Tiedotteet

RSS

Kannanotto: Räsänen: Harmaan talouden torjunta kannattava sijoitus

KANNANOTTO 15.10.2015

Julkaisuvapaa

 

Viime hallituksen sisäministeri, kansanedustaja Päivi Räsänen ihmettelee, miksi harmaan talouden torjunta ei ole yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Edellisellä vaalikaudella käynnistettiin tämän vuoden vaihteessa päätyvä erityinen harmaan talouden torjuntaohjelma ja lisäpanostettiin 20 miljoonaa euroa harmaan talouden torjuntaan eri viranomaisille. Nyt hallitus sen sijaan leikkaa poliisilta ne talousrikostutkintarahat, joiden avulla kyettiin viime vaalikaudella lisäämään rikos- ja verohyödyn takaisinsaantia lähes 50 miljoonaan euroon vuositasolla. 

– Onko hallitus nostanut kädet ylös talousrikollisuuden edessä? On arvioitu, että menetämme verotuloja jopa 15 prosenttia talousrikollisuuden vuoksi. Talousrikostorjunnan henkilötyövuosia poliisissa vähennetään lähes 100 henkilötyövuodella viime vuoden tasosta, ja valtiolle saadun rikoshyödyn hallitus olettaa putoavan noin 13 miljoonalla eurolla.

Hallitusohjelmassa pyritään saavuttamaan 150 miljoonan euron lisätulot yritysveropohjaa tiivistämällä ja kitkemällä harmaata taloutta, mutta budjetista lisäresursseja harmaan talouden torjumiseen on vaikea löytää.

– Harmaan talouden torjunta on poikkeuksellisen varma ja tuottava sijoitus. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan merkittäviä lisäresursseja harmaan talouden torjuntaan. Siihen laitetut resurssit saadaan moninkertaisesti takaisin, kuten viime vaalikausi osoitti. Jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden merkitys on tärkeää, sillä talousrikollisuus on poliisin vaikeimpia tutkintahaaroja.

Räsäsen mukaan hallituksen säästösuunnitelma on vaarallinen, sillä tehokasta talousrikostorjuntaa ei polkaista käyntiin nopeasti.

– Harmaan talouden torjunta on väärä säästökohde. On sääli, jos nyt menetämme ne osaajat, jotka viime kaudella koulutettiin vaativaan tutkintaan. Sisäministeriön mukaan talousrikostutkijat ovat tuoneet valtiolle enemmän tuloja kuin mitä heidän palkkaamisensa on maksanut. Jos harmaata taloutta tahdotaan yhteiskunnassa torjua, olisi ohjelman jatkaminen hyväksi todettu toimintamalli, Räsänen toteaa.

 

Yhteys:

Päivi Räsänen

050 5113065

 

 

Tiedote: Räsänen vaatii keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen säilyttämistä

 

Vapaa julkaistavaksi

10.6.2015

Räsänen vaatii keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen säilyttämistä

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) jätti tänään hallitukselle ensimmäisenä allekirjoittajana kirjallisen kysymyksen keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen säilyttämisen puolesta. Suomessa on arvioitu olevan keliakiaa sairastavia jopa yli 36 000 ihmistä. Keliaakikot ovat voineet saada Kelalta korvausta gluteenittoman ruokavalion kustannuksiin 23,60 euroa kuukaudessa, mutta Juha Sipilän hallitusohjelmassa tehdyn linjauksen mukaan ruokavaliokorvaus olisi nyt kuitenkin poistumassa 1.1.2016 alkaen. Hallitusohjelman linjaus asettaa keliakiaa sairastavat perusteettomasta syystä eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin pitkäaikaissairaisiin. Keliakiaan ei ole lääkettä, vaan sitä hoidetaan gluteenittoman ruokavalion kautta, mistä johtuen keliaakikoiden tulee saada ruokavaliokorvaus muiden vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkekorvausten tavoin.

Ruokavaliokorvauksen poistamisella hallitus tavoittelee 10 miljoonan vuosittaisia säästöjä julkisen talouden kustannuksiin, mutta seuraus voi olla päinvastainen, kun huomioidaan korvauksen poistamisesta tulevat mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset kokonaisvaikutukset pitkällä tähtäimellä. Tehdyn hintavertailun mukaan ruokavalionhoidosta aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia, mistä johtuen korvaus on hoidon kannalta merkityksellinen erityisesti pienituloisille, opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille sekä sairauden perinnöllisyydestä johtuen perheille. Huomioitavaa on myös, että kansainvälisessä vertailussa useampikin Euroopan maa maksoi enemmän tukea kuin Suomi tällä hetkellä.

Päivi Räsänen

0505113065

 

 

TIEDOTE: Räsänen: Toivon puoluekokouksessa kilpailua johtopaikoista

1.6.2015

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd):

TOIVON PUOLUEKOKOUKSESSA KILPAILUA JOHTOPAIKOISTA

En asetu ehdolle seuraavaksi puolueen puheenjohtajaksi. Kristillisdemokraattien puoluekokous järjestetään Savonlinnassa 28.-29.8.2015. Siihen saakka kannan vastuun puolueen johtamisesta kaksi vuotta sitten puoluekokoukselta saamani valtuutuksen mukaisesti.

Olen kiitollinen siitä, että olen saanut johtaa puoluetta reilun 10 vuoden ajan. Merkittävimpinä saavutuksina tältä ajalta pidän puolueen vaikuttavuuden kasvua. Tähän ajanjaksoon mahtuivat sekä onnistuneiden vaaliliittoneuvotteluiden ja ehdokasasettelun ansiosta saatu europarlamenttipaikka vuosina 2009-2014 että neljän vuoden jakso Kataisen ja Stubbin hallituksissa. Näiden seurauksena puolue on pystynyt vahvasti vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä kehittämään laaja-alaista osaamistaan. Olemme edelleen arvopuolue, mutta entistä vahvemmin myös osaava, luotettava ja vastuullinen yleispuolue.

Ennen kevään eduskuntavaaleja kerroin, että arvioin oman asemani eduskuntavaalien ja hallitusneuvottelujen jälkeen. Lupasin myös tehdä lopullisen päätökseni ja kertoa ratkaisuni kesäkuun alussa. Haluan nyt kantaa vastuuni oppositioasemasta ja eduskuntavaalituloksesta tukemalla ja kannustamalla muita ehdokkaita tavoittelemaan puheenjohtajuutta. Toivon, että näkisimme Savonlinnassa reilua kilpailua paikasta. Mielestäni eduskuntapuoluetta tulee johtaa eduskunnasta käsin. Eduskuntaryhmästämme löytyy useita erinomaisia vaihtoehtoja: sekä vahvaa kokemusta että tuoretta intoa.

Puolueellamme on takana neljä raskasta vastuunkantamisen vuotta. Näen edessämme neljä kasvun vuotta. Oppositioasema tarjoaa erittäin hyvän mahdollisuuden puolueen ideologian, ohjelmien ja tavoitteiden kirkastamiseen. Haasteemme on tarjota hallitukselle rakentavaa tukea ja vastuullisia vaihtoehtoja. Olen kiitollinen myös kansalaisten luottamuksesta, jonka turvin olen saanut toimia kansanedustajana jo yli 20 vuoden ajan ja nyt jatkaa työtä kuudennelle kaudelle. Tässä työssä pystyn tehokkaasti hyödyntämään sekä osaamista että verkostoja, joita olen saanut puheenjohtaja- ja ministerikaudelta. 

 

Päivi Räsänen

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Mikko Rekimies 0445525030

 

 

 

Tiedote: Räsänen: Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ja sisäisen turvallisuuden tilanne huolestuttavat

Puheenjohtaja
Päivi Räsänen
Kristillisdemokraatit

Kannanotto 27.5.2015

Päivi Räsänen: Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ja sisäisen turvallisuuden tilanne huolestuttavat

Hallitusohjelma sisältää runsaasti kannatettavia esityksiä ja tavoitteita, joita myös Kristillisdemokraatit ovat esittäneet. Pidän myönteisenä sitä, että hallitukseen nimetään perheministeri, vaikka erityisiä lapsiperheitä tukevia esityksiä ei ohjelmasta löydykään.

Talouden tasapainottaminen ja leikkaukset ovat välttämättömiä, mutta koulutukseen kohdistettujen leikkausten kokoluokka on yllättävä, koska kaikki puoluejohtajat lupasivat ennen vaaleja, ettei koulutuksesta leikata.

Sisäisen turvallisuuden määrärahoihin esitetään vain 50 miljoonan euron lisäystä. On hämmästyttävää, että kaavailtu lisäys on noin puolet pienempi kuin mitä kaikki puolueet yhdessä sopivat parlamentaarisessa työryhmässä ennen vaaleja. Kun hallitus esittää vielä toimintamenosäästöjä kaikille hallinnonaloille, edessä näyttää olevan poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastustoimen henkilöstön vähentäminen. Toivon, että uusi hallitus harkitsee tarkkaan, minkä arvon se antaa suomalaisten arjen turvallisuudelle.

Lisätiedot:
Erityisavustaja Iina Mattila, p. 050 399 8282

 

Kannanotto: HALLITUKSEN TORJUTTAVA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN SISÄISET SIIRROT

Puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen (kd):

 

 HALLITUKSEN TORJUTTAVA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN SISÄISET SIIRROT

 

Vetoan Sipilän tulevaan hallitukseen, että se päättäväisesti torjuisi EU-komission ehdotukset turvapaikan hakijoiden sisäisistä siirroista, olipa kyse pakosta tai vapaaehtoisuuteen pohjautuvasta järjestelmästä. EU-komission on kerrottu suunnittelevan esitystä, joka ohjaisi liki 700 turvapaikanhakijaa Suomeen.

 

Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot eri EU-maihin lisäisivät laittoman maahantulon vetovoimaisuutta ja todennäköisesti entisestään ihmisuhrien määrää Välimerellä. Suomen aiempien hallitusten ja eduskuntien kanta on selkeästi ollut se, että emme hyväksy turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja, eikä tällaista järjestelmää ole yksikään valtio ehdottanut aiemmin sisäministerien neuvoston kokouksissa. Mielestäni sitä ei tule tukea myöskään vapaaehtoisuuden pohjalta. On pidettävä kiinni siitä peruslähtökohdasta, että jokainen valtio vastaa omalle alueelleen tulevista turvapaikanhakijoista ja saa siihen tarvittavaa tukea EU:n rahastojen ja virastojen asiantuntija-avun kautta.

 

Sen sijaan EU:n alueella tulee kehittää edelleen kiintiöpakolaisjärjestelmää, joka kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin pakolaisiin, joilla ei ole varaa eikä mahdollisuuksia kalliisiin salakuljetusmatkoihin. Siinä pakolaiset valitaan suoraan pakolaisleireiltä, samalla selvittäen mahdolliset turvallisuusriskit ja sijoitetaan kuntiin, jolloin ei synny laittomien maahanmuuttovirtojen imua. Näin voidaan parhaiten edistää humaania, mutta hallittua maahanmuuttopolitiikkaa sekä Suomessa että Euroopan Unionissa.

 

Päivi Räsänen

0505113065