Sosiaali- ja terveyspalvelut on pelastettava!

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista alkaa koordinoida uusi työryhmä, joka koostuu ministereistä ja eduskuntaryhmien puheenjohtajista. Työtä ei aloiteta alusta, vaan tavoitteena on sovittaa yhteen kuuden eri puolueen näkemykset siitä, millä tavoin hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet toteutetaan tähän asti tehdyn selvitystyön pohjalta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on poikkeuksellisen vaikea haaste. Väestörakenteen ikääntyessä väestön palvelutarve kasvaa. Työikäisen väestönosuuden supistuessa näköpiirissä siintää jo kasvava pula terveydenhoitohenkilöstöstä. Jos verotulot vähenevät, palvelujen rahoitus käy yhä haasteellisemmaksi. Palvelumenojen kasvaessa ja toisaalta rahoituksen vähentyessä palvelutaso uhkaa rapautua. Tätä ei voi sallia. Palvelut on pelastettava!

Tarvitaan uudistuksia, joilla voidaan keventää hallintoa ja turvata varsinainen suorittava työ. Sote-uudistus kytkeytyykin kiinteästi kuntauudistukseen, sillä kunnat kantavat vastuun palvelujen järjestämisestä, silloinkin kun palveluja tuotetaan ulkoistamalla tai ostamalla.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluja on pystyttävä jatkossa katsomaan kokonaisuutena. Erilliset hallinnot ovat osaltaan johtaneet siihen, että terveyskeskukset ovat vaikeuksissa. Jos perusterveydenhuolto ei toimi, paine kasaantuu kalliiseen erikoissairaanhoitoon. Ennaltaehkäisevien ja varhaisvaiheen palveluiden puuttuminen johtaa siihen, että sairaudet pahenevat ja vaativat huomattavasti kalliimpia hoitoja.

Soteuudistuksen tärkein tavoite on siirtää painopiste sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitamiseen. Näin säästetään kustannuksia ja turvataan jokaiselle hyvä hoito ja nopea apu.

 

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 25.4.2013.