Tiedote: Räsänen: Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ja sisäisen turvallisuuden tilanne huolestuttavat

Puheenjohtaja
Päivi Räsänen
Kristillisdemokraatit

Kannanotto 27.5.2015

Päivi Räsänen: Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ja sisäisen turvallisuuden tilanne huolestuttavat

Hallitusohjelma sisältää runsaasti kannatettavia esityksiä ja tavoitteita, joita myös Kristillisdemokraatit ovat esittäneet. Pidän myönteisenä sitä, että hallitukseen nimetään perheministeri, vaikka erityisiä lapsiperheitä tukevia esityksiä ei ohjelmasta löydykään.

Talouden tasapainottaminen ja leikkaukset ovat välttämättömiä, mutta koulutukseen kohdistettujen leikkausten kokoluokka on yllättävä, koska kaikki puoluejohtajat lupasivat ennen vaaleja, ettei koulutuksesta leikata.

Sisäisen turvallisuuden määrärahoihin esitetään vain 50 miljoonan euron lisäystä. On hämmästyttävää, että kaavailtu lisäys on noin puolet pienempi kuin mitä kaikki puolueet yhdessä sopivat parlamentaarisessa työryhmässä ennen vaaleja. Kun hallitus esittää vielä toimintamenosäästöjä kaikille hallinnonaloille, edessä näyttää olevan poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastustoimen henkilöstön vähentäminen. Toivon, että uusi hallitus harkitsee tarkkaan, minkä arvon se antaa suomalaisten arjen turvallisuudelle.

Lisätiedot:
Erityisavustaja Iina Mattila, p. 050 399 8282