Oikeudessa punnitaan Suomen sanan- ja uskonnonvapauden tila

TIEDOTE

24.1.2022

Kansanedustaja Päivi Räsänen

Oikeudessa punnitaan Suomen sanan- ja uskonnonvapauden tila

Olen helpottunut siitä, että tämä kauan odotettu ja raskas päivä on nyt takana. Toivon, että oikeus vapauttaa sekä minut että Juhana Pohjolan kaikista syytteistä ja antaa vapauttavan päätöksen. Oikeudenkäynti jatkuu 14.2 ja päätös tulee siitä noin kuukauden kuluttua. Jään odottamaan päätöstä rauhallisella ja toiveikkaalla mielellä.

Tämä tapaus on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen. Oikeuden päätös ei koske pelkästään kristittyjen vaan muidenkin vapautta ilmaista oma vakaumuksensa. Oikeudessa vetosin perustuslakiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin kirjattuun sanan- ja uskonnonvapauteen. En peräänny Raamattuun pohjautuvasta vakaumuksestani.

Kaikkien syytteiden kohdalla kiistän syyllistyneeni mihinkään lainvastaiseen. Tutkinnan kohteena olevat lausuntoni kytkeytyvät Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin avioliitosta, miehenä ja naisena elämisestä ja erityisesti apostoli Paavalin opetukseen homoseksuaalisista teoista Jumalan tahdon vastaisina. Raamatun opetukset eivät nouse vihasta mitään ihmisryhmää kohtaan vaan rakkaudesta lähimmäiseen, hänen parhaakseen.

Syyttäjä on esittänyt näkemyksistäni useita vääriä, paikkansapitämättömiä, jopa valheellisia väitteitä. Syyttäjän mukaan näkemykseni on, että ”homoseksuaalit eivät myöskään ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit.” Tällaista en ole missään yhteydessä sanonut. Olen moneen kertaan korostanut sitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Kohdassa, johon syyttäjä viittaa, puhuttiin Raamatun luomiskertomuksesta. Siitä totesin: ”Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi. Hän loi heteroseksuaaliksi. Hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille.”

Toisin kuin syyttäjä väittää, en Stiller-keskusteluohjelmassa sanonut homoseksuaalisuutta geneettiseksi rappeumaksi enkä sairautta aiheuttavaksi geeniperimäksi. Päinvastoin torjuin keskusteluohjelman toimittajan ehdottaman ajatusleikin homoseksuaalisuudesta geneettisenä ominaisuutena sanoen, että aivan tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on pieni.

Lisäksi syyttäjä väittää, että näkemykseni mukaan taipumus lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön olisi väistämättä homoseksuaalisuuteen liittyvä ominaisuus. Tällaista en ole sanonut enkä niin ajattele. En ole myöskään pitänyt homoseksuaaleja alempiarvoisina ihmisinä, kuten syyttäjä väittää, vaan täysin tasavertaisina ja yhtä arvokkaina Jumalan kuvasti luotuina ihmisinä.

Ihmettelen syvästi sitä, että valtakunnansyyttäjän tulkinnan mukaan käytän Raamattuun perustuvaa vakaumustani kiihottamistarkoituksessa. Pidän väitettä uskonvakaumusta syvästi halventavana. Syytteenalaiset kantani eivät poikkea klassisesta kristinuskosta, eikä avioliittoa koskeva näkemykseni poikkea kirkon virallisesta linjasta. Syyttäjän tulkinta vaikuttaisi olennaisesti uskonnonvapauden piiriin kaventumiseen Suomessa ja on siksi perusoikeusnäkökulmasta arvioituna vahingollinen.

Mahdollinen tuomio kiihottamisrikoksesta olisi enintään kaksi vuotta vankeutta tai sakkorangaistus. Mutta vielä vakavammaksi ongelmaksi nousisi vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle. Tuomio avaisi pään vastaavien julkaisujen kiellolle ja uhkan modernista kirjaroviosta.

On mahdollista, että syytteiden käsittely etenee korkeampiin oikeusasteisiin, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa.

Tuomioistuin joutuu nyt tietojeni mukaan ensimmäistä kertaa Suomessa ottamaan kantaa siihen, voiko Raamatun siteeraaminen olla rikos. Tuomarit joutuvat pohtimaan perusoikeuksien suhdetta rikoslakiin ja perusoikeuksien keskinäistä suhdetta.

Olen huolellisesti käynyt kirjoitukseni ja lausumani läpi, jotka ovat tarkastelun kohteena, ja seison edelleen klassiseen kristinuskoon perustuvien ajatusteni takana. Tässä tilanteessa koen kunniatehtäväkseni puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta. Puolustan sitä, että Suomessa edelleenkin saa tunnustaa Raamattuun perustuvaa ajattelua, kristillistä opetusta ihmisestä.

Tahdon esittää syvän kiitoksen kaikille niille tuhansille ihmisille, jotka ovat tukeneet minua tämän raskaan prosessin aikana.

Helsingin käräjäoikeus käsitteli siis tänään Valtakunnansyyttäjän minua vastaan nostamat syytteet. Prosessi sai alkunsa kesäkuussa 2019 julkaisemastani twiitistä, jossa esitin kysymyksen Pride- tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneelle ev. lut. kirkolle. Julkaisuni pääsisältö oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27. Kritiikkini kohteena ei ollut mikään vähemmistö, vaan oman kirkkokuntani johto. Kirkkolain ja -järjestyksen mukaan kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa ja kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Kansalaisen rikosilmoituksen pohjalta käynnistyneen esitutkinnan tultua julkisuuteen, rikosilmoituksia tehtailtiin kaikkiaan viisi. Valtakunnansyyttäjä nosti 22.4.2021 syytteet kolmesta eri teosta. Esiin nostettiin myös v. 2004 julkaistu kirjoittamani pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”, joka on luettavissa osoitteessa https://www.lhpk.fi/mieheksi-ja-naiseksi-han-heidat-loi/ ja Ruben Stillerin 20.12.2019 julkaistu radiokeskustelu ”Mitä Jeesus ajatteli homoista”, joka on kuunneltavissa Yle areenasta https://areena.yle.fi/audio/1-50363169.

Näiden kahden jälkimmäisen osalta poliisi ei katsonut rikosta tapahtuneen, mutta valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnat suoritettaviksi. Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.