Vetoan osapuoliin, myös oppositioon

Tilanne työmarkkinaosapuolten ja maamme hallituksen välillä on ajautunut vakavaan kriisiin. Satamien, tavaraliikenteen ja paperikoneiden pysähtyminen sekä koulujen ja päiväkotien sulkeutuminen ei nosta Suomen taloutta eikä edistä kilpailukykyloikkaa.

Nyt tarvitaan kaikilta osapuolilta rakentavaa asennetta ja tekoja. Neuvottelut lakkojen ja mielenilmausten estämiseksi on saatava käyntiin.

Vetoan myös oppositiopuolueisiin. Tilanne on vakava, eikä siitä pidä yrittää lyhytnäköisesti mitata ulos poliittista hyötyä. Nyt on aika kaikkien tahojen etsiä kansallista yhtenäisyyttä ja isänmaan parasta.