Suomalaisella sisäisen turvallisuuden osaamisella on kysyntää

 

Vierailin pari viikkoa sitten Montenegrossa ja Serbiassa keskustellakseni kollegojeni kanssa oikeus- ja sisäasioiden tilanteesta sekä maidemme välisestä yhteistyöstä. Molemmat maat ovat aloittaneet EU-jäsenyysneuvottelut, joiden aikana maat muuttavat lainsäädäntöään vastaamaan EU-lainsäädäntöä. Neuvottelut on jaettu 35 eri neuvottelulukuun, joiden avulla lainsäädännön eri osa-alueita käsitellään.

Serbian ja Montenegron EU-jäsenyys on vielä pitkän matkan päässä. Euroopan unioni on viisastunut aiemmista kokemuksistaan muun muassa Romanian ja Bulgarian kanssa, mistä johtuen neuvotteluja uusien hakijamaiden kanssa käydään entistä tiukemmalla otteella. Siksi myös oikeudenhoitoa ja sisäasioita koskevat neuvotteluluvut ovat neuvotteluissa entistä keskeisemmässä roolissa. Edellytys luottamukselle ja onnistuneelle yhteistyölle unionissa on, että hallinto jäsenmaissa on läpinäkyvää ja oikeusvaltioperiaatteiden mukaista.

Montenegrossa tapasin myös kansalaisjärjestöjen edustajia. He korostivat, miten tärkeä rooli EU-jäsenyysneuvotteluilla on korruption kitkemisen kannalta. Komission asettamat ehdot luovat poliittiselle johdolle ja hallinnolle painetta tarttua sellaisiinkin asioihin, joihin muuten ei välttämättä tartuttaisi. Montenegrossa on juuri säädetty uusi korruptionvastainen laki. Kansalaisyhteiskunta odottaa kuitenkin vielä sen toimeenpanoa käytännössä.

Serbiassa keskustelimme kollegani Nebojša Stefanovićin kanssa muun muassa rajaturvallisuudesta ja poliisitoiminnan tehokkuudesta. Molemmissa asioissa suomalaiselle osaamiselle on kysyntää. Monet uhista ovat meille yhteisiä. Järjestäytynyt rikollisuus, huumekauppa sekä kyberrikollisuus ovat ilmiöitä, jotka edellyttävät rajat ylittävää yhteistyötä.

Korruptiota ja rikollisuutta ei kitketä vain säätämällä lakeja. Niin kansalaisten kuin päättäjien keskuudessa tarvitaan laajaa sitoutumista toista ihmistä ja oikeudenmukaisuutta kunnioittavaan moraaliin. Koulutuksella on siinä merkittävä rooli.

Serbian ja Montenegron vahvistuminen oikeusvaltioina on tärkeää paitsi maiden asukkaille, myös Suomelle, erityisesti Euroopan sisäisen turvallisuuden näkökulmasta. Mitä vakaampi ja oikeusvaltioperiaatteisiin sitoutuneempi yhteiskunta unionin reuna-alueilla on, sitä paremmin pystymme yhdessä torjumaan rikollisuutta ja turvallisuusuhkia, ja toisaalta myös rakentamaan yhteistyötä ja kauppaa.

 SerbiaDSC_4582

Sisäministeri Päivi Räsänen ja Serbian sisäministeri Nebojša Stefanović allekirjoittivat 22. tammikuuta sopimuksen poliisiyhteistyöstä rikosten torjunnassa.(Kuva: Government of Serbia).

 

serbiaDSC_2565