Ankkuri-toiminnalla autetaan nuoria

Ankkuri-malli on Hämeenlinnassa kehitetty moniammatillinen rikoskierteen ehkäisymalli, jolla autetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä puututaan perheväkivaltaan. Helsingin lisäksi malli on käytössä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksilla. Sisäisen turvallisuuden ohjelma asettaa tavoitteeksi, että toimintamalli otetaan käyttöön koko maassa. Ankkuri-toiminta on myös palkittu valtakunnallisella Hyvä teko lapselle –palkinnolla.

Nuori kokee viranomaisten palvelujärjestelmän usein vaikeasti hahmotettavana. Ellei nuori saa tukea lähipiiristään, hänet saatetaan tavoittaa avun piiriin vasta, kun hän on syyllistynyt rikokseen. Tässä vaiheessa Ankkuri-toiminta kykenee osoittamaan nuorelle nopeasti sellaisia palveluja, joita hän tarvitsee rikoksista irtautuakseen. Ankkuri-mallissa kukin viranomainen tai toimija tekee omaa perustehtäväänsä, mutta yhdessä, samanaikaisesti ja toisiaan tukien. Näin toiminta on vaikuttavaa ja tehokasta.

Helsingissä MONNI-nimellä kulkevassa moniammatillisessa tiimissä on mukana neljän poliisin lisäksi neljä sosiaalityöntekijää, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja osa-aikainen lääkäri. Myös nuorisotyön kanssa tehdään yhteistyötä. Tiimi on tänä vuonna käsitellyt elokuuhun mennessä jo 650 tapausta. Se on muun muassa puhutellut kaikki koulu-uhkausten tekijät. Lisäksi suuri määrä nuoria on saatettu mielenterveyspalveluiden piiriin.

Helsingin kaupungin osallistuminen Ankkuri-toimintaan myös tulevina vuosina on ensiarvoisen tärkeää. Viranomaisten voimat yhdistäen voimme parhaiten auttaa nuoria. Helsingin poliisilaitoksen johto on vedonnut kaupungin johtoon yhteistoiminnan jatkamiseksi.

 

Julkaistu kolumnina Kd-lehdessä 7.11.2013.