Kansalaisaloite keskustelun virittäjinä

Tänään eduskunnassa on käyty lähetekeskustelua maamme
historian ensimmäisestä kansalaisaloitteesta. Aloitteessa esitetään turkistarhauksen
kieltoa, jolle en itse näe perusteluja. Eläinten hyvinvoinnista tulee toki
huolehtia kaikkien tuotantoeläinten kohdalla.

Kansalaisaloitteen käsittelyä ja sen painoarvoa on ruodittu
mediassa viime kuukausien aikana. Näen kansalaisaloitteet tärkeinä
kansalaiskeskustelun kanavina ja uusien avauksien virittäjinä.
Kansalaisjärjestöillä ja kansalaisyhteiskunnalla on korvaamaton tehtävänsä
suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansalaisaloitteita tuleekin käsitellä
arvokkaasti eduskuntatyössä. Aloitteen arvokkaan käsittelyn takaa mielestäni
lähetekeskustelu täysistunnossa ja aloitteen lähettäminen valiokuntaan
jatkokäsittelyyn, kuten muidenkin eduskunta-aloitteiden kohdalla on käytäntö.
Valiokunnat päättävät aloitteen jatkokäsittelystä puhemiesneuvoston
ohjeistuksen mukaisesti.

Suomalainen poliittinen järjestelmä perustuu
edustukselliseen demokratiaan. Kansalaisaloite on puolestaan uusi suoran
demokratian väline perinteisen järjestelmän rinnalla. On muistettava, että
edustukselliselta painoarvoltaan 50 000 kansalaisen aloite vastaa kolmen
kansanedustajan luottamuspohjaa. Aika näyttää miten nämä kaksi instrumenttia
muovautuvat yhteen. Kansalaisaloitteen toimivuuden arvioimisen aika ei ole nyt
vaan vasta sen jälkeen kun aloitteiden käsittelystä on saatu tarpeeksi
kokemusta. Joka tapauksessa suomalaisessa demokratiassa on tänään otettu uusi
askel.