Juustohöylää vai rakenneuudistuksia?

 

Suomen talous täytyy saada tasapainoon. Tästä kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä, mutta keinojen suhteen mielipide-erot tulevat näkyviin. Kevään eduskuntavaaleissa kansalaiset valitsevat, millä ratkaisuilla seuraava hallitus tasapainottaa taloutta.

Juustohöylätekniikka on tullut tiensä päähän, koska siinä raja tulee hyvin nopeasti vastaan. Höylätyt kulut hiipivät vaivihkaa takaisin budjetteihin, eikä kestäviä säästöjä synny. Vaadittavien sopeutustoimien mittaluokka on nyt niin suuri, että ne voidaan saavuttaa vain rakenteellisten uudistusten kautta.

Rakenneuudistukset ovat talouden tasapainottamisen olennaisin osa, jotta säästöt saavutetaan palveluita huonontamatta. Meillä on näyttöä sisäministeriöstä siitä, että hankalat mutta tarpeelliset uudistukset voidaan viedä läpi. Hallintoa karsimalla olemme voineet turvata resurssit varsinaisessa suorittavassa työssä niin poliisissa kuin hätäkeskuksessa.

Hallitusta on moitittu saamattomuudesta, kun muun muassa kunta- ja sote-uudistus eivät edenneet suunnitellulla tavalla. Sen sijaan kaikki sisäministeriön suunnitellut lainsäädäntöhankkeet saatiin ajoissa valmiiksi ja läpi eduskunnasta. Toteutimme vaikeat rakenneuudistukset koko hallinnonalalla hyvissä ajoin. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta uudistuksesta voin mainita maahanmuuttohallinnon lupakäsittelyn nopeuttamisen, jonka myötä turvapaikanhakijoiden vastaanottomenot vähenivät peräti 20%. Turvapaikkahakemusten käsittelyaika on lyhentynyt 93 vuorokaudella eli 35 %. Saimme aikaan sekä säästöjä että parempaa palvelua, kun odotusajat lyhenivät.

Näyttääkin siltä, että nimenomaan hallituksen pienimmät puolueet ovat tällä kaudella saaneet eniten aikaan. Pienempiä puolueita tarvitaan etenkin vaikeiden päätösten tekemisessä, koska niillä on vähemmän sidoksia, jotka vaikeuttavat uudistusten tekemistä tai jopa estävät ne. Tulevassa hallituksessa KD voisi hyvin ottaa vetovastuulleen sote-uudistuksen läpiviemisen, jotta se saataisiin tehtyä.