Kampanjarauha suojelee demokratiaa

 

Vaaleihin on reilu viikko, ja meneillään on ehdokkaiden aktiivisin kampanja-aika. Viime päivien aikana useiden ehdokkaiden tienvarsimainokset ovat joutuneet ilkivallan kohteeksi. Kyse ei ole vain pienestä ohimennen tehdystä ilkivallasta ja töhrimisestä, vaan isojakin tienvarsimainoksia on käyty rikkomassa ja kaatamassa. Tällaista varten on nähtävä vaivaa ja käytettävä voimaa. Tienvarsimainosten rikkominen aiheuttaa ehdokkaalle taloudellista vahinkoa ja ylimääräistä työtä. Sitäkin enemmän olen kuitenkin huolissani siitä, mitä tällainen ilmiö kertoo yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.

Tienvarsimainosten laittaminen on lain mukaan sallittua aikaisintaan kuukausi ennen vaaleja. Mainosten asettamisessa noudatetaan Liikenneviraston ohjeita. Kaupunkien ja kuntien tulee toteuttaa yhdenvertaisuutta päättäessään mainonnan sallimisesta maillaan. Ehdokkaan kannalta tienvarsimainonta on hyvä tapa saada näkyvyyttä ja kiinnittää äänestäjien huomio.

Vapaat vaalit kuuluvat toimivaan demokratiaan. Se ei tarkoita ainoastaan yhtäläistä äänioikeutta ja esteetöntä pääsyä vaaliuurnille, vaan myös poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden vapautta ilmaista näkemyksensä vaaleja edeltävän kampanjan aikana. Tämä on yksi asioista, johon esimerkiksi EU:n vaalitarkkailijat maailmalla kiinnittävät huomiota arvioidessaan vaalien demokraattisuutta.

Vaikka puolueita ja poliitikkoja usein syytetään liian samankaltaisista vaalimainoksista, ovat kampanjointi ja vaalimainokset tärkeä osa vaaleja. Ne ovat myös kansalaisten etu. Kampanjoinnin kautta puolueiden ja ehdokkaiden näkemykset ja näkemyserot tulevat julki.

Vaalimainosten rikkominen ja sotkeminen ei ole hyväksyttävää, eikä siihen tule suhtautua vaaleihin automaattisesti kuuluvana ilmiönä. Riippumatta puolueesta, on jokaisella ehdokkaalla oikeus avoimeen kampanjointiin, ja demokratian toteutumisen varmistamiseksi siitä on pidettävä kiinni.