Kristillisdemokraateilla on tehtävä Euroopassa

Eurovaaleihin on vuosi aikaa. On aika käydä keskustelua Eurooppa-politiikkamme tavoitteista. Europarlamentaarikkomme slogania mukaillen kristillisdemokraateilla on tehtävä Euroopassa. Tahdomme olla mukana rakentamassa Eurooppaa, jonka perustana ovat ihmisarvo, vapaus, vakaus ja hyvinvointi.
Eurooppa on enemmän kuin euro tai EU. Eurooppaan ei voi liittyä eikä siitä voi erota. Oikeus- ja sisäasiat ovat esimerkki eurooppalaisen yhteistyön tarpeesta. Meillä on yhteiset ulkorajat valvottavana ja rajat ylittävää rikollisuutta on torjuttava yhdessä. Euroopan yhdentyneet sisämarkkinat ovat tarjonneet suomalaisille yrityksille 500 miljoonan ihmisen kotimarkkinat.
Kristillisdemokraattinen liike ei rajoitu Suomen rajojen sisälle, se ei lähtökohtaisesti ole sisään kääntynyttä nurkkapatriotismia vaan kansallisrajat ylittävä globaali aate. Kristillisdemokraattinen puolue on ollut Euroopassa voima, joka on ajanut demokraattista kehitystä ja sosiaalisesti vastuullista markkinataloutta. Euroopan nousu sotien jälkeen on osoitus kristillisdemokraattisen politiikan voimasta. Eurooppalaisen kristillisdemokratian lähtökohta politiikalle on kristillinen ihmis- ja perhekäsitys. EPP-puolueen ohjelma on hyvin lähellä kansallisen puolueemme ydintavoitteita. Tulevissa eurovaaleissa teemmekin työtä paitsi suomalaisen kristillisdemokratian eteen myös sen eteen, että kristillisdemokraattinen politiikka saisi entistä tukevamman jalansijan Euroopassa.
Eurooppalaista yhteistyötä voidaan lisätä asioissa, joissa yhdessä toimiminen tuottaa lisäarvoa. Sellaista ylikansallista sääntelyä, jonka tavoitteet voidaan paremmin saavuttaa kansallisella tasolla, emme kannata. Päätökset on tehtävä lähellä ihmistä eikä syvenevä integraatio saa olla itseisarvo.

 

Kolumni on julkaistu kd-lehdessä 23.5.2013.