TAVOITTEEKSI HALLITTU PAKOLAISPOLITIIKKA

 

Suomen viranomaiset ja järjestökenttä ovat osoittaneet ammattitaitonsa ja yhteistyökykynsä viime kesänä alkaneen turvapaikanhakijoiden vyöryn hoitamisessa. Maahanmuuttoviranomaiset, poliisi ja rajavartiolaitos ovat kyenneet hoitamaan kymmenkertaistuneen joukon rekisteröinnit, haastattelut ja hätämajoituksen. Järjestötyöhön on rekrytoitu lyhyessä ajassa 10 000 vapaaehtoista rakentamaan vastaanottotoimintaa.

Sisäministeriössä oli jo aiemmin tehty varautumissuunnitelmia pakolaistulvan varalle. Edellisellä hallituskaudella turvapaikkaprosessia tehostettiin lupakäsittelyä nopeuttamalla saavuttaen 20 prosentin säästöt.

Sisäministerinä toimiessani poliittisesti vaikein ja hallituksen sisällä eniten vastustusta herättänyt lakihanke koski maasta poistettavien vapaaehtoista paluuta. Ilman sitä nyt oltaisiin suurissa vaikeuksissa. Laista korjattiin epäkohta, joka aiemmin velvoitti antamaan oleskeluluvan ja vastaanottopalvelut henkilöille, jotka olivat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen mutta eivät vapaaehtoisesti suostuneet palaamaan sellaisiin kotimaihin, jotka puolestaan eivät ota vastaan pakkopalautuksia. Tämä koski erityisesti Somalian, Irakin ja Afganistanin kansalaisia.

Suomeen tuli viime vuonna 32 500 turvapaikanhakijaa, suurelta osin juuri näistä maista. Heistä jopa 20 000 saanee kielteisen päätöksen tai poistuu itse. Ilman viime kaudella tehtyä lainmuutosta nämä henkilöt olisivat käytännössä voineet itse valita jäävänsä maahan, vaikka perusteita oleskelulle ei olisi.

Lainmuutosta jarruttivat erityisesti Rkp, vihreät ja vasemmistoliitto. Vasta hallituspohjan supistuttua koko vaalikauden valmisteltu hanke oli poliittisesti mahdollista viedä läpi.

Tällä kaudella pahimmat virheet maahanmuuttopolitiikassa on tehty EU-politiikassa. Kaikki panokset olisi pitänyt laittaa pakolaistulvan ehkäisyyn: EU:n ulkorajavalvonnan tehostamiseen, pakolaisleirien tilanteen helpottamiseen, tuen suuntaamiseen kriisimaiden lähialueille ja kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamiseen. Kesän 2015 päätös 160 000 turvapaikanhakijan sisäisistä siirroista EU:n jäsenmaiden kesken antoi ihmissalakuljettajille ja heidän kohteilleen viestin, jonka myötä ihmisiä lähti pyrkimään laittomia reittejä pitkin Eurooppaan. Ennätysmäärä ihmisiä myös hukkui Välimereen. Valitettavasti kesän kynnyksellä valittu uusi hallitus oli EU:n päätöksenteossa hampaaton.

Euroopan Unionin alueelle virtasi viime vuonna hallitsemattomasti miljoona turvapaikanhakijaa, kun taas EU-maat ovat ottaneet hyvin vähän kiintiöpakolaisia, yhteensä vain muutama tuhat vuosittain.

Kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistaminen on inhimillisintä ja hallituinta pakolaispolitiikkaa. Kiintiöpakolaiset valitaan suoraan pakolaisleireiltä, jossa heidän taustansa ja avuntarpeensa on selvitetty ennen siirtoa kuntiin. Suomen tulee nyt jämäkästi vaatia EU:n sisäisiä siirtoja koskevan päätöksen kumoamista ja sen sijaan vuosittaisen pakolaiskiintiön nostamista yhteismäärältään esimerkiksi 100 000 henkilöön.

Päivi Räsänen

kansanedustaja

Julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa.