Sotilaspapit tekevät tärkeää turvallisuustyötä

 

Puolustusministeriössä on valmistunut raportti, jossa esitetään useita toimenpiteitä uskonnonvapauden varmistamiseksi puolustusvoimissa.

Suomella on olemassa valtioneuvoston hyväksymä yhteiskunnan turvallisuusstrategia, jossa kuvataan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.  Näihin toimintoihin kuuluu henkinen kriisinkestävyys, josta huolehtimalla vähennetään kriiseistä aiheutuvia henkisiä paineita ja helpotetaan niistä selviytymistä. Yksi osa henkisen kriisinkestävyyden ylläpitämistä on hengellisten palveluiden turvaaminen myös kaikenlaisten poikkeusolojen aikana.

Puolustusvoimien kirkollisen työn tarkoituksena on tukea hengellisesti ja henkisesti puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevia sekä ylläpitää heidän eettistä toimintakykyään kaikissa olosuhteissa. Varusmiespalvelusta suorittavat joutuvat palvelusaikanaan miettimään kriisitilanteisiin liittyviä vaikeita eettisiä kysymyksiä. Erityistä tukea tarvitsevat sotilaat, jos yhteiskunnan rauha horjuu.

Pidän erittäin tärkeänä sitä työtä, jota sotilaspapit tekevät kaikkien varusmiehien ja henkilökuntaan kuuluvien tukena uskontokunnasta tai vakaumuksesta riippumatta. On huolehdittava siitä, että uskonnonvapauden turvaaminen ei johda vain negatiivisen uskonnonvapauden toteutumiseen ja sotilaspappien merkityksen unohtumiseen. Varusmiehen kynnystä kääntyä elämän vaikeissa kysymyksissä niiden kohtaamiseen koulutetun papin puoleen ei saa nostaa ylivoimaisen korkealle. Uudistukset on tehtävä pitäen mielessä se, että samalla ei heitetä hukkaan sellaista, mikä on yhdessä todettu sekä toimivaksi että elintärkeäksi.