Tiedote: Ministeri Räsänen: Oppilaat eri katsomustaustoista voivat osallistua Suvivirren laulamiseen

Tiedote 31.5. 2013
Vapaa julkaistavaksi

 

Sisäasiainministeri Päivi Räsäsen kannanotto:
Oppilaat eri katsomustaustoista voivat osallistua Suvivirren laulamiseen

 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen on huolissaan virheellisistä käsityksistä, joiden vuoksi monet koulut ovat luopuneet pitkästä perinteestä laulaa Suvivirsi koulujen kevätjuhlissa. On esitetty myös käsityksiä, että ei-luterilaiset oppilaat pitäisi poistaa juhlasta Suvivirren ajaksi. Ministeri Räsänen korostaa kannanotossaan, että käsitys on virheellinen:
– Oppilaiden uskonnollisten taustojen erilaisuus ei ole peruste Suvivirren poistamiselle koulun kevätjuhlista. Ei-luterilaisia oppilaita ei todellakaan tarvitse eikä heitä pidä siirtää pois kevätjuhlasta Suvivirren ajaksi. Viime vuoden kesäkuussa annettuun perusopetusasetukseen on kirjattu, että kristillisten perinteiden tuntemista ja ymmärtämistä edistetään opetuksessa. Tämä asetus koskee kaikkia oppilaita riippumatta uskontokunnasta.
– Koulut voivat ymmärtää tämän asetuksen hallituksen antamana vahvana lausuntona Suvivirren säilyttämisen puolesta, vaikka päättävätkin itsenäisesti juhliensa sisällöstä. Linjauksen tavoitteena oli välttää tarpeetonta väittelyä Suvivirren tai seimikuvaelman mukana olosta koulujen juhlissa. Ikävää kuulla, että vääriä käsityksiä edelleen on.
– Myös perusopetuslain sekä uskonnonvapauslain perusteluissa korostetaan kristillis-humanistisen perinteemme tuntemisen tärkeyttä. Uskonnonvapauslain perusteluissa todetaan, että lain tarkoituksena ei ole muuttaa koulujen käytäntöjä uskonnollisten päivänavauksien, jumalanpalvelusten ja kristilliseen perinteeseen kuuluvien juhlien osalta. Oppilaalla on oikeus omantunnon syistä kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta, esimerkiksi koulujumalanpalveluksesta. Sen sijaan kristilliset juhlatraditiot, kuten Suvivirsi, joulukuvaelma tai ”Enkeli taivaan” ovat osa suomalaista kulttuuria, ei uskonnon harjoittamista. Näiden sisällyttäminen koulun juhlaan ei edellytä lupien kyselemistä huoltajilta.
Lisätietoja: Erityisavustaja Andrei Nahkala, p. 071 878 8212, [email protected]