Takaisin kasvun tielle

Valtionvarainministeriön viime viikolla julkistama talousarvioesitys on 6,6 miljardia alijäämäinen ja valtionvelka on kasvamassa jo lähes 100 miljardiin euroon. Luvut eivät ole kaunista luettavaa. Elinkeinoelämämme rakennemuutos, Euroopan pitkittynyt heikko talouskehitys ja väestön ikääntyminen aiheuttavat yhdessä paineita julkisen velkataakkamme kasvulle. Taloutta on yhä vaikeampi saada tasapainoon. Työttömyys uhkaa lisääntyä ja valtion velkataakka kasvaa kasvamistaan. Vailla taloudellista kasvua yhteiskuntamme ajautuu vähitellen hyvinvoinnin supistumisen tielle.

Hallitus on tehnyt yli viiden ja puolen miljardin euron sopeutuspäätökset, joilla leikataan menoja ja lisätään verotuloja. Valitettavasti nämäkään toimenpiteet eivät vielä riitä. Nyt tarvitaan aitoja rakenteellisia uudistuksia. Elvytystoimillekin on paikkansa, mutta valitettavasti ne eivät tule vaikuttamaan enää suureen kuvaan. Sen sijaan että ostaisimme lainarahalla työpaikkoja, voimme parhaamme mukaan tukea yrittäjyyttä, koulutusta ja innovaatioita. Nämä panostukset vaikuttavat myönteisesti Suomen kilpailukykyyn.

Syksyn kilpailukyvyn parantamiseen vaikuttavissa ratkaisuissa palkkamaltti on isossa roolissa. Työmarkkinaosapuolten on ymmärrettävä, että jos nyt ei puhalleta yhteen hiileen, heikennetään Suomen kilpailukykyä entisestään. Samoin nyt on kiinnitettävä huomiota kalliiden rakenteiden purkamiseen ja varojen kohdentamiseen byrokratian ylläpidosta palvelujen tosiasialliseen kehittämiseen. Uudistus ei tarvitse olla eikä saa olla synonyymi palvelujen heikkenemiselle. Haluan nostaa malliksi sisäministeriössä käynnissä olevan uudistukset. Niin poliisissa, rajavartiolaitoksessa kuin hätäkeskuksissa tehdään parhaillaan uudistuksia, joissa työn tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisätään vähentämällä hallintoa ja siirtämällä painopistettä suorittavaan työhön.

 

julkaistu kolumnina Kd-lehdessä 15.8.2013.