Tullin toiminta luotettavana viranomaisena turvattava myös tulevaisuudessa

 

Sain tulliasiat vastuulleni viime syyskuussa, enkä tuolloin arvannut, millaisen selvityksen äärelle näinä muutamana kuukautena tulen päätymään. Hyvin pian sen jälkeen paljolti julkisuudessa puituja, aiempina vuosina ja kuukausina syntyneitä ongelmia alkoi tulla ilmi. Siitä alkoi pitkä selvitysten prosessi, joka on nyt saatu päätökseen.  Tällä viikolla  selvitystyöstä tehdyt johtopäätökset julkistettiin.

Olen halunnut tehdä perusteellista työtä, koska Tulli on yhteiskunnallemme hyvin tärkeä laitos ja varmistaa, että sen toiminta on hyvissä käsissä ja varmalla pohjalla. Aikaa selvityksiin ja harkintaan on käytetty, mutta se on ollut tarpeen, jotta Tullin kipukohdat ovat löytyneet ja niihin voidaan löytää oikeat ratkaisut. Pidän myös tärkeänä toimia juridisesti oikein julkisuuden paineesta huolimatta.

Ennen ratkaisua tutustuin selvitystyöryhmän raporttiin sekä pääjohtaja Hartikaisen vastineeseen. Lakimiehet ovat selvittäneet tilanteen virkamiesoikeudellisen pohjan hyvin perusteellisesti. Myös oikeuskanslerin konsultaatiota hyödynnettiin useampaan kertaan. Olen myös keskustellut asiasta pääministerin ja valtiovarainministerin kanssa. Tältä pohjalta valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki valmisteli toimenpide-esityksen. Ratkaisu on harkittu maamme parhaiden virkamiesoikeuden asiantuntijoiden avustuksella.

Asettamani selvitystyöryhmän raportin olennaisin lopputulos oli se, ettei pääjohtaja Hartikainen ole pääjohtajana toimiessaan vaikuttanut vaimonsa palkkaamiseen Tullin tehtäviin. Sen sijaan hän oli toiminut harkitsemattomasti kommentoidessaan Tullin johdon toimintaa intranetissä julkaistavaksi tarkoitetussa Radio Jerevan-kirjoituksessa sekä arvostellessaan julkisuudessa Tullin henkilöstöpäällikköä. Jälkimmäisestä syystä annoin pääjohtaja Hartikaiselle vakavan huomautuksen. Hän ei kuitenkaan ole menettänyt valtioneuvoston luottamusta toimia Tullin pääjohtajana. Olen tyytyväinen, että Hartikainen on julkisesti pahoitellut lausuntojensa harkitsemattomuutta ja vakuuttanut ottaneensa tästä opiksi.

Hartikainen jatkaa palattuansa niitä organisaation ja sen toimintakulttuurin uudistustoimia, joita hän oli käynnistämässä ennen virkavapaalle jäämistään. Hänen tulee myös huomioida ne kehitysehdotukset, jotka työryhmän raportissa ehdotetaan Tullin toimintakulttuurin kehittämiseksi. Sekä pääjohtaja Hartikaiselle että vt. pääjohtaja Nissiselle on annettu hyvän hallinnon edellyttämät toimintaohjeet. Lisäksi Tullin johtamista tuetaan hyödyntämällä työterveyshuoltoa ja ulkopuolista työyhteisökonsulttia jo ennen Hartikaisen paluuta virkavapaalta.

Kiitän Tullin henkilökuntaa aktiivisesta osallistumisesta tähän prosessiin sekä henkilöstökyselyn vastausten että oma-aloitteisten yhteydenottojen kautta. Näiden kautta olemme saaneet ensikäden tietoa organisaation eri tasoilta siitä, miten Tullilla menee, mitkä ovat sen vahvuuksia ja mihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tullilla on yhteiskunnassamme merkittävä tehtävä, joka ei saa häiriintyä. Haluan antaa kaiken tässä tilanteessa tarvittavan tuen Tullille ja tullilaisille sekä vt. pääjohtaja Nissiselle ja pääjohtaja Hartikaiselle, jotta lopputuloksena olisi entistä paremmin voiva ja tehokkaampi organisaatio.

Luotan, että suomalaisten oikeustajuun sopii hyvin se, ettei päätöksiä tehdä hätiköiden lööppien perusteella vaan perusteellisen tutkimisen jälkeen ja oikeudenmukaisesti lakia noudattaen.

 

Valtiovarainministeriön tiedote ratkaisusta:

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20150210Tullii/name.jsp

Oikeudellinen arviointi asiasta:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Oikeudellinen_arviointi_9._2._2015.pdf