Paras sote-malli valittiin

 

Hallituksen uudesta sote-ratkaisusta viikonloppuna pidetty tiedotustilaisuus oli hienoin poliittinen tiedotustilaisuus, missä olen koskaan ollut. Sote-malliksi saatiin sellainen ratkaisu, joka on jo pitkään ollut ihannemallini ja jonka KD on tuonut toistuvasti neuvottelupöytiin: viisi vahvaa sote-aluetta, joiden vastuulle tulee kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Tämän mallin taakse saatiin lopulta myös oppositiopuolueet.

Täysimittainen uudistus on rohkea mutta tässä tilanteessa ainoa oikea ratkaisu. Pitkään vaarana oli, että sote-uudistuksessa päästään vain nimellisiin muutoksiin, jotka eivät olisi tuoneet apua nykyjärjestelmän keskeisimpiin ongelmiin.

Peruspalvelut ovat viime vuosikymmeninä rapistuneet suhteessa erikoispalveluihin. Tämä näkyy muun muassa siinä, että peruspalvelujen henkilöstömäärä on kehittynyt heikosti suhteessa palvelutarpeeseen.

Pidän erityisen tärkeänä, että uudistuksessa turvataan lähipalvelujen, kuten neuvoloiden, terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen säilyminen lähellä. Laadukkaat perustason sosiaali- ja terveyspalvelut vähentävät painetta kalliimmista erikoispalveluista. Samalla ihmiset kokevat saavansa apua nopeammin.

Viiden sote-alueen malli mahdollistaa toimivat hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Malli antaa lisäksi uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamiseen.

Integroidun sote-mallin merkittävin hyöty on mielestäni siinä, että se kannustaa panostamaan ennaltaehkäiseviin ja oikea-aikaisiin, kustannuksia säästäviin palveluihin. Kun kaikki palvelut päätetään samassa pöydässä, painopistettä pystytään siirtämään peruspalveluihin.