Ministeri Huovinen ei ole jarruttanut kotihoidon tuen kiintiöittämistä

 
 
Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty syyttää (www.hs.fi/kotimaa/a1418365669260) kollegaansa peruspalveluministeri Susanna Huovista kotihoidontukea koskevan esityksen jarruttelusta. Ministeri Huovinen on (www.hs.fi/politiikka/a1418439222811) puolustautuessaan oikeassa. Hän ei ole esitystä jarrutellut.
 
Kun rakennepäätöstä kotihoidontuesta aikoinaan tehtiin, silloin sovittiin että saan olla mukana valmistelemassa lakiluonnosta. Tämä päätös ei ole toteutunut. Kristillisdemokraatit eivät ole hyväksyneet nyt lausuntokierroksella olevaa luonnosta kotihoidontuesta. Olemme esittäneet kompromissia, joka toteuttaisi sekä kotihoidontukea koskevan rakennepäätöksen että säilyttäisi perheiden valinnanvapauden ja vanhempien oikeuden työntekoon.
 
Hoitovapaan kaavamainen puolittaminen ei edes ministeriön omien arvioiden mukaan merkittävästi lisäisi isien kotihoidon tuen käyttöä. Heidän laskelmansa perustuvat siihen, että isät käyttäisivät lakimuutoksen jälkeen tukea nykyisen kuuden prosentin sijaan vain 10 prosenttia. Suurin muutos ei tapahtuisi kotien sisäisessä hoitovastuussa, vaan hoitovastuun siirtymisestä kodeista kunnalliseen päivähoitoon. Ja pitää muistaa, että kiintiöittäminen koskisi myös niitä perheitä, joissa isä tällä hetkellä käyttää koko kotihoidon tuen jakson, eli koti-isät olisivat pakotettuja palaamaan töihin nykyistä aiemmin.
 
Kuntaliitto on arvioinut, että 70% nyt kotihoidon tuella olevista kaksivuotiaista menisi muutoksen jälkeen päivähoitoon. Nettokustannukset tästä muutoksesta olisivat 150-160 miljoonaa euroa lisääntyneinä päivähoidon kustannuksina. Uusien päiväkotien rakentamispainetta ei ole vielä huomioitu luvussa. Eli samaan aikaan aiheutetaan kuluja, ja lapsiperheille hankaluuksia.
 
Kotiäitien suosikkipuolue on tähän asti ollut Kokoomus. Nyt pienten lasten kotihoitoa arvostavien vanhempien on syytä laittaa merkille se, miten innokkaasti kokoomus on ajamassa alas perheiden valinnanvapautta ja lisäämässä kaavamaista sääntelyä perheille. Kristillisdemokraattien kanta on edelleen se, että päätökset lastenhoidosta tulee tehdä keittiön pöydän äärellä, ei valtiovallan taholta.