Kutsu poliisikuulusteluun nostaa huolen uskonnon- ja sananvapauden rajoittamisesta

TIEDOTE

28.10.2019

Kansanedustaja Päivi Räsänen:

Kutsu poliisikuulusteluun nostaa huolen uskonnon- ja sananvapauden rajoittamisesta

 

Kesäkuussa sosiaalisessa mediassa julkaisemastani kannanotosta käynnistetty rikostutkinta jatkuu. Sain kutsun poliisikuulusteluun, joka toimitetaan tämän viikon perjantaina 1.11. klo 11.15 alkaen Pasilan Poliisitalolla.  Minua kuulustellaan rikoksesta epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (5500/R/53318/19), josta voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Olen hämmästynyt siitä, että tutkintaa edelleen jatketaan tapauksessani, jossa on kysymys syvästi uskonnon- ja sananvapaudesta. En katso syyllistyneeni rikokseen ottaessani kantaa Raamatun pohjalta Suomen evankelisluterilaisen kirkon toimintaan.

17.6 julkaisemani twiitin oleellinen sisältö oli sitaatti Raamatun Uudesta testamentista, Roomalaiskirjeen luvusta 1, jakeet 24-27. Olin kirkon luottamushenkilönä tyrmistynyt siitä, että kirkko ilmoittautui Helsingissä järjestetyn Pride-tapahtuman kumppaniksi. Kirkkojärjestyksen mukaan ”kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.” Pride-tapahtumassa juhlistetaan sellaisia tekoja, joista Raamattu käyttää sanoja synti ja häpeä. Tämän pohjalta kysyin: ”Miten kirkon oppiperusta, Raamattu sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?”

Vetoan myös siihen, että sain hiljattain tiedon rikosilmoituksesta, joka oli tehty nyt elokuussa 15 vuotta sitten kirjoittamastani saman sisältöisestä pamfletista. Tässä tapauksessa esitutkintaa ei edes käynnistetty sillä perusteella, että ”pamfletissa on kysymys ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden valossa sallittujen moraalisten käsitysten ja arvostusten esittämisestä.” Vuonna 2004 julkaistu pamfletti löytyy osoitteesta  https://www.lhpk.fi/j…/aamuntahdet/29_mieheksijanaiseksi.pdf .

Mikäli Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen tulisi johdonmukaisesti rangaistavaksi. Huomautan myös, että eduskunta on yksimielisesti hyväksynyt kirkkolain, jonka mukaan kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Eduskunta ei siis ainoastaan ole sallinut kirkon noudattaa Raamattua sen toiminnassa ja opissa vaan suorastaan kirkkolailla säätänyt, että näin tulee toimia. Kirkkolain uudistus on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä, mutta ehdotettu sisältö on tältä osin sama kuin aiemmin.

Rikostutkinnan lopputuloksesta riippumatta aion edelleen käyttää perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvattua uskonnonvapautta pitämällä esillä Jumalan pyhän sanan opetuksia ja rohkaisen myös muita niin tekemään.

(Rikoslaki, 10. pykälä: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.)