Ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehtoja ja tiloja kehitetään

Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi 30-paikkainen säilöönottoyksikkö. Kyseessä on tärkeä muutos, sillä Suomessa säilötilojen kapasiteetti on ollut pitkään alimitoitettu. Säilöön otettuja ulkomaalaisia on jouduttu pitämään yhä useammin poliisin tiloissa, minkä pitäisi olla poikkeusmenettely.
Säilöönotto liittyy muun muassa tilanteeseen ennen ulkomaalaisen maasta poistamista. Säilöönoton vaihtoehtona henkilöille voidaan määrätä esimerkiksi ilmoittautumisvelvollisuus viranomaiselle, matkustusasiakirjojen luovuttaminen, velvollisuus ilmoittaa paikka, josta on tavoitettavissa tai rahallisen vakuuden antaminen.
Sisäministeriössä on parhaillaan käynnissä hanke, joka keskittyy säilöönoton vaihtoehtojen kehittämiseen ja muun säilöönottoa koskevan lainsäädännön tarkistamiseen. Säilöönoton vaihtoehtojen kehittämisessä pyritään huomioimaan erityisesti lapset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten raskaana olevat naiset, vammaiset henkilöt ja kidutuksen uhrit. Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto tullaan hallitusohjelman mukaisesti kieltämään laissa.

Uudessa säilöönottoyksikössä huomioidaan perheiden tarpeita

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti säilökapasiteetin laajentamiseen on ensi vuoden talousarvioissa budjetoitu lisämäärärahaa. Lisämäärärahan avulla Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen remontoidaan uusi 30-paikkainen säilöönottoyksikkö, joka tulee sijoittumaan Lappeenrannan Konnunsuolle.
Yksikön tuleva sijainti vastaanottokeskuksen yhteydessä lakkautetun vankilan tiloissa on toiminnallisesti erinomainen. Tärkeimpien yhteistyökumppaneiden Maahanmuuttoviraston, ulkomaalaispoliisin ja rajavartiolaitoksen toimipisteet sijaitsevat kaikki lähistöllä ja jo ennestään hyvät yhteistyösuhteet tulevat tiivistymään entisestään. Uuden säilöönottoyksikön tilat mahdollistavat erityistarpeiden huomioimisen huomattavasti nykyistä Helsingin säilöönottoyksikköä paremmin.

Perheille ja naisille varataan tiloista erillinen kerros, johon saadaan majoitushuoneiden lisäksi sijoitettua harraste- ja leikkitilaa, oleskeluhuoneita, keittiötilat sekä perheiden käyttöön soveltuvat peseytymis- ja pyykkihuoltotilat. Miesten osastot sijoitetaan rakennuksen 2. ja 3. kerrokseen. Myös miesten osastolle saadaan sijoitettua kaikki tarvittavat oleskelu-, ruokailu-, peseytymis- ja pyykkihuoltotilat sekä kuntosali.
Tilat kunnostetaan kauttaaltaan viihtyisiksi ja vanhan rakennuksen talotekniikka uusitaan lähes kokonaisuudessaan, jotta taataan toimintavarmuus pitkälle tulevaisuuteen. Hanke on tärkeä paitsi maahanmuuttohallinnolle ja erityisesti Joutsenon vastaanottokeskukselle, myös Konnunsuon kylälle ja historialliselle vankilamiljöölle. Näin saadaan pelastettua yksi historiallisesti arvokas rakennus ränsistymiseltä aktiiviseen käyttöön ja samalla kirjoitetaan jälleen uusi luku Konnunsuon pitkään ja kunniakkaaseen historiaan.

Vaihtoehtoja punnitaan käytännön lähtökohdista

Sisäministeriön hankkeessa on selvitelty viranomaisten arvioita nykykäytännöistä ja on todettava, että säilöönoton kehittämisessä ollaan haastavien kysymysten äärellä. Säilöönoton ja vaihtoehtoisten toimintatapojen väli koetaan liian suureksi: säilöönotto on turhan rajoittavaa, varsinkin jos henkilö joudutaan sijoittamaan poliisin säilöönottotiloihin, mutta vaihtoehtoiset turvaamistoimet voivat puolestaan olla tehottomia.
Tarkoitus on kehittää lainsäädännössä jo olevia vaihtoehtoisia turvaamistoimia entistä toimivammiksi. Esimerkiksi laajentamalla mahdollisuutta ilmoittautua poliisin ja rajatarkastusviranomaisen toimipisteiden lisäksi vastaanottokeskuksissa pyritään lisäämään ilmoittautumisvelvollisuuden käytettävyyttä. Pitkien välimatkojen vuoksi on kohtuutonta velvoittaa asiakas ilmoittautumaan poliisiasemalle.

Kehittämistyössä kuullaan sidosryhmiä

Säilöönotto vaatii monenlaisia resursseja – niin matkoihin, tiloihin kuin työaikaan liittyen – sekä toimintatapojen suunnittelua eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä huomioiden.
Hallitusohjelman tavoitteen toteuttaminen säilöönoton vaihtoehtojen kehittämiseksi edellyttää vaativaa työskentelyä ja tulemme kuulemaan siinä monia eri tahoja. Ensi keväällä käynnistyvä uuden säilöönottoyksikön rakennustyö on joka tapauksessa tärkeä askel säilöönottopolitiikan kokonaisuuden kehittämisessä.