Tulosta kuohujen keskellä

 

Hallituskokoonpanon pienentyessä viime syyskuussa sain vastuulleni sisäministeriön ja kirkollisten asioiden lisäksi myös tulliasiat valtiovarainministeriöstä. Tehtävä osoittautui haasteellisemmaksi mutta samalla mielenkiintoisemmaksi kuin olin odottanut.

Jo lokakuussa Tullin sisäiset ristiriidat putkahtivat julkisuuteen virkavapaalla olevaan pääjohtajaan Antti Hartikaiseen kohdistuneiden ja selvitysten kautta pääosin perättömiksi osoittautuneiden syytösten muodossa. Ymmärsin, että tilannetta täytyy lähteä selvittämään heti, jos mielin saada tulosta aikaan vielä ministerivastuuni aikana. Käynnistyi varsin mittava selvitystyö, jossa kuultiin eri osapuolia ja konsultoitiin maamme virkamiesoikeuden huippuasiantuntijoita. Selvitysten valmistuttua helmikuussa määrittelin asiantuntijoiden suosittelemat toimenpiteet Tullin ristiriitojen selvittämiseksi. Tulehtunutta tilannetta alettiin ratkoa saman tien kokeneiden työyhteisökonsulttien avulla. Jatkotyöstäminen on nyt ministeri Stubbin, valtiovarainministeriön ohjaavien virkamiesten sekä virkavapaalta palanneen pääjohtaja Hartikaisen vastuulla.

Kohukeskeinen mediahuomio peittää usein alleen hyvät uutiset, joita olisi Tullistakin kerrottavana paljon enemmän. Tänä aikana Tulli on tehnyt loistavaa tulosta ja suoriutunut sille annetuista tehtävistä hyvin. Suomen Tulli on noteerattu useissa kansainvälisissä vertailuissa parhaimmiston joukkoon kuuluvaksi koko maailmassa.

Harmaan talouden vastainen hanke (2012–15) on ollut Tullin osalta menestyksekäs niin euroissa kuin toiminnan ja valvonnan tehostumisen näkökulmasta. Tullin osuus hankkeeseen kohdistetusta lisärahoituksesta oli miljoona euroa, joilla saavutettiin yli 140 miljoonan euron lisätuotot valtiolle.

Vuonna 2014 tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohosi 31 miljoonasta 126,2 miljoonaan euroon. Tulli on pystynyt sopeutumaan hyvin nopeaan digitalisoitumisen tuomaan toimintaympäristön muutokseen, jonka myötä niin tullipalvelut kuin rikoksetkin ovat siirtyneet yhä enemmän internetiin.

Heinäkuussa 2014 lakiin sisällytettiin alkoholin tuontia koskevat ohjetasot näyttö- ja selvitysvelvollisuuden asettamiseksi matkustajalle. Lain muutoksen jälkeen lähinnä Viron liikenteeseen keskittynyttä alkoholin tuontia on valvottu Tullissa tehostetusti. Kristillisdemokraatit neuvottelivat Tullille 600 000 euron lisämäärärahan tälle vuodelle alkoholin maahantuonnin valvontaan.

Niin sanottua PTR-yhteistyötä poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen välillä on viety eteenpäin. Näiden virastojen keskittäminen saman ministerin salkkuun on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Pitäisin ihanteellisena, jos sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset olisivat myös jatkossa saman ministerin vastuulla ja jopa samassa ministeriössä.

Päivi Räsänen

kansanedustaja (kd)

 

Julkaistu Itä-Hämeessä 9.6.2015.