IKÄIHMISTEN KOTIPALVELUIHIN JA OMAISHOITOON TARVITAAN PIKAISIA PARANNUKSIA

TIEDOTE

18.11.2023

Kansanedustaja, aluevaltuutettu, lääkäri Päivi Räsänen poliittisessa katsauksessa Hämeen kd-piirin syyskokouksessa Janakkalassa:

IKÄIHMISTEN KOTIPALVELUIHIN JA OMAISHOITOON TARVITAAN PIKAISIA PARANNUKSIA

Marinin hallituksen viimeisen työvuoden aikana vanhusten kotihoidon asiakaskäyntien määrä kääntyi laskuun, sillä niitä tehtiin lähes kaksi miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna. Myös vanhusten kotihoidossa sote-koulutettujen työntekijöiden rekrytoinnit vähenivät 18 prosenttia.

Moni ikäihminen joutuu tällä hetkellä asumaan kotona liian huonokuntoisena. Jotkut kokevat jääneensä kotiinsa vangiksi. Tarvitaan ympärivuorokautisia hoivapaikkoja, mutta myös kevyempää yhteisöllistä asumismuotoa, josta on saatu hyviä kokemuksia. Monet ikäihmiset kärsivät yksinäisyydestä, ja yhteisöllisessä asumisessa olisi mahdollista saada ikätovereiden seuraa sekä tukiverkostoja.

Hyvinvointialueiden tulee kartoittaa kotihoidon tilanne alueellaan mahdollisimman nopeasti. Tuotetun kotihoidon määrän pitäisi päinvastoin kasvaa vanhusväestön määrän noustessa. Kotipalveluihinkin tarvitaan lisäksi kevyempiä ratkaisuja. Järjestöt, seurakunnat ja myös uusia, innovatiivisia ratkaisuja kehittävät yritykset on otettava vanhusten turvallisen kotona asumisen huolehtimiseksi mukaan. Nuoria ihmisiä on rekrytoitu lyhytkoulutuksilla senioriavustajiksi auttamaan arkisissa askareissa, tuomaan seuraa ja kaveriksi ulkoiluun.

Yhtenä ratkaisuna on ikäihmisten neuvolapalveluiden kehittämien ja vakiinnuttaminen koko Suomeen. Saamalla varhaisessa vaiheessa käsitys hyvinvointialueen iäkkään väestön hyvinvoinnista ja heidän tuen tarpeestaan voidaan tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia. Uupuville omaishoitajille tarvitaan kiireellisesti tukea. He tarvitsevat kotipalveluja tuekseen, koska monet omaishoitajat ovat itsekin iäkkäitä.

Hallitus on sitoutunut tekemään puoliväliriiheen mennessä omaishoitolain kokonaisuudistuksen, jossa huomioidaan työ- ja eläkeikäisten omaishoitajien erityistarpeet, omaishoidon vapaiden käytön esteet sekä muu tuen tarve.

Myös kansalaisyhteiskunnassa tarvitaan heräämistä vanhusten avun tarpeeseen. Jokainen meistä on lähimmäinen ympärillämme eläville vanhuksille.