Kannanotto: HALLITUKSEN TORJUTTAVA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN SISÄISET SIIRROT

Puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen (kd):

 

 HALLITUKSEN TORJUTTAVA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN SISÄISET SIIRROT

 

Vetoan Sipilän tulevaan hallitukseen, että se päättäväisesti torjuisi EU-komission ehdotukset turvapaikan hakijoiden sisäisistä siirroista, olipa kyse pakosta tai vapaaehtoisuuteen pohjautuvasta järjestelmästä. EU-komission on kerrottu suunnittelevan esitystä, joka ohjaisi liki 700 turvapaikanhakijaa Suomeen.

 

Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot eri EU-maihin lisäisivät laittoman maahantulon vetovoimaisuutta ja todennäköisesti entisestään ihmisuhrien määrää Välimerellä. Suomen aiempien hallitusten ja eduskuntien kanta on selkeästi ollut se, että emme hyväksy turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja, eikä tällaista järjestelmää ole yksikään valtio ehdottanut aiemmin sisäministerien neuvoston kokouksissa. Mielestäni sitä ei tule tukea myöskään vapaaehtoisuuden pohjalta. On pidettävä kiinni siitä peruslähtökohdasta, että jokainen valtio vastaa omalle alueelleen tulevista turvapaikanhakijoista ja saa siihen tarvittavaa tukea EU:n rahastojen ja virastojen asiantuntija-avun kautta.

 

Sen sijaan EU:n alueella tulee kehittää edelleen kiintiöpakolaisjärjestelmää, joka kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin pakolaisiin, joilla ei ole varaa eikä mahdollisuuksia kalliisiin salakuljetusmatkoihin. Siinä pakolaiset valitaan suoraan pakolaisleireiltä, samalla selvittäen mahdolliset turvallisuusriskit ja sijoitetaan kuntiin, jolloin ei synny laittomien maahanmuuttovirtojen imua. Näin voidaan parhaiten edistää humaania, mutta hallittua maahanmuuttopolitiikkaa sekä Suomessa että Euroopan Unionissa.

 

Päivi Räsänen

0505113065