Uusi oppilashuoltolaki madaltaa auttamisen kynnystä

Puolueemme asetti hallitusneuvotteluiden kärkitavoitteeksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja matalan kynnyksen palvelujen lisäämisen. Tavoite etenee nyt merkittävän askeleen.
Eduskunta sai tällä viikolla käsiteltäväkseen hallituksen esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi. Esityksen tavoitteena on siirtää oppilashuollon painopistettä ongelmakeskeisestä toiminnasta ennaltaehkäisevään suuntaan. Toisen asteen opiskelijoille esitetään vastaavia kuraattori- ja psykologipalveluja kuin perusasteen oppilaille.
Oppilas- ja opiskeluhuoltoon lisättäisiin ajatus palvelutakuusta. Opiskelijalle olisi turvattava mahdollisuus keskustella opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa seitsemän työpäivän kuluessa. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus olisi järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä, mikä on toteutuessaan merkittävä uudistus. Nuoren ihmisen elämäntahti on nopeaa, ja tilanteet voivat myös kriisiytyä nopeasti. On tärkeää, että apu on nopeasti ja helposti saatavilla.
Hallitus suuntaa oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen vuositasolla 13,1 miljoonan euron suuruisen lisärahoituksen ensi vuodesta eteenpäin. Tiukasta taloustilanteesta ja tähän mennessä sovituista 5,5 miljardin sopeutustoimista huolimatta hallitus on kyennyt panostamaan maamme tulevaisuuteen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistavilla toimilla. Nuorisotakuu vaatii toimiakseen rinnalleen toimivaa opiskelijahuoltoa, jonka kautta on mahdollista tavoittaa ikäluokka varsin laajasti. Syrjäytymisongelmassa ei ole kyse vain nuorista yksilöinä, vaan koko maan tulevaisuudesta. Joskus nuoren tilanne korjaantuu jo sillä, että löytyy yksi aikuinen, jolla on aikaa kuunnella ja jutella.

 

Kolumni on julkaistu kd-lehdessä 13.6.2013.