvat kansalaiset voidaan suojata kasvomaskeilla.

– Kirurgisten maskien käyttö ei ehkäise tartunnan saamista, mutta suojaa muita oireettoman maskin käyttäjän tartuttavuudelta. Näin luodaan edellytykset mahdollisimman nopealle, koko yhteiskuntaa lamauttavien ja kansalaisvapauksia kaventavien rajoitteiden purulle.

Pääministeri Marinin hallituksen esittämät mittavat taloudelliset panostukset koronakriisin aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi ovat Räsäsen mukaan tarpeellisia.

Koronakriisin hoitamiseksi otettava massiivinen velkataakka jää kuitenkin niin tämän kuin tulevien hallitusten vastuulle.

– Nyt tarvitaan laajaa kansallista yhteisymmärrystä. Eduskunta on yksimielisesti antanut Marinin hallitukselle laajat poikkeusvaltuudet ja senkin vuoksi historiallisen suuresta lisätalousarviosta sekä tulevista korjaustoimista tulee neuvotella yhdessä puolueiden kesken yli hallitus-oppositiorajan, Räsänen sanoo.

Hän pitää hyvänä, että koronatartuntojen edellyttämien testien ja suojatarvikkeiden hankintaan lisätään resursseja.

– Ihmettelen kuitenkin, että hallitus halusi jo tässä vaiheessa vahvistaa sen, että vuosi sitten, täysin erilaisissa oloissa, laaditun hallitusohjelman vanhentuneista periaatteista pidetään edelleen kiinni. Nyt olisi tarpeen ennakkoluulottomasti ja ilman arvovaltalatausta uudistaa hallitusohjelmaa vastaamaan uutta tilannetta.

– Koulujen ja oppilaitosten etäopetus ja varhaiskasvatuksen keskeytymiset tuottavat ennennäkemättömän tarpeen koulupudokkaiden ja syrjäytyvien lasten ja nuorten tukemiseen. Käytettävissä olevat resurssit tarvitaan erityisopetukseen ja opetuksen tukitoimiin, minkä vuoksi on syytä luopua ideologisesta ja kalliista esityksestä oppivelvollisuusiän korottamiseksi, hän. lisää.

Tarvitaan yhtenäiset toimintaohjeet niin kaupoille kuin asiakkaillekin

Tiedote 30.3.2020

Räsänen: Tarvitaan yhtenäiset toimintaohjeet niin kaupoille kuin asiakkaillekin

Koronaepidemian aikaan myymälöiden siivousta on tehostettu ja henkilökuntaa ohjeistettu kiinnittämään erityistä huomiota työntekijöiden hygieniaan sekä pintojen ja ottimien säännölliseen puhdistamiseen. Esimerkiksi fleksilaseja on asennettu osaan kauppojen kassoista.

Kuitenkin aiheellista huolta ostotapahtumien turvallisuudesta on paljon, koska virus voi levitä paitsi hengityksen myös pintojen kautta. Elintarvikeliikkeissä käyminen on useimmille välttämätöntä. Liikkeissä asiointi on kuitenkin aina riski niin asiakkaille, mutta vielä enemmän henkilökunnalle.

 

 • Edelleen paljon suojatoimenpiteitä olisi tehtävissä ja pitäisi tehdä. Liikkeille tulisi antaa selkeät, yhtenäiset toimintaohjeet riskien minimoimiseksi ja myös asiakkaiden ohjeistamiseksi, sanoo KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen.

 

Hän toivoo, että kaupan keskusliikkeet ja niiden ammattiliitot olisivat valtiovallan ja terveysviranomaisten kanssa näitä ohjeistuksia pikaisesti laatimassa.

 

Räsäsen mielestä työntekijöitä tulisi suojata mahdollisimman hyvin muun muassa hengityssuojaimin. Asiakkaille tulisi kauppojen ovilla tarjota mahdollisuus käsien desifioimiseen ja suojakäsineisiin sekä ohjeistaa heidät jo sisään tullessa toimimaan oikein kaupassa. Esimerkiksi on muistutettava siitä, ettei mitään saa tarpeettomasti kosketella.

 

 • Liikkeessä samanaikaisesti olevien asiakkaiden määrää tulisi tarvittaessa rajoittaa, kuten monissa maissa on tehty. Kassajonot ja muut tulisi ohjeistaa niin, että etäisyys asiakkaiden välillä säilyy riittävänä. Kassojen ja etenkin maksulaitteiden sekä ostoskärryjen desifiointi on suoritettava riittävän usein.
 • Luottokorttiyhtiöiden yhteisellä päätöksellä tulisi lähimaksun ylärajaa tulisi nostaa sataan euroon, jotta vältytään virusten vaihdolta korttipäätteellä, Räsänen esittää.

Hallituksen ryhdyttävä heti toimenpiteisiin suojavarusteiden riittävyyden turvaamiseksi

Tiedote 24.3

Hallituksen ryhdyttävä heti toimenpiteisiin suojavarusteiden riittävyyden turvaamiseksi

Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen (kd) valmistautuu jättämään kirjallisen kysymyksen suojavarusteiden riittävyydestä, ellei niistä pian tehdä selkeää päätöstä.

 

 • Suomi on vasta covid-19-epidemian kynnyksellä. Suurena huolena on tällä hetkellä suojavarusteiden riittävyys terveydenhuollossa. Hoitohenkilökunnan suojaaminen on tärkeää epidemian rajoittamisessa, koska he ovat tekemisissä tartunnan saaneiden kanssa. Suojavarusteita tarvitaan myös ikäihmisten kotihoitoon, lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo.

Terveydenhuollon tarvikkeita Suomeen tuovat yritykset eivät enää saa hankittua hoitohenkilökunnan suojavarusteita suunnitellusti, koska koronaviruksesta johtuvat maiden rajojen sulkemiset ja muut rajoitukset Euroopassa aiheuttavat viivästyksiä ja perumisia toimituksiin.

 • Pulaa on suojaustarvikkeista (hengityssuojaimet, suojalasit, visiirit) ja kertakäyttötarvikkeista. Kotimaiset suojavälineiden tuottajat tulisi nyt välittömästi valmiuslain turvin velvoittaa tuottamaan maskeja ja muita tarvikkeita vain kotimaan tarpeisiin suojatarvikkeiden viennin sijasta. Viruksen hoidossa tarvittavien suojavarusteiden vienti maasta on kiellettävä. On nopeasti käynnistettävä uutta kotimaista tuotantoa, Räsänen vaatii.
 • Hallituksen on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta suojavarusteet riittävät pahimpien epidemia-aikojen yli. On huolestuttavaa, että hallituksen on avattava varmuusvarastoja suojavarusteiden ehtymisen takia jo tässä vaiheessa.

Teho-hoidon henkilökunta on ilmaissut huolensa siitä, että riittävätkö suojavarusteet, kun tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa.

Hallituksen tulee nyt käynnistää iso vaihde koronakuolemien torjunnassa, tehohoidon kapasiteetin laajennus tulee käynnistää ja epidemian leviämistä jarruttaa!

KANNANOTTO

15.3.2020

 

Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen (kd):

Hallituksen tulee nyt käynnistää iso vaihde koronakuolemien torjunnassa, tehohoidon kapasiteetin laajennus tulee käynnistää ja epidemian leviämistä jarruttaa!

 

Sain tänään suomalaisen tehohoidon asiantuntija, anestesiaylilääkärin viestin: ”Tähän aamuun mennessä olen luottanut, että selviämme koronasta lievin seurauksin. Nyt en enää ajattele niin lukiessani Italian ja Ranskan tehohoitolääkäreiden raportteja. Kyllä, nyt olen sitä mieltä, että kaikki koulut ja ei-välttämättömät työpaikat puhumattakaan muista asioista on suljettava heti. Enää ulkonaliikkumiskieltokaan ei tunnu ylimitoitetulta toimenpiteeltä. Jos emme pysty leikkaamaan huippua, tulee merkittävää kuolleisuutta koska tehohoidon kapasiteetti on täysin riittämätön tällaiseen tilanteeseen!”

Suurin ongelma tulee olemaan juuri tehohoidossa. Suomessa tila- ja laitekapasiteettia riittää suhteellisen hyvin, mutta tehohoitoon koulutettua henkilökuntaa ei ole riittävästi näköpiirissä ja jo nyt hyvin ennustettavissa olevan koronaepidemian tarpeisiin. Tehohoidon kapasiteetti on jo sidottu olemassa oleviin ja tuleviin tehohoitopotilaisiin. Tämän takia on heti käynnistettävä sairaaloiden sisäiset koulutusohjelmat, joissa anestesiahoitajat ja muiden toimenpideyksiköiden hoitajat koulutetaan tehohoidon edellyttämiin tehtäviin. Vakituisesta tehohoitoyksiköiden henkilökunnasta osa tulee myös sairastumaan ja heille tarvitaan korvaajat.

Odotan hallitukselta voimakkaita toimia koronakuolemien torjunnassa. Hallituksen tulisi jo tänään antaa yhtenäisiä suosituksia kouluille ja oppilaitoksille, koska tällä hetkellä kuntien toimet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Päiväkotien ja alakoulujen lapsimäärää voidaan rajoittaa niin, että kotiin siirtyvät ne lapset, joiden vanhemmilla on mahdollisuus hoitaa lapsensa kotona. Terveydenhoitohenkilöstön ja muiden välttämättömien työtehtävien suorittajien lapset tulee hoitaa. Ihmisten lähikontaktit tulisi nyt rajata vain välttämättömään toimintaan.

Päivi Räsänen

0505113065

 

Valtakunnansyyttäjä määräsi kaksi uutta rikostutkintaa kohdallani

TIEDOTE

5.3.2020

 

Valtakunnansyyttäjä määräsi kaksi uutta rikostutkintaa kohdallani

 

Sain juuri poliisilta tiedon, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on tänään 5.3. määrännyt esitutkinnan toimitettavaksi kommenteistani sekä Ruben Stillerin että Maria Veitolan ohjelmiin liittyen.  Kohdallani ovat siis käynnistymässä kolmas ja neljäs rikostutkinta. Olen jo kahdesti ollut Pasilan poliisitalolla kuultavana ja nyt edessä on siis vielä ainakin kaksi kuulustelua. Tilanne on mielestäni käsittämätön ja täysin absurdi.

”Yökylässä Maria Veitola” -ohjelma esitettiin MTV3-kanavalla 1.2.2018 ja TV-kanava AVA:lla 27.6.2018. Ohjelman lomassa kävimme keskustelua Raamatusta, Jeesuksen merkityksestä, synnistä ja armosta.  Tutkintapyynnössä on tartuttu varsin samantyyppisiin kommentteihin homoseksistä, joita esiintyy myös v. 2004 pamfletissani.

Toinen tutkintapyyntö koskee YlePuhe-ohjelmasarjan Ruben Stiller-jaksoa ”Mitä Jeesus ajattelisi homoista”, joka lähetettiin 20.12.2019 klo 13.02. Radiokeskustelu löytyy Yle areenalta osoitteesta.   https://areena.yle.fi/1-50363169?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share

 

Poliisi teki molempien ohjelmien osalta päätöksen, että näissä ei ole syytä käynnistää esitutkintaa ja että rikosta ei ole tapahtunut.

Poliisi teki viime syyskuussa vastaavan päätöksen syytöksistä koskien pamflettiani ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, Luthersäätiö v, 2004”, mutta valtakunnansyyttäjä siitä huolimattia määräsi esitutkinnan, minkä vuoksi olin viimeksi tällä viikolla poliisin kuultavana. Viime kesäkuussa julkaisemastani twiitistä esitutkinta on jo suoritettu ja se on siirtynyt syyteharkintaan.

Näillä tutkintapyynnöillä sekä niiden pohjalta käynnistetyillä rikostutkinnoilla pyritään rajoittamaan sanan- ja uskonnonvapautta, luomaan kristityille itsesensuurin ilmapiiriä. Samalla on vaarana, että media ja kirjoitusten julkaisijat alkavat rajaamaan joitakin keskustelunaiheita ja joitakin keskustelijoita pois. Pelon ja vaientamisen kierteeseen ei tule suostua.

 

Tiedote: UUSI POLIISIKUULUSTELU HERÄTTÄÄ HUOLEN SANAN- JA USKONNONVAPAUDESTA

 

Tiedote

25.2.2020

Kansanedustaja Päivi Räsänen:

UUSI POLIISIKUULUSTELU HERÄTTÄÄ HUOLEN SANAN- JA USKONNONVAPAUDESTA

Poliisi on kutsunut minut 2.3 klo 9.30 alkaen Pasilan pääpoliisiasemalle kuultavaksi rikoksesta epäiltynä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. (5500/R/74807/19)

Asia koskee valtakunnansyyttäjän määräämää esitutkintaa V. 2004 kirjoittamastani pamfletista ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”. Julkaisijana toimineen Luther-säätiön edustajaa, teologian tohtori Juhana Pohjolaa on kuultu jo aiemmin.

Oletan, että vanhan kirjoitukseni esiin nostaminen ja siitä rikosilmoituksen tekeminen elokuussa 2019 liittyi toiseen esitutkintaan kesäkuussa julkaisemastani twiitistä (5500/R/53318/19). Kysyin siinä kirkon päätöksestä tukea Helsinki Pride- tapahtumaa ja jaoin kuvan aiheeseen liittyvistä Raamatun jakeista. Mieleeni ei edes noussut ajatus, että julkaisuni voisi olla lain vastainen. Olin 1.11 lähes neljä tuntia kestäneessä poliisikuulustelussa, missä keskityttiin kristillisen uskon käsitteisiin.

On hämmentävä, epätodellinen kokemus joutua poliisikuulusteluun Raamatun opetusten vuoksi maassa, jolla on pitkät juuret sanan- ja uskonnonvapaudessa. Näitä uutisia olemme tottuneet näkemään aivan toisenlaisesta viiteryhmästä, esimerkiksi Pohjois-Koreasta tai entisen Neuvostoliiton oloista. Sanan- ja uskonnonvapaus ovat demokratian kulmakiviä.

Kristitylle Raamattu on Jumalan sanaa. Uskonnonvapautta loukataan syvästi, jos kiistetään oikeus olla samaa mieltä Raamatun opetusten kanssa. Eduskunta on yksimielisesti hyväksynyt kirkkolain, jonka mukaan kansankirkkomme tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa.

Kiistän ehdottomasti, että kirjoitukseni olisi vihapuhetta tai vähemmistöjen solvaamista tai panettelua. Kristillinen ihmiskuva perustuu jokaisen ihmisyksilön synnynnäiseen ja yhdenvertaiseen arvoon. Raamatun avioliittoa ja seksuaalisuutta koskevat opetukset nousevat rakkaudesta, ei vihasta. Uskon ydinsanoma armosta ja sovituksesta pohjautuu kristilliseen ihmiskuvaan luomisesta ja toisaalta syntiinlankeemuksesta.

Käynnissä on tällä hetkellä kohdallani siis kaksi erillistä poliisitutkintaa. Kumpikin niistä kytkeytyy sanan- ja uskonnonvapauteen. Huomionarvoista tässä on se, että poliisi teki 13.9.2019 perusteellisen 11-sivuisen päätöksen, että pamfletista ei ole tarvetta tehdä rikostutkintaa, eikä ole syytä epäillä, että rikosta olisi tapahtunut. Poliisi myös päätöksessään totesi: ”Mikäli esimerkiksi joidenkin Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin sellaisenaan täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, olisi myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen lähtökohtaisesti kiihottamisrikoksena rangaistava.”

Oli suuri yllätys, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi 31.10 esitutkinnan toimitettavaksi asiassa. Oikeusturvan kannalta on ongelmallista, että korkeasti oppineet viranomaiset ovat näin eri linjoilla laintulkinnassaan. Jos lakia säätävä, 25 v eduskunnassa istunut kansanedustaja ei tunnista mahdollista rikosta, miten tavallinen kansalainen voisi tunnistaa?

Sakkoa tai vankeusrangaistusta suuremmaksi ongelmaksi mahdollisesta tuomiosta nousisi vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle. Samalla avattaisiin väylä, joka johtaisi julkaisukieltoihin ja moderneihin kirjarovioihin. Jo pelkkä poliisitutkinta vaarantaa sanan- ja uskonnonvapauden toimimalla pelotteena.

Rikostutkinnan lopputuloksesta riippumatta aion edelleen käyttää perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvattua uskonnonvapautta pitämällä esillä kristillisen uskon opetuksia ja rohkaisen myös muita niin tekemään.

Kirjasen saa ladattua tästä: Lataa tiedosto (pdf)