Maahanmuuttopolitiikan haaksirikko

 

Suomen hallitus taipui eilen EU:n sisäministerikokouksessa enemmistön kantaan eikä vastustanut hanketta turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisesta. Ihmettelen sitä, että hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja ei kestänyt edes ensimmäistä kuukauttaan, vaikka perussuomaisille juuri tämä oli keskeinen vaaliteema.

Kokemuksesta tiedän, että paine neuvoston kokouksessa voi olla kova. Mutta silti pitäisi säilyttää oma linjansa. Kun Bulgariaa ja Romaniaa yritettiin työntää Schengen jäseniksi, jouduin puolustamaan kantaani niin hallituksen sisällä kuin neuvoston kokouksessa altavastaajana. Linja piti ja vähitellen myös suuret EU-maat Saksa ja Ranska tulivat samalle linjalle.  Miksi perussuomalaiset ei suurena hallituspuolueena pysty puolustamaan linjaansa kun kristillisdemokraatit onnistui pienenä hallituspuolueena?

Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot eivät ratkaise siirtolaisongelmaa vaan päinvastoin ne voivat sitä pahentaa. Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot lisäävät laittoman maahantulon vetovoimaa ja samalla ruokkivat edelleen ihmissalakuljettajien järjestäytynyttä rikollisuutta.

Suomen hallitukset ja eduskunnat ovat tähän asti johdonmukaisesti torjuneet ehdotukset turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista EU-maasta toiseen. Nyt – käsittämättömästi perussuomalaisten päästyä hallitusvastuuseen – tämä periaate on murtunut.  EU:n turvapaikkajärjestelmän keskeinen periaate on ollut, että jokainen maa vastaa omalle alueelleen tulevista turvapaikanhakijoista ja sen tutkimisesta, täyttävätkö he pakolaisaseman. Sen sijaan olemme painottaneet kiintiöpakolaisten ottamista. Kiintiöpakolaiset valikoidaan suoraan pakolaisleireiltä ja sijoitetaan kuntiin. Heidän osaltaan turvallisuusselvitykset tehdään jo lähtömaassa. Turvapaikanhakijat taas sijoitetaan vastaanottokeskuksiin, mikä myös tuo enemmän kustannuksia valtiolle. Heistä käytännössä suurin osa palautetaan kotimaihinsa, kun todetaan, että he eivät täytä kansainvälisen suojelun edellytyksiä.

Kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta voidaan auttaa kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä, sillä he ovat usein niitä, joilla ei olisi varaa kalliisiin ihmissalakuljettajien järjestämiin reitteihin. Siksi pidän todella onnettomana ratkaisuna sitä, jos Suomen auttamisjärjestelmässä laittomia reittejä pitkin tulleet turvapaikanhakijat syrjäyttävät hädänalaisimmat kiintiöpakolaiset, niin kuin hallitus on kaavaillut.

Vetoan vielä pääministeri Sipilään, että hän oikaisi Suomen linjan, kun asia tulee päämiesten pöydälle tässä kuussa.