Yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen kielletään

Amnesty Internationalin Suomen osasto on tuoreessa kampanjassaan ilmaissut huolensa turvapaikkaa hakevien lasten sijoituksesta.
Hallitusohjelman mukaan alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen kielletään. Tätä kirjausta koskevaa lakiesitystä valmistellaan parhaillaan sisäministeriössä ja se on aikataulutettu annettavaksi eduskunnalle viimeistään keväällä 2014, jotta eduskunta ehtii käsitellä sen kuluvalla hallituskaudella. Tilanne ei tällä hetkellä kuitenkaan ole niin synkkä kuin Amnestyn kampanjasta voisi päätellä. Alaikäisiä yksintulevia turvapaikanhakijoita hyvin harvoin sijoitetaan säilöön ja niissäkin tilanteissa on yleensä kyse epäselvyydestä turvapaikanhakijan iän suhteen. Poliisihallituksen selvityksessä yksilöitiin kaksi tällaista tapausta vuonna 2012. Käytännössä lähes kaikki säilöön otetut alaikäiset ovat jo saaneet hakemukseensa kielteisen päätöksen (he eivät siis ole enää turvapaikanhakijoita) ja heidän säilöönottonsa on arvioitu olevan tarpeen maasta poistamisen turvaamiseksi.
Hallitusohjelmakirjauksen toteuttavan lainvalmistelun yhteydessä tarkastellaan myös muita kysymyksiä, jotka liittyvät yleisesti säilöönoton kehittämistarpeisiin. Viimeiset 4-5 vuotta ovat säilöönottoyksikkömme valitettavasti olleet kapasiteetin ylärajoilla. Sisäasiainministeriö on pyrkinyt korjaamaan tilannetta esittämällä toistuvasti rahoituksen myöntämistä säilöönottokapasiteetin lisäämiseksi. Riittävä lisäkapasiteetti antaisi paremmat mahdollisuudet kehittää myös haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille ja lapsiperheille erikseen tarkoitettuja tiloja.

 

Julkaistu kolumnina kd-lehdessä 6.6.2013.