Tiedote: Räsänen vaatii keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen säilyttämistä

 

Vapaa julkaistavaksi

10.6.2015

Räsänen vaatii keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen säilyttämistä

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) jätti tänään hallitukselle ensimmäisenä allekirjoittajana kirjallisen kysymyksen keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen säilyttämisen puolesta. Suomessa on arvioitu olevan keliakiaa sairastavia jopa yli 36 000 ihmistä. Keliaakikot ovat voineet saada Kelalta korvausta gluteenittoman ruokavalion kustannuksiin 23,60 euroa kuukaudessa, mutta Juha Sipilän hallitusohjelmassa tehdyn linjauksen mukaan ruokavaliokorvaus olisi nyt kuitenkin poistumassa 1.1.2016 alkaen. Hallitusohjelman linjaus asettaa keliakiaa sairastavat perusteettomasta syystä eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin pitkäaikaissairaisiin. Keliakiaan ei ole lääkettä, vaan sitä hoidetaan gluteenittoman ruokavalion kautta, mistä johtuen keliaakikoiden tulee saada ruokavaliokorvaus muiden vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkekorvausten tavoin.

Ruokavaliokorvauksen poistamisella hallitus tavoittelee 10 miljoonan vuosittaisia säästöjä julkisen talouden kustannuksiin, mutta seuraus voi olla päinvastainen, kun huomioidaan korvauksen poistamisesta tulevat mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset kokonaisvaikutukset pitkällä tähtäimellä. Tehdyn hintavertailun mukaan ruokavalionhoidosta aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia, mistä johtuen korvaus on hoidon kannalta merkityksellinen erityisesti pienituloisille, opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille sekä sairauden perinnöllisyydestä johtuen perheille. Huomioitavaa on myös, että kansainvälisessä vertailussa useampikin Euroopan maa maksoi enemmän tukea kuin Suomi tällä hetkellä.

Päivi Räsänen

0505113065