Pienet puolueet hallituksen onnistujia

Juha Akkanen esittää Helsingin Sanomien kolumnissaan (25.3.) kysymyksen, olisiko minun syyni, ettei nykyinen hallitus ole saanut oikein mitään aikaan. Vaikka kysymys olikin ehkä tarkoitettu huumoriksi, siihen on aiheellista vastata, koska kaikki eivät ehkä ymmärtäneet sitä huumoriksi. 

Vaikeat ajat tuovat myös puolueiden väliset erot selkeämmin näkyviin. Hallituksen suurimmat puolueet Kokoomus ja SDP ovat tuskin koskaan olleet näin kaukana toisistaan ja tämä on näkynyt myös käytännössä.  Runsauden jakamisesta on helpompaa olla yksimielinen kuin niukkuuden. 

Näyttäisi siltä, että tässä hallituksessa nimenomaan pienet puolueet ovat onnistuneet hoitamaan tehtävänsä. Pienempiä puolueita tarvitaan etenkin vaikeiden päätösten tekemisessä, koska niillä on vähemmän sidoksia, jotka vaikeuttavat uudistusten tekemistä tai jopa estävät ne.

Sisäministerisalkun hoitamista on helppo arvioida tulosten pohjalta. Kaikki sisäministeriön tälle hallituskaudelle suunnitellut lainsäädäntöhankkeet saatiin valmiiksi ja läpi eduskunnasta. Myös vaikeat rakenneuudistukset poliisissa, hätäkeskuksessa ja maahanmuutossa saatiin valmiiksi hyvissä ajoin. Maahanmuuton kustannuksia saatiin karsittua 20%. Poliisin ja hätäkeskuksen uudistuksissa pystyttiin turvaamaan ruohonjuuritason työpanos karsimalla hallinnosta. Myös RKP:tä voi kiittää rakenneuudistuksen toteuttamisesta puolustusvoimissa. Rakenneuudistukset ovat talouden tasapainottamisen olennaisin osa, jotta säästöt saavutetaan palveluita huonontamatta.

Olisiko aika tarjota sosiaali- ja terveysministerin salkkua tulevassa hallituksessa kristillisdemokraateille, mikäli Sote-uudistus halutaan saada aikaan?

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 28.3.2015.