Tiedotteet

RSS

Kunniatehtäväni on puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta

 

TIEDOTE

20.1.2022

Kansanedustaja Päivi Räsänen:

Kunniatehtäväni on puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta

Valtakunnansyyttäjän minua vastaan nostamien syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa 24.1.2022 klo 9.30. Ajankohta on haasteellinen, heti aluevaalien jälkeisenä aamuna. Tiedostan, että tämä tapaus on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen. Oikeuden päätös ei koske pelkästään kristittyjen vaan muidenkin vapautta ilmaista oma vakaumuksensa.

Odotan oikeuden käsittelyä rauhallisella mielellä. Vetoan perustuslakiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin kirjattuun sanan- ja uskonnonvapauteen. En peräänny Raamattuun pohjautuvasta vakaumuksestani ja olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa.

Prosessi sai alkunsa kesäkuussa 2019 julkaisemastani twiitistä, jossa esitin kysymyksen Pride- tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneelle ev. lut. kirkolle. Julkaisuni pääsisältö oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27. Kritiikkini kohteena ei ollut mikään vähemmistö, vaan oman kirkkokuntani johto. Kirkkolain ja -järjestyksen mukaan kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa ja kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Kansalaisen rikosilmoituksen pohjalta käynnistyneen esitutkinnan tultua julkisuuteen, rikosilmoituksia tehtailtiin kaikkiaan viisi. Valtakunnansyyttäjä nosti 22.4.2021 syytteet kolmesta eri teosta. Esiin nostettiin myös v. 2004 julkaistu kirjoittamani pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” ja Ruben Stillerin 20.12.2019 julkaistu radiokeskustelu ”Mitä Jeesus ajatteli homoista”, joka on kuunneltavissa Yle areenasta https://areena.yle.fi/audio/1-50363169.

Näiden osalta poliisi ei katsonut rikosta tapahtuneen, mutta valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnat suoritettaviksi. Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.

Poliisi on käyttänyt työaikaansa tuntikausia kuulusteluihini ja sen lisäksi moninkertaisesti tutkintaan, selvityksiin ja lausuntoihin. Valtakunnansyyttäjän virasto tutki asiaa ennen päätöstään yli puoli vuotta ja nyt syytteillä työllistetään oikeuslaitosta. On mahdollista, että syytteiden käsittely etenee korkeampiin oikeusasteisiin, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Kaikkien syytteiden kohdalla kiistän syyllistyneeni mihinkään lainvastaiseen. Tutkinnan kohteena olevat lausuntoni kytkeytyvät Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin avioliitosta, miehenä ja naisena elämisestä ja erityisesti apostoli Paavalin opetukseen homoseksuaalisista teoista Jumalan tahdon vastaisina. Raamatun opetukset eivät nouse vihasta mitään ihmisryhmää kohtaan vaan rakkaudesta lähimmäiseen, hänen parhaakseen.

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan näkemykseni olisi, että ”homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit”, ja että pitäisin heitä alempiarvoisina muihin ihmisiin nähden. Tällaista en ole missään yhteydessä sanonut. Kaikenlainen halventava puhe on vastoin vakaumustani. Pidän väitettä loukkaavana homoseksuaaleja ihmisiä kohtaa. Olen korostanut, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja saavat syntinsä anteeksi turvautumalla Jeesuksen sovitustyöhön.

Mahdollinen tuomio kiihottamisrikoksesta olisi enintään kaksi vuotta vankeutta tai sakkorangaistus. Mutta vielä vakavammaksi ongelmaksi nousisi vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle. Tuomio avaisi pään vastaavien julkaisujen kiellolle ja uhkan modernista kirjaroviosta. Tässä tilanteessa koen kunniatehtäväkseni puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta.

Päivi Räsänen

KD eduskuntaryhmä vaatii rokotepakon sijaan pikatestauksen lisäämistä

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän kannanotto

9.12.2021

KD eduskuntaryhmä vaatii rokotepakon sijaan pikatestauksen lisäämistä

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei kannata hallituksen eduskunnalle tuomaa esitystä terveydenhuollon henkilökunnan rokotepakosta. Esityksen haitat ylittävät sen hyödyt. Pahimmillaan hallituksen esitys voisi johtaa laajoihin irtisanoutumisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa, mikä syventäisi jo tällä hetkellä monin paikoin vakavaa hoitajapulaa. Suomella ei ole varaa menettää sote-alan työntekijöitä ulkomaille tai muille aloille.

 

KD:n kansanedustajat pitävät erittäin tärkeänä, että koronan vakaville seurauksille alttiita potilaita suojellaan altistumiselta, mutta rokotepakko on siihen väärä keino. Sen sijaan käyttöön tulee nopealla aikataululla ottaa koko henkilökunnan säännölliset itsesuoritettavat pikatestit, joita tulisi olla saatavilla myös vieraileville omaisille. Vain testien avulla voidaan minimoida myös ne tilanteet, joissa täyden rokotesarjan saanut henkilö tietämättään levittää virusta. Rokotekattavuutta on edelleen nostettava ja eduskuntaryhmä kannustaakin ihmisiä rokottautumaan, jos siihen on mahdollisuus. Kepin sijasta on kuitenkin käytettävä porkkanaa. Väestön pakkorokotuksia on viime päivinä kritisoinut myös YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet.

 

Eduskuntaryhmä pitää asiaa perustuslain ja ihmisoikeuksien näkökulmasta erittäin merkittävänä ja kritisoi hallituksen esityksen hätäistä valmistelua. Lisäksi kansanedustajat kantavat huolta sen vaikutuksista yhteiskunnan ilmapiirille. Vastakkainasettelua lisäävien toimimattomien esitysten sijaan on ryhdyttävä toimiin, jotka aidosti vähentävät altistumisia ja mahdollistavat yhteiskunnan aukipitämisen. Siksi pikatestien käyttöä on pikaisesti lisättävä.

OLEN KÄYTETTÄVISSÄ EHDOKKAAKSI ALUEVAALEISSA HÄMÄLÄISTEN HYVÄKSI

TIEDOTE

2.12.2021

julkaisuvapaa

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja (kd), lääkäri Päivi Räsänen:

OLEN KÄYTETTÄVISSÄ EHDOKKAAKSI ALUEVAALEISSA HÄMÄLÄISTEN HYVÄKSI

Harkinnan jälkeen olen päättänyt olla käytettävissä ehdokkaaksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Maakunnan asukkaiden yhteydenotot ja vetoomukset ehdolle asettumisesta ovat osaltaan tähän rohkaisseet, kiitos kannustuksesta!

Olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuiden siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille tarvitaan kokeneita ja osaavia päättäjiä. Sote-uudistuksen myötä yli puolet kuntien vastuista ja verotuotoista siirtyy uusille hyvinvointialueille, mikä merkitsee yli 20 miljardia euroa vuodessa.

Olen koulutukseltani lääkäri ja tein työtä terveydenhuollon eri tehtävissä yli kymmenen vuoden ajan: terveyskeskuksessa, erikoissairaanhoidossa, työterveyshuollossa ja yksityissektorilla. Olen toiminut Riihimäen kaupunginvaltuuston jäsenenä yhtäjaksoisesti vuoden 1993 alusta lähtien. Hämäläisiä edustavana kansanedustajana olen toiminut jo vuodesta 1995 lähtien ja vuosina 2011 – 2015 valtioneuvoston jäsenenä sisäministerinä. Olen asunut perheineni Hämeessä, Riihimäellä vuodesta 1985 lähtien.

Aluevaaleissa valitaan ihmiset, jotka päättävät jokaisen asukkaan tärkeimmistä palveluista, esimerkiksi lääkäriin pääsystä, erikoislääkäripalveluista, neuvoloista, terveyskeskusten sijainnista, hammashoidon sujuvuudesta, vanhusten koti- ja asuinpalveluista. Aluevaltuustoissa päätetään myös palveluista, joita ihminen tarvitsee suurimman hädän hetkellä, pelastustoimeen kuuluvista ensivaste- ja ensihoitotehtävistä ja tulipalojen sammutuksista sekä sosiaali- ja kriisipalveluista. Aluevaltuutetut päättävät myös palveluista, joita tarvitsevat heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset, kuten lastensuojelua tarvitsevat, kehitysvammaiset ja päihdeongelmaiset. Näiden päätösten tekemisessä on ratkaisevaa, millaisen arvopohjan varassa päätöksiä tehdään. Siksi toivon kristillisdemokraateille vahvaa edustusta tuleviin aluevaltuustoihin.

Hämeen asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi haluan tehdä työtä ja antaa aluevaltuustossa käyttöön kokemukseni ja osaamiseni.

 

KD esittää puolen miljardin lisäystä hoitohenkilökuntaan

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Tiedote 23.11.2021
Julkaisuvapaa klo 11.00
Teams-linkki infoon alla

KD esittää puolen miljardin lisäystä hoitohenkilökuntaan

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä nostaa vaihtoehtobudjetissaan kärkitavoitteiksi hoivakriisin ratkaisun, perhepolitiikan kannusteet sekä energiaverojen kevennykset. Hoitojonojen purkua tavoitellaan puolen miljardin panostuksella muun muassa hoitohenkilökunnan palkkaukseen.
– Hoitovelan ja koronapaineen kurittamien hoitajien, lääkäreiden ja muiden sote-ammattilaisten hätähuudot on otettava vakavasti. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa kysellään, miten hyvät uudistukset toteutetaan, kun tämänhetkisiä vaatimuksiakaan ei kyetä täyttämään, totesi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen tiedotustilaisuudessa.

KD esittää myös vanhuspalveluiden ja saattohoidon parantamista, terapiatakuun käyttöönottoa ja omaishoidon verovapautta. Perheiden toimeentulon parantamiseksi KD ehdottaa lapsilisiin 10 euron tasokorotusta, mikä tarkoittaisi perheelle 120 euron lisätuloa jokaista lasta kohden. Ehdotuksen taustalla on suomalaisten ennätysalhainen syntyvyys.

Polttoaine- ja energiaveron kevennyksiä KD pitää välttämättöminä tilanteessa, jossa bensan litrahinta hipoo kahta euroa.

– Hallituksen pitää nyt herätä näkemään, että tämä koskettaa kaikkein eniten tavallisia työssäkäyviä kansalaisia ja vähävaraisia etenkin syrjäseuduilla, missä julkisen liikenteen palvelut ovat heikompia. Korkeilla polttoainehinnoilla on vaikutusta Suomen teollisuuden kilpailukykyyn sekä maatalouden kannattavuuteen ja sitä kautta ruokaturvaan, koska polttoaineet ovat iso osa maatalouden kulurakennetta, Räsänen muistutti.

 

Vaihtoehtobudjetin julkaisun yhteydessä Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah muistutti, että työvoiman heikko saatavuus rajoittaa työllisyyden kasvua monilla aloilla. Vientiyrityksissä menetetään tilauksia ja sitä myötä verotuloja, ja terveydenhoidossa ja varhaiskasvatuksessa työvoimapulan seuraukset tulevat pitkässä juoksussa kalliiksi. Ongelmia ei ratkaista mitoituksilla tai hoitotakuilla, jos tekijöitä ei ole.

 

KD helpottaisi työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaanto-ongelmaa muun muassa nostamalla työttömyysturvan suojaosaa, korottamalla opintotuen tulorajoja pysyvästi, purkamalla sosiaaliturvan kannustinloukkuja, ottamalla käyttöön työmarkkinatuen kielilisä sekä panostamalla oppisopimuskoulutukseen.

– Pidennetty oppivelvollisuus ei auta niitä nuoria, joille teoreettinen opiskelu on vaikeaa. Laajentamalla oppisopimuksen mahdollisuuksia voidaan auttaa monia heistä työelämään. Oppisopimuksen palkkauksen voisi sitoa osaamisen karttumiseen. Tämä ei kuitenkaan nykyisten työehtosopimusten mukaan onnistu. ”Kisälli-TES” mahdollistaisi oppisopimuskoulutuksen aikaisen palkan porrastaminen tutkinnonosien valmistumisen mukaan, Essayah linjasi.

 

Yhteys:
Päivi Räsänen p. 050 511 3065
Sari Essayah p. 0400 252 999

Senioreille on turvattava niin lähisote- kuin digipalveluiden saavutettavuus

TIEDOTE

julkaisuvapaa

30.10.2021 klo 13

Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen Eläkeliiton Hämeenlinnan yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa 30.10.2021 klo 13:

Senioreille on turvattava niin lähisote- kuin digipalveluiden saavutettavuus

Eläkeliiton tuoreessa +60-barometri tutkimuksessa selvitettiin yli 60-vuotiaiden suomalaisten hyvinvoinnin tilaa. On ilahduttavaa, että keskimäärin yli 60-vuotiaat suomalaiset ovat melko tyytyväisiä elämäänsä. Tyytyväisyyden kokemus kuitenkin alenee ikääntymisen myötä. Yli 80-vuotiaat kokevat terveytensä useammin heikommaksi ja ovat nuorempia useammin tyytymättömiä sosiaali-, terveys- ja hoivapalveluihin ja niiden saavutettavuuteen. Ikäihmisten elämänlaatua heikentää usein yksinäisyys, joka on vielä korostunut korona-aikana.

Monissa kunnissa pelätään, että tulevat hyvinvointialueet siirtelevät palveluasumisen asiakkaita ympäri hyvinvointialuetta sinne, missä vapaita paikkoja kulloinkin sattuu olemaan. On odotettavissa, että rahapulassaan sote-alueet karsivat vanhusten palveluasumista pienemmistä kunnista ja keskittävät sosiaalipalvelut suuriin yksiköihin. Tämä tarkoittaisi monen ikäihmisen kohdalla siirtoa kauas omaisista.

Ikäihmisille on turvattava oikeus hoivaan ja asumiseen lähellä omaisiaan. Sote-uudistuksessa on painotettu terveyspalveluiden säilymistä lähipalveluina, mutta tärkeää on sosiaalipalveluissa myös taata palveluasumisen säilyminen omassa kotikunnassa.

Julkisten ja yksityisten palveluiden digitalisaatio on noussut ikääntyneiden merkittäväksi ongelmaksi tämän päivän Suomessa. Monilla on kokemus siitä, että sähköisen asioinnin yleistyminen on syrjäyttänyt heidät.

Suomessa on satoja tuhansia kansalaisia, joiden on vaikea tai mahdoton hoitaa palvelujaan sähköisesti. 65–74-vuotiaista internetin käyttäjistä 70 prosenttia käyttää sitä useasti päivässä ja 75–89-vuotiaista enää vain 56 prosenttia. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuus saada palveluita on turvattava. Palveluiden digitalisaatio edellyttää kansalaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun digituen turvaamista ikäihmisille ja muille, jotka eivät voi käyttää digitaalisia kanavia pankkiasioidensa hoitamisessa.

Tiedote: Miksi Helsinki juottaa ulkomailta rahdattua viiniä, mutta ei syötä kotimaista riistaa?

TIEDOTE

3.11.2021

 

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd):

Miksi Helsinki juottaa ulkomailta rahdattua viiniä, mutta ei syötä kotimaista riistaa?

Ympäristö-, terveys- ja työllisyysvaikutukset on syytä yhä vahvemmin huomioida kuntien tarjoiluissa, mutta Helsingin kaupungin linjanveto ei pohjaudu tosiasioille eikä kelpaa malliksi muulle Suomelle.

Kaupungin ilmoitus luopua lihan ja kahvimaidon tarjoilusta kaupungin tilaisuuksissa on enemmän ideologinen kuin tosiasiassa ilmastopoliittinen. Kauramaidon ja maidon hiilidioksidipäästöt ovat samat, n. yksi kilo litraa kohden. Miksi kaupunki ei salli kahvivieraille valintaa, kunkin mieltymyksensä mukaan? Miksi ulkomailta rahdattuja viinejä ei huomioida? Yhden punaviinilitran päästöt ovat kaksinkertaiset maitoon verrattuna, kaksi kiloa litraa kohti. Samalla voitaisiin edistää myös kansanterveyttä. Jos oikeasti tähdättäisiin kokonaisvaltaisesti hyvään ilmastopolitiikkaan, raja vedettäisiin Suomessa lähellä tuotettuihin elintarvikkeisiin, kasviksiin, kalaan, lihaan ja myös juomiin. Etenkin kotimaisen riistalihan hiilijalanjälki on todella pieni. Riista tulee läheltä metsästä ja kuljetukset ovat myös lyhyitä. Riista ei kuormita vesistöä eikä ilmastoa. Miksi Helsingin kaupungin ruokalistalta ei löydy kotimaista riistaa?

Toivon, että Suomen muissa kunnissa ei ostettaisi pääkaupungin linjausta sellaisenaan, vaan harjoitettaisiin kokonaisvaltaisempaa harkintaa. Kunnilla on vastuunsa myös kotimaisen elintarviketuotannon säilymisestä elinvoimaisena, huoltovarmuutta ylläpitävänä ja työllisyyttä edistävänä.

Päivi Räsänen esittää vanhustenhoidon tason parantamista, omaishoidon tuen verovapautta ja opintotuen tulorajojen nostamista

Tiedote

7.10.2021

Päivi Räsänen esittää vanhustenhoidon tason parantamista, omaishoidon tuen verovapautta ja opintotuen tulorajojen nostamista

Kansanedustaja Päivi Räsänen on jättänyt talousarvioaloitteita, jotka sisältyvät KD:n vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2022. Räsäsen aloitteiden painopisteinä ovat vanhustenhoito ja saattohoidon kehittäminen, omaishoidon tuen verovapaus ja opintotuen tulorajojen nostaminen. Aloitteiden suurimmat määrärahojen lisäysesitykset koskevat vanhustenhoidon tason parantamista ja saattohoidon kehittämistä (50 000 000 euroa) ja omaishoidon tuen verovapautta (65 000 000 euroa).

Vanhustenhoidon tilanne on viime vuosina heikentynyt merkittävästi. Vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa, erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeista ja suosituksista huolimatta osaavan saattohoidon saatavuus on Suomessa edelleen sattumanvaraista, eikä oikeutta osaavaan ja laadukkaaseen saattohoitoon pystytä takaamaan kaikille. Saattohoidon riittävä ja yhdenvertainen toteutuminen edellyttää, että se on tarvittaessa kaikkien ihmisten saatavilla riippumatta asuinpaikasta tai sairaudesta.

Sitovaan 0,7:n hoitajamitoitukseen siirrytään asteittain ja sitä sovelletaan täysimääräisesti huhtikuuta 2023 alkaen. Nykyinen aikataulu on aivan liian hidas riittämättömän vanhustenhoidon heikentyneen tilan korjaamiseksi. Mitoituksen nostamiseen vaikuttaa eniten käytettävissä olevat resurssit. Vanhustenhoitoon tulee osoittaa riittävästi resursseja hoitajamitoituksen saavuttamiseen ja sitä kautta vanhustenhoidon tason välittömään parantamiseen.

Omaishoito on yhteiskunnallisesti taloudellisin ja usein sekä hoidettavalle että hoitajalle inhimillisin ja paras hoitomuoto. Hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio on tällä hetkellä alhainen eikä vastaa työn vaativuutta. Palkkion alhaisuus on joissakin tilanteissa jopa este omaishoidon toteuttamiselle, sillä palkkio ei riitä perustoimeentuloon. Omaishoidon tuen verovapaus helpottaisi merkittävästi omaishoitajan ja -hoidettavan toimeentuloa, ja toisi omaishoidon useamman ulottuville. Päivi Räsänen esittää omaishoidon tuen säätämistä verovapaaksi etuudeksi.

Opiskelijoiden tilannetta on parannettava. Räsänen esittää, että opintotuen tulorajoja korotetaan 50 prosentilla ja muutoksesta tehdään pysyvä. Uudistus lisäisi opintorahamenoja hallituksen esitystä enemmän mutta vahvistaisi samalla opiskelijoiden taloudellista asemaa ja lisäisi julkisia tuloja.

Muut KD eduskuntaryhmän aloitteet koskevat muun muassa poliisin toimintakyvyn parantamista ja poliisien määrän lisäämistä (10 000 000 euroa), terveydenhuollon tason parantamista ja hoitovelan purkua (500 000 000 euroa) keliakiakorvauksen palauttamista (15 000 000 euroa) ja lapsilisän tasokorotusta (115 000 000 euroa).

Poliisi on jo pitkään toiminut kroonisessa rahoitusvajeessa. Määrärahojen puuttumista on paikattu lisätalousarvioilla ja siirtyvillä erillä. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä näkee, että poliisin määrärahoja pitää korottaa pitkäjänteisesti, jotta poliisin toimintakykyä voidaan parantaa ja poliisimäärää nostaa nykyisestä.

Hoitoalan työvoimakadon paheneminen on estettävä nyt, eikä hoitojonojen purkaminen voi odottaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoa tai koronatoimien päättymistä. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos tekijöitä saadaan lisää ja nykyisin hoitoalalla työskentelevien työkuormaa pystytään keventämään. Tarvitaan korvamerkitty lisärahoitus kuntien valtionosuuksiin terveydenhuollon tason parantamiseen ja hoitovelan purkuun.

 

Hämeen vaalipiirin kansanedustajilta yhteisiä talousarvioaloitteita

Päivi Räsänen on lisäksi tehnyt yhdessä muiden hämäläisten kansanedustajien kanssa 17 yhteistä alueellista talousarvioaloitetta. Ensimmäisenä allekirjoittajana edustaja Räsänen on Kanta-Hämeen aloitteissa, jotka koskevat nuorten yrittäjyyskasvatuksen lisäämistä ja nuorten yritysten starttipolku –palvelun kehittämistä Kanta-Hämeeseen ( 350 000 euroa) sekä pohjavesien suojelutoimenpiteiden ja tarvittavien liittymäjärjestelyjen tekemistä Forssassa valtatiellä 10 (1 000 000 euroa).

Kanta-Hämeessä on tarve maakunnan elinvoiman lisäämiseen parantamalla maakunnan yritysdynamiikkaa. Alueelle pitää luoda yrittäjyyskasvatuksen viitekehys ja nuorten yrityksen starttipolku. Edustaja Räsäsen pohjavesiä koskeva aloite parantaa koko Forssan seudun vedensaannin toimintavarmuutta, vähentää vedenhankinnan riskejä sekä edistää alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän elintarviketeollisuuden säilymistä ja edelleen kehittymistä. Lisäksi hanke tuottaa liikenneturvallisuushyötyjä.

Valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen tehtävien talousarvioaloitteiden viimeinen jättöpäivä on 8.10. Yhteensä KD eduskuntaryhmä on tehnyt 15 talousarvioaloitetta.

Lisätietoja:

Päivi Räsänen

050 511 3065

 

 

Tiedote: Hallituksen tulisi luopua koronapassihankkeesta ja sen sijaan ratkaista hoitajapula!

TIEDOTE

21.9.2021

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, lääkäri Päivi Räsänen (kd):

Hallituksen tulisi luopua koronapassihankkeesta ja sen sijaan ratkaista hoitajapula!

 

Olipa koronapassin hyödyistä mitä mieltä tahansa, hanke on auttamattomasti jälkijättöinen. Monet maat ovat jo luopumassa koronapasseistaan ja avaamassa yhteiskuntiaan kaikille.

Koronapassi merkitsisi kajoamista yksilönoikeuksiin, joten sen käytölle tulee pitää kynnys korkeana. Tämän hetken sairaala- ja tehohoitokuormituksen hallittu tilanne ei puolla hankkeen toteuttamista. Korkea rokotekattavuus on tärkeä tavoite, mutta siihen tulee pyrkiä aidon vapaaehtoisuuden pohjalta, terveystietojen yksityisyyttä kunnioittaen ja vahvoja suosituksia sekä asiallista rokotetietoa antaen. Suomessa on päästy korkeisiin rokotekattavuuksiin muidenkin rokotteiden osalta näitä periaatteita kunnioittaen. Jos koronapassia käytetään pakotteena rokotuksiin, se saattaa lietsoa entisestään epäluuloja ja vastarintaa koronatoimia kohtaan. Koronapassin käyttö soveltuu tällä hetkellä mielestäni lähinnä rajat ylittävään matkailuun.

Koronapassi edellyttäisi ollakseen oikeudenmukainen rokottamattomien osalta maksutonta koronatestivaihtoehtoa. Passia varten testaaminen kuormittaisi henkilöstöä. Nyt päinvastoin tulisi pikaisesti siirtää koronatatehtävistä henkilöstö suorittamaan perustöitään, jotta suomalaisten suut saataisiin kuntoon, leikkausjonot purettua ja vanhukset hoidettua.

Oikeuden tulee jättää tutkimatta Raamattu-twiittini

TIEDOTE

30.7.2021

Kansanedustaja, kirkkovaltuutettu Päivi Räsänen:

Oikeuden tulee jättää tutkimatta Raamattu-twiittini

Olen esittänyt Helsingin käräjäoikeudelle vaatimuksen, että oikeus jättää tutkimatta Raamattu-twiittiäni koskevan syytteen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan vastaisena. Artiklasta johdetun vakiintuneen tulkinnan mukaan viranomaisen on asetuttava ehdottoman neutraaliksi uskonnollisten kysymysten suhteen.

Valtakunnansyyttäjä on päätöksellään 22.4. nostanut syytteen minua vastaan kolmesta eri teosta. Näitä koskeva Helsingin käräjäoikeuden pääkäsittely on odotettavissa marraskuussa. Minua epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan noin 17 vuotta sitten julkaisemani pamfletin ja Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 19.12.2019 antamieni lausuntojen vuoksi. Kolmanneksi minua syytetään 17.6.2019 julkaisemani Twitter-päivityksen vuoksi, joka koostuu lähinnä Raamatun tekstistä.

Kaikkien syytteiden kohdalla kiistän syyllistyneeni mihinkään lainvastaiseen, mutta Twitter-päivitykseen kohdistuva syyte on erityisen ongelmallinen jo pelkästään tuomioistuinkäsittelyn kannalta, sillä siinä syyte kohdistuu yksinomaan uskonnonvapauden ydinalueeseen – Raamatun sisällön laillisuuden arviointiin. Raastupa ei ole oikea paikka raamatuntulkinnalle. Rikosasiana Raamatun tekstien soveliaisuutta ei ole Suomessa aikaisemmin oikeudessa käsitelty. Vaatimukseni tarkoittaa sitä, että käräjäoikeus ei ottaisi lainkaan twiittiäni koskevaa syytettä tutkittavaksi.

Tässä syytekohdassa on tosiasiallisesti kysymys raamatunjakeiden levittämisen ja yleisön saataville saattamisen laillisuudesta.

Pääosin Raamatun tekstiin perustuva syyte ei kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, koska oikeus menettelisi neutraliteettivelvoitteensa vastaisesti ottamalla kantaa näin keskeiseen uskonnolliseen kysymykseen. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön linjauksen mukaan kenenkään ei tarvitse perustella uskoaan viranomaisen edessä. Linjauksen merkitys korostuu tässä asiassa, koska rikosoikeudenkäynti on sellaisenaan omiaan ankarasti painostamaan ihmistä luopumaan uskostaan.

Odotan tätä koskevaa ratkaisua ennen oikeudenkäyntipäivän määräämistä. Pidän tätä tärkeänä ennakkoratkaisuna, jotta tulevaisuudessakaan kukaan ei joutuisi rikosasiassa minkäänlaiseen uskonnolliseen tenttiin, tuomarin edessä perustelemaan uskoaan tai raamatunjakeita.

Julkaisin 17.6.2019 henkilökohtaisella Twitter -tililläni Riihimäen ev. lut. seurakunnan kirkkovaltuutettuna päivityksen, jossa on kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27 seuraavasti:

Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.”

Kuvan saatteeksi kirjoitin kirkon johdolle osoitetun kysymyksen:

Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?

Asiamiehenäni toimii oikeudenkäynnissä varatuomari Matti Sankamo, joka voi tarvittaessa vastata oikeusprosessiin liittyviin kysymyksiin (044 019 5577, [email protected] ).

Päivi Räsänen

0505113065

 

Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta niin pitkälle kuin on tarve.

TIEDOTE

29.4.2021

 

Kansanedustaja Päivi Räsänen:

 

Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta niin pitkälle kuin on tarve.

 

Olen tänään aamulla saanut puhelimitse tiedon, että valtakunnansyyttäjä on päättänyt nostaa syytteen minua vastaan kolmesta eri teosta. Haastehakemus näistä on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen. Minua epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vuonna 2004 julkaistusta, kirjoittamastani pamfletista ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen.” Tästä syytetään myös kirjan julkaisseen Luther-säätiön asiamiestä Juhana Pohjolaa. Toiseksi minua syytetään 17.6.2019 julkaisemastani Twitter-, Instagram- ja Facebook- päivityksestä, jossa kyseenalaistin kirkon osallistumisen Pride-tapahtumaan ja liitin siihen kuvan Raamatun tekstistä, Roomalaiskirjeestä 1:24-27. Kolmanneksi minua syytetään lausunnoistani Ruben Stillerin 19.12.2019 keskusteluohjelmassa ”Mitä Jeesus ajatteli homoista?”

 

Päätös oli yllättävä, jopa järkyttävä. En katso syyllistyneeni minkään ihmisryhmän uhkaamiseen, panetteluun tai solvaamiseen.  Näissä kaikissa on kysymys Raamatun opetuksista avioliitosta ja sukupuolisuudesta. Lausunnoistani seuranneissa syytteissä on pohjimmiltaan kysymys siitä, saako Suomessa pitää esillä ja ilmaista vakaumusta, joka pohjautuu Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin. En katso millään tavoin halventaneeni homoseksuaaleja, joiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia olen toistuvasti kertonut kunnioittavani ja puolustavani. Raamatun opetus on kuitenkin siinä selkeä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on Jumalan tahdon vastaista.

 

Apostoli Paavalin opetuksissa ei ole kysymys pelkästään avioliiton puolustamisesta miehen ja naisen välisenä vaan siitä, miten ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään. Jos Jumalan sanan opetukset synnistä torjutaan, samalla tehdään tyhjäksi kristillisen uskon ydin: Jeesuksen ristinuhri kaikkien syntien sovitukseksi ja tieksi iankaikkiseen elämään.

 

Mahdollinen tuomio kiihottamisrikoksesta olisi siis jopa kaksi vuotta vankeutta tai sakkorangaistus. Mutta vielä suuremmaksi ongelmaksi tuomiota nousisi vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle. Mikäli tätä oikeuden päätöstä ei noudattaisi, se johtaisi kovenevaan uhkasakkokierteeseen. Samalla tällainen tuomio avaisi pään vastaavien julkaisujen kiellolle ja uhkan modernista kirjaroviosta. On myös huomattava, että niin pamfletin kuin Stiller-ohjelman kohdalla poliisin mukaan esitutkintaa ei olisi edes tarvinnut käynnistää eikä epäillä rikosta. Poliisi totesi tässä päätöksessään: ”Mikäli esimerkiksi joidenkin Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin sellaisenaan täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, olisi myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen lähtökohtaisesti kiihottamisrikoksena rangaistava.” On siis kysymys hyvin syvästi uskonnon- ja sananvapaudesta.

 

Lähden kuitenkin oikeuteen rauhallisin ja rohkein mielin luottaen siihen, että Suomi on oikeusvaltio, jossa kunnioitetaan perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia ihmisoikeuksia, sanan- ja uskonnonvapautta. Kristilliseen uskoon perustuva vakaumus on enemmän kuin mielipide. Varhaiset kristityt pysyivät vakaumuksessaan leijonien luolassa, miksi en siis minä käräjäsalissa. En peräännyt siitä, mitä kirjoitin enkä pyydä anteeksi apostoli Paavalin opetuksia. Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta niin pitkälle kuin on tarve.

 

Samalla rohkaisen muitakin käyttämään sanan- ja uskonnonvapauttaan. Tämä päätös osoittaa, että nyt on aika puolustaa näitä vapauksia.

 

Lopuksi totean, että Valtakunnansyyttäjä on aiemmin kertonut joutuneensa tämän tapauksen johdosta epäasiallisten viestien kohteeksi. Toivon, että mitään henkilöön menevää, loukkaavaa viestintää ei häneen kohdistettaisi.

 

Päivi Räsänen

0505113065