EDUSKUNNALLE TIEDONANTO FENNOVOIMAN TILANTEESTA

Eduskunnalle tulee turvata oikeus ottaa kantaa Fennovoiman hankkeeseen tilanteessa, jossa kotimaisen omistuksen edellytykset näyttävät varsin kyseenalaisilta erityisesti kroatialaisyhtiön mahdollisten Rosatom-kytkösten vuoksi . On myös huomattava, että suomalaisen teollisuuden kiinnostus hanketta kohtaan on osoittautunut heikommaksi kuin valtioneuvoston ja eduskunnan tehdessä päätöstä oletettiin.

Eduskunta teki myönteisen periaatepäätöksen 5. joulukuuta Fennovoiman täydennyshakemuksesta äänin 115-74 todeten hankkeen olevan yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Kannatin itsekin hanketta niin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, valtioneuvostossa kuin eduskunnassa virkavalmisteluun perustuvilla energiapoliittisilla perusteilla. Valtioneuvosto asetti rakentamisluvalle edellytyksen vähintään 60 prosentin kotimaisesta omistuksesta kesäkuun 2015 loppuun mennessä. On selvää, että juridisen arvion Fennovoiman rakentamisluvan edellytyksistä tekee työ- ja elinkeinoministeriö ja päätöksen aikanaan valtioneuvosto. On tärkeää, että TEM tekee huolellisen arvion kroatialaisyhtiön taustoista.

Pidän kuitenkin oleellisena sitä, että eduskunta saa perusteellisen selvityksen Fennovoiman tilanteesta erityisesti siinä tilanteessa, jos TEM päätyisi hyväksymään kroatialaisyhtiön osaksi kotimaisen omistuksen edellytyksiä. Mahdollisessa hylkäystilanteessakin eduskunnalle on turvattava mahdollisuus ottaa kantaa energiapolitiikan tulevaisuuteen ja tarpeisiin muuttuneessa tilanteessa.

Tiedonanto tarjoaa mahdollisuuden sekä perusteelliseen valiokuntakäsittelyyn että eduskunnan kannanottoon äänestämällä.