Tehokkaampia toimia muuntohuumeiden kitkemiseksi

 

Huumeidenkäyttö aiheuttaa miljoonille ihmisille EU:ssa huomattavia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Vähintään 85 miljoonaa eurooppalaista aikuista on käyttänyt laitonta huumausainetta jossakin vaiheessa elämäänsä. Unionin alueella kuolee joka vuosi noin 6 500 henkilöä huumeiden yliannostukseen ja 1 700 henkilöä huumeidenkäytön seurauksena saatuun HIV-/AIDS-tartuntaan. Erityisenä huolena ovat viime vuosina olleet muuntohuumeet, joita tavataan Euroopassa enenevässä määrin.

EU:n huumemarkkinoilla liikkuu vähintään 300 erilaista muuntohuumetta ja uusia ilmaantuu jatkuvasti. Vuonna 2012 EU:n varhaisvaroitusjärjestelmän kautta ilmoitettiin 73 uudesta psykoaktiivisesta aineesta. EU:n komissio esitti viime syksynä järjestelmää muuntohuumeiden kieltämisen nopeuttamiseksi. Tällöin yksittäisiä aineita koskevat päätökset tulisivat suoraan sovellettaviksi kaikissa jäsenmaissa.  Lähtökohtaisesti Suomi kannattaa komission esitystä. Suomessa selvitetään myös mahdollisuutta siirtyä muuntohuumeiden ainekohtaisesta kieltämisestä aineryhmittäiseen luokitteluun. Aineryhmittäinen luokittelu on tehokkaampaa. Esimerkiksi Tanska ja Norja kieltävät aineita ryhmittäin.

Suomessa muuntohuumeita on voitu kansallisesti säätää huumausaineiksi eduskunnan vuonna 2011 hyväksymän huumausainelain muutoksen jälkeen. Muutoksen myötä poliisilla on ollut paremmat mahdollisuudet saada aineita pois katukaupasta ja tulli on pystynyt pysäyttämään internetin kautta tilattuja aineita. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) julkaiseman Euroopan huumeraportti 2013 mukaan Suomi on Euroopan maista kolmantena huumekuolemien määrässä. Huumausaineiden torjunta ja huumeriippuvuuden vähentäminen ovat vakava haaste, jossa tarvitaan kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä.

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 27.2.2014.