Joustavaa hoitoa ja työelämää

Kehysriihessä hyväksyttiin kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen 11 miljoonan euron lisäys vuodesta 2014 lähtien joustavan hoitorahan toteuttamiseen. Parhaimmillaan tämä päätös merkitsee perheille sekä suurempaa valinnanvapautta lapsen hoitopaikasta että matalampaa kynnystä työhön paluuseen vanhempainvapaalta.

Joustavan hoitorahan perusajatus on, että osapäivätyötä tekevälle alle kolmivuotiaan vanhemmalle maksetaan viikoittaisen työajan mukaan porrastettua hoitorahaa. Hoitorahan olisi tehdystä tuntimäärästä riippuen 160 tai 240 euroa kuussa. Nykyinen osittainen hoitoraha on 96,41 euroa/kk. Työaikaansa lyhentävälle pienen koululaisen vanhemmalle maksettaisiin edelleen osittaista hoitorahaa.

Työajan lyhentäminen on monelle vanhemmalle taloudellisesti mahdoton sadan euron korvauksesta. Esitetty korvaustaso parantaa mahdollisuuksia jakaa arkea pienen lapsen kanssa. Kun samalla päivähoidosta voisi maksaa todellisen tuntimäärän mukaan, pienimpien hoitopäivät voivat lyhentyä lapsen eduksi. Vanhemmat voivat etuuden turvin hoitaa lasta kokonaan kotona, jos molemmat tekevät osa-aikaista työtä ja vuorottelevat hoitamisessa.

Kun poissaolo nopeasti muuttuvasta työelämästä venyy, voi kynnys paluuseen nousta ja luottamus omaan osaamiseen heiketä. Tällaisessa tilanteessa mahdollisuus osapäivätyöhön madaltaa kynnystä sekä työhön paluulle että lapsen hoitojärjestelyille muualla kuin kotona. Joustava hoitoraha lisää pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön edellyttäen, että työmarkkinoilla on tarjota heille työtä.

Kehysriihen päätös on oikea askel lapsiperheiden valinnanvapautta ja hyvinvointia vahvistavaan suuntaan.

 

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 11.4.2013.