Rahapelihaittojen torjunta tehostuu yhden yhtiön mallissa

 
 
Suomalaiseen rahapelijärjestelmään esitetään historiallisia muutoksia. Käytännössä samat peliyhteisöt ovat toimeenpanneet pelejä yksinoikeudella jo yli 70 vuotta. Asettamani virkamiestyöryhmän esitys on, että Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoto Oy:n rahapelitoiminta yhdistetään. Eduskuntapuolueista koostunut parlamentaarinen ryhmä oli samaa mieltä ja esitti linjauksen ottamista seuraavaan hallitusohjelmaan.
Suomalaisen rahapelipolitiikan pääasiallinen tavoite on pelihaittojen ehkäisy. Pelitoiminnan valvonnan tavoite on taata pelaajien oikeusturva, estää peleihin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.
 
Pelaamisessa on tapahtunut voimakas muutos sitten pajatson ja kioskipelien. Internet- ja mobiiliympäristön kehittyminen voi johtaa tulevaisuudessa tilanteeseen, jossa suomalaiset pelit alkavat muistuttaa liikaa toisiaan. Tämä on haaste, sillä kolmen peliyhteisön monopolissa pelien tulee erottua toisistaan, eivätkä ne saa EU-oikeuden mukaan kilpailla keskenään.
 
Peliriippuvuus on vakava ongelma, jonka ehkäiseminen ei onnistu kieltämällä pelaaminen Suomessa. Tavoitteenamme on ohjata kiellettyjä pelejä pelaavia luvallisen ja säännellyn toiminnan piiriin. Siksi monopolin säilyminen on meille tärkeää. Jotta luvan saaneet toimijat voivat muodostaa vaihtoehdon esimerkiksi internetin tarjoamalle kielletylle toiminnalle, jota esimerkiksi internet tarjoaa runsaasti, rahapelijärjestelmän on voitava uudistua ja pysyä kiinnostavana digitalisoituvassa toimintaympäristössä.
 
Yhden yhtiön mallilla vastaamme parhaiten muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja kykenemme vastuullisen rahapelitoiminnan kehittämiseen.  Johdonmukainen ja järjestelmällinen pelihaittojen ehkäisy tehostuu yhdistämällä peliyhteisöt.
 
Rahapelien tuotto tulee jatkossakin käyttää yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja muutokset tulee toteuttaa turvaten edunsaajien nykyisen aseman.