Lainsäädännön mahdollistettava koulurauhan ylläpitäminen

Lainsäädännön tulee mahdollistaa koulurauhan turvaaminen kaikissa tilanteissa. Opettajille on annettava riittävät keinot puuttua oppilaiden häiritsevään käytökseen. Lähtökohtana tulee olla, että oppilas ei saa käyttäytyä häiritsevästi eikä epäasiallisesti niin, että hän aiheuttaa muiden turvallisuudelle tai terveydelle uhkaa. Oppilaan käyttäytyessä häiritsevästi tai epäasiallisesti tulee opettajalla olla yksiselitteinen oikeus poistaa näin käyttäytyvä oppilas. Erityisesti tältä osin on tarkasteltava tarvetta lakimuutokselle.

Koulujen turvattomuus huolestuttaa niin kansalaisia, opetusalan järjestöjä ja Vanhempainliittoa, jotka ovat vaatineet muutoksia perusopetuslakiin. Opettajien enemmistö kokee työrauhan heikentyneen kouluissa. Työrauhan heikkenemisestä kärsii viime kädessä oppilas, jolla ei ole mahdollisuutta keskittyä opetukseen. Kasvaville lapsille on tehtävä selväksi, että minkäänlainen häiritseminen, väkivalta tai kiusaaminen ei ole hyväksyttävää missään olosuhteissa. Tällä hetkellä opettajat kokevat, että heillä ei ole riittäviä keinoja puuttua ongelmiin. Opettajien on voitava olla aikuisia, jotka asettavat rajat oppilaiden käytökselle. Kouluväkivaltaan puuttuminen edistää osaltaan väkivallan vähentämistä myös laajemmin yhteiskunnassa.

 

Hallitus on tuomassa eduskunnalla tänä keväänä esityksen, joka antaa opettajille mm. mahdollisuuden tarkastaa oppilaiden omaisuutta vaarallisten esineiden varalta ja tarvittaessa ottaa vaaralliset tai kouluun sopimattomat esineet haltuun. Tämän kouluturvallisuutta parantavan esityksen voimaantuloa on kiirehdittävä ja uuden lain vaikutuksia kouluturvallisuuteen on seurattava tarkoin. Hallituksella tulee olla myös valmius täydentää lakiesitystä yksiselitteisellä oikeudella puuttua oppilaan häiritsevään käytökseen tarvittavin keinoin.