Taloudessa tärkeintä on suunta

 

 

Suomen talous on viimeiset kuusi vuotta kituutellut taantumassa. Työttömyys kasvaa vuosi vuodelta, investoinnit ovat jäässä ja ostovoima heikkenee. Yritykset eivät huonojen näkymien vuoksi uskalla investoida ja palkata uusia työntekijöitä. Kansalaiset jättävät suurimmat hankinnat kauppoihin ja pienentävät päivittäishankintojaan. Olemme keskellä negatiivista kierrettä.

Pitkäjaksoinen julkisen talouden alijäämä ja kestävyysvaje eivät enää mahdollista lisää velkaelvytystä. Seuraavalla vaalikaudella meidän tulee kaikin keinoin tasapainottaa talouttamme. Samalla on pidettävä kiinni erittäin maltillisista palkkaratkaisuista, jotta saamme parannettua kilpailukykyämme. Julkisen talouden säästöpaineet tulevat omalta osaltaan yhä syventämään kansantalouden negatiivista kehitystä. Siitä huolimatta sopeutus on välttämätöntä.

On kuitenkin keinoja, joilla pystytään tasapainottamaan taloutta, lisäämään tuottavuutta ja luomaan positiivista virettä talouteen. Julkiset menosopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti rakenteellisten uudistusten kautta. Palveluiden tuottamista tulee tehostaa, turhia hallinnollisia rakenteita tulee purkaa ja haitallista sääntelyä vähentää. Samalla on helpotettava yrittäjyyttä ja parannettava työttömien mahdollisuuksia ottaa vastaan lyhyitäkin työpätkiä.

Julkisen talouden tasapainottamisessa avainasemassa on sosiaali- ja terveyspalvelut. Tällä vaalikaudella epäonnistunut sote-uudistus pitää saattaa maaliin alkavan vaalikauden alkutaipaleella. Tärkeintä on, että painopistettä saadaan siirrettyä kalliista erityissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Näin saadaan hoitojonot ja ihmisten sairausajat lyhyemmiksi. 

Samalla periaatteella tulee uudistaa kaikkia julkisia palveluita, keventää hallintoa, lisätä suorittavan tason henkilöstöä ja nopeuttaa käsittelyaikoja. Ilman tehokkaita uudistuksia olemme vaarassa jumittua negatiiviseen kierteeseen. Oikeilla ratkaisuilla pystymme katkaisemaan kierteen ja luomaan pohjaa uudelle nousulle.

 

Päivi Räsänen

sisäministeri