Uudistuksilla parannetaan säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oikeusturvaa

 

Sisäministeriössä ja maahanmuuttohallinnossa olemme tämän hallituskauden aikana valmistelleet ja valtaosin jo toteuttaneetkin sarjan uudistuksia, joilla ulkomaalaisten säilössä pitoon liittyvät ongelmat ratkotaan. Tavoitteena on ollut, että ulkomaalaisia ei enää kapasiteettipulan vuoksi otettaisi säilöön poliisin tiloihin. Tästä Suomi on saanut kritiikkiä eri tahoilta. Lisäksi olemme kehittäneet säilöolosuhteita niin, että ne vastaavat lasten ja perheiden erityistarpeita.

Vierailin Joutsenon uudessa säilöönottoyksikössä äskettäin ja voin ilokseni todeta, että olemme edistyneet hienosti tavoitteessamme. Uusi vasta avattu yksikkö on suunniteltu erityisesti perheiden, alaikäisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien tarpeita silmälläpitäen ja se melkein kaksinkertaistaa säilökapasiteetin. Tämän uuden yksikön ansiosta säännöllistä tarvetta sijoittaa säilöön otettuja ulkomaalaisia poliisin tiloihin ei enää ole. Jos henkilö joudutaan poistamaan maasta, sen tulee tapahtua mahdollisimman inhimillisellä tavalla.

Alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönotto kielletään

Uusien ja modernien säilötilojen rinnalle on tulossa modernia lainsäädäntöä. Hallitus antoi hiljattain eduskunnalle esityksen ulkomaalaisten säilöönotosta. Esityksellä parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien säilöön otettujen asemaa ja oikeusturvaa ja kehitetään säilöönottoyksikön toimintaa. Esitys kieltää hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönoton. Kaikkien alaikäisten säilöönotto poliisin tiloissa kielletään kokonaan.

Esitys menee lisäksi hallitusohjelmaa pidemmälle kieltäessään alle 15-vuotiaiden ilman huoltajaa olevien säilöönoton myös maasta poistamisen yhteydessä. 15 vuotta täyttäneiden säilöönotolle se asettaa näissä tilanteissa tiukat aikarajat (72 tuntia). Säilöönotto on näissäkin tapauksissa mahdollinen vain, mikäli maasta poistamista ei voida millään muilla keinoilla turvata.

Säilöönoton edellytyksiä on tarkoitus täsmentää yleisestikin ja saada ne vastaamaan EU:n vastaanottodirektiivin vaatimuksia. Esityksessä myös korostetaan vaihtoehtoisten turvaamistoimien ensisijaisuutta ja laajennetaan ilmoittautumisvelvoitteen käyttöä ensisijaisena vaihtoehtona säilöönotolle.

Säilöönoton vaihtoehtoja selvitetään

Säilöönoton muita vaihtoehtoja koskeva selvitystyö on käynnissä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Selvityksen tavoitteena on laajaan kansainväliseen analyysiin perustuen tuoda esiin vaihtoehdot, joita Suomessa ei vielä käytetä, ja arvioida niiden soveltuvuus järjestelmäämme. Luulen, että tulevaisuudessakin meillä on tarvetta säilöönottoyksikölle, mutta pidän tärkeänä, että vaihtoehdot selvitetään perinpohjaisesti.

Näillä muutoksilla lainsäädäntömme on eurooppalaisittain tarkasteltuna tiukimmasta päästä, esimerkiksi Ruotsin vastaavaa lainsäädäntöä tiukempi. Uusien säilötilojen ja nyt esitettävän lainsäädäntöpaketin hyväksymisen jälkeen Suomi onkin maa, jonka järjestelmä kestää kriittisemmänkin tarkastelun.

 

Sisäministeri Päivi Räsänen