KD:n äänestäjillä on vahvin kuluttajansuoja

 

Helsingin Sanomien politiikan toimituksen esimies Marko Junkkari totesi viime perjantaina Pressiklubi-ohjelmassa, ettei tiedä löytyykö Suomen poliittisesta historiasta muuta puoluetta kuin Kristillisdemokraatit, joka olisi saanut yhtä paljon aikaiseksi kuudella kansanedustajalla.

Vaalien kynnyksellä on hyvä tehdä poliittista tilinpäätöstä ja miettiä, mitä on saatu aikaan ja mitä jäänyt tavoitteista vajaaksi. Esikunnassani koottiin listaa asioista, joita olemme saavuttaneet hallituksessa. Listattavaa syntyi kaksikymmentä sivua tiivistä tekstiä asioista, joista tässä mainitsen vain joitakin.

Olemme puolustaneet perheitä. Perheille tuli oikeus matalan kynnyksen tukeen, kotiapua saa ilman lastensuojelun asiakkuutta. Monilapsiset ja yksinhuoltajaperheet huomioiva lapsilisä säilyi. Saimme verotukseen lapsen huoltajalle 50 euron vähennyksen aina neljään lapseen ja täysimääräisenä 36 000 € vuosituloon saakka. Uusi joustava hoitoraha alkoi vuoden 2014 alusta. Turvakotipalvelut valtion kustannettaviksi ja toimenpiteet perhesurmien ehkäisemiseksi. Saimme lapsivaikutusten arvioinnin osaksi lainsäädäntöprosessia. Säilytimme kotihoidon tuen sekä määrältään, kestoltaan että rakenteeltaan.

Olemme vahvistaneet muun muassa yrittäjän sosiaaliturvaa, keventäneet yritysverotusta, ja helpottaneet yritysten sukupolvenvaihdoksia. Vahvistimme myös osatyökykyisten asemaa ja saimme työttömyysturvaan työntekoon kannustavan 300 €/kk suojaosuuden. Saimme aikaan vanhuspalvelulain ja nuorisotakuun.

Sisäministeriössä turvasimme kenttätyötä tekevien poliisien määrän. Kehitimme terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa. Vahvistimme Rajavartiolaitoksen toimintakykyä, uudistimme kalustoa ja varusteita ja investoimme rajanylityspaikkoihin. Harjoitimme hallittua mutta inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Olemme vaalineet uskonnonopetusta ja kristillistä kulttuuriperintöä. Uudistimme Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen vakaammaksi. Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien rakennus- ja korjausavustuksiin saimme on vuosittain 150 000 – 200 000 euroa. Juutalaisen seurakunnan turvallisuusjärjestelyihin neuvottelimme 100 000 euroa. Vakaumuksen suojan piiriin ulotettiin myös yhdistysmuotoinen uskonnollinen toiminta. Kristillisten koulujen rahoitus nostettiin samalle tasolle muiden yksityisten koulujen rahoituksen kanssa.

Torjuimme ajatuksen sukupuolen moninaisuudesta muun muassa tasa-arvolaista. Torjuimme myös äitiyslain ja translain vastaavat muutokset. Nostimme Euroopan romanien ongelmat, vammaisten aseman ja uskonnonvapauden esille ihmisoikeusselonteossa. Tässä vain joitakin esimerkkejä.

Hallituksen urakka on ollut mittava myös kokonaisuudessaan, ja se on verottanut sekä hallituspuolueiden määrää että kannatusta. Olemme tehneet talouden sopeutustoimia noin seitsemän miljardin edestä. Hallituskauden alussa parhaat talousasiantuntijat arvioivat sopeutustarpeeksi vain kahdesta kolmeen miljardia euroa, mutta toisin kävi. Siitä huolimatta Suomi on pidetty jaloillaan.

Olemme eduskunnan ja hallituksen pienin puolue kuudella kansanedustajalla. Silti väitän, että vastine, mitä äänestäjä on omalle äänelleen saanut, on ollut kaikkein suurin, kun se on annettu kristillisdemokraateille. KD:n äänestäjällä on ollut vahvin kuluttajansuoja. Tämä viesti on tärkeää kertoa äänestäjille nyt vaalien alla, että tulevassa eduskunnassa meitä olisi nykyistä suurempi joukko.

 

Päivi Räsänen

puheenjohtaja, sisäministeri