Kristillisdemokraateilta tukea oikeusministeri Lindstömille

Oikeusministeri Jari Lindström kertoi Kouvolan Sanomien haastattelussa, että ei ehkä esittele edellisen eduskunnan hyväksymää lakia sukupuolineutraalista avioliittolaista. Hän perusteli mahdollista valintaansa sillä, että asia on sekä hänelle että puolueelle vaikea. Tämän johdosta Vihreiden eduskuntaryhmä on ilmoittanut aikeistaan tehdä kirjallisen kysymyksen, jolla vaaditaan hallitusta sitoutumaan edellisen eduskunnan tekemään päätökseen.

Hallitus ja eduskunta ovat kuitenkin vapaita tarvittaessa myös muuttamaan edellisten eduskuntien tekemiä päätöksiä. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa ei ole otettu asiaan kantaa, joten oikeusministerin pohdinta on mielestämme täysin oikeutettua. Rohkaisen hallitusta ja oikeusministeriä käyttämään omaa aloite-oikeuttaan avioliittolain korjaamiseksi niin, että avioliitto voisi myös vuoden 2017 jälkeen säilyä miehen ja naisen välisenä.  Tällä hetkellä on vireillä valtakunnallinen nimien keräys kansalaisaloitteeseen, jossa ehdotetaan edellisen eduskunnan tekemän päätöksen kumoamista. Aito avioliitto – aloitteen tavoitteena on säilyttää avioliitto vain miehen ja naisen välisenä, aidosti tasa-arvoisena avioliittona sekä suojella lapsen lähtökohtainen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin.

Koska mahdollisesti syksyllä käsittelyyn tuleva kansalaisaloite tarjoaa koko eduskunnalle tilaisuuden ottaa kantaa avioliiton säilymiseen miehen ja naisen välisenä, olisi tärkeää, että hallitus ei hätiköisi lainsäädännön muutoksilla, jotka olisivat tulossa voimaan vasta vuonna 2017.

Olen jättänyt asiasta tänään kirjallisen kysymyksen, johon koko Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on yhtynyt.