Puolisoita ei tule erottaa kunnallisella päätöksellä

Helsingin Sanomien yleisönosastolla kerrottiin iäkkäästä avioparista, joka 63 avioliittovuoden jälkeen asuu erossa toisistaan kunnallisella päätöksellä, kun Helsingin kaupunki sijoitti heidät eri laitoksiin.

Yksi KD:n kädenjälkiä vanhuspalvelulaissa on sen turvaaminen, että iäkkäillä pariskunnilla on oikeus asua yhdessä. Edellytin jo vuonna 2007 lakialoitteessani ikääntyneiden hoidosta, että pysyvään palveluasumiseen tai laitoshoitoon siirtyvällä vanhuksella on oltava mahdollisuus saada sama hoitopaikka kuin puolisolla.

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuun alussa, mutta siitä huolimatta taas on murheellisia uutisia siitä, kuinka kymmeniä vuosia elämänsä jakaneet vanhukset erotetaan toisistaan. Helsingin kaupungin kyvyttömyys tehdä lain noudattamiseksi tarpeellisia päätöksiä jää toivottavasti vain yksittäiseksi tapaukseksi.

Jotta vanhuspalvelulain tarkoitus toteutuu täysimääräisesti, on kaikissa kunnissa koulutettava virkamiehiä lain sisällöstä ja huolehdittava myös lain soveltamisesta lomakaudellakin.