Yhteistyöllä turvallisuutta HARVA-alueille

HARVA-hankkeessa on pohdittu, miten harvaan asutuilla alueilla varmistetaan turvallisuuspalveluiden saatavuus ja viranomaisten yhteistyö. Pilottihankkeista on tarkoitus ottaa parhaat käytännöt käyttöön koko maassa. Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että Poliisin, pelastuslaitoksen ja rajavartijoiden välillä on jo nyt melko hyvin toimivaa yhteistoimintaa. Rajavartiolaitos suorittaa poliisin puolesta kymmeniä tehtäviä, sekä toteuttaa yhteispartiointia. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa yhä useammin liikenneonnettomuuspaikalla tai rattijuopon kintereillä on rajavartija, ei poliisi. Lapissa rajamiehet ovat puolestaan osallistuneet ensivastetoimintaan jo jonkin aikaa ja toimintaa suunnitellaan myös Kainuuseen.
Toimintaa voidaan kehittää syventämällä yhteistyötä erityisesti rikostorjunnassa, mutta on myös tärkeää miettiä eri toimivaltakysymyksiä. Tämä koskee lähinnä rajavartijoiden toimivaltuuksia yhteispartioissa poliisin kanssa. Asia on tarkoitus selventää valmisteilla olevassa rajavartiolainsäädännössä siten, että rajavartiomiehellä olisi näissä tilanteissa toimivalta suorittaa poliisilain 2 ja 3 luvussa mainittuja toimenpiteitä. Lisäksi lähimmän partion käytännöllä turvataan avun saaminen onnettomuuspaikalle mahdollisimman nopeasti siten, että lähimpänä oleva tehtävään soveltuva partio vastaa toimenpiteistä siihen saakka, kun paikalle saapuva vastuuviranomainen ottaa tilanteen haltuun. Tilanteesta riippuen lähin partio voi myös toteuttaa tarvittavat toimenpiteet vastuuviranomaisen ohjaamana ja johtamana.
Viranomaisyhteistyön kehittämistyötä kokonaisvaltaisemman tilannekuvan parantamiseksi on toteutettu jo teknisesti hätäkeskusuudistuksessa ja viranomaisten yhteisen kenttäjohtamisjärjestelmän kehittämishankkeessa.

Julkaistu kolumnina KD-lehdessä 2.5.2013