Suomi voisi ottaa vastaan useita satoja syyrialaispakolaisia

Syyrian konflikti on jatkunut jo lähes kaksi ja puoli vuotta ja vaatinut noin 100 000 kuolonuhria. Kriisin keskellä miljoonat ihmiset ovat myös joutuneet lähtemään kodeistaan. YK:n pakolaisvaltuutetun toimiston UNCHR:n mukaan Syyriasta paenneita pakolaisia on jo kaksi miljoonaa. Näiden lisäksi maan sisäisiä pakolaisia on arviolta yli neljä miljoonaa. Sisäministeriössä on huolestuneena seurattu tilanteen heikkenemistä ja samalla on käyty jatkuvia keskusteluja UNHCR:n kanssa siitä miten Suomi voisi pakolaistilanteessa auttaa. Pyynnöstäni sisäministeriö käynnisti kesällä varautumistyön sen miettimiseksi miten Suomi voisi Syyrian pakolaistilanteeseen vastata. Olemme sisäministeriön kautta mm. tarjonneet pakolaiskiintiön hätäkiintiön kohdentamista Syyrian pakolaisille sekä valmistelleet ensi vuoden kiintiön merkittävää kohdentamista Syyrian pakolaisille. Näiden toimenpiteiden lisäksi on sisäministeriön johdolla jatkuvasti valmisteltu vaihtoehtoja myös normaalin menettelyn ylittäville toimenpiteille. Tilanteen edelleen kärjistyessä on nyt ilmeistä, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa auttaminen normaalin pakolaiskiintiön puitteissa ei ole riittävää, vaan nyt tarvitaan poikkeuksellisia normaalin 750 henkilön pakolaiskiintiön ylittäviä menettelyjä. Sisäministeriössä valmistellaankin nyt ehdotusta ensi vuoden pakolaiskiintiön väliaikaiselle kasvattamiselle Syyrian tilanteen johdosta. Pidän mahdollisensa, että Suomi voisi jo heti ensi vuoden alussa vastaanottaa useita satoja pakolaisia, jotka ovat joutuneet pakolaiseksi Syyrian kriisin seurauksena. Myös taloudellisesti tiukkana aikana on Suomella oltava mahdollisuus auttaa lähimmäisiä keskellä äärimmäistä inhimillistä kärsimystä. Päätöksen pakolaiskiintiön mahdollisesta kasvattamisesta tekee hallitus yhdessä.